HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ØLLUFGAARD


ØLLUFGAARD, der også kaldes ØLUFGAARD, ligger i Vester Nebel Sogn, Skads Herred, Ribe Amt. Det var en gammel Hovedgård, opkaldt efter Øllufby (som udtaltes Ølleby), der bestod af 3 gårde, som Niels Pedersen Glambek i 1583 fik i mageskifte af Frederik II, hvorefter Gården gik i arv i slægten, indtil den i 1664 blev solgt til Reedtz-familien.

Efter flere ejerskifter blev den ved auktion i 1741 solgt til Søren Rygaard fra Hesselmed, som i 1742 solgte den til forpagteren Jens Nielsen Windfeldt, der atter solgte den i 1755 til sin svoger, Herredsfoged Henrik Ernst Bjerrum. Efter dennes død solgtes Gården og gik familien af hænde indtil 1800, hvor Hans Ibsen Windfeldt fra Lundgaard købte den tilbage og den atter kom i denne families eje.

I 1741 var Øllufgaard på ialt 78 tønder hartkorn og kostede Søren Rygaard 4.855 Rigsdaler. Efter Bjerrums død i 1789 var salgsprisen 5.300 Rigsdaler. Gården udparcelleredes derefter.

Gårdens hovedbygning blev nyopført i 1805 og atter revet ned i 1950'erne, hvor der blev opført en moderne rødstensvilla på gården.

Både Søren Rygaard, Windfeldt-familien og Bjerrum-familien havde familierelationer til Dorthe Cathrine Brøllund og Peder Sørensen fra Timgaard og Rækkergaard, samt deres børn og børnebørn, hvoraf flere blev gift ind i disse familier.

I 1766 opholdt deres søn Søren Lund Pedersen sig for eksempel på Øllufgaard, mens Bjerrum var ejer (1755-1789). Og samme år var Jens Windfeld fadder til det første barn, som deres datter Johanne fik døbt i Varde.

 

 

Litteratur om Øllufgaard:
Trap: Kongeriget Danmark. - Tredje omarbejdede udgave... - Kjøbenhavn, Gad, 1904. ---- Bind 5, side 759.
Danske herregårde: Ølufgaard.
Historisk Atlas: Ølufgård i Vester Nebel Sogn.
Ribe Wiki: Øluf Hovedgård.
Vester Nebel Sognearkiv: Ølufgård.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.10.2015