HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Anna Augusta Danielsen : "Moster Anna"

- Moster til Alice -

Læs om: Annas ungdom --- Anna i perioden 1909-1926 --- Anna i perioden 1927-1951 ------ Se: Annas liv i Årstal med Kildeangivelser


ANNA var moster til Gudrun og Alice, og søster til deres mor Astrid.

Hendes dåbsnavn var ANNA AUGUSTA DANIELSEN og hun var datter af Speditør og senere Kontorchef i DFDS, Otto Ferdinand Danielsen og dennes hustru Mathilde Henriette, født Holm.

Da Anna blev født den 23. Januar 1876, havde hun 3 ældre søskende:
- Yelva Agnete, som var født den 25. April 1870 og derfor knap 6 år gammel,
- Aage Holm, som var født den 2. Maj 1872 og 3 1/2 år gammel,
og Johanne Caroline Petrea, som blev født den 25. Oktober 1873 og nu 2 1/2 år.
- senere kom en yngre søster til:
- Astrid Cmilla Augusta, som blev født den 13. December 1877 , da Anna var knap 2 år gammel.
- og Otto Eigil Danielsen, født 15.9. 1882, død 31.10. 1882, 6 uger gl. Anna var da 6 1/2 år gammel.

I kredsen omkring den lille Anna var også hendes bedsteforældre:
- mormor Oline Holm, som døde den 18. September 1886, da Anna var 10 år og som hun derfor kan nå at have haft megen glæde af. Oline var også fadder ved Annas dåb.
- morfar Jens Peter Bech Holm, som var hoftapetserer og levede til slutningen af 1894, så han har givet fyldt meget i Annas barndom,
- farfar Søren Danielsen, som var skomagermester, døde i 1880, så Anna må dårligt have kunnet huske ham,
- og farmor Caroline var allerede død i 1858, så ingen af børnene nåede at lære hende at kende.

 

Anna Danielsen, 1908


Med i familiekredsen var også nogle onkler og tanter, samt fætre og kusiner:
- moster Wilhelmine Marie Henriette, som var gift med Snedkermester Christian August Nielsen,.
----- deres datter, Johannes kusine Emmy, som var født omkring 1863, var altså 13 år gammel ved Annas fødsel,
fætter Georg Albert var også noget ældre end anna og nu omkring 8 år gammel,
- morbror Jens Oluf var Possementmager og gift med Tante Sidse Marie. De blev forældre til en række kusiner og fætre, hvoraf flere dog tilsyneladende døde som børn:
----- kusine Valborg blev født i 1877 , da Anna var omkring 1 år gammel,
----- fætter Johannes blev født i 1882, da Anna var omkring 6 år gammel,
----- fætrene Valdemar Oluf og Knud Axel blev født da Anna var 7-8 år gammel i 1883 og 1884,
----- fætter Axel Kristian blev født den 1. Marts 1894. Anna var da 18 år,
----- kusine Louise (Luise) Marie blev født den 18. Januar 1897 eller 1898. Her var Anna så omkring de 21 år.
----- Mange af Jens Olufs børn døde i de første år, i Folketællingen 1901 findes en ekstra rubrik, hvori der spørges om, hvor mange levende og døde børn en familie har/har haft. Svaret er for Jens og Marie: 4 levende og ikke mindre end 6 døde!. Mon ikke alle disse dødfald også har præget Annas liv?
- morbror Thorvald August Ferdinand Holm var ca. 21 år, da Anna blev født. Han blev den, der førte hoftapetserer-firmaet videre og han blev gift med Tante Emilie Amalie og far til:
kusinen Ella Holm, som blev født omkring 1883, da Anna var ca. 7-8 år gammel.
- morbror Ove Valdemar Holm var ca. 14-15 år, da Anna blev født. Han levede sammen med sin far til dennes død i 1894.
- farbror Alfred Edvard Emil var 28 år ved Annas fødsel og blev gift med Maren Emilie Bentzen. Han var handskemager og far til:
kusine Agnes, som blev født omkring 1876 og altså var jævnaldrende med Anna,
----- fætter Robert, som blev født omkring 1879, da Anna var ca. 3 år gammel,
----- kusine Agda, som blev gift Netterstrøm. Agda blev født, da Anna var ca. 4 år gammel,
----- fætter Knud Holger, som blev født, da Anna var omkring 18 år gammel,
----- og fætter Aage Henry, som var 13 år yngre end Anna og senere blev gift med Ingeborg, hvis yngste bror Harvey Hjortholt i 1937 blev gift med hendes søsterdatter Gudrun.

Familien holdt også kontakt med slægtninge længere ude. Otto Ferdinands slægtning, som senere blev gift med Poul Jørgen Riis' far, deltog i hvert fald i selskaber hos Mathilde og Otto Ferdinand.

Annas mor, Mathilde, og far, Otto Ferdinand, morfar, Hoftapetsereren J.P.B.Holm, og mormor Oline, samt morbror Thorvald:
Mathilde Danielsen, født Holm........ Otto Ferdinand Danielsen........ Hoftapetserer J.P.B. Holm........ Oline Christiane Holm........ Thorvald Holm, Besa's bror

Annas forældre var blevet gift i Helligånds Kirke den 4. eller 7. Maj 1869. Hvor og hvordan de har lært hinanden at kende, ved vi desværre ikke. Men det lader til, at det blev et lykkeligt ægteskab.

Otto Ferdinand var Speditør i DFDS og blev senere Kontorchef i samme firma. I starten boede familien tilsyneladende i Korsgade 44, hvor Yelva blev født den 25. April 1870 og døbt i Sankt Johannes-Kirken. Senere flyttede familien, måske først til en bopæl i Garnisons Sogn for det er i Kirkebogen herfra, at vi i 1871 finder indførslen om en dødfødt bror ("Søn af Spediteur Danielsen"), og derpå til Havnegade 49, hvor de boede, da Aage, Johanne og Anna blev født den 2. Maj 1872, den 25. Oktober 1873 og den 23. Januar 1876. Alle børnene blev døbt i Holmens Kirke. Så må lejligheden være blevet for lille, for da Astrid blev født året efter, den 13. Decmber 1877, angives adressen som Nørre Søgade 27. Den nye lejlighed hørte atter til Sankt Johannes Sogn, så det var i denne Kirke, at Astrid blev døbt den 2. Januar 1878.

Foto til højre: Aage, Johanne og Yelva. Det er vel fra omkring 1876.

Kort herefter flyttede familien til Nørresøgade 25 B, hvor de fik en lejlighed i forhuset, stuen til venstre. Lejligheden havde 6 værelser og huslejen var på 312 1/2 kr. for 1/2 år. I ejendommen boede 10 familier, der ialt talte 19 mænd og 38 kvinder. Heraf var jo så en hel del børn, alene hos Annas familie var de jo 5 børn i alderen 9, 7, 6, 4 og 2 år. Desuden husede de en 32-årig tjenestepige, Marie Johanne Larsen, som var kommet til København i 1872, og en mandlig logerende, Assistent Hans Christian Jensen på 26 år. Alle disse oplysninger fremgår af Folketællingen den 1.2.1880.

Ikke længe efter flyttede familien til en 2. sals lejlighed i Toldbodgade nr. 11. Og her boede de, da Mathilde nedkom med sit sidste barn den 15. September 1882. Den lille dreng var åbenbart meget svagelig, for den 29. Oktober måtte han hjemmedøbes i al hast og han døde - som der står i Kirkebogen - "før Dåbens Stadfæstelse i Kirken". Det var da også ganske kort efter dåben, at den blot 6 uger gamle Otto Eigil døde den 31. Oktober. Han blev begravet fra Garnisons Kirke i familiens gravsted på Garnisons Kirkegård den 3. November 1882. Dette skete altså, da Anna var 6 1/2 år.

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

fotografiet nedenfor har niecen Alice skrevet ca.1880-1881: Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest. Anna har så været omkring 4-5 år.

fotografiet til højre: Yelva, Aage og Johanne, foran Anna og Astrid.

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

På dette tidspunkt var Anna kommet i skole og hun frekventerede - ligesom sine søstre Yelva og Johanne - og måske også Astrid i sin første skoletid - Frk. Wandings Skole, som lå i Købmagergade nr.3 på 3.sal i Wilhelmine Wandings lejlighed. Undervisningen af pigebørn var på den tid endnu ikke meget bevendt og koncentrerede sig stadig mest om håndarbejde og kvindelige sysler. -- Læs mere herom.

Iflg. Folketællingen 1885 boede familien nu i Toldbodgade nr. 11, 2. sal (Matr. 53) sammen med en tjenestepige (men ingen logerende, som de havde i 1880). I dette år var Yelva nået til skelsår og -alder og blev konfirmeret den 4. Oktober 1885. Højtideligheden foregik i Slotskirken, selvom familien vel egentlig tilhørte menigheden ved Garnisonskirken. Måske morbror Thorvald stilling som hoftapetserer har skaffet dem adgang til Slotskirken. Hans datter Ella blev i hvert fald senere konfirmeret her. Konfirmationskjolerne var dengang sorte og inden børnene kunne blive konfirmerede, skulle de igennem en kundskabsprøve.

To år efter var det Aages tur til at blive konfirmeret i Slotskirken den 17. April 1887. Og efter endnu to år var det så Johannes tur. Hun blev konfirmeret den 7. April 1889 i Slotskirken.

I 1891 kom turen så omsider også til Anna, som blev konfirmeret den 4. Oktober. Højtideligheden foregik også denne gang i Slotskirken.

------ Læs her om Annas ungdom -------

----- Flere fotos af Annas familie 1 ----- Flere fotos af Annas familie 2 ----- Flere fotos af Annas familie 3 ----- Flere fotos af Annas familie 4 -----PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.6.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012