HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Marie Olivia Holm

- Peter Lorentz Christian Holms første adoptivdatter og senere hans anden hustru -


Marie Olivias historie er ganske kringlet og besynderlig. Trods en dårlig begyndelse og mærkelige hændelser undervejs synes hendes liv dog at have været lykkeligt og meningsfuldt.

Hun var født i 1862 på Den Kongelige Fødselsstiftelse, hvor unge kvinder, som "var kommet galt afsted" kunne søge ind for at føde deres barn "i dølgsmål" og fuldstændig anonymitet, hvis de ønskede det sådan. I så fald fik de blot tildelt et nummer, ligesom børnene fik et, og deres navn blev ikke opgviet nogen steder.

Sådan skete det for Marie Olivia. Hendes mor fik tildelt nummer 271 og den eneste oplysning vi har om hende - og som vel også Marie Olivia havde - er at hun var 40 år, da hun fødte sin lille datter den 15. Juni 1862. Barnet fik tildelt nummer 266 og blev døbt 2 dage efter fødslen med navnet Olivia Maria (hun brugte senere at kalde sig Marie Olivia). Barnet fik faktisk også et efternavn, nemlig Larsen. Mon det var morens navn? Det ved vi ikke noget om.

Da Marie Olivia var knap 1 år gammel, blev hun bortadopteret til den 30-årige Snedkersvend Peter Lorentz Christian Holm og hans 32-årige hustru Vilhelmine Amalie, som ikke selv havde fået børn. Parret boede da i Bryggerlængen nr.11 i København (gaden blev i 1897 en del af Olfert Fischersgade). Den 11. Maj 1863 ansøgte parret Justitsministeriet om en adoptionsbevilling, som de tilsyneladende modtog den 1. Juni, hvorefter de kunne hjembringe deres nye datter.

---------- Om Marie Olivias liv hos Peter Lorentz og Vilhelmine Amalie kan man læse her ---------

Marie Olivias liv foregik herefter for en stor del i de forskellige lejligheder, som familien beboede. Forældrene tog også flere børn i huset, da Marie Olivia voksede op. I Folketællingen den 1. Februar 1890 boede familien i Oehlenschlägergade nr.59, i forhuset på 1. sal til højre. Peter Lorentz var da 56 år gammel og Wilhelmine Amalie 59 år. Han var stadig "Snedkermester i Kjøbenhavn", mens hun var husmor. Datteren Marie Olivia angaves nu som værende 27 år og åbenbart stadig hjemmeboende og ugift. Og nu havde de 3 børn boende: den 11-årige Harald Andreas (måske Gern...???), den 7-årige Ellen Schmidt og den 8-årige Henriette Jensen. De angives med en krusedulle, som måske kan tydes "Plejebørn". Mon også disse børn er hentet på Fødselsstiftelsen ligesom Marie Olivia?

Så kom der et vendepunkt i Marie Olivia's liv: Den 28. Marts 1891 døde hendes adoptivmor, den nu 59-årige Vilhelmine Amalie. Hun blev begravet den 3. April på Brønshøj Kirkegård efter en højtidelighed i Skt. Matthæus Kirke.

Peter Lorentz sad så alene tilbage med sin adoptivdatter og 3 plejebørn i lejligheden i Oehlenschlägergade 59. I Politiets Registerblade fra 1. Marts 1892 angives han som snedker - og pensionist! Denne sidste betegnelse er måske påført senere, for i 1892 var han jo endnu ikke fyldt 60 år.

Og nu skete der forbløffende ting og sager i Peter Lorentz' og Marie Olivia's liv! Den 10. Marts 1893 - blot 2 år efter Vilhelmine Amalies død - blev Peter Lorentz' adoption af Marie Olivia annulleret af Justitsministeriet! Og den 31. December 1893 blev Peter Lorentz og Marie Olivia, der nu atter hed Larsen til efternavn, viet i Vor Frelser Kirke. Peter Lorentz var da 59 år og Marie Olivia 31 år. Forlovere var sadelmager Nicolai Dobel(?) og urtekræmmer L. Chr. Christensen.

De nygiftes adresse var stadig Oehlenschlägergade 59, men den 1. November 1894 boede de ifølge Politiets Registerblade (hvor ægteskabet nu er noteret) i Møllegade nr.28, på 2.sal, Dør 25. (Møllegade 28 var en del af den nyligt opførte stiftelse Alderstrøst, hvor der var både friboliger og små lejligheder til billig leje). (Wikipedia: Alderstrøst. - www.alderstrøst.com: Om Alderstrøst.) (Det er muligt, at Peter Lorentz har fået en fribolig med gratis lægehjælp og medicin, fordi han blev "krigsinvalid", selvom dette muligivs først skete 10 år senere - se mere her).

I December måned 1895 adopterede Peter Lorentz og Marie Oliva Henriette Jensen, som havde været var plejebarn i familien siden Vilhelmine Amalies tid (iflg. Folketællingen 1890). Henriette var født den 26. April 1881, så hun var altså 14 år gammel, da hun kunne skifte efternavnet Jensen ud med Holm.

Den 1. Maj 1897 er familien flyttet til adressen Valdemarsgade 38 i kælderen. Her i forhuset boede de stadig ved Folketællingen den 1. Februar 1901 - men nu også sammen med Datteren Henriette Holm, der "bestyrer Huset". Peter Lorentz er her ikke angivet som pensionist, men som snedkermester og "Brødhandler"! Men det er tilsyneladende Marie Olivia, der står for denne del, for ud for hendes navn er der skrevet "bestyrer Forretningen". På spørgsmålet om hvor mange levende og døde børn, ægteparret har, er svaret 1 levende og 0 døde. Det levende barn må så her være adoptivdatteren Henriette, så det lader ikke til, at Peter Lorentz på noget tidspunkt har avlet egne børn.

---------- Om Marie Olivias liv som Peter Lorentz' anden hustru kan man læse her ---------

Efter endnu nogle flytninger (til Ørnevej 11 i foråret 1906 og til Østre Fasanvej 233 samme efterår, samt til Korsgade 64 i 1907 og til Møllegade 28 den 1. Maj 1909) døde Peter Lorentz som 74-årig den 1. Juni 1909 Han blev begravet fra Skt. Johannes Kirke den 6. Juni 1909. Og Marie Olivia, der da var 47 år gammel, sad nu alene tilbage i lejligheden på andensal i Møllegade nr.28 sammen med sin og Peter Lorentz adoptivdatter Henriette.

Marie Olivia flyttede inden 1. November 1909 tilbage til den lejlighed i Korsgade 64, som hun og Peter Lorentz havde forladt et halvt år før. I Korsgade blev hun boende i en kort periode, inden hun inden den 1. Maj 1910 flyttede til Jagtvej nr.101, hvor hun fik en lejlighed på 1.sal. Her boede hun, da der var Folketælling den 1. Februar 1911, sammen med adoptivdatteren Henriette, som nu var 30 år gammel, og dennes barn Axel Henry Ryslander Holm, som var født den 14. Juni 1910. Marie Olivia ernærede sig på dette tidspunkt som musiklærerinde, mens Henriette var på kontor hos O. Oehlenschlägers Efterfølger i Købmagergade 9. Der oplyses ikke noget om den lille Axel Henrys far i notitsen om hans fødsel og dåb i kirkebogen for Skt. Stefans Sogn. Her står blot, at Henriette Holm var ugift.

Mærkeligt nok møder vi ikke i Folketællingerne de 2 "Børn", som angives boende hos Marie Olivia i Politiets Registerblade, som blev udfyldt første gang for hende som enke den 7.6. 1909, men som senere er ajourført, så det er svært at vide, hvornår præcist og hvor længe børnene boede her. For der er tilsyneladende tale om plejebørn, som familien jo også tidligere har haft. Børnene var Petra Cathrine, født den 16.5. 1899, og Albert Henry, født 13.6. 1901 i Eggeslevmagle Sogn ved Sorø. De boede i 1911 med deres mor og øvrige søskende i Dagmarsgade 2, hvor moren Marie Oline havde et vaskeri i stueetagen. Faren Jørgen Peter(?) Holm - mon han var en slægtning langt ude? - havde forladt familien 3 år tidligere.

Ifølge Politiets Registerblade boede Marie Olivia også i en periode fra omkring 1. Maj 1912 til 1. November 1912 i Dagmarsgade 2 i en stuelejlighed, så det er måske efter dette, at hun for en tid havde 2 af nabokonens børn boende, da hun derefter flyttede ind i Frejasgade 13, på 1. sal. Efter alle disse flytninger blev hun så til gengæld boende en rum tid her, måske helt til hun flyttede på alderdomshjem.

I Folketællingen den 1. Februar 1916 boede den 54-årige Marie Olivia stadig sammen med den 35-årige Henriette, der nu var "Ekspeditrice", og den snart 6-årige Axel Henry. Marie Olivia arbejdede stadig som musiklærerinde og havde herved en indtægt på 600 kr. Henriette opgav ikke nogen indtægt.

Den 3. Juni 1920 fik Henriette endnu et barn, en lille datter, som den 5. September i Brønshøj Kirke blev døbt Elly Bertha Marie Pedersen. Henriette var stadig ugift, men den "udlagte" barnefar Graver ved Assistens Kirkegård Oluf Holst Pedersen havde vedkendt sig barnet og han flyttede ligefrem ind i Marie Olivias og Henriettes lejlighed.

I 1921, hvor der var folketælling den 1. Februar, var adressen så stadig Frejasgade 13 og Marie Olivia boede nu her sammen med Henriette, der nu kaldte sig Holst og angav, at hun var gift med Oluf, som også boede her sammen med de 2 børn.

Gift blev de dog først den 23. Juli 1923, hvor de fik en borgerlig vielse. Da var Henriette så 42 år og Oluf 48 år. Han var samme år den 12. Juni blevet skilt fra sin tidligere hustru Maren.

Den 1. Maj 1923 flyttede Marie Olivia ifølge Politiets Registerblade fra Frejasgade til Møllegade 30, 4 etage, dør 61. Det var en af de små lejligheder i stiftelsen Alderstrøst, hvor hun tidligere havde boet i nr.28 med Peter Lorentz. I nr.30 boede hun en årrække, i hvert fald til engang efter Folketællingen den 5. November 1925 og inden den næste Folketælling i 1930.

I den gamle lejlighed boede fortsat Henriette med sn familie, som fra 21. Maj 1923 også omfattede en søn mere. Hendes ældste Axel Henry var nu 15 år gammel og i lære hos en bager.

Marie Olivia boede i nogle år i Møllegade 30, men i Folketællingen 1930 bor der en anden i "Dør 61". Om Marie Olivia så er død i årene før eller er flyttet andet steds hen, vides ikke.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.8.2012 og sidst opdateret d. 12.8.2012