HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

DORTHE CATHRINE HANSEN / DORTHE CATHRINE NIELSDATTER

1776 - 1854


Dorthe Cathrine Nielsdatter eller Dorthe Cathrine Hansen var søster til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, moster til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og grandtante til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen.

Dorthe Cathrine var mellemste datter i Proprietær Niels Hansens andet ægteskab med Else Cathrine Sørensen, datter af birkefogeden på Timgård Peder Sørensen. Iflg ribewiki skete ægteskabet omkring 1766 og Else Cathrine skal da have været omkring 19-20 år gammel, mens Niels Hansen var omkring 57 år.

I dette ægteskab fødtes 3 døtre: Ingeborre (Ingeborg) i 1773 eller 1774, Dorthe Cathrine i 1776 og Elisabeth i 1778. Børnene nåede imidlertid ikke at lære deres gamle far meget at kende, da han døde som 71-årig i April måned 1780. Dødsfaldet skete på Lindbjerggård, hvor Niels Hansen var proprietær. Han blev begravet den 13. April.

Dorthe Cathrine var således kun omkring 4-5 år gammel, da hendes mor stod alene tilbage med de 3 små piger. Morbroren Søren Lund Pedersen trådte da til som forvalter på Lindbjerg i perioden 1781-1788. I 1801 nævnes han som ejer af Visselbjerg.

Dorthe Cathrine blev gift i 1795, altså som 19-årig, med den omkring 29-årige Frederik Christian Bjerrum (Friederich Christian Bjerrum), ejer af hovedgården Søndersthoved ved Give, som han købte i 1796. Ægteparret drev ifølge Otto Asmus Thomsens optegnelser nedenfor hovedgården uden bønder i 1801. De havde planer om at udstykke jorden, men det blev ikke til noget "på grund af krigen med England". Desuden døde Frederik Christian allerede i 1805.

I ægteskabet fødtes 2 børn: datteren Edel Cathrine Bjerrum, der blev født i 1797, og sønnen Henrik Ernst Bjerrum, der blev født i 1799.

Dorthe Cathrine døde først i 1854, hun blev tilsyneladende ikke gift igen.

Dorthe Cathrine havde som nævnt to søstre: Ingeborg Hansen Nielsdatter, som var gift 3 gange, først med Anders Møller Abrahamsen Jessen, dernæst i 1792 gift med dennes bror Oluf Franck Jessen og sidste gang med Matthias Thomsen, døde i 1834. Søsteren Elisabeth Nielsdatter blev i 1796 gift med Laurids Schytte, købmand i Varde. Efter hans død blev hun gift med Asmus Asmussen. Elisabeth døde i 1856.

Dokument udfærdiget af Otto Asmus Thomsen i 1964:
NB : Teksten i dokumentet er klikbar!
Dokument om Dorthe Cathrine Hansen Nielsdatter
Dokumentet er del af en samling papirer i gråt pap-omslag med titel: "Slægt. kopi. Farmor. Mor."

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.12.12.2011