HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Thorvald August Ferdinand Holm

- morbror til Alice's mor -


THORVALD AUGUST FERDINAND HOLM var søn af Hoftapetserer J.P.B. Holm og dennes anden hustru Oline Christiane, født Olsen. De var blevet gift den 31. December 1851 i Helligaands Kirke efter at have fået deres 2 førstefødte børn før ægteskabet.

Thorvald var født den 18. September 1856 som sin fars 7. barn og sin mors 3. barn. Han blev døbt den 14. December 1856 i Helligaands Kirke. Faddere var hans far og mor.

Ved Thorvalds fødsel boede familien i Gothersgade matr.nr.338, konverteret til gade nr.31, 1. Sal. Faren var da omkring 48 år gammel og moren omkring 32 år.

De 4 ældre halvsøskende af farens første ægteskab var:
- Peter Lorentz Christian, født den 16. Oktober 1834 og derfor knap 22 år ældre end Thorvald,
- Wilhelmine Marie Henriette, født den 29. November 1835 og derfor knap 21 år ældre end Thorvald,
- Carl Theodor Julius, født den 17. Oktober 1837 og derfor knap 19 år ældre end Thorvald,
- og Poul Georg Axel, som blev født den 16. September 1840 og derfor 16 år ældre end Thorvald.

De 2 ældre helsøskende var:
- Mathilde Henriette, født den 18. Maj 1847 og derfor 9 år gammel, da Thorvald blev født,
- og Jens Olaf Sophus, født den 3. Juni 1851 og derfor 5 år gammel, da Thorvald blev født,

Senere fulgte:
- Ove Valdemar, født den 26. August 1861, da Thorvald var knap 5 år gammel


Hoftapetserer J.P.B. Holm

Far: J.P.B. Holm

Hoftapetserer J.P.B. Holm

Mor: Oline Christiane Holm

Oline Christiane Holm

Storesøster Mathilde

Mathilde Holm, senere gift Danielsen


De ældre halvsøskendes mor var død den 29. April 1849 af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom) og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år og de efterladte børn var blot 14 1/2 år (Peter Lorentz), 13 1/2 år (Wilhelmine), 11 1/2 år (Carl Theodor) og 8 1/2 år (Poul Georg). Farens husjomfru Oline (der senere skulle blive hans hustru og allerede var mor til hans datter Mathilde) kom så til at fungere som mor for de børn, som hun allerede havde kendt længe. Hun havde boet hos familien i hvert fald fra 1845 og altså kendt børnene fra de var omkring 10, 9, 8 og 5 år.

Nogle af de ældre søskende var allerede hjemmefra, da Thorvald blev født. Peter Lorentz allerede på et tidspunkt i perioden 1850-1855 og Carl Theodor og Poul Georg i perioden 1855-1860.

Wilhelmine blev gift få år efter den 24. November 1858 og flyttede derpå hjemmefra. Thorvald var da kun 2 år gammel. (Hun blev gift med snedkersvend (og senere -mester) Christian August Nielsen, som var søn af Hofsnedkermester Ferdinand Julius August Nielsen og hustruen Jacobine. Hun blev senere mor til Emmy Oline Mathilde og Georg Albert Waldemar)

Ved Thorvalds fødsel boede familien som nævnt i Gothersgade nr.31, matr.nr.338, på 1. Sal. Her boede de også, da lillebroren Ove Valdemar blev født den 26. August 1861. Thorvald var nu knap 5 år gammel.

Året efter var der atter fest i familien, da hans søster Mathilde blev konfirmeret i 1862.

I 1865 fulgte Jens Olafs konfirmation. På dette tidspunkt boede familien stadig i Gothersgade, men inden 1870 var de flyttet ud på Frederiksberg, til en bolig på Johannevej 11 i en mindre ejendom med kun 2 beboelser, som J.P.B.Holm ejede.

Alle Hoftapetsererens yngste sønner (og måske også de ældste) gik i skole i Melchiors Borgerskole i Nørregade 33, som var en af hovedstadens største drengeskoler. Thorvald har vel frekventeret den fra omkring 1861 eller 1862 til sin konfirmation i 1870, hvor skolen er nævnt i Kirkebogen. Det vil sige, at hans skolevej enten var ganske kort fra Gothersgade eller noget længere fra Johannevej til Nørregade.

I 1869 blev Mathilde gift med Otto Ferdinand Danielsen og fik i løbet af de næste 8 år 5 børn. For disse børn og deres børn blev han "Onkel Thorvald".

Den 9. Oktober 1870 blev Thorvald konfirmeret i Helligånds Kirke. Familien boede som nævnt på dette tidspunkt på Frederiksberg.

Thorvald kom nu tilsyneladende i lære hos sin far som tapetserer og sadelmager. I hvert fald boede han hjemme, da der var Folketælling i 1880 og han angiver at være "Tapetserer". (Det var ellers almindeligt, at læredrengene boede hos deres mestre. Hvis Thorvalds far var hans mester, er han altså forblevet hjemmeboende. Men det kan også være, at han var i lære et andet sted og har boet der i nogle af de mellemliggende år, for derefter at være flyttet hjem igen til 1880).

I 1876 blev Ove Valdemar konfirmeret den 23. April i Helligånds Kirke. På dette tidspunkt angives familien at bo i Øster Farimagsgade 8. Senere samme år blev storebroren Jens Olaf gift den 3. November i Trinitatis Kirke med Sidse Marie Johannessen. De blev herefter forældre til en større børneflok.

Ove Valdemar blev elev på et kontor og boede hjemme, da familien flyttede tilbage til Gothersgade nr.31, men denne gang til en lejlighed på 2. sal. At familien atter flyttede til Gothersgade, kan måske have været fordi Thorvald var flyttet hjem efter at være blevet udlært, men vi ved det ikke.

I Folketællingen 1880 angives familien altså som boende i Gothersgade matr.nr.338, konverteret til gade nr.31, 2. Sal. Købmager Kvarter. Faren angives som 71-årig og moren som 56-årig. Thorvald som 23-årig, ugift og Tapetserer, men Ove Valdemar er 18, ugift og Contoirist. Desuden boede der i den 4-værelsers lejlighed til 220 kr. i halvårlig husleje også en 15-årig tjenestepige.

Thorvald blev gift i 1882 med den jævnaldrende Emilie Amalie Frederikke og i 1882, 1883 eller 1884 far til datteren Ella (årstallene varierer i de forskellige folketællinger).

I 1884 blev Thorvald optaget som "associe" i farens firma, som han senere førte videre. Ifølge en omtale i Juleroser 1918 fik fimaet herpå "fornyet Vækst".

Ifølge Folketællingen 1885 boede Thorvald og Emilie Amalie med datteren Ella i en lejlighed på Sankt Annæ Plads nr.6 i forhuset på 1.sal. Men ifølge Kraks Vejviser for samme år er familiens bopæl Lille Strandstræde 26, 1.sal. I samme bog angives Thorvalds stilling at være "Tapetserer hos J.P.B.Holm i Gothersgade 31,1-2." Tilsyneladende lå firmaet i lejligheden på 1.sal i Gothersgade (Kraks Vejviser 1890). Thorvald kaldes i Kraks enten Th.A.F.Holm eller T.A.F.Holm. Han er her endnu ikke selv blevet Hoftapetserer, som faren blev i 1859.

Den 18. September 1886 døde Thorvalds mor Oline. Begravelsen fandt sted fra Helligaands Kirke den 24. September og Kirkebogen noterer, at det drejer sig om "Hof Decorateur Holms Hustru fra Gothersgade 31".

I Folketællingen den 1. Februar 1890 er Thorvald med familie flyttet ind i Gothersgade 31 (matrikel nr.338) på 1. sal - åbenbart i virksomheden. Han angives som værende 32 år, Emilie Amalie som 33-årig og Ella som 7-årig. Desuden har familien nu fået en tjenestepige på 32 år. Thorvalds titel er stadig blot Tapetserer. I Politiets Registerblade er han og Emilie Amalie stadig angivet som boende Gothersgade 31, 1. pr.1. Maj 1892.

Thorvalds far Jens Peter Bech Holm overlede sin sidste hustru i 7 år, hvor han blev boende i lejligheden på 2.sal i Gothersgade 31 sammen med Ove Valdemar, en husbestyrerinde og en tjenestepige. Han døde den 24. December 1894.

Inden da havde han imidlertid oplevet endnu en kongelig udmærkelse, da Thorvald den 18. Februar 1894 fik "Prædikatet: Hoftapetserer og Dekoratør".

Efter farens død videreførte Thorvald firmaet, der nu kaldte sig "I.P.B. Holm & Søn. Kongelig Hof Tapetserere og Dekoratører".

Ifølge Folketllingen i 1901 boede Thorvald og hans familie med den samme tjenestepige stadig i Gothersgade 31 på 1.sal.

I Politiets Registerblade ses at familien den 1. Maj 1902 flyttede til en lejlighed i Kronprinsessegade 16. Året efter gik turen til en stuelejlighed i Fredericiagade 27. Og pr. 1. Maj 1904 til en førstesalslejlighed i Store Kongensgade 27. Her boede de også ved Folketællingen i 1906. Thorvald var da 50 år og Emilie Amalie 49. Ella boede ikke længere hjemme, men vi ved pt. ikke mere om hendes liv. Med ægteparret boede en "Enepige", den 24-årige Hansine Marie Petersen. Thorvald angiver sin stilling som "Tapetserer & Dekoratør. Principal" og sin forretningsadresse som "Fredericiagade 30. Kongl. Hoftapetserer og Dekoratør J.P.B. Holm & Søn".

Tilsyneladende blev familien boende her en tid, for det er først den 1. Maj 1911, at der i Politiets Registerblade angives en ny adresse: Fredericiagade 12, 1.sal. Året efter, den 1. November 1912, flyttedes der tilbage til Store Kongensgade 87, denne gang til en lejlighed på 3.sal. Og endelig flyttedes der den 1. November 1915 til en førstesals lejlighed i Bredgade 63 A, hvor Thorvald blev boende til sin død.

Det var vel i disse år, at Emilie Amalie døde. Hun er anført i Folketællingen 1906, men ikke i den fra 1. Februar 1916, hvor Thorvald angives som Enkemand. Ifølge denne tælling boede den snart 60-årige Thorvald alene i lejligheden sammen med tjenestepigen Hansine Petersen, som nu var blevet forfremmet til Husholderske. Thorvald angives som Tapetserermester med en indkomst på 6.450 kr og en formue på 3.600 kr. Hansine havde ingen formue og en indkomst på 720 kr. og pålignedes derfor ingen skat, mens Thorvald måtte svare 38,73 kr til staten og 78,24 kr. til kommunen.

Folketællingen den 1. Februar 1921 opregner ogsåThorvald og Hansine - der nu er Husbestyrerinde - på 1.sal til højre Bredgade 63 A. Og Thorvald angives stadig som Kgl. Hof Dekoratør. Men derefter må det være gået nedad bakke for den nu 64-årige herre. Den 19. December 1921 døde Thorvald i hvert fald på Kommunehospitalet.

Den 23. December 1921 var der begravelse, som forrettedes af Provst Fenger i Frederikskirken med efterfølgende jordpåkastelse på Garnisons Kirkegård.


PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.6.2012 og sidst opdateret d. 27.6.2012