HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

JENS OLAF SOPHUS HOLM
- søn af J.P.B. Holm og Oline Olsen
- bror til Mathilde Henriette Holm ("Besa")
- morbror til Astrid Holtet ("Beda")
- grandonkel til Alice

Jens Olaf Sophus Holm (som nogle steder også kaldes Jens Sophus Olaf Holm eller Jens Oluf Sophus Holm) blev født den 3. Juni 1851 ifølge Kirkebogen for Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt.

J.P.B.Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm


Hans forældre var Jens Peter Holm, der var tapetserermester, men i kirkebogen ser det nærmest ud som om der er skrevet "handskemager", og hans hustru Oline Christiane Olsen. Parret boede i Gothersgade 338 og barnet er altså født i København. Forældrene var på dette tidspunkt omkring 41 og 26 år gamle.

Oline Christiane Holm
Oline Christiane Holm

Dåben fandt sted i Helligånds Kirke og faddere var Fr. Oline Florentine Møller, der også boede i Gothersgade, og Hr.(?) Carl(?) Bruun. I Kirkebogen står der desuden noget ulæseligt under rubrikken "anmærkninger".

Oline var Jens Peter Holms anden hustru og de havde allerede sammen fået en datter, Mathilde Henriette Holm, som var født den 18. Maj 1847 og altså 4 år gammel ved broderens fødsel. Senere fulgte flere brødre: Thorvald August Ferdinand Holm, født den 18. September 1856, og Ole Valdermar Holm, født den 26. August 1861.

I familien var også 4 halvsøskende, som var født i farens første ægteskab med Sophie Andresine (Wilhelmine Ditzel?): Peter Lorentz Christian, født den 16. Oktober 1834, Wilhelmine Marie Henriette Holm, født den 29. November 1835, Carl Theodor Julius, født omkring 1837, og Poul Georg Axel, født omkring 1840.

Vi kan følge Jens Olafs liv gennem folketællingerne:

i FT 1855 angives han som værende 4 år og og bor med sine forældre (nu henholdsvis 46 og 30 år) og nogle af de ældre søskende (Vilhelmine på 20 år, Carl Theodor på 17 år, Poul på 15 år og Mathilde på 8 år) i Gothergade nr.338. Husstanden tæller desuden 2 lærlinge (Julius Hansen på 17 år og Johan Andersen på 16 år) samt en 23-årig tjenestepige ved navn Beatrice Catrine Olsen(?). Den ældste broder Peter Lorentz er sandsynligvis flyttet hjemmefra (han boede stadig hjemme i 1850, hvor han var 16 år gammel). Farens titel er her Sadelmagermester.

Den 18. September 1856 får den nu 5-årige Jens en lillebror, som bliver døbt Thorvald August Ferdinand Holm.

i FT 1860 angives Jens at være 9 år gammel. Familien bor stadig i Gothersgade 338, men nu er gadenummeret blevet ændret til 31, fordi man er gået over til gadenumre i stedet for matrikelnumre. Gaden ligger i Købmager Kvarter i København og familien bor på 1.sal. Nu er faren avanceret til Hoftapetserer og Decorateur, han er her 51 år gammel, mens moren Oline er angivet som 39-årig, men det må være en fejl, hvis hun var 30 år i FT 1855 og 26 år, da Jens blev født 9 år tidligere. Hjemme bor stadig den ældre søster Mathilde, der nu er 13 år, mens Vilhelmine og Carl Theodor er flytte hjemmefra, Vilhelmine er måske endda allerede blevet gift med Christian August Nielsen, der er snedker og hendes jævnaldrende. De bor i Laxegade 26 og får i 1863 en lille datter Emmy. Lillebror Thorvald er nu 4 år og vel en, som Jens kan lege med eller hundse rundt med. Husstanden tæller stadig 2 lærlinge, men de "gamle" er blevet skiftet ud med nogle nye: Ludwig Jørgen Larsen fra Holstebro på 16 år og Johan August Wilde(?) fra Nykøbing (Falster?) på 17 år. Også tjenestepigen er blevet skiftet ud, hun hedder nu Marie Hansen og er 19 år gammel.

Mathilde Henriette Holm

Til venstre ses Jens' søster Mathilde, som hun så ud i disse år. Og til højre sådan som den ældste søster Wilhelmine tegnede hende - vel også på denne tid.
Yderst til højre lillebror Thorvald som voksen.

Mathilde Henriette Holm

Thorvald August Ferdinand Holm

Året efter kommer storken atter på besøg og Ole Valdemar Holm bliver født den 26. August 1861. Nu er Jens 10 år gammel.

I løbet af de næste 8-9 år sker der store forandringer i Jens' liv. I 1865 (den 8. Oktober?) bliver han konfirmeret og dermed voksen og flytter måske allerede nu hjemmefra. Han er nemlig kommet i lære som possementmager (Læs om possement i Den Store Danske).

I FT 1870 er Jens ikke længere registret i forældrenes hjem, som på dette tidspunkt angives som Johannevej 11 på Frederiksberg (eksisterer ikke længere, er nu en del af Ingemannsvej med nye huse). Måske er familien flyttet, fordi den er blevet mindre? Søster Mathilde er nemlig også flyttet hjemmefra efter at hun i Maj 1869 er blevet gift med Otto Ferdinand Danielsen.

I 1876 var det så Jens' tur til at blive gift. Den 3. November blev han som 25 1/4-årig og den 21 1/4-årige Sidse Marie Johannessen (født den 20. Maj 1855 (?) i Ondsved, Frbborg Amt, kommet til København i 1867) viet i Trinitatis Kirke. Forlovere var Sadelmester Jens P.B. Holm, altså Jens' far, og Løjtnant(?) Jørgen H.(?) Jørgensen. Jens' bopæl er deværre ret ulæseligt skrevet.

Den 17. Juni 1877 blev det unge par forældre til en lille pige, som den 16. Juli samme år i Helligånds Kirke blev døbt Valborg Johanne Caroline Holm. Familien boede da i Grønnegade.

I 1880 boede Jens og Marie (nu omkring 28 og 25 år gamle) ifølge Folketællingen i Landemærket 20 (iflg.Kraks Vejviser svarede det til: Springgade 36) sammen med deres lille 2-årige datter Valborg.

I de følgende år kom der flere børn til:

Johannes eller Hans Peter Bech Holm blev født den 22. Juli 1882 og hjemmedøbt for derefter at blive fremstillet i Holmens Kirke den 26. August samme år. Familien boede da i Asylgade 7.

Valdemar Oluf Bech Holm blev født den 30. Juli 1883 og hemmedøbt den 21. August samme år, for derefter først at blive fremført i Holmens Kirke den 28. September 1884 (sic! - det var så samtidigt med den næste søn!). Faddere var Jomfru Vilhelmine Aexline(?) Jørgensen og Dagmar Johanne Camilla(?) Møller(?). Familien boede på dette tidspunkt stadig i Asylgade 7.

Knud Axel Bech (Beck?) Holm blev født den 24. Maj 1884 og hjemmedøbt den 4. Juni samme år. Igen gik der en rum tid, inden barnet blev fremført i Holmens Kirke, dette skete først den 28. September. Har børnene været så svagelige, siden de blev hjemmedøbt og først meget senere blev fremført i Kirken? Faddere var også her Jomfru Wilhelmine Axeline(?) Jørgensen og Jomfru Dagmar Johanne ... Møller...(?). Og bopælen er som før Asylgade 7.

Men inden Folketællingen året efter (1885), var Asylgade blevet forladt til fordel for Laxegade 10, 3.sal i Forhuset. Jens var nu ca.35 år og Marie omkring de 30. Børnene angives som værende 7 (Valborg), 4 (Johannes), og 1 år (Valdemar), mens Knud angives som værende under 1 år.

I løbet af de næste 5 år flyttede familien igen, denne gang til Læderstræde 9, 2.sal. Men en anden ting er også hændt i disse år, for Knud er ikke anført i Folketællingen 1890, så vi må formode, at den lille dreng er død mellem sit første og sit sjette år. Måske er det derfor, at familien er flyttet? I 1890 er husstanden øget med en tjenestepige, Vilhelmine Christine Hansen på 17 år.

Jens er nu omkring 39 år og Marie omkring de 33 - de er ikke så omhyggelige med aldersangivelserne af hverken dem selv eller børnene - også fødselsdatoer og år sjuskes der med. Valborg er ved at være en stor pige på 12 år, Johannes er 9 og Valdemar 7 år.

I løbet af de næste år flytter familien tilsyneladende endnu en gang, for i FT 1901 angiver de en tidligere bopæl i Gothersgade 4. Men flytningen må være sket inden 1895, for i Kraks Vejviser for dette år anføres Jens' bopæl som Lille Regnegade 11, 2.sal, ligesom den gør i FT 1901.

Andre begivenheder har også indtruffet i disse år: I 1894 og 1898 er familien blevet forøget med yderligere 2 børn:

Axel Kristian Beck Holm, der blev født den 1. Marts 1894 og Louise (Luise) Marie Holm , som blev født den 18. Januar 1897 eller 1898.

I Folketællingen 1901 findes en ekstra rubrik, hvor der spørges om, hvor mange levende og døde børn en familie har/har haft. Svaret er for Jens og Marie: 4 levende og ikke mindre end 6 døde!.

Og det stoppede tilsyneladende ikke der, for i den næste Folketælling nævnes Axel ikke, så han må være død på et tidspunkt efter 1. Februar 1901 og før 1906.

I 1906 tæller familien således kun 3 medlemmer: Far Jens, der angiver sin forretningsadresse som den samme som bopælen, Lille Regnegade nr.11, 2.sal, - han har således siddet med sit possementarbejde derhjemme, det har nok været små kår - mor Marie og datteren Louise Marie, som nu var 9 år gammel.

Lille Regnegade eksisterer ikke mere, den er på et tidspunkt indgået som en del af Ny Østergade, men lå på det stykke af denne, som forbinder Store Regnegade med Chr. IX.'s gade. Byggeriet på stedet er af nyere dato, mange gamle huse er blevet revet ned og de har nok heller ikke været i for god stand. Hvor familien så er flyttet hen, vides ikke. Indtil videre har vores undersøgelser ikke fundet mere om Jens, Marie og Louise Maries videre liv og død.

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.2.2012 og sidst opdateret d. 4.3.2012