HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

JENS IBSEN

- fra IBSEN FAMILIEN i HOLBÆK -

Alice's slægtning på morfar Otto Ferdinands mødrene side

født 5. 10. 1745 i Holbæk -- død før 1787 i København

Søn af Jep Jensøn, Hjulmand i Holbæk, og Boell Christophersdatter

Gift med ?????
- og Far til :
3 eller 4 børn, hvis navne ikke kendes, muligvis født i København

Se: familien IBSENs liv i Årstal med Kildeangivelser

JENS IBSEN,

Skibstømmermand i Holmen, København:

Jens Ibsen blev født i Holbæk den 5. Oktober 1745, klokken 3 om morgenen. Han var forældrene Jep Jensøn, hjulmand i Holbæk, og Boell Christophersdatters første barn, efter at de var blev gift året før, den 2. Oktober 1744.

To dage efter fødslen bragte Jep sin søn til Sankt Nikolaj Kirke i Holbæk, hvor han blev døbt Jens efter Jep's far. Som sædvanen var lå Boell nok derhjemme og sundede sig, mens det var Jens Andersens hustru, der bar barnet til døbefonten og Betjent Mads Olsens hustru, der "gik hos".

Som faddere havde Jep valgt 2 ansatte hos Olle Ifversen, der var skomager i Holbæk. Det drejede sig om Peder Pedersøn og Morten Mortensøn. Desuden var handskemagersvenden Morten Hansøn fra Niels Handskemagers værksted også dåbsvidne.

Vi ved desværre ikke, hvor Jep og Boell boede i Holbæk, men det lader ikke til, at de har haft fast ejendom. De har snarere lejet sig ind og har tilsyneladende haft små kår, men måske ikke helt ringe, da ingen af deres 5 første børn døde som små og alle voksede op og fik gode lærepladser, der for de flestes vedkommende krævede en stærk fysik og gode kræfter. Begge forældre endte dog med at blive begravede på "De Fattiges Kirkegaard", så mange penge har de ikke haft mellem hænderne.

Da Jens var 2 år gammel, fik han sin første lillebror, som blev født den 12. November 1747 og døbt Søren. Derefter fik det slag i slag med et par års mellemrum.

Da Jens var 4 1/2 år gammel kom lillebroder Hans til den 6. Marts 1750.

Herefter fulgte den 15. Februar 1752 Christopher. Da var Jens efterhånden blevet 6 1/2 år gammel.

Og da han var knap 9 år gammel, blev lillebroder Jacob født den 18. August 1754.

Efter de sædavnlige 2-2 1/2 år blev den nu 11 1/2-årige Jens endnu en gang storebror, denne gang til et par tvillingebrødre, som desværre var svagelige og straks blev hjemmedøbte den 17. Marts 1757 med de pompøse navne Gregorius Ludvig og Gert Henrich.

Der blev dog ikke megen glæde i hjemmet ved tvillingernes ankomst, for dels var de svagelige og dels har mor Boell antagelig været mærket af en anstrengende fødsel og måske været sengeliggende. Men værre var dog, at også far Jep må have været syg. Hvor længe det har stået på, ved vi ikke, men kun ca. 10 dage efter familieforøgelsen døde Jep Hjulmand !

Det må have været en skrækkelig sorg og en frygtelig begivenhed på denne måde at blive berøvet en far - men ikke mindst en forsørger for 7 mindreårige børn.

"Jeppe Hiulmand" blev begravet i Holbæk på de Fattiges Kirkegaard den 28. Marts 1757.

Heller ikke de 2 tvillingedrenge levede længe herefter. Allerede i begyndelsen af April 1757 døde den ene og senere på måneden fulgte den anden efter. Også disse spæde brødre begravedes på De Fattiges Kirkegaard den 4. April og den 23. April.

Så var Jens Ibsen på sin vis familieoverhoved og har vel måttet ud at tjene for at hjælpe til at forsørge sin knap 36-årige mor og de 4 yngre brødre: den 8 3/4-årige Søren, den 7 år gamle Hans, den 5 år gamle Christopher og den blot 2 1/2 årige Jacob.

Det har ikke været muligt at finde et skifte efter Jep Jensøn Hiulmand, antagelig fordi han var så fattig, at der intet var at dele mellem arvingerne. Måske har familien sågar boet i det "Huus til Byens Fattiges Boliger" på 8 fag egetømmer og murværk, som lå ved siden af Rådstuen og Skolen i nutidens Kirkestræde, som dengang kaldtes Fattigbostræde.

EFTER 1757:

Sporene efter Jens Ibsen fortaber sig i det dunkle. Han nævnes i 1787 i skiftet efter den yngre bror Hans Ibsen. Her lever de øvrige 3 brødre stadig, ligesom deres mor Boell. Men om Jens skrives der "Jens Ibsen, Skibs Tømmermand ved Holmen i København, død, efterladende sig Kone og 3-4 Børn".

Hvor Jens har været i lære som tømrer, i Holbæk eller i København, vides ikke. Det er heller ikke lykkedes at finde noget om hans vielse, hans kones navn eller børnenes navne og fødsler.

Det eneste sikre, som vi ved om Jens efter 1757, er at han døde på et tidspunkt før 1787 - antagelig i København.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.9.2019 og sidst opdateret d. 16.9.2019