HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Emil Christian Ulnitz

- blomstermaler med signaturen E.C.Ulnitz -

1856-1933

Emil Christian Ulnitz var født i København den 26. August 1856 og her blev han døbt i Trinitatis Kirke. Han var søn af kagebageren Christian Johannes Ulnitz og dennes hustru Johanne Marie Eckardt (efternavnet ses tolket forskelligt, men Eckardt er efter oplysninger fra en gren af familien det korrekte). Forældrene stammede fra Gram i Jylland.

Ved hans fødsel boede forældrene i Borgergade 116, men på et tidspunkt efter 1860 flyttede de til en stuelejlighed i Gothersgade 36, en ejendom som de selv ejede. Sammen med dem boede en tjenestepige og en "Conditorsvend" og Christian Ulnitz benævnes "Conditor". Bageri og forretning har vel også ligget i huset, som stadig kan ses i gaden: en høj, 5-etagers, smal ejendom med 3 fag vinduer klemt inde mellem andre gamle, smalle huse. (se på Google Maps)

I løbet af de næste 10 år døde Conditoren og Emil Christian og hans mor flyttede til en andensals lejlighed i Ny Kongensgade 16, hvor de boede i 1880, og videre til Vesterbrogade 126, hvor de boede i 1885.

Emil Christian betegner sig allerede fra 1880, hvor han altså var 23 år, som "Blomstermaler".

I 1889 malede Ulnitz det lille rosenbillede, som ses nedenfor. Det erhvervedes af Otto Ferdinand Danielsen og hans hustru Mathilde og fik en hæderplads midt på væggen i deres dagligstue. Mathilde var født Holm og hendes far, den senere Hoftapetserer Jens Peter Bech Holm, havde sin forretning i Gothersgade 33 - lige overfor Ulnitz' Conditori. Familien Bech Holm boede i samme ejendom som deres forretning og måske har familiens yngre sønner (Thorvald født i 1856 og Ove født i 1861) leget sammen med Emil Christian eller gået i samme skole. Holm-drengene frekventerede den nærliggende Melchiors Borgerskole. (se mere om Familien Danielsens rosenbillede)


Blomstermaleren E.C. Ulnitz

Maleri af Blomstermaleren E.C. Ulnitz

Mathilde og Otto Ferdinand Danielsen boede fra omkring 1881 i Toldbodgade 11 og her er de måske også stødt ind i Blomstermaleren Ulnitz.

Et oldebarn af Ulnitz' kusine har fra sin familie nogle oplysninger om Ulnitz' liv og færden i disse år. Hans-Iver Beck fortæller:
"Vores familie (vognmænd, brændevinsbrændere etc.) boede på Toldbodvej (Esplanaden) Toldbodgade samt Strandboulevarden i Kbh. Familien Becks sidste brænderi lå på Toldbodvej (nu Esplanaden) over for Frihedsmuseet, der hvor vanførefonden har til huse. Bryggeriet samt ejendommen blev nedrevet omkring 1910 (opkøbt af de danske spritfabrikker).
Ulnitz havde sin gang der. "

Og: "Har talt Charlottenborg på Kongens Nytorv, som kendte Ulnitz fra to udstillinger. De karakteriserer ham som en dygtig blomstermaler a la I.L. Jensen. Han var bare 25 år bagud og interessen for blomstermalerier var dalende."

Ifølge Kraks Vejviser for 1890 var Ulnitz og hans mor flyttet videre til en førstesals lejlighed i Webersgade og i 1895 boede Enkefru Ulnitz i Skovgaardsgade 26. Her nævnes ikke noget om hendes søn, så måske har han været midlertidig bortrejst. I Folketællingen fra 1901 finder vi ham derimod i Skovgaardsgade 16 på 2.sal i en kvistlejlighed. Og her er hans mor ikke omtalt, så hun er formodentlig død nogle år før.

I de forløbne år skete der også andre ting i Ulnitz' liv. Han udstillede på Charlottenborg og han solgte mange billeder: i 1898 "Roser og Liljer" for 150 kr. og i 1902 "Leukøjer og Pelargonier for 150 kr. til Grosserer Blechingberg.

I kvistlejligheden i Skovgaardsgade 26 blev Ulnitz boende i de næste mange år. Han betegner sig stadig som Blomstermaler og oplyser at han har formue. Og han giftede sig aldrig, men fortsatte sit liv i den lille lejlighed i et af de små huse i "kartoffelrækkerne" ved søerne i København. (se på Google Maps)

I Folketællingen 1916 opgør Ulnitz sin indkomst til 950 kr. og sin formue til 9000 kr., så han vel haft det udmærket. Men engang før efteråret 1924 valgte han at flytte hen i Stiftelsen Sabbats Hvile i Griffentfeldtsgade 9 A på 4.sal. Her levede han af sin aldersrente, indtil han døde den 22. Marts 1933. (Læs om Sabbatshvile i Trap: Kongeriget Danmark (3.udg. - 1. bind - side 198) i Projekt Runeberg)

Om denne tid skriver Hans-Iver Beck: "Hans bopæl indtil han døde, var Stiftelsen Sabbats Hvile, Griffenfeldtsgade 9-11, Kbh. N. Min far (f 1918) boede som dreng på Fælledvej, Kbh. N, og han gik hver dag hen med mad til Ulnitz, da han boede 5 min væk." (se på Google Maps)

Om fotografiet af Ulnitz fortæller Hens-Iver Beck: "hvor og hvornår det er taget vides ikke. Måske i Lyngby eller i Dyrehaven, hvor familien Beck boede i slutningen af 20 erne."
Om fotografiet af gravstenen: "Pladen med Ulnitz data sad på urnemuren på Bispebjerg Kirkegård, men blev fjernet for ca. 20 år siden. Der må have været betalt for en lang årrække ved dødsfaldet. Ingen pårørende tilbage."


C.E. Ulnitz' billeder af blomster, frugter og stilleben sælges stadig mange steder. Hans-Iver Beck nævner: "
Bruun-Rasmussen (mange)
Christies i London
Ogallerie, Portland, Oregon
Bukowskis Internationale Våraktion I Sverige
Stockholms Auktionsverket
Schloss-Ahlden Kunstaktionshaus i Tyskland
Har set et billede af ham på Antikmesse i Rødekro sat til salg af Lønstrup Antik
Vestjysk Kunstgallerie
EBay har solgt hans billeder
Se oversigt på ARTPRICE.COM"

Gravsten for Blomstermaleren E.C. Ulnitz

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.11.2012 og sidst opdateret d. 1.12.2012