HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Schou-familien på Fyn

---------- Data og Kildeoplysninger vedrørende Schou-familien --------

Schou-familien, som også staves Schow, Skou, Skow eller Skov, nedstammer fra Jens Peter Schou, som var søn af Ane Sophie Jensdatter (Hansen) Fischer fra Slagelse.

----- Læs også om Fischer-familien i Slagelse -------- om de steder i Slagelse, hvor Fischer-familien færdedes -----

----- og lidt om Slagelse: byens historie, plan over byen i 1750 og lidt om dens gader -----

Ane Sophie var som 26-årig blevet gift med den 34-årige snedkersvend Hans Larsen Schou, der kom fra Søllerød, men på tidspunktet for brylluppet, som fandt sted den 19. November 1824, boede hos Ane Sophies mor, enken Margrethe Fischer. Forlovere ved brylluppet var smed Friis og hjulmand Mandrup. Ane Sophie boede også hos sin mor i Løvegade - sammen med sin lille 4-årige datter Caroline, som var frugt af en tidligere uægteskabelig forbindelse.

SØLLERØD:

Hans Larsen Schou kom som nævnt fra Søllerød, hvor han var blevet konfirmeret i 1804, men han var født i København og døbt i Skt. Nicolai Kirke. Dette opgav han ved sit bryllup, men det har endnu ikke været muligt at finde indførslen i Kirkebogen. Da han blev konfirmeret som 14 1/2-årig i 1804, må han være født omkirng 1789, men det lader til at hans forældre, Lars Hansen og Else Pedersdatter først blev gift i 1790 (d.12.Februar i Skt.Nikolaj Kirke). Måske er Hans Larsen blevet født udenfor ægteskab og skal søges på Fødselsstiftelsen?

Under alle omstændigheder flyttede familien på et tidspunkt til Søllerød Sogn, hvor de den 23.April 1797 fik datteren Anne (Ane) Kirstine. Ved dåben angives forældrene at være Husmand Lars Hansen og Hustru Else Pedersdatter fra Nærum(?). I Folketælligen 1801 findes familien i Stampe Mølle, en af de mange møller langs Mølleåen. Lars Hansen var da 38 år og Else 50. Der angives, at det var deres 1. ægteskab. Hans var 10 år og Ane Kirstine 3 år gammel.

I 1804 blev Hans konfirmeret i Søllerød Kirke den 1. søndag efter Påske sammen med 23 andre drenge og 21 piger. Han var da 14 1/2 år gammel og bosat i "Stampen". 8 år efter blev søster Ane Kirstine Schou konfirmeret i Søllerød Kirke den 1. søndag efter Påske. Stampemølle opgives her som familiens bopæl.

Vi ved ikke, hvornår Hans rejste hjemmefra, men i 1817 døde hans far Lars Hansen i Raadvad, 54 år gammel. Han blev tilsyneladende begravet den 26. Januar. Vi ved heller ikke, hvad der blev af Ane Kirstine, men mor Else døde den 8. August 1832 som 78 3/4-årig og blev begravet fra Kgs. Lyngby Kirke. Hun kaldes i denne indførsel Else Schou, født Johansen.

SLAGELSE:

På et tidspunkt inden 1824 var Hans kommet til Slagelse, hvor han indlogerede sig hos Margrethe, enke efter Jens Hansen Fischer. Margrethe ernærede sig måske allerede da som kogekone, men havde muligvis også nogle penge på kistebunden. Hun var ejer af et lille, men ikke helt dårligt, hus i Løvegade, på "søndre Side", oppe i nærheden af Skt. Mikkels Kirke. Det var blevet bygget i slutningen af 1804, efter at familiens ældre og mindre hus var blevet opslugt af flammerne i den den store brand den 22. September 1804. Mon ikke Margrethes ældste datter Ane Sophie, som var født i 1798, har kunnet huske denne ulykke. Men familien fik hurtigt et nyt og bedre hus og her blev de boende efter Jens Hansen Fischers død i 1812. Måske lejede Margrethe værelser ud og det var derfor Hans kom til at bo her. - Og således mødte Ane Sophie, der efterhånden var omkring de 25 år gammel og boede hos sin mor sammen med sin lille "uægte" datter Caroline, som var født i 1820.

----- Læs om Fischer-familien i Slagelse her --------------- Læs mere om Caroline Schou her -----

Hans og Ane Sophie fattede sympati for hinanden og den 19. November 1824 blev de gift i Skt. Mikkels Kirke. Det lader til, at de blev boende i Margrethes hus, som bestod af et forhus på 10 fag bindingsværk med beboelse til 2 familier, et baghus med grundmuret gavl og et mindre hus af bindingsværk. Desuden var der vist nok et "brøndværk" og et stakit ind til genbohaven (vist en ejendom ud mod Stenstuegade).

Her fulgte nogle år, som må formodes at have været lykkelige, da frugten heraf var 2 børn.

Det første fælles barn var Jens Peter, som blev født den 24. Maj 1826, hjemmedøbt den 28. Maj og frembåret i Kirken den 27. Oktober samme år. Familien boede stadig i Løvegade. Blandt fadderne var nogle snedkere, som Hans vel har arbejdet sammen med.

RAADVAD / KGS.LYNGBY:

Men måske har det været svært at få arbejde, for i vinteren 1829 arbejdede Hans som "Snedkermester på Raadvad", da han døde her den 9. Februar. Tilsyneladende er dødsårsagen "frossen ihjel"! Han blev kun 38 1/2 år og blev begravet fra Kgs. Lyngby Kirke den 18. Februar.

SLAGELSE :

Det må have været et hårdt slag for Ane Sophie, som nu sad tilbage med 2 små børn og yderligere ventede parrets andet fællesbarn, som kom til verden den 13. Juni samme år. Den lille var svagelig, havde krampeanfald, så hun måtte hjemmedøbes den 21. Juni, men blev så stærkere, så hun kunne frembæres i Kirken den 23. August. Hun angives senere som krøbling og lam i underlivet, måske har hun været handicappet fra starten af sit liv. Barnet blev døbt Hansine Laurine Schou til minde om sin far og heldigvis kunne den lille familie stadig blive boende hos Margrethe i Løvegade.

RAADVAD / KGS.LYNGBY:

I 1832 døde Hans' mor, Else Schou, født Johansen, som 78 3/4-årig i Rådvad den 8. August. Hun blev begravet fra Kgs. Lyngby Kirke den 12. August 1832.

SLAGELSE:

De følgende år boede Ane Sophie med sine 3 børn hos mor Margrethe i huset i Løvegade. I Folketællingen 1834 beboer Margrethe Fischer, 63 år og Enke, der ernærer sig som Kogekone, i den ene af husets lejligheder sammen med Ane Sophie, der her kalder sig Fischer, 38 år og Enke. Hun "lever nu af Skrædersyning". Samt Ane Sophies børn: Caroline Schau på 14, Peter Schau på 8 og Hansine Schau på 5. Ane Sophies ene søster, Ane Kirstine, er forlængst draget af til København og den anden søster Hansine er vist nok tjenestepige hos Købmand Wulff i Slagelse, mens broderen Hans Jensen Fischer er væversvend og bor hos sin mester.

I huset ved siden af Margrethe boede skomagersvenden Carl Palle, som blev far til Ane Sophies sidste barn, den "uægte" Carl Christian Palle Schou, som fødtes i 1837. Carl Palle drog dog snart hjem igen, hvor han allerede inden sønnens fødsel giftede sig med en skomagerenke. Ane Sophie var således alenemor med 4 børn. Dog var den ældste Caroline nu så gammel, at hun var fløjet fra reden og ude at tjene.

Vi ved ikke, om Ane Sophie nu ønskede at leve sit eget liv, eller om det var blevet Margrethe for meget med endnu et uægte barnebarn, i hvert fald boede Ane Sophie, den nu 13-årige Jens Peter og den lille Carl Palle på 3 i en ejendom i nabogaden Stenstuegade ifølge Folketællingen den 1. Februar 1840. Den handicappede datter Hansine Laurine blev imidlertid hos sin mormor.

Den første søndag efter Påske i 1841, dvs. den 18. April, blev Jens Peter konfirmeret i Skt.Mikkels Kirke sammen med 31 andre drenge. På et tidspunkt i de første år herefter blev han væverlærling hos sin onkel Hans Jensen Fischer og kom til at bo hos denne i den anden lejlighed i mormor Margrethes hus i Løvegade.

To år efter Jens Peters konfirmation døde Ane Sophie den 1. Juni 1843 og blev begravet fra Skt.Mikkels Kirke den 7. Juni. Hun var da kun 45 år gammel og levede tilsyneladende af fattighjælp, som Slagelse Fattigvæsen forsøgte at få tilbagebetalt ved skiftet efter hende, som fandt sted i perioden efter hendes død til 18. December 1843. Mormor Margrethe, der nu var omkring 74 år gammel, påtog sig ansvaret for sine umyndige børnebørn, den lamme 14-årige Hansine Laurine, der jo i forvejen boede hos hende, og den 6-årige Carl Christian Palle. Jens Peter, der nu var 17 år, var allerede i lære hos "Væver Fischer i Slagelse" og den 24-årige Caroline tjente i Frederikssund, hvorefter hun rejste til København og blev gift med Just Rasmussen.

Ane Sophies bo var fattigt, gælden til apoteker, husleje og fattighjælp oversteg indtægterne og værdien af hendes ejendele, selvom også et lille spejl og en urtepotte regnedes med. Ligesom de 12 Rd., som Carl Palles far betalte til sønnens opdragelse, indtil dennes 10. år. Noget af gælden blev derfor eftergivet, men det har tilsyneladende ikke været noget tilbage til børnene at arve. De 2 yngste blev nu plejebørn hos Margrethe, der fik hjælp dertil af datteren Hansine, som allerede før 1840 var flyttet hjem til sin mor i huset i Løvegade.

Huset, med matrikel nr.215, var ifølge Brandtaxationsprotokollen fra 1847 nu indrettet til beboelse for 3 familier, 2 i forhuset og 1 i baghuset. Ifølge Folketællingen i 1845 bestod de 3 familier af henholdsvis 3, 4 og 5 personer. De 3 personer har antagelig boet i det mindre baghus, mens forhuset sikkert har huset Margrethe og Hans Jensen Fischers familier. Margrethe var nu 76 år og "levede af sine midler", Hansine Fischer var 40 år, Hansine Schou 16 og Carl Christian Schou 8 år. Børnene angives som "Pleiebarn" og ud for Hansine er felterne "Af disse vare Forstanden berøvede, fjollede, eller afsindige - antal" og "Sygdommens varighed" udfyldt med "1" og "8 Aar".

I den anden lejlighed boede Væver Hans Jensen Fischer på 36 med sin hustru Sidse Marie Larsen på 33 og døtrene Potensiane på 5 og Jensine på 3, samt Lærlingen Jens Peter Schou på 19 år.

Også i 1850 finder man familierne her, men nogle medlemmer mangler: Jens Peter er rejst væk og kun den 21-årige Hansine Schou og den 13-årige Carl Christian Schou er tilbage sammen med deres 46-årige moster og 81-årige mormor, som stadig "lever af Midlerne". Hans Fischers familie er derimod blevet forøget med Hanne Signe på nu 5 år og Jens Emilius på 2 år. Desuden har familien en ældre enke som logerende.

Og hermed slutter altså Jens Peter Schou's liv i Slagelse og kort efter også de andre Schou'ers: Hansine Laurine dør i 1853 på Slagelse Hospital som 24-årig, vist nok af Rosen. Og Carl Christian Palle Schou bliver konfirmeret i Skt.Mikkels Kirke den 5. Oktober 1851 og hans videre skæbne kendes pt ikke. Storesøster Caroline Schou har som nævnt allerede sin egen familie i København, hvor hun er blevet gift med Just Rasmussen. --- Læs her om, hvad der videre hændte Fischer-familien i Slagelse

FYN, AABY:

På et tidspunkt mellem 1845 og 1850 har Jens Peter Schou altså forladt Slagelse og slået sig ned på Fyn. Hvorfor det blev Fyn, ved vi ikke. Måske var det et tilfælde, måske havde han fået en kontakt der gennem storesøster Carolines mand Just Rasmussen, som netop stammede fra Svendborg-egnen, nemlig fra Herrested ved Vindinge. Vi kender ikke noget til Jens Peters færden i denne tid, men omkring Marts måned 1850 har han i hvert fald truffet en lidt ældre tjenestepige hos Købmand Jørgen Graa i Svendborg. Hun hed Karen Marie Jørgensen og var omkring 27 år gammel og deres bekendtskab udviklede sig og fik følger, for den 1. November 1850 nedkom hun med det "uægte" barn Niels Peder Jensen Skov, som blev døbt i Ulbølle Kirke den 3. Søndag i Advent, hvilket det år var den 15. December.

Karen Marie opgiver at være født i Aaby Sogn og efter sønnens fødsel blev hun og Jens Peter gift og flyttede tilbage til hendes fødeby, hvor de bosatte sig i et hus i Øster Aaby pr. Skaarup, Sunds Herred, Svendborg Amt. Ifølge Folketællingen i 1855 boede der i huset 2 familier: Skrædermester Jacob Jensen med hustruen Kirsten Nielsdatter og en 16-årig "Skræderpige" ved navn Anne Sophie Hansen. Og så Jens Peter Schou, da 29 år gammel, "Væver og Huusfader", og Karen Marie Jørgensen på 35, samt sønnen Niels Peter Schou på 5 år. Både mor og barn anføres her født i Ulbølle Sogn.

Den 8. Marts samme år nedkom Karen Marie med parrets næste søn, som døbtes Hans Larsen Skou i Skårup Kirke den 20. Maj. Her angives, at moren var 34 Aar.

To år efter fødtes endnu en søn den 7. August 1857. Han blev døbt Carl Christian Schou i Skårup Kirke den 11. Oktober samme år. Her angives Karen Maries alder til 35 år.

I Folketællingen for 1860 var Jens Peter, der her staver sit efternavn Skou, blevet 34 år og Karen Marie 38. Sønnerne Niels Peter Jensen Schou, Hans Larsen Schou og Carl Christian Schou var nu henholdsvis 10, 5 og 3 år gamle. I Februar samme år var der familieforøgelse, da datteren Frederikke Schou fødtes den 25. Februar og døbtes den 20. Maj i Skårup Kirke.

I 1863 blev familien på ny udvidet, da sønnen Julius Skou blev født den 4. September og døbt i Skårup Kirke den 25. Oktober. Karen Marie var nu blevet 42 år.

Den ældste søn, Niels Peter Jensen, nærmede sig nu skelsår og -alder og blev den 23. April 1865 konfirmeret i Skaarup Kirke. Samme år traf familien en stor beslutning: at forlade Aaby, hvor de nu havde boet i 15 år, og flytte ind til den store by, Købstaden Svendborg. Den 30. Oktober 1865 står de på Sognets Afgangsliste: Væver Jens Peter Schou med Hustru og 4 Børn (9, 8, 4 og 2 Aar). Den ældste Niels Peter blev tilsyneladende tilbage, men han var vel ude at tjene eller i lære et eller andet sted? Eller måske allerede i Svendborg?

FYN, SVENDBORG:

I Svendborg kom familien til at høre under Sct. Nicolai Sogn og det var da også i denne Kirke, at deres næste barn blev døbt. Mariane Schou blev født den 30. Januar 1866 og døbt den 2. April samme år. Moren var nu blevet 45 år gammel.

Det var også her, at de næste konfirmationer fandt sted: Hans Larsen Skou den 1. Søndag efter Påske, dvs. 4. April 1869, Carl Christian Schou Søndag efter Michaelis 1871, Frederikke den 1. Søndag efter Påske 1874 og Julius Søndag efter Michaelis 1877. De 3 drenge blev herefter "Matroser i Kofardifart".

I August 1877 blev Jens Peter og Karen Marie også bedsteforældre, da Carl Christian blev far til datteren Mariane, født den 3. August og døbt den 23. September i Egense Kirke. Mor var den ugifte Johanne Christensen, som udlagde Carl Christian til barnefader, og det lader ikke til, at han ville unddrage sig ansvaret, i hvert fald var hans søster Frederikke og enten hans far eller hans bror Peder blandt fadderne ved dåben. Han blev dog boende hos sine forældre og blev først gift med Johanne den 27. August 1880, nogle måneder før deres næste barn Karen Marie blev født. --- Læs mere om Carl Christian Schous familie på særlig side (under udarbejdelse)

Måske Frederikke som den ældste datter måtte blive hjemme og hjælpe sin mor i huset, hun anføres i hvert fald blot som hjemmeboende datter i Folketællingen den 1. Februar 1880, hvor Jens Peter Skou på 53 angiver at være Arbeidsmand, Karen Marie at være 58 år, Frederikke 19, Hans 23, Carl 22, Julius 17 og Mariane 14. Bopælen var Gaasestræde 234 (matr.nr.418), hvor der boede 3 andre familier på etagerne: ialt 8 mænd og 10 kvinder.

Samme år var det Marianes tur til at blive konfirmeret i Sct. Nicolai-Kirke den 1. Søndag efter Påske sammen med 14 andre piger fra byen.

Sidst i 1880 blev Jens Peter og Karen Marie på ny bedsteforældre, da Hans Larsen Skovs søn Peter Alfred Skov blev født den 5. December. Mor var den ugifte 19-årige Marie Kirstine Rasmussen fra Strandhuse ved Svendborg. Barnet blev døbt i Sct.Jørgens Kirke den 27. Februar 1881. Samme år blev den nu 26-årige Hans Larsen Skov og nu 20-år gamle Marie Kirstine viet i Sct. Jørgens Kirke den 30. Oktober. --- Læs mere om Hans Larsen Skovs familie på særlig side (under udarbejdelse).

I 1887 døde Jens Peter Schou, 61 1/2 år gammel, den 1. November. Han blev begravet fra Sct. Nicolai Kirke den 7. November samme år. I Kirkebogen står han anført som "Væver, gift", så Karen Marie overlevede altså sin mand. I 1890 boede hun stadig i Gaasestræde sammen med Frederikke på nu 29 år.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.4.2013 og sidst opdateret d. 23.4.2013