HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Yelva Agnete Danielsen : "Moster Bell" - Moster til Alice -

--- Barndom ---

Læs om: Yelvas ungdom --- Yelva i perioden 1898-1921 --- Yelva i perioden 1922-1947 ------ Se: Yelvas liv i Årstal med Kildeangivelser

Se også: Siden om Familien Danielsen

Yelva, af sin søsters døtre kaldet MOSTER BELL, var Alice's moster, søster til Alice's mor Astrid, senere kaldet BEDA, og ældste datter af Mathilde og Otto Ferdinand Danielsen, Alice's bedsteforældre.

Hendes dåbsnavn var YELVA AGNETE DANIELSEN og hun var datter af Speditør og senere Kontorchef i DFDS, Otto Ferdinand Danielsen og dennes hustru Mathilde Henriette, født Holm, som var blevet gift i Helligånds Kirke den 4. eller 7. Maj 1869.

Yelva var ægteparrets første barn og blev født den 25. April 1870. Senere kom en række yngre søskende til:
- en dødfødt bror, født 14.4. 1871, begravet 18.4. 1871
- Aage Holm Danielsen, som blev født den 2. Maj 1872, kort tid før Yelvas 2-års fødselsdag,
- Johanne Caroline Petrea, som blev født den 25. Oktober 1873, da Yelva var næsten 3 1/2 år.
- Anna Augusta, som blev født den 23. Januar 1876, da Yelva var knap 6 år.
- Astrid Cmilla Augusta, som blev født den 13. December 1877 , da Yelva var 7 1/2 år gammel.
- og Otto Eigil Danielsen, født 15.9. 1882, død 31.10. 1882, 6 uger gl. Yelva var da 12 1/2 år gammel.

I kredsen omkring den lille Yelva var også hendes bedsteforældre:
- mormor Oline Holm, som døde den 18. September 1886, da Yelva var 16 1/2 år og som hun derfor må have haft megen glæde af,
- morfar Jens Peter Bech Holm, som var hoftapetserer og levede til slutningen af 1894, så han har givet fyldt meget i Yelvas barndom,
- farfar Søren Danielsen, som var skomagermester, døde i 1880, så Yelva må også have kunnet huske ham,
- og farmor Caroline var allerede død i 1858, så ingen af børnene nåede at lære hende at kende.


Yelva Danielsen

Med i familiekredsen var også nogle onkler og tanter, samt fætre og kusiner:
- moster Wilhelmine Marie Henriette, som var gift med Snedkermester Christian August Nielsen,.
----- deres datter, Johannes kusine Emmy, som var født omkring 1863, var altså 7 år gammel ved Yelvas fødsel,
fætter Georg Albertvar også noget ældre end Yelva og nu omkring 4 år gammel,
- morbror Jens Oluf var Possementmager og blev gift med Tante Sidse Marie da Yelva var 2 år gammel. De blev forældre til en række kusiner og fætre, hvoraf flere dog tilsyneladende døde som børn:
----- kusine Valborg blev født i 1877 , da Yelva var 7 år gammel,
----- fætter Johannes blev født i 1882, da Yelva var 12 år gammel,
----- fætrene Valdemar Oluf og Knud Axel blev født da Yelva var 13-14 år gammel i 1883 og 1884,
----- fætter Axel Kristian blev født den 1. Marts 1894. Yelva var da 24 år,
----- kusine Louise (Luise) Marie blev født den 18. Januar 1897 eller 1898. Her var Yelva så omkring de 27-28 år.
----- Mange af Jens Olufs børn døde i de første år, i Folketællingen 1901 findes en ekstra rubrik, hvori der spørges om, hvor mange levende og døde børn en familie har/har haft. Svaret er for Jens og Marie: 4 levende og ikke mindre end 6 døde!. Mon ikke alle disse dødfald også har præget Yelvas liv?
- morbror Thorvald August Ferdinand Holm var ca. 16 år, da Yelva blev født. Han blev den, der førte hoftapetserer-firmaet videre, og han blev, mens Yelva var lille, gift med Tante Emilie Amalie og far til:
kusinen Ella Holm, som blev født omkring 1883, da Yelva var ca. 13 år gammel.
- morbror Ove Valdemar Holm var ca. 9 år, da Yelva blev født. Han levede sammen med sin far til dennes død i 1894.
- farbror Alfred Edvard Emil var 21 år ved Yelvas fødsel og blev gift med Maren Emilie Bentzen. Han var handskemager og far til:
kusine Agnes, som blev født omkring 1876, da Yelva var 6 år gammel,
----- fætter Robert, som blev født omkring 1879, da Yelva var ca. 9 år gammel,
----- kusine Agda, som blev gift Netterstrøm. Agda blev født, da Yelva var 5-6 år gammel,
----- fætter Knud Holger, som blev født, da Yelva var omkring 9 år gammel,
----- og fætter Aage Henry, som var 20 år yngre end Yelva og senere blev gift med Ingeborg, hvis yngste bror Harvey Hjortholt i 1937 blev gift med Aages søsterdatter Gudrun.

Familien holdt også kontakt med slægtninge længere ude. Otto Ferdinands slægtning, som senere blev gift med Poul Jørgen Riis' far, deltog i hvert fald i selskaber hos Mathilde og Otto Ferdinand.

Yelvas mor, Mathilde, og far, Otto Ferdinand, morfar, Hoftapetsereren J.P.B.Holm, og mormor Oline, samt morbror Thorvald:
Mathilde Henriette Holm, gift Danielsen........ Otto Ferdinand Danielsen........ Hoftapetserer J.P.B. Holm........ Oline Christiane Holm........ Thorvald Holm, Besa's bror


Yelvas forældre var som nævnt blevet gift i Helligånds Kirke den 4. eller 7. Maj 1869. Hvor og hvordan de har lært hinanden at kende, ved vi desværre ikke. Men det lader til, at det blev et lykkeligt ægteskab. Otto Ferdinand var Speditør i DFDS og blev senere Kontorchef i samme firma.

I starten boede familien tilsyneladende i Korsgade 44, hvor Yelva blev født den 25. April 1870. Dåben fandt derfor sted i Sankt Johannes-Kirken den 19. Juni 1870 og af faddernes navne kan kun tydes en Madam Frederikke Petersen.

Nedenfor ses 2 fotografier af Yelva som barn, måske fra slutningen af 1870, hvor hun har været 1/2 års tid, ? og fra 1872?, hvor hun har været omkring 2-3 år og blevet storesøster. (Se mere om "Familien Danielsen" her!)

Yelva Danielsen............... Yelva Danielsen

 

Senere flyttede familien, måske først til en bopæl i Garnisons Sogn for det er i Kirkebogen herfra, at vi i 1871 finder indførslen om den dødfødte bror "Søn af Spediteur Danielsen"), og derpå til Havnegade 49 (kort), hvor de boede, da Aage, Johanne og Anna blev født den 2. Maj 1872, den 25. Oktober 1873 og den 23. Januar 1876. Disse 3 børn blev døbt i Holmens Kirke.

Så må lejligheden være blevet for lille, for da Astrid blev født året efter, den 13. Decmber 1877, angives adressen som Nørre Søgade 27. Den nye lejlighed hørte atter til Sankt Johannes Sogn, så det var i denne Kirke, at Astrid blev døbt den 2. Januar 1878.

Yelva var altså blot 2 år gammel, da Aage blev født, og 3 1/2 år gammel, da Johanne blev født. Et par år efter blev der taget et fotografi af de tre:
--- Fotografiet til højre:
--- Aage, Johanne og Yelva (som ca. 2, 3-4 og 5-6-årige? dvs. fra ca. 1875/1876? fotografiet er ikke dateret.)

Derefter gik der nogle år, inden Anna blev født i 1876, hvor Yelva så var blevet 6 år gammel, og året efter kom Astrid til den 13. December 1877 , hvor Yelva altså var 7 1/2 år gammel.

fotografiet nedenfor har Alice skrevet ca.1880-1881:
Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest:

Foto af Danielsen-børnene: Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest

Aage, Johanne og Yelva
Foto af Aage, Johanne og Yelva

Kort herefter flyttede familien til Nørresøgade 25 B, hvor de fik en lejlighed i forhuset, stuen til venstre. Lejligheden havde 6 værelser og huslejen var på 312 1/2 kr. for 1/2 år. I ejendommen boede 10 familier, der ialt talte 19 mænd og 38 kvinder. Heraf var jo så en hel del børn, alene hos Yelvas familie var de jo 5 børn i alderen 9, 7, 6, 4 og 2 år. Desuden husede de en 32-årig tjenestepige, Marie Johanne Larsen, som var kommet til København i 1872, og en mandlig logerende, Assistent Hans Christian Jensen på 26 år. Alle disse oplysninger fremgår af Folketællingen den 1.2.1880.

Ikke længe efter flyttede familien til en 2. sals lejlighed i Toldbodgade nr. 11. Og her boede de, da Mathilde nedkom med sit sidste barn den 15. September 1882. Den lille dreng var åbenbart meget svagelig, for den 29. Oktober måtte han hjemmedøbes i al hast og han døde - som der står i Kirkebogen - "før Dåbens Stadfæstelse i Kirken". Det var da også ganske kort efter dåben, at den blot 6 uger gamle Otto Eigil døde den 31. Oktober. Han blev begravet fra Garnisons Kirke i familiens gravsted på Garnisons Kirkegård den 3. November 1882. Dette skete altså, da Yelva var 12 1/2 år.

På dette tidspunkt var Yelva kommet i skole og hun frekventerede - ligesom sine søstre Johanne og Anna - og måske også Astrid i sin første skoletid - Frk. Wandings Skole, som lå i Købmagergade nr.3 på 3.sal i Wilhelmine Wandings lejlighed. Undervisningen af pigebørn var på den tid endnu ikke meget bevendt og koncentrerede sig stadig mest om håndarbejde og kvindelige sysler. -- Læs mere herom.

Iflg. Folketællingen 1885 boede familien nu i Toldbodgade nr. 11, 2. sal (Matr. 53) sammen med en tjenestepige (men ingen logerende, som de havde i 1880). I dette år var Yelva nået til skelsår og -alder og blev konfirmeret den 4. Oktober 1885. Højtideligheden foregik i Slotskirken, selvom familien vel egentlig tilhørte menigheden ved Garnisonskirken. Måske morbror Thorvald stilling som hoftapetserer har skaffet dem adgang til Slotskirken. Hans datter Ella blev i hvert fald senere konfirmeret her. Konfirmationskjolerne var dengang sorte og inden børnene kunne blive konfirmerede, skulle de igennem en kundskabsprøve.

Da Yelva nu var 15 år og konfirmeret, blev husets unge pige sagt op, og så kunne Yelva gå sin mor til hånde i husholdningen.

På fotografiet nedenfor tilvenstre ses Yelva som ganske ung pige - måske er det taget i forbindelse med hendes konfirmation? Og fotografiet til højre er måske fra Aages i 1887?

Yelva Danielsen---------- Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

 

------ Læs her om Yelvas ungdom i perioden 1885-1898 -------

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
og
ÅRSTALLENE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.1.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012