HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

INGEBORG HANSEN / INGEBORG NIELSDATTER

1774 - 1834


Ingeborg Nielsdatter eller Ingeborg Hansen var søster til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, moster til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og grandtante til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen.

Ingeborg var ældste datter i Proprietær Niels Hansens andet ægteskab med Else Cathrine Sørensen, datter af birkefogeden på Timgård Peder Sørensen. Iflg ribewiki skete ægteskabet omkring 1766 og Else Cathrine skal da have været omkring 19-20 år gammel, mens Niels Hansen var omkring 57 år.

I dette ægteskab fødtes 3 døtre: Ingeborre (Ingeborg) i 1773 eller 1774, Dorthe Cathrine i 1776 og Elisabeth i 1778. Børnene nåede imidlertid ikke at lære deres gamle far meget at kende, da han døde som 71-årig i April måned 1780. Dødsfaldet skete på Lindbjerggård, hvor Niels Hansen var proprietær. Han blev begravet den 13. April.

Ingeborg var således kun omkring 7-8 år gammel, da hendes mor stod alene tilbage med de 3 små piger. Morbroren Søren Lund Pedersen trådte da til som forvalter på Lindbjerg i perioden 1781-1788. I 1801 nævnes han som ejer af Visselbjerg.

Ingeborg nåede at blive gift 3 gange. Første gang med enkemand Anders Møller Abrahamsen Jessen. Tidspunktet for brylluppet er ikke oplyst, ej heller dødsåret for Anders, men ægteskabet har tilsyneladende ikke varet ret længe, da Ingeborg allerede i 1792 skal være blevet gift med Ole (eller Oluf) Frank Jessen. Da var hun altså 18-19 år gammel. Hun nåede dog i 1791 at få en søn med sin første mand: Jørgen Haahr Jessen.

Hendes anden ægtemand var bror til hendes første mand, en velstående degn i Alslev der i 1809 købte Visselbjerg af sin kones morbror for 10.000 rigsdaler. Ifølge Otto Asmus Thomsens optegnelser nedenfor gik det herefter tilbage for parret og den 23. September 1815 døde Ole, og Ingeborg blev for anden gang enke, denne gang altså som lidt over 40-årig.

Hun giftede sig dog straks igen, allerede den 30. December 1815 stod brylluppet med Matthias Thomsen, en 26-årig bondesøn fra Alslev.

I 1834 døde Ingeborg i Alslev. På det tidspunkt var Visselbjerg stadig i familiens eje, da Matthias Thomsen først solgte godset i 1850 til J.A.Willadsen.

Ingeborgs yngre søstre, Dorthe(a) Cathrine Nielsdatter, blev i 1795 gift med Frederik Christian Bjerrum, ejer af hovedgården Søndersthoved ved Give. Hun døde i 1854. Og Elisabeth Nielsdatter blev i 1796 gift med Laurids Schytte, købmand i Varde. Efter hans død blev hun gift med Asmus Asmussen. Elisabeth døde i 1856.

Dokument udfærdiget af Otto Asmus Thomsen i 1964:
NB : Teksten i dokumentet er klikbar!
Dokument om Ingeborg Hansen Nielsdatter
Dokumentet er del af en samling papirer i gråt pap-omslag med titel: "Slægt. kopi. Farmor. Mor."

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.12.12.2011