HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

FREDERIKSLUND

Frederikslund er ifølg Trap opstået af de 2 hovedgårde Landbytorp og Dævidsrød, der begge hørte til Antvorskov Rytterdistrikt. Frederikslund var på denne tid (ca. 1691-1774) bolig for den kongelige forvalter af Rytterdistriktet. "Ved auktionen over distriktets godser i 1774 solgtes Landbytorp (som i skødet kaldes Liselund) til den kongelige forvalter Hans Larsen Fogh, mens Dævidsrød (som i skødet kaldes Frederikslund) solgtes til birkedommer Christen Sveistrup." I 1783 solgtes de 2 godser videre til general Hans Henrik Eickstedt til Boltinggaard, der udvidede sit gods ved opkøb og opførte en ny hovedbygning kaldet Store Frederikslund, mens han på Dævidsrød byggede Lille Frederikslund. I 1786 solgte han godset til generalmajor Jørgen Friederich Castenschiold.

Da Asmus' tip2oldefar Peder Ibsens søster Mette Marie Ibsdatter i 1776 tjente på Frederikslund, har det altså været efter Christen Sveistrups overtagelse ( i 1774, men med skøde dateret 30.12. 1776) og inden dennes videresalg med efterføgende udvidelser og nybygninger.

På godset Frederikslund boede der ifølge folketælligen i 1787 ikke mindre end 55 personer med Jørgen Friederich Castenskiold og hans familie i toppen, børnenes fransklærerinde og en opvarterske til de små junkere, kammerpiger, stuepiger, hushovmester, fuldmægtig, husholderske og et hav af køkkenpiger og andre tjenestefolk, samt kusk og gartner og deres familer. Især malkepiger var der mange af, da ejendommen også omfattede et "hollænderi" (mejeri) ledet af "hollænderen" Hans Frandsen. - Om Mette Marie var stuepige, køkkenpige eller malkepige på gården, ved vi desværre ikke.

Frederikslunds gamle navn var Davidsrød og her lå der følge matriklen for 1682 2 gårde og ingen huse. Området var takseret til 12 tønder hartkorn. Om den ene gård er det, der i 1787 benævnes Devitzrød Huuset, vides ikke. Her boede der ifølge denne folketælling 8 personer, en husmand og daglejer med sin kone og 3 børn, samt en svigerinde, der var enke, og hendes 2 børn. Her er ikke ligefrem tale om en god gård længere.

Dævidsrød nævnes flere gange i kirkebogsindførsler angående Peder Ibsens far Jeppe Pedersen (1759-ca.1776), hvis kone muligvis stammede herfra. Dævidsrød hørte til Kindertofte Sogn, mens Jeppe Pedersens familie boede i Vedbysønder i nabosognet Ottestrup.

Idag ligger landsbyen Frederikslund på en del af det gamle område, sydøst for Vedbysønder og vest for Slagelse. Bebyggelsen er gennemskåret af jernbanen mellem Sorø og Slagelse.

 

ASMUS' FAMILIE i FREDERIKSLUND:

1776: Her tjente Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsens storesøster Mette Marie Ibsdatter i 1776.

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 686, 687.
Link til folketælling for Frederikslund i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/cid818939
Slagelse Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Slagelse.htm
Historiske kort over Frederikslund: https://sdfekort.dk/spatialmap?

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.7.2017