HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Henriette (Jensen) Holm

Henriette - født Jensen - adopteret Holm - gift Holst Pedersen (Petersen)

- Peter Lorentz Christian Holms anden adoptivdatter -


Henriette Jensen blev født den 26. April 1881 i København. Hun var et "uægte" barn, som det anføres i Kirkebogen for Holmens Sogn, hvor hun blev døbt af Pastor Hohlenberg den 1. Maj 1881. Hendes mor hed Catharina Elisabeth Ryslander og hun opholdt sig ved dåben i Herluf Trollesgade nr.21. Faren, som hed Rasmus Peter Jensen, vedkendte sig barnet og gav det sit efternavn, men det lader ikke til, at forældrene havde til hensigt at gifte sig, for den lille Henriette blev tilsyneladende snart sat i pleje.

Ved Henriettes dåb var fadderne: Madam Johanne Erichsen, Pigen Christine Jansen (Jensen?) og Handelsbetjenet Axel Ernst. Moderen, Catharina (eller Cathrine / Kathrine) Elisabeth Ryslander, stammede fra Usserød ved Hørsholm og var ifølge Folketællingen i 1885 musiklærerinde. Hun var født omkring 1854 og i 1885 var hun på besøg hos familien Søht, der boede på Lykkesholmvej 33 på Frederiksberg. Fruen i huset var Catharinas 2 år yngre søster og født Juliane Elisabeth Ryslander. Hendes mand Johannes Havn Søth stammede fra Glostrup og var murermester. Sammen havde de 2 børn: den 4-årige Axel og den knap 1-årige Pouel. På dette tidspunkt har Henriette jo altså ikke været sammen med sin mor, der stadig var ugift og hed Ryslander. Det lader til, at der var en del musik i familien. Catharina var altså musiklærerinde, en faster (måske), Elisabeth Ryslander, var i 1840 gift med en Kongl. Capelmusicus (Sophus Simonsen) og Henriette ernærede sig tilsyneladende også siden selv som musiklærerinde.

På et tidspunkt f'ør 1890 blev Henriette plejebarn hos Snedker Peter Lorentz Christian Holm og hans hustru Vilhelmine Amalie, født Heise, som allerede i 1863 havde adopteret en lille pige, Marie Olivia, der var 19 år ældre end Henriette. I Folketællingen den 1. Februar 1890 var Henriette endnu ikke blevet adopteret af familien, som her bestod af Peter Lorentz, 56 år og Snedkermester, Vilhelmine Amalie, 59 år og Husmoder, og af deres 27-årige adoptivdatter Marie Olivia Holm. Familien boede i Oehlenschlägergade 59, på 1. sal til højre i forhuset sammen med de 3 plejebørn, som foruden Henriette var den 11-årige Harald Andreas (ulæseligt efternavn) og den 7-årige Ellen Schmidt.

Det følgende år døde Vilhelmine Amalie den 28. Marts og blev begravet den 3. April 1891 på Brønshøj Kirkegård. Og herefter skete der nogle ret forbløffende ændringer i familielivet. Hvad der blev af Harald og Ellen, ved vi ikke, men Peter Lorentz søgte om at få annulleret sin adoption af Marie Olivia, der derpå tog sit fødenavn Larsen igen. Og året efter dette blev hun og hendes tidligere adoptivfar gift den 31. December 1893 i Skt. Matthæus Kirke. Peter Lorentz var da 59 år og Marie Olivia 31 år.

Man må formode, at denne ændring i familierelationerne har virket lidt forvirrende på Henriette, men den bragte det gode med sig, at de nygifte ansøgte om tilladelse til at adoptere hende og den 24. December 1895 fik de bevilling hertil og den nu 14-årige Henriette Jensen blev til Henriette Holm. At hendes plejefar nu var hendes adoptivfar føltes vel ikke mærkeligt, men det må da have været underligt, at hendes plejesøster nu pludselig blev hendes adoptivmor.

På dette tidspunkt (og fra den 1. November 1894 ) boede familien i følge Politiets Registerblade i Møllegade nr.28, på 2.sal.. (Møllegade 28 var en del af den nyligt opførte stiftelse Alderstrøst, hvor der var både friboliger og små lejligheder til billig leje). (Wikipedia: Alderstrøst. - www.alderstrøst.com: Om Alderstrøst.) (Det er muligt, at Peter Lorentz har fået en fribolig med gratis lægehjælp og medicin, fordi han blev "krigsinvalid", selvom dette muligivs først skete 10 år senere - se mere her).

I 1897 flyttede familien i hvert fald videre til en kælderlejlighed i forhuset Valdemarsgade 38, hvor Peter Lorentz vist også havde sit værksted. Muligvis havde familien også et brødudsalg her, for i Folketællingen den 1. Februar 1901 angiver han som erhverv både Snedkermester og Brødhandler - og at Marie Olivia bestyrede forretningen, mens Henriette bestyrede huset. Peter Lorentz var nu 66 år, Marie Olivia 38 år og Henriette knap 20 år. Hun angives et andet sted at være "Bagerjomfru", så hun har måske også passet brødudsalget ind i mellem.

I Politiets Registerblade angives det, at familien den 1. November 1905 var flyttet op på 2.sal i Valdemarsgade 38, og året efter meddeler Peter Lorentz i Folketællingen den 1. Februar 1906, at han er Pensioneret og forhenværende Snedkermester i Valdemarsgade 38, så han har vel opgivet værkstedet, samt Krigsinvalid. Henriette figurerer ikke på adressen i denne Folketælling.

Ifølge Politiets Registerblade boede både hun og familien på Ørnevej 11, 2.sal den 1. Maj 1906, for derefter at være flyttet til Østre Fasanvej 233, 1.sal, hvor de er registreret den 1. November samme år. Den 1. Maj 1907 boede de i Korsgade nr.64 på 2. sal og her blev tilsyneladende Henriette boende alene, da hendes forældre flyttede til Møllegade 28, 2.sal, hvor de ses noteret den 1. Maj 1909.

På dette tidspunkt har Peter Lorentz måske været syg og haft behov for denne bolig med lægehjælp, som fandtes i Alderstrøst-stiftelsen. I hvert fald døde han der den 1. Juni 1909. Han var da 74 år og blev begravet den 6. Juni fra Skt. Johannes Kirke.

Herefter flyttede Marie Olivia tilbage til lejligheden i Korsgade 64 og fortsatte med at bo der sammen med Henriette. De var nu henholdsvis 47 og 28 år gamle. Måske har Henriette hygget sig meget godt ved at være alene i lejligheden en tid og måske blev hun og hendes adoptivmor (der jo tidligere havde været hendes plejesøster) uvenner. I hvert fald flyttede Henriette ud og opholdt sig tilsyneladende flere steder i løbet af det næste år, blandt andet hos Bagermester Daniel Johannes Pitzner i Gormsgade 2, hvor hun er registreret den 1. Maj 1910, og på Nørrebrogade 178, 1.sal, hvor hun boede på et tidspunkt i Juni-September 1910.

Der var måske også en anden grund til flytningen. Henriette var blevet gravid og nedkom den 14. Juni 1910 med sønnen Axel Henry Ryslander Holm, som blev døbt af Pastor Schjørring i Simeons Kirke den 11. September samme år. I Kirkebogen for Skt. Stefans Sogn står, at den "ugifte Henriette Holm" er 29 år gammel. Hun er dog inden dåben blevet forligt med Marie Olivia, for denne optrådte som fadder for sit "barnebarn" sammen med Frk. Ellen Nielsen, Baldersgade 39, 4., og Arbejdsmand Jens Jacobsen, Oehlenschlägergade 59 (eller 57).

I Kirkebogen står desuden, at Marie Olivia mellem barnets fødsel og dåb er flyttet fra Korsgade 64 til Jagtvej 101, 1. sal. Ifølge Politiets Registerblade boede hun her den 1. Maj 1910, mens Henriette åbenbart flyttede hertil den 8. Oktober samme år sammen med den lille Axel Henry.

Her finder vi så den lille familie i Folketællingen den 1. Februar 1911. Marie Olivia ernærer sig nu som musiklærerinde, mens Henriette er på kontor hos O. Oehlenschlägers Efterfølger i Købmagergade 9, hvortil hun spadserer på arbejde.

Et par år senere flyttede man igen. Det lader til, at Marie Olivia flyttede alene til en stuelejlighed i Dagmarsgade nr. 2 omkring den 1. Maj 1912. Der er ingen folketællinger for dette tidspunkt, så vi ved ikke, om hun havde en lejlighed for sig selv eller hun lejede sig ind hos en Marie Oline Holm, der var blevet forladt af sin mand omkring 1908, så hun nu sad alene tilbage med 4 mindreårige børn. Givet er det i hvert fald, at de to kvinder gjorde bekendtskab, måske endda knyttede venskab, for ifølge Politiets Regsiterblade boede 2 af disse børn, Petrea Cathrine født 16.5. 1899 og Albert Henry født 13.6. 1901) på et tidspunkt hos Marie Olivia. Børnenes far, der nu var stukket af, var en Skomager ved navn Jørgen Peter(?) Holm. Mon han var en langt-ude-slægtning?

Men igen flyttede "mor" og "datter" sammen, denne gang i en 1.sals lejlighed i Frejasgade nr.13, hvor de er registreret den 1. November 1912.

Her boede de så de næste mange år. I Folketællingen 1916 angiver de deres erhverv som musiklærerinde og ekspeditrice. Marie Olivia har en indtægt på 600 kr. årligt, men ingen formue og svarer ingen skat til hverken stat eller kommune. De er nu 54 og 35 år gamle og drengen Axel Henry er 5 år.

Så går der nogle år, men Henriette har tydeligvis ikke følt, at livet som alenemor har udtømt hendes muligheder, for endnu en gang bliver hun gravid uden at være gift og nedkommer den 3. Juni 1920 med en lille pige, som den 5. September af Pastor Aastrup i Brønshøj Kirke døbes Elly Bertha Marie Pedersen. Men denne gang står Henriette ikke alene, selv om hun i Kirkebogen opgives som "Ugift Musiklærerinde". For den udlagte far, Graver ved Assistens Kirkegaard Oluf Holst Pedersen har vedkendt sig barnet og i Maj samme år opnået separationsbevilling fra hustruen Maren (eller Mary) Pedersen, med hvem han havde i hvert fald 3 børn mellem 20 og 11 år.

Ved dåben angav Oluf samme adresse som Henriette og hendes mor og i Folketællingen året efter, den 1. Februar 1921, består husstanden da også af: Marie Olivia Holm, nu 58 år, og Aksel Henry Ryslander Holm, nu 10 år, samt Oluf Holst, som var født den 7. Maj 1875 og altså 45 år, Henriette Holst, nu snart 40 år, og Elly Bertha Marie. Oluf og Henriette angiver nu fælles efternavn og skriver, at de gift, men det blev de nu først 2 år efter, hvor de indgik borgerligt ægteskab den 23. Juli 1923, efter at Oluf havde fået sin skilsmisse igennem ved bevilling af 12. Juni 1923. I disse papirer oplyses det, at familienavnet er Pedersen og Olufs fulde navn Holst Pedersen, "ifølge Magistraten forelagte Bevisligheder".

Den 1. Maj 1923 flyttede Marie Olivia ifølge Politiets Registerblade fra Frejasgade til Møllegade 30, 4 etage, dør 61. Det var en af de små lejligheder i stiftelsen Alderstrøst, hvor hun tidligere havde boet i nr.28 med Peter Lorentz. I nr.30 boede hun en årrække, i hvert fald til engang efter Folketællingen den 5. November 1925 og inden den næste Folketælling i 1930. Om hun er død i mellemtiden eller flyttet andetsteds hen, vides ikke.

Men Henriette og Oluf blev boende i Frejasgade sammen med Aksel Henry og Elly Bertha, samt endnu en søn, Flemming Holst Pedersen, som Henriette fødte den 21. Maj 1923, mens hun stadig var "ugift husholderske". Barnet blev døbt den 7. Oktober i Brønshøj Kirke og indført i Kirkebogen for Simeons Sogn. Faddere var Tegner Peter Christensen og dennes hustru Anne, Ryesgade 193, 4., og forældrene selv, som altså nåede at blive ægtefolk inden barnedåben.

Familien træffes i både Folketælligen den 5. November 1925 og den fra 5. November 1930. Oluf fortsætter med at være Graver på Assistens Kirkegård, mens Henriette er husmoder. Aksel Henry er først bagerlærling og i 1930 arbejdsløs bagersvend. På dette tidspunkt er Oluf 55 år gammel, Henriette ca. 50, Aksel Henry 20 år, Elly Bertha 10 år og lille Flemming knap 7 år gammel. I Folketællingen opgiver Oluf, at der er 3 levende børn i ægteskabet og ingen døde.

Herefter stopper folketællingerne og vi stopper derfor også med at følge hvad, der videre hændte Peter Lorentz Christian Holms yngste adoptivdatter Henriette.

 

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.8.2012 og sidst opdateret d. 12.8.2012