HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Ove Valdemar Holm

- morbror til Alice's mor -


OVE VALDEMAR HOLM var søn af Hoftapetserer J.P.B. Holm og dennes anden hustru Oline Christiane, født Olsen. De var blevet gift den 31. December 1851 i Helligaands Kirke efter at have fået deres 2 førstefødte børn før ægteskabet.

Ove Valdemar var født den 26. August 1861 som sin fars 8. barn og sin mors 4. barn. Han blev døbt den 24. November 1861 i Helligaands Kirke. Faddernes navne er ulæseligt, måske står der: "Forældrene".

Ved Ove Valdemars fødsel boede familien i Gothersgade matr.nr.338, konverteret til gade nr.31, 1. Sal. Faren var da omkring 53 år gammel og moren omkring 37 år.

De 4 ældre halvsøskende af farens første ægteskab var:
- Peter Lorentz Christian, født den 16. Oktober 1834 og derfor knap 27 år ældre end Ove Valdemar,
- Wilhelmine Marie Henriette, født den 29. November 1835 og derfor knap 26 år ældre end Ove Valdemar,
- Carl Theodor Julius, født den 17. Oktober 1837 og derfor knap 24 år ældre end Ove Valdemar,
- og Poul Georg Axel, som blev født den 16. September 1840 og derfor knap 21 år ældre end Ove Valdemar.

De 3 ældre helsøskende var:
- Mathilde Henriette, født den 18. Maj 1847 og derfor 14 år gammel, da Ove Valdemar blev født,
- Jens Olaf Sophus, født den 3. Juni 1851 og derfor 10 år gammel, da Ove Valdemar blev født,
- og Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856 og derfor knap 6 år gammel ved Ove Valdemars fødsel.

Ove Valdemars far: J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Mor: Oline Christiane Holm

Oline Christiane Holm

Storesøster Mathilde

Mathilde Holm, senere gift Danielsen

Storebror Thorvald Holm
Thorvald Holm, Besa's bror


De ældre halvsøskendes mor var død den 29. April 1849 af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom) og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år og de efterladte børn var blot 14 1/2 år (Peter Lorentz), 13 1/2 år (Wilhelmine), 11 1/2 år (Carl Theodor) og 8 1/2 år (Poul Georg). Farens husjomfru Oline (der senere skulle blive hans hustru og allerede var mor til hans datter Mathilde) kom så til at fungere som mor for de børn, som hun allerede havde kendt længe. Hun havde boet hos familien i hvert fald fra 1845 og altså kendt børnene fra de var omkring 10, 9, 8 og 5 år.

De ældre søskende var allerede hjemmefra, da Ove Valdemar blev født. Peter Lorentz allerede på et tidspunkt i perioden 1850-1855, Wilhelmine efter sit bryllup blev den 24. November 1858 (hun blev gift med snedkersvend (og senere -mester) Christian August Nielsen, som var søn af Hofsnedkermester Ferdinand Julius August Nielsen og hustruen Jacobine. Hun blev senere mor til Emmy Oline Mathilde og Georg Albert Waldemar). Carl Theodor og Poul Georg i perioden 1855-1860.

Ved Ove Valdemars fødsel boede familien som nævnt i Gothersgade nr.31, matr.nr.338, på 1. Sal. Året efter var der atter fest i familien, da hans søster Mathilde blev konfirmeret i 1862. I 1865 fulgte Jens Olafs konfirmation. På dette tidspunkt boede familien stadig i Gothersgade, men inden 1870 var de flyttet ud på Frederiksberg, til en bolig på Johannevej 11, en mindre ejendom med 2 beboelser, som J.P.B.Holm ejede.

Alle Hoftapetsererens yngste sønner (og måske også de ældste) gik i skole i Melchiors Borgerskole i Nørregade 33, som var en af hovedstadens største drengeskoler. Ove Valdemar har vel frekventeret den fra omkring 1866 eller 1867 til sin konfirmation i 1876, hvor skolen er nævnt i Kirkebogen. Det vil sige, at hans skolevej enten var ganske kort fra Gothersgade eller noget længere fra Johannevej til Nørregade.

I 1869 blev Mathilde gift med Otto Ferdinand Danielsen og fik i løbet af de næste 8 år 5 børn. Den 9. Oktober 1870 blev bror Thorvald konfirmeret. Familien boede som nævnt på dette tidspunkt på Frederiksberg.

I 1876 blev Ove Valdemar konfirmeret den 23. April i Helligånds Kirke. På dette tidspunkt angives familien at bo i Øster Farimagsgade 8. Senere samme år blev storebroren Jens Olaf gift den 3. November i Trinitatis Kirke med Sidse Marie Johannessen. De blev herefter forældre til en større børneflok.

Ove Valdemar blev elev på et kontor og boede hjemme, da familien atter flyttede tilbage til Gothersgade nr.31, men denne gang til en lejlighed på 2. sal. Også Thorvald, som tilsyneladende var i lære hos sin far, boede hjemme, da der var Folketælling i 1880.

Thorvald blev gift i 1882 med Emilie Amalie og omkring 1883 far til datteren Ella. Han blev i 1884 optaget som "associe" i farens firma, som han førte videre efter dennes død.

Ifølge Folketællingen 1885 boede Ove Valdemar stadig hos sine forældre i Gothergade 31, 2.sal. Det var en god stor lejlighed, for i 1880 oplystes det, at der var 4 værelser med 8 vinduer og at og huslejens størrelse for 1/2 Aar var 220 kr. Husholdningen talte naturligvis også hver gang en yngre tjenestepige.

Den 18. September 1886 døde Ove Valdemars mor Oline. Begravelsen fandt sted fra Helligaands Kirke den 24. September og Kirkebogen noterer, at det drejer sig om "Hof Decorateur Holms Hustru fra Gothersgade 31".

Børnenes far Jens Peter Bech Holm overlede sin sidste hustru i 7 år, hvor han blev boende i lejligheden i Gothersgade 31 sammen med Ove Valdemar, en husbestyrerinde og en tjenestepige. Han døde den 24. December 1894.

Ove Valdemars videre liv og levned er ukendt for os. Vi ved heller ikke, hvornår og hvor han døde.


PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.6.2012 og sidst opdateret d. 27.6.2012