HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Johanne Caroline Petrea Danielsen : "Moster Johanne"

- Moster til Alice -

Læs om: --- Johannes ungdom --- Johanne i perioden 1904-1920 --- Johanne i perioden 1921-1930 ----- Se: Johanne's liv i Årstal med Kildeangivelser


JOHANNE var moster til Gudrun og Alice, og søster til deres mor Astrid.

Hendes dåbsnavn var JOHANNE CAROLINE PETREA DANIELSEN og hun var datter af Speditør og senere Kontorchef i DFDS, Otto Ferdinand Danielsen og dennes hustru Mathilde Henriette, født Holm.

Da Johanne blev født den 25. Oktober 1873, havde hun 2 ældre søskende:
- Yelva Agnete, som var født den 25. April 1870 og derfor 3 1/2 år gammel,
- og Aage Holm, som var født den 2. Maj 1872 og 1 1/2 år gammel,
- senere kom 2 yngre søstre til:
- Anna Augusta, som blev født den 23. Januar 1876, da Johanne var knap 2 1/2 år.
- Astrid Cmilla Augusta, som blev født den 13. December 1877 , da Johanne var 4 år gammel.
- og Otto Eigil Danielsen, født 15.9. 1882, død 31.10. 1882, 6 uger gl. Johanne var da 9 år gammel.

I kredsen omkring den lille Johanne var også hendes bedsteforældre:
- mormor Oline Holm, som døde den 18. September 1886, da Johanne var knap 13 år og derfor kan nå at have haft megen glæde af,
- morfar Jens Peter Bech Holm, som var hoftapetserer og levede til slutningen af 1894, så han har givet fyldt meget i Johannes barndom,
- farfar Søren Danielsen, som var skomagermester, døde i 1880, så Johanne må også have kunnet huske ham,
- og farmor Caroline var allerede død i 1858, så ingen af børnene nåede at lære hende at kende.

 

Johanne Danielsen, årstal ukendt


Med i familiekredsen var også nogle onkler og tanter, samt fætre og kusiner:
- moster Wilhelmine Marie Henriette, som var gift med Snedkermester Christian August Nielsen,.
----- deres datter, Johannes kusine Emmy, som var født omkring 1863, var altså 10 år gammel ved Johannes fødsel,
fætter Georg Albertvar også noget ældre end Johanne og nu omkring 4 år gammel,
- morbror Jens Oluf var Possementmager og blev gift med Tante Sidse Marie da Johanne var 3 år gammel. De blev forældre til en række kusiner og fætre, hvoraf flere dog tilsyneladende døde som børn:
----- kusine Valborg blev født i 1877 , da Johanne var knap 4 år gammel,
----- fætter Johannes blev født i 1882, da Johanne var knap 9 år gammel,
----- fætrene Valdemar Oluf og Knud Axel blev født da Johanne var 9-10 år gammel i 1883 og 1884,
----- fætter Axel Kristian blev født den 1. Marts 1894. Johanne var da 21 år,
----- kusine Louise (Luise) Marie blev født den 18. Januar 1897 eller 1898. Her var Johanne så omkring de 25 år.
----- Mange af Jens Olufs børn døde i de første år, i Folketællingen 1901 findes en ekstra rubrik, hvori der spørges om, hvor mange levende og døde børn en familie har/har haft. Svaret er for Jens og Marie: 4 levende og ikke mindre end 6 døde!. Mon ikke alle disse dødfald også har præget Johannes liv?
- morbror Thorvald August Ferdinand Holm var ca. 17 år, da Johanne blev født. Han blev den, der førte hoftapetserer-firmaet videre og han blev, mens Johanne var lille pige, gift med Tante Emilie Amalie og far til:
kusinen Ella Holm, som blev født omkring 1883, da Johanne var ca. 10 år gammel.
- morbror Ove Valdemar Holm var ca. 12 år, da Johanne blev født. Han levede sammen med sin far til dennes død i 1894.
- farbror Alfred Edvard Emil var 24 år ved Johannes fødsel og blev gift med Maren Emilie Bentzen. Han var handskemager og far til:
kusine Agnes, som blev født omkring 1876, da Johanne var 3-4 år gammel,
----- fætter Robert, som blev født omkring 1879, da Johanne var ca. 6 år gammel,
----- kusine Agda, som blev gift Netterstrøm. Agda blev født, da Johanne var 6 1/2 år gammel,
----- fætter Knud Holger, som blev født, da Johanne var omkring 10 år gammel,
----- og fætter Aage Henry, som var 17 år yngre end Johanne og senere blev gift med Ingeborg, hvis yngste bror Harvey Hjortholt i 1937 blev gift med hendes søsterdatter Gudrun.

Familien holdt også kontakt med slægtninge længere ude. Otto Ferdinands slægtning, som senere blev gift med Poul Jørgen Riis' far, deltog i hvert fald i selskaber hos Mathilde og Otto Ferdinand.

Johannes mor, Mathilde, og far, Otto Ferdinand, morfar, Hoftapetsereren J.P.B.Holm, og mormor Oline, samt morbror Thorvald:
Mathilde Danielsen, født Holm........ Otto Ferdinand Danielsen........ Hoftapetserer J.P.B. Holm........ Oline Christiane Holm........ Thorvald Holm, Besa's bror

Johannes forældre var blevet gift i Helligånds Kirke den 4. eller 7. Maj 1869. Hvor og hvordan de har lært hinanden at kende, ved vi desværre ikke. Men det lader til, at det blev et lykkeligt ægteskab.

Otto Ferdinand var Speditør i DFDS og blev senere Kontorchef i samme firma. I starten boede familien tilsyneladende i Korsgade 44, hvor Yelva blev født den 25. April 1870 og døbt i Sankt Johannes-Kirken. Senere flyttede familien, måske først til en bopæl i Garnisons Sogn for det er i Kirkebogen herfra, at vi i 1871 finder indførslen om en dødfødt bror ("Søn af Spediteur Danielsen"), og derpå til Havnegade 49, hvor de boede, da Aage, Johanne og Anna blev født den 2. Maj 1872, den 25. Oktober 1873 og den 23. Januar 1876. Alle børnene blev døbt i Holmens Kirke. Så må lejligheden være blevet for lille, for da Astrid blev født året efter, den 13. Decmber 1877, angives adressen som Nørre Søgade 27. Den nye lejlighed hørte atter til Sankt Johannes Sogn, så det var i denne Kirke, at Astrid blev døbt den 2. Januar 1878.

Foto til højre: Aage, Johanne og Yelva. Det er vel fra omkring 1876.

Kort herefter flyttede familien til Nørresøgade 25 B, hvor de fik en lejlighed i forhuset, stuen til venstre. Lejligheden havde 6 værelser og huslejen var på 312 1/2 kr. for 1/2 år. I ejendommen boede 10 familier, der ialt talte 19 mænd og 38 kvinder. Heraf var jo så en hel del børn, alene hos Johannes familie var de jo 5 børn i alderen 9, 7, 6, 4 og 2 år. Desuden husede de en 32-årig tjenestepige, Marie Johanne Larsen, som var kommet til København i 1872, og en mandlig logerende, Assistent Hans Christian Jensen på 26 år. Alle disse oplysninger fremgår af Folketællingen den 1.2.1880.

Ikke længe efter flyttede familien til en 2. sals lejlighed i Toldbodgade nr. 11. Og her boede de, da Mathilde nedkom med sit sidste barn den 15. September 1882. Den lille dreng var åbenbart meget svagelig, for den 29. Oktober måtte han hjemmedøbes i al hast og han døde - som der står i Kirkebogen - "før Dåbens Stadfæstelse i Kirken". Det var da også ganske kort efter dåben, at den blot 6 uger gamle Otto Eigil døde den 31. Oktober. Han blev begravet fra Garnisons Kirke i familiens gravsted på Garnisons Kirkegård den 3. November 1882. Dette skete altså, da Johanne var 9 år.

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

fotografiet nedenfor har niecen Alice skrevet ca.1880-1881: Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest.

fotografiet til højre: Yelva, Aage og Johanne, foran Anna og Astrid.

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

På dette tidspunkt var Johanne kommet i skole og hun frekventerede - ligesom sine søstre Yelva og Anna - og måske også Astrid i sin første skoletid - Frk. Wandings Skole, som lå i Købmagergade nr.3 på 3.sal i Wilhelmine Wandings lejlighed. Undervisningen af pigebørn var på den tid endnu ikke meget bevendt og koncentrerede sig stadig mest om håndarbejde og kvindelige sysler. -- Læs mere herom.

Iflg. Folketællingen 1885 boede familien nu i Toldbodgade nr. 11, 2. sal (Matr. 53) sammen med en tjenestepige (men ingen logerende, som de havde i 1880). I dette år var Yelva nået til skelsår og -alder og blev konfirmeret den 4. Oktober 1885. Højtideligheden foregik i Slotskirken, selvom familien vel egentlig tilhørte menigheden ved Garnisonskirken. Måske morbror Thorvald stilling som hoftapetserer har skaffet dem adgang til Slotskirken. Hans datter Ella blev i hvert fald senere konfirmeret her. Konfirmationskjolerne var dengang sorte og inden børnene kunne blive konfirmerede, skulle de igennem en kundskabsprøve.

To år efter var det Aages tur til at blive konfirmeret i Slotskirken den 17. April 1887. Og efter endnu to år var det så Johannes tur. Hun blev konfirmeret den 7. April 1889 i Slotskirken.

------ Læs her om Johannes ungdom -------


PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.6.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012