HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SØREN DANIELSEN : DATA

--- Læs mere om Søren Danielsen ---

SØREN DANIELSEN var far til OTTO FERDINAND DANIELSEN, farfar til ASTRID DANIELSEN og dermed oldefar til ALICE.

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1818

Født d.16.11.

og døbt d.4.12.

KB 1814-1824 Maribo, Musse, Maribo. Fødte Mandkiøn, opslag 27 (side 24, 2.indførsel)
NB: Denne indførsel er meget udtværet og utydelig, en bedre udgave efter Kontraministerialbogen findes i en anden KB over samme periode men uden J, T og A (også her opslag 27).
1818:
Født: 9de Nov. (iflg.anden KB tilføjet som anmærkning "Født 16. November")
Navn: Søren
Døbt: 4de Dec.
Forældre: Muurmester Daniel Johansen og Kone Anne
Faddere: nærmest ulæseligt -- i anden KB angives ingen faddere, men en anmærkning:
"Efter Kontraministerialbogen. - Født 16. November. - Moder Anne Olsdatter."
Anmærkning: 2.. Aug(?) 1825.

1821

Søster Maren Christine konfirmeret Påske 1821

KB 1814-1824 Maribo, Musse, Maribo. Confirmerede Piger, opslag 137:
Konfirmeret Paaske 1821
Maren Christine
14 Aar
Forældre: Muurmester Daniel Johansen i Maribo og Moder Anna
Anmærkning: "Iflg. Kontraministerialbogen" : Født 19. Juni 1807.

1824

Bror Johan Peder konfirmeret Påske 1824

KB 1814-1824 Maribo, Musse, Maribo. Confirmerede Drenge, opslag 125 nr.8:
Konfirmeret til Paaske 1824
Johan Peder, i Maribo
født 27. April 1810
Forældre: Muurmester Daniel Johansen og Kone Anna Ols Datter
Anmærkning: "Iflg. Kontraministerialbogen" : Johan Peder Danielsen i Mariboe.

1827

Bror Ole konfirmeret

KB 1823-1851 Maribo, Musse, Maribo. Confirmerede Drenge, opslag 180 nr.5:
Konfirmeret 1827, ? Søndag efter Mikkelsdag
Ole Danielsen, Mariboe
født 1812 - 26. September
Forældre: Muurm. Daniel Johansen, Mariboe
Dom: tg - tg - tg -tg -tg
Vaccineret 20. Jan? 1817 af Petersen
Jævnførreg: 95/nr7(?)

1830

Søster Anne Johanne konfirmeret efter Påske 1830

KB 1823-1851 Maribo, Musse, Maribo. Confirmerede Piger, opslag 209 nr.6:
Konfirmeret 1830, ? Søndag efter Paaske
Anne Johanne Danielsdatter
født 17. August 1815
Forældre: Muurmester Daniel Johansen, Mariboe
Dom: tg - tg - tg -tg -g (?)
Vaccineret 30. Mar 1817 af ??
Jævnførreg: 95/nr12

1831

Far død d. 23.5.

og begravet d. 27.5.

KB 1823-1851 Maribo, Musse, Maribo. Døde Mandkiøn, opslag 367 (side 764, 1831 nr.10)
1831:
Død Maii 23.
Begravet Maii 27.
Daniel Johansen, Muurmester ibid (= ovenfor anført Mariboe) - 54 (år).
Jvnf.reg.: 1011 no. 89
Anmærkning (dødsårsag): Tæring.

1831

Skifte d. 24.5.

Maribo, Maribo Byfoged, Register opsl.15 og Skifteprotokol opsl. 51 (side 50) th og 54 (side 53) th..
Aar 1831. Den 24. Mai ........Muurmester Daniels Johansens Bopæl, der efter modtagen anmeldelse ... bemeldte Daniel Johansen igaar var død i en alder af ... Aar .... .... påfølgende skriftlig deling i Enke Anne Olsdatter med Lavværge(?) Skomager Lars Jørgensen var ved Forretningen til stede.
Enken erklærede, at den Afdøde ikke..... ægteskab ...... med hende og med hende .... følgende Børn:.
1) en Datter Karen Sophie 27 Aar gl. - 2) en D. Maren Kirstine 24 Aar, - 3) en Søn Ole 19 Aar, - 4) en Datter Anne Johanne 15 Aar og 5) en Søn Søren 12 Aar gl. Hun bemærkede, at ingen af Døtrene var gifte og at Børnenes Fader .......... den Afdødes Broder.... Niels Johansen ....... paa Falster (?) Sømand(?) Ole Danielsen og Skomager Niels Thomsen, som Kurator og .........
(Boopgørelse, få ejendele til 13 Rdl.) - .. huset No. 94 i Mellemgaden på ...gade bestående af 1 ?.. paa 1 Fag (?), ........ og Quist ... 2Fag (?) ---- 110 Rdl = ialt 123 Rdl.
Enken erklærede, at hun ikke ....... ......
Enken bemærkede, at Farver Feilberg havde 150 R sedler indestående i Boet, med ...... var udlagt.
Forretningen blev derefter sluttet og .....
(Underskrifter:) Valentin - Anne Olsdatter, m.f.p. - Sk? Lars Jørgensen - Ole Danielsen - Nich. Thomsen, m.f.p. Som Vidner: J. Hansen J.Jørgensen.

1831

Mor død d. 16.12.

og begravet d. 21.12.

KB 1823-1851 Maribo, Musse, Maribo. Døde Quindekiøn, opslag 398 (side 844, 1831 nr.18)
1831:
Død December 16.
Begravet December 21.
Anne Olsdatter, Enke efter Mur(???) Daniel Johansen, ibid (= ovenfor anført Mariboe(?)) - 59 Aar.
Jvnf.reg.: 1084 no. 22
Anmærkning (dødsårsag): ulæseligt, men ikke tæring, dertil er ordet for langt.

1831

Skifteanmeldelse d. 16.12.

Maribo, Maribo Byfoged, Skifteprotokol opsl. 71 (side 70) tv nederst og th øverst.
1831. Den 16 December anmeldte Skomagermester Lars Jørgensen at Murer Daniel Johansens Enke Anne Olsdatter samme Dag var død i en Alder af 59 Aar. Da den Afdødes og hendes under 23 Mai ... afdøde Mands Bo, som under 24. Mai...... ikke endnu er afsluttet, fordi Enken .... med Samtykke af ............

1832

Skifte d. 6.1.

Maribo, Maribo Byfoged, Skifteprotokol opsl. 78 th.
Aar 1832. Den 6. Januar blev paa Skifte...... Overværelse (?) af Rådmand(?) J. Hansen og J-Jørgensen foretaget Skifteforretning i Murer Daniel Johansens og hans afdøde Hustru Anne Olsdatters fælles ....... ...... ....... at Enken inden sin Død havde betalt ... paa... paaløbende Skatter og at de udlagte ....??? ...
Den mindreårige Søn Ole Danielsen var ved Samlingen tilstede. ..... Kurator Nielse Johansen .... Skomaget Niels THomsen. For Pant...... Farver(?) Feilberg ......... ... af afdøde Daniel Johansen under 22. August 1815 ud... Panteobligation for 150 R Sedler med 1. Prioritet i ..... og byg.... paa ........................
(Underskrifter:) Valentin - M(?) Feilberg - Lars Jørgensen - Niels Thomsen, m.f.p. - Ole Danielsen. Som Vidner: J. Hansen J.Jørgensen.

1833

Konfirmeret

KB 1823-1851 Maribo, Musse, Maribo. Confirmerede Drenge, opslag 184 (side 373, 1833 nr.6)
1833, (?) Søndag efter Paaske (ialt 12 drenge):
Søren Danielsen -- (= i Maribo)
Forældre: Muurm(?) Daniel Johansen i Maribo
Født 16. November 1818.
Dom: mg - mg - mg - g -g.
Vaccineret: 2.(?) August 1825 af ??
Jvnf.reg.: ?????.

1834

Folketælling

FT 1834 Maribo Købstad, opslag 3:
Torvet No.128, 2.Familie:
Anders Danielsen - 36 Aar - gift - Skomager
Trine Markusen - 31 Aar - gift - Hans Kone
Maria Danielsen - 7 - ugift - hans Datter
Line Danielsen - 6 - ugift - hans Datter
Oele Danielsen - 21 - ugift - Skomagersvend
Søren Danielsen - 16 - ugift - Læredreng

1840

Folketælling

FT 1840 København, Skt.Annæ Vester Kvarter II, opslag 106:
Adelgade No. 212, Stueetagen - 1:
Frederic Wilhelm Theodor Winther - 29 Aar - gift - Skomagermester
Ane Marie Böcker - 26 Aar - gift - Hans Kone
WilhelmMine Gustafine Anderssine Winther - 2 - ugift - Deres Datter
Magrethe Chatrine Böcker - 21 - ugift - Huusmodernes Søster
Charen Magrethe Hans Datter - 26 - ugift - Tjenestepige
Charel Adam Wilhelm Jensen - 17 - ugift - Læredreng
Christen Christensen - 23 - ugift - Skomagersvende, Logerende
Søren Danielsen - 22 - ugift - Skomagersvende, Logerende
Charel Frederig Nielsen - 22 - ugift - Skomagersvende, Logerende

---"---

Folketælling

FT 1840 København, Skt.Annæ Vester Kvarter II, opslag 107:
Adelgade No. 212, 3. Sal:
Frederik Meyer - 47 - gift - Sadelmagerfrimester
Dorthea Lundberg - 43 - gift - Hans Kone
Julie Meyer - 15 - ugift - Deres Børn
Betty Meyer - 14 - ugift - Deres Børn
Emma Meyer - 8 - ugift - Deres Børn
Maren Petersen - 18 - ugift - Tjenestepige
Caroline Sørensen - 19 - ugift - lever af Haandarbejde, Logerende

1843

Søren Danielsen og Caroline Sørensen gift d.28.4.

KB 1832-1845 Helligaand, Sokkelund, København. Copulerede, opslag 301 nr. 20:
Ungkarl, Skomagersvend Søren Danielsen, 25 Aar gl. - Gammel Mønt 118
Pigen Caroline Sørensen, 22 Aar gl. - Pilestrædet No.17
Forlovere: Skrædermester A. Chr. Dreyer, Pilestrædet No. 98, 2.Sal og Skomagermester O. Danielsen, Christen Bernikowstrædet (?) No. 221 i Stuen.
Viet den 28de April 1843 i Kirken efter 3 gange tillysning.
Anm.: Alle Attester ....
Lyst 1. gang ..... (?)

1844

første barn Otto Ferdinand
født d.25.9.

KB 1842-1857 Holmen, Sokkelund, København. Fødte Mandkiøn, opslag 58 nr. 173:
1844:
Født: 25. Septbr.
Otto Ferdinand Danielsen
Døbt: d. 10de Novbr, hr. Kjerumgaard
Forældre: Søren Danielsen, Skomagersvend. Caroline Sørensen, Holmensgade 141.
Faddere: Forældrene, Jfr. L.(?) Nielsen, Gjordemoder, Frydendahl i Laxegade(?).

1845

Folketælling

FT 1845 København, Øster Kvarter, opslag 68:
Holmensgade 141, 3. Sal (2 familier):
Søren Danielsen - 26 - gift - født i Maribo, Lolland - Skomagersvend
Caroline Sørensen - 24 - gift - født i Holbeck - Hans Kone
Otto Ferdinand Danielsen - 1 - ugift - født i Kiøbenhavn - Deres Søn
Marie Henningsen - 79 - Enke - do (= født i Kiøbenhavn) - lever af Skrædersyning
Hanne Henningsen - 39 - ugift - do (= født i Kiøbenhavn) - hendes Datter

1849

andet barn Edvard Emil Alfred
født d.28.2.(?)

og døbt d. 20.5.

KB 1848-1854 Helligaand, Sokkelund, København. Fødte Mandkiøn, opslag 31 nr. 60:
1849:
Født: 1849, 28. Febr.(?)
Edvard Emil Alfred Danielsen
Døbt: 1849, 20de Mai i Kirken
Forældre: Skomagerm Søren Danielsen og Hustru Caroline Sørensen, Østergade 59.
Faddere: Forældrene og Mad. Jensen.

1850

Folketælling

FT 1850 København, Købmager Kvarter, opslag 22:
Østergade 59, Kjælderen (2 familier):
Søren Danielsen - 32 - gift - født i Maribo - Skomagerm(?), Huusfader
Caroline Sørensen - 29 - gift - født i Holbek - Hans Kone
Otto Danielsen - 6 - ugift - født i Kiøbenhavn - Hans Børn
Alfred Danielsen - 1 - ugift - født i Kiøbenhavn - Hans Børn

1851

tredie barn Anna Caroline Amalie
født d.10.2.

KB 1848-1854 Helligaand, Sokkelund, København. Fødte Kvinder, opslag 222 nr. 70:
Født: 1851, 10de Febr.
Anna Caroline Amalie Danielsen
Døbt: 1851, 11. Mai i Kirken
Forældre: Skomagermester Søren Danielsen og Hustru Caroline Sørensen, Østergade 59.
Faddere: Forældrene og Mad. Nielsen.

1852

tredie barn Anna Caroline Amalie
død d.23.2.

og begravet d.26.2.

KB 1842-1853 Helligaand, Sokkelund, København. Døde Kvinder, opslag 206 nr. 29:
1852:
Død: 23. Febr.
Begravet: 26. Febr.
Anna Caroline Amalie Danielsen, 1 Aar
Forældre: Skomagerm. Danielsens Datter. Østergade 59.
Dødsaarsag: Hydracephalus acutus (vand i hovedet)

1853

fjerde barn Charles Georg William
født d.13.1.

KB 1848-1854 Helligaand, Sokkelund, København. Fødte Mandkiøn, opslag 124 nr. 33:
Født: 1853, 13. Januar.
Charles Georg William Danielsen
Døbt: 1853, 24. April
Forældre: Skomagermester Søren Danielsen og Hustru Caroline Sørensen, Østergade 59.
Faddere: Forældrene og Mad. Jensen.

1855

Folketælling d.1.2. 1855

FT 1855 København, Købmager Kvarter I, opslag 29 (AO betaversion):
Østergade 59, Forhuset, Kjælderen a:
Søren Danielsen - 37 - gift - født i Maribo - Skomagermester - Lutheraner
Caroline Sørensen - 33 - gift - født i Holbek - hans Kone - Lutheraner
Otto Danielsen - 11 - ugift - født i Kjøbenhavn - deres Sønner - Lutheraner
Alfred Danielsen - 6 - ugift - født i Kjøbenhavn - deres Sønner - Lutheraner
Charles Georg Danielsen - 3 - ugift - født i Kjøbenhavn - deres Sønner - Lutheraner
Ane Marie Sørensen - 22 - ugift - født i Holbek - Tjenestepige - Lutheraner

1855

femte barn Axel Lorenz Constantin
født d.19.4.

KB 1854-1861 Helligaand, Sokkelund, København. Fødte Mandkiøn, opslag 35 nr. 84:
Født: 1855, 19. April.
Axel Lorenz Constantin Danielsen
Døbt: 1855, 27. Juni i Kirken
Forældre: Skomagerm. Søren Danielsen og Hustru Caroline Sørensen, Østergade 59.
Faddere: Forældrene og Jordemoder Mad. Jensen.

1857

sjette barn Victor Ludvig Theodor
født d.7.6.

KB 1854-1861 Helligaand, Sokkelund, København. Fødte Mandkiøn, opslag 83 øverst:
Født: 1857, 7/6.
Victor Ludvig Theodor Danielsen
Døbt: 1857, 13/9
Forældre: Skomagermester Søren Danielsen, Hustru Caroline Sørensen, Østergade 59.
Faddere: Forældrene.

1857

sjette barn Victor Ludvig Theodor
død d.17.9.

og begravet d.20.9.

KB 1853-1861 Helligaand, Sokkelund, København. Døde Mænd, opslag 43 nr. 129:
1857:
Død: 17. Septbr.
Begravet: 20de Septbr.
Victor Ludvig Theodor Danielsen, 14 Uger
Forældre: Skomagerm. Danielsens Søn. Østergade 59.
Dødsaarsag: Atrophin?

1858

hustru Caroline Sørensen
død d.22.7.

og begravet d.27.7.

KB 1853-1861 Helligaand, Sokkelund, København. Døde Kvinder, opslag 136 nr. 123:
1858:
Død: d. 22de Juli.
Begravet: 27. Juli.
Caroline Danielsen, født Sørensen, 37 Aar
Skomagerm. Danielsens Hustru. Østergade 58. Begravet fra Helligg. Kapel.
Dødsaarsag: Phthisis (tuberkulose)

1859

søn Otto Ferdinand konfirmeres
d. 10.4.

KB 1859-1868 Helligaand, Sokkelund, København. Confirmerede Drenge, opslag 5 nr.31:
10. April 1859.
Otto Ferdinand Danielsen
Forældre: Skomagermester S. Danielsen, Østergade.
Født 25.9. 44, Kbh.
Dom: mg
Vaccineret 14(?) / 2 56 af Br????
Anm: Melchior (her anføres for alle børnene deres skole. Otto Ferdinand har altså gået i Melchiors Borgerskole)

1860

Folketælling

FT 1860 København, Købmager Kvarter, opslag 97:
Østergade 59, matr.nr. - nyt nr= 40, Kjælder:
Søren Danielsen - 42 - Enkemand - født i Maribo - Skomagermester, Huusfader - Lutheraner
Otto Ferdinand Danielsen - 16 - ugift - født i Kjøbenhavn - hans Børn - Handelslærling - Lutheraner
Alfred Eduard Emil Danielsen - 11 - ugift - født i Kjøbenhavn - hans Børn - Lutheraner
Charles Georg William Danielsen - 8 - ugift - født i Kjøbenhavn - hans Børn - Lutheraner
Axel Lorents Constantin Danielsen - 5 - ugift - født i Kjøbenhavn - hans Børn - Lutheraner
Ane Marie Sørensen - 27 - ugift - født i Holbek - Tjenestepige - Lutheraner

1863

søn Edvard Emil Alfred konfirmeres
d. 12.4.

KB 1859-1868 Helligaand, Sokkelund, København. Confirmerede Drenge, opslag 67 nr.57, øverst:
Edvard Emil Alfred Danielsen
Forældre: Skomagermester S. D., Østergade 40.
Født 28(?).2. 49.
Dom: Melchior (= Melchiors Borgerskole)
Vaccineret 56 (af) Brid????
Disse 58 Drenge confirmeredes af Blovs???? 12. April 1863.

1866

søn Charles Georg Villiam konfirmeres
d. 7.10.

KB 1859-1868 Helligaand, Sokkelund, København. Confirmerede Drenge, opslag 122 øverst:
Følgende drenge confirmeret 7. 10. 66. (opslag 116)
Charles Georg Villiam Danielsen
Forældre: Skomagermester Søren D., Østergade 40.
Født 13.1. 53, her.
Dom: Melchior (= Melchiors Borgerskole)
Vaccineret 56

1869

søn Axel Lorentz Constantin konfirmeres
d. 4.4.

KB 1869-1891 Helligaand, Sokkelund, København. Confirmerede Drenge, opslag 4 nr.7:
Axel Lorentz Constantin Danielsen
Forældre: Skomagermester S. D., Østergade 40.
Født 19.4. 55, ....
Dom: ib. (= som anført ovenfor: Wohnsens (???), altså en anden skole end brødrene)
Vaccineret 54 (af) Holm.
Disse 70 Drenge confirmeredes d. 4. April 1869 af Bloch S?berg(?). (opslag 9)

1869

søn Otto Ferdinand bliver gift
d. 7.5.

KB 1858-1873 Helligaand, Sokkelund, København. Vielser, opslag 233 nr. 50:
24
Ungkarl Contorist Otto Ferdinand Danielsen, Østergade 40.
21
Frk. Henriette Mathilde Holm , Gothersgade 31.
Vidner: Forældre Tapetserer(?).... P.Holm .... og Skom. S. Danielsen, Østergade 40.
Vielsesdag: 7/5 1869. Lyst 18/4.

1870

Folketælling d. 1.2. 1870

FT 1870 København, Købmager Kvarter, opslag 115:
Østergade 40 (matr.nr. 59), Kælderen:
Søren Danielsen - 51 - Enkemand - født i Maribo - Skomagermester - Lutheraner - Huusfader - Skomagermester
Charles Georg William Danielsen - 17 - ugift - født i Kjøbenhavn - Lutheraner - Søn - Handskemagerlærling
Axel Lorents Constantin Danielsen - 14 - ugift - født i Kjøbenhavn - Lutheraner - Søn - Forgylderlærling
Ane Marie Sørensen - 36 - ugift - født i Holbek - Lutheraner - Slægtning - som tyende (?)

1880

Folketælling d. 1.2. 1880

FT 1880 København, Borgergade, opslag 69:
Borgergade 35 (matr.nr.188), Baghuus, 1.Sal:
Søren Danielsen
- 61 - Enkemand - født i Mariboe - Lutheraner - Huusfader - Skomager - Har været gift 1 gang, i 1843. Levende Børn: 4, Døde Børn: 2. - Hvornår kommet til København: (18)39.
Anna Marie Sørensen - 47 - ugift - født i Holbæk - Lutheraner - Svigerinde - hans Husbestyrerinde - Hvornår kommet til København: (18)49.
Huslejens størrelse for 1/2 aar i Kr.: 64,-
Antal Værelser med Vinduer: -- 1

FT 1880 København, Nørresøgade 25B, forhus, st.t.v.:
Otto Ferdinand Danielsen
, 35 år, gift, Luther.trosbek., født i Kbh., Husfader, Dampskibs Speditør
Mathilde Danielsen, 32 år, gift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Husmoder
Yelva Danielsen, 9 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Datter
Aage Danielsen, 7 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Søn
Johanne Danielsen, 6 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Datter
Anna Danielsen, 4 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Datter
Astrid Danielsen, 2 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Datter
Marie Johanne Larsen, 32 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh.(sic!), Tjenestetyende, kommet til Kbh. i 1872
Hans Christian Jensen, 26 år, ugift, Luther.trosbekendelse, født i Kbh., Logerende, Assistent
Huslejens størrelse for 1/2 Aar: 312 1/2 kr.
Antal værelser m.vinduer, indbefattet værelser til tyende og logerende: 6V og kjøkken(?)
Hvis gift 1. eller 2.Gang: 1.
Hvilket Aar er Ægteskabet indgaaet: 1869.
Antal Børn: levende: 5 - døde: 1.
I ejendommen nr.25B boede 10 familier, heraf 19 mænd og 38 kvinder.

FT 1880 København, Krusemyntegade no. 552, 1.sal til Gaden:
Alfred Eduard Erik Danielsen
- 30 - gift - Handskemagersvend - født i Kjbhvn
Maren Emilie Danielsen - 28 - gift - Hustru - født i Nærum, Søllered S.
Agnes Any Alfrid Danielsen - 3 - ugift - Barn - født i Kjbhvn
Robert Aage Edvin Danielsen - 1 - ugift - Barn - født i Kjbhvn
Huslejens størrelse for 1/2 Aar: 84 kr.
Antal værelser m.vinduer, indbefattet værelser til tyende og logerende: 2 V, 3?

FT 1880 København, Borgergade 26, Baghuset, 1.sal:
Charles Georg Villiam Danielsen
- 27 - gift - Husfader - Handskemagersvend - født i Kjøbenhavn
Henriette Dorthea Christine f. Nielsen - 24 - gift - Husmoder - født i Kjøbenhavn
Alfred Bernhard Constantin - 2 - ugift - deres Søn - født i Kjøbenhavn
Georg Aage Christian - 1 - ugift - deres Søn - født i Kjøbenhavn
Udøbt Pigebarn - - - ugift - deres Datter - født i Kjøbenhavn
Christine Olsen - 27 - ugift - Logerende - Væverske - født i Malmø, Sverrig
Huslejens størrelse for 1/2 Aar: 90 kr.
Antal værelser m.vinduer, indbefattet værelser til tyende og logerende: 2
Hvis gift 1. eller 2.Gang: 1.
Hvilket Aar er Ægteskabet indgaaet: 1876.
Antal Børn: levende: 3 - døde: 1.
I ejendommen nr.26 med forhus og baghus boede 11 familier, heraf 25 mænd og 22 kvinder.

FT 1880 København, Gammel Mønt Nr. 37, 1.sal:
Johan Joachim Heinrich Frederik Borg - 35 - gift - Huusfader - Bager - født i Muhlenburg
Inger Kathrine Borg - 35 - gift - hans Kone - født i Frederikssund
Frederik Bernhard Nielsen Borg - 14 - - - Adoptivsøn - født i Roskilde
Doris Marie Katharine Borg - 9 - - - deres Datter - født i Roskilde
Peter Sørensen - 19 - ugift - Snedkersvend - født i Hylke
Axel Lorentz Constantin Danielsen
- 26 - ugift - Forgylder - født i Kjøbenhavn
Borgs lejlighed var rimelig stor og pæn:
Huslejens størrelse for 1/2 Aar: 190 kr.
Antal værelser m.vinduer, indbefattet værelser til tyende og logerende: 4.
I ejendommen nr. 37 boede 6 familier, heraf 13 mænd og 13 kvinder.

1881

Søren Danielsen
død d.31.1.

KB 1857-1881 Frederiks Hospital, Sokkelund, København. Døde Mænd, opslag 186 nr. 14
1881:
Søren Danielsen, 62 (Aar) - Skomagermester, Borgergade 35 Bgh.
Død: den 31. Januar
Begravet: den..... (se nedenfor)

--""--

Søren Danielsen
begravet d.6.2.

KB 1868-1883 Holmen, Sokkelund, København. Døde Mænd opslag 154 nr. 20:
1881:
Død: d. 31. Januar - Lungesygd(?)
Begravet: d. 6. Februar.
Søren Danielsen, 61 Aar - Enkemand, Skomagermester, Borgergade 35.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.9.2013 og sidst opdateret d. 24.11.2022