HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

NIELS HANSEN - DATA side 1 (1709-1767)
Kromand i Lyne, ejer af bl.a. Strellev Kirke og Frøstrup Hovedgaard, samt "Proprietair de Lindbjerg" (f.ca. 1709 - d. 1780)

På denne side : DATA indtil 1767
--- SE DATA side 2 (= 1768-1780: Niels Hansen Seigneur de Lindbjerg) ---

FLERE SIDER om NIELS HANSEN:
----- Kort fortalt om Niels Hansen ------ Mere om Niels Hansen, hans koner og deres mænd -----
----- Data om Niels Hansen, 1768-1780 -----
----- Optegnelser skrevet af Niels Hansens 2xtipoldebarn Otto Asmus Thomsen i 1964 -----


Niels Hansen var tip-tip-oldefar til ASMUS, far til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, morfar til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og oldefar til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tipoldefar til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1739

datter Sidsel Marie født d.??

og døbt den 29.9.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, Døbte - side 105: opsl.47 th,midt (ny udgave): Døbte: "Ægte Børn":
Ao. 1739 - Nr.9.
d. 29. Sept. Festae Michael.
blev Niels Kromands Datter
i Lyhne Kroe døbt og kaldet
Zidsel Marie. Test.: Mandens
Broder Niels Hansen
,
Mons. Bloch
og Mons. Agger af Østergaard, Søren
Gadegaards Datter af Outrup Sogn
og Christen Hendrichsens af
Lyhne. Mad. Sterm paa
Wiumgaard bar barnet.
d. 15. 9br (=November) Dom 25. post Trin. K.K. (=Konens Kirkegang)

(Chr.Henrichsen i 1740: "af Lyne Kirkegaard" - Mad.Sterm = Kirsten Marie Bygom, gift m. Søren Sterm, der dør 1754.)

1740

hustru gudmor d.28.8.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, Døbte - side 107: opsl.48 th (ny udgave): Døbte: "Ægte Børn":
Ao. 1740 - Nr.14.
d. 28. Aug. Dom. XI post Trinit..
blev Peder Smeds Søn af Lyhne
døbt og kaldet Christian. Test: Christen
Dyre, Christen Hendrichsen, Mads
Nielsen, Marie Iversdatter, alle af
Lyhne. Kroemandens Hustru
b.b.

???? d. 1. Nov. ...

1740

hustru gudmor d.25.9.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, Døbte - side 108: opsl.49 tv (ny udgave): Døbte: "Ægte Børn":
Ao. 1740 - Nr.16.
d. 25. Sept. Dom. XV post Trinit..
blev Christen Hendrichsens
Datter af Lyhne Kierkegaard
døbt i Lyhne Kirke og kaldet
Kiersten. Test: Peder Smed af
Lyhne, Niels Christensen af Uldbæk,
Søren Christensens Hustru af
Glibstrup og Niels Povelsens Datter
af Lyhne, Kroemandens Hustru
b.b.

d. 6. Nov. Dom. post Trinit. ??.

1742

mærkelig hændelse d.14.3.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, Døbte - side 110: opsl.50 tv (ny udgave): Døbte: "Ægte Børn":
Ao. 1742 - Nr.6.
Eodem Die (d. 14. Mar.)
blev og en rejsendes Mand
ved Navn Jep Andersen,som
foregav at have hjemme udi
Tønder, og nu have været
nør udi Landet ved Aalborg at
besøge sine og sin Hustrus Venner,
hvis Hustru, nu paa deres Hjemrej-
se havde gjort Barsel udi Lyhne Kroe,
hans Datter døbt udi Lyhne
Kirke og kaldet Zidsel. Test:
Mons. Jens Agger fra Østergaard,
Kroemandens Svend og Pige og
Christen Hendrichsen af Lyhne Kir-
kegaard, hans Hustru og b.b.
(Horsbøls afskrift: Efter folks beretning befandtes disse folks foregivende at være falsk, hvorfor de af øvrigheden blev ? til at afstraffes)..

1742

hustru gudmor d.14.5.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, Døbte - side 111: opsl.50 th (ny udgave): Døbte: "Ægte Børn":
Ao. 1742 - Nr.9.
Eodem Die (d. 14. Maj)
blev Christen Jensens Søn
af Ulbeck døbt udi Lyhne Kirke
og kaldet Mads. Test: Christen
Hendrichsen og Poul Nielsen s Hustru
af Lyhne, Karen Nielsdatter og
Nils Christensen af Ulbeck, Kroe-
mandens Hustru
af Lyhne b.b.

Dom. 2 post Trin.

1742

stedsøn Mads Jepsen

død ca.1.11.

og begravet 15.11.

Kirkebog for Varde Sct. Jacobi, Vester Horne, Ribe. 1702-1746, Døde - : opsl.76 tv midt (folio 74):
1742
Torsdagen d. 15de Nov. blev Ras-
mus Ølgaards Kramboedreng
Mads Jepsen begraven

1743

datter Birthe født d.??

og døbt d.5.5.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, Døbte - side 112: opsl.51 th (ny udgave): Døbte: "Ægte Børn":
Ao. 1743 - Nr.5.
Dom. Jubilate d. 5. Maj
blev Niels Hansen Kroemands
Datter
døbt udi Lyhne Kirke
og kaldet Berte. Test: Sr. Capi-
tain von Schach af Bork, Christen
Wium af Warde, Mons.: Jochum
Blochs Kiereste af Asbøl og Anna
Marie af Østergaard. Præstens
Hustru b.b.
Feriae Johannes Baptisti den 24. Juni. ??

1743

Skifte efter stedsøn Mads Jepsen d.12.5.

Nygaards Sedler:
Jepsen, Mads (Søn af afg. Jeppe Sørensen) - i tjeneste hos Rasmus Ølgaard i Varde.
død der 1742 - 1/11. Skifte beg. på Endrupholm 12.5. 1743 (Skifte ved Lunde Bøvl amter i en post, der kun er knyttet (?) 1723 og 1743, fol.247) - Skiftet uklart, men synes at være tilstede:
Søskende: Søren Jepsen, 16 år + Agate Jepsdtr, 13 år - Værge: Terman Madsen på Nielsbygaard. Kristen Jepsen, 19 år. For ham mødte Johan Madsen i Roust Mølle. Karen Jepsdtr., 9 år. Formynder: Povl Madsen Garp i Ålunde.
Afdødes mor: Ingeborg Madsdtr., nu gift med Niels Hansen, Kromand i Lyne, Deres Børn: Sidsel Ndtr. i 4 år., Berte Ndtr., 3 uger gl.
Afdøde havde en fædrenearv på117-1-10- ifølge skiftebevis af 2.9. 1739.
Moderen og hans bror fik: 27-2---, hver søster fik: 13-4---, Niels Hansens døtre hver: 1-5---. Skiftet sluttet 5.6. 1743.

1745

steddatter Agathe konfirmeret d. 25.4.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 368: opsl.146 (ny udgave):
Ao. 1745 (??)
D. 25. Apr. Dom Quasimodo geniti bleve confirmerede udi Lyhne Kirke
- 8 børn, bl.a.:
Agathe Jepsdatter, af Lyhne Kro.

1748

hustru gudmor d. 7.1.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 123: opsl. 56 th. (ny udgave):
Ægte Børn - 1748 - No. 1:
D. 7. Jan.
blev Povl Nielsens Søn
af Lyhne Kirkegaard, som Jorde-
Moderen Mette Pouls af Strellev
havde hjemmedøbt, ført til Lyhne
Kirke og hans Daab confir-
meret. Hans Navn var Hendrich.
Test: Christen Hendrichsen, Peder
Smed, Anders Lassen, Maren
Kløv (?) alle af Lyhne, Kroe-
mandens Kone
b.b.

Dom ????.

1748

hustru gudmor d. 3.11.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 125: opsl. 57 th. (ny udgave):
Ægte Børn - 1748 - No. 15:
D. 3. 9br (=November) - Dom 21. - pos Trin..
blev døbt udi Lyhne Kirke
Hans Sørensens Søn af Nørheede
og kaldet Søren. Test: Jens
Lassen, melchior Hansen, Karen
Christensdatter og Christen Hansens
Hustru alle af Nørheede. Kroe-
mandens Kone
b.b.

Dom 4de - Advent - d. 22. dec. - K.K.

1749

hustru gudmor d. 19.3.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 126: opsl. 58 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1749 - No. 2:
D. 19. Marts
blev døbt udi Lyhne Kirke
Mads Nielsens Datter af Lyhne
og kaldet Karen. Test: Mads
Christensen, Kroemandens Karl,
Anders Lassens Hustru, Peder Kløvs
Datter Maren alle af Lyhne. Kroe-
mandens Kone
b.b.
(død 1750)
Dom 2. Maj - K.K.

1750

steddatter Karen fadder d. 6.9.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 128: opsl. 59 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1750 - No. 12:
D. 6. Sept.
blev døbt udi Lyhne Kirke
Poul Nielsens Søn af Lyhne Kirke-
gaard og kaldet Niels.
Test: Christen Hendrichsen, Iver,
Pedersen Smed. Lauridts Madsen
alle af Lyhne. Karen Jepsdatter
af Lyhne Kroe
og Moderens
Sydster af Sønder Bork, som
b.b. Død af Børne Kopper 1755
D. 4. Oct. - K.K.

1751

har udstedt lån og modt.kvittering d.11.12.

Iflg. bogen "Slægten Legarth": side 31:
"11.12. 1751 ses Johan Madsen Garp af sin Svoger Niels Hansen paa Nielsbygaard at have faet en Kvittering for et tilbagebetalt Laan paa 500 rdr."
NB (ABL's anmærkning): her står "paa Nielsbygaard", mens der om Terman Madsen står "til Nielsbygaard")

1753

deltog i skifte efter Johan Madsen Garp d.19.1.

Iflg. bogen "Slægten Legarth": side 32:
"Skifte 19.1. 1753 efter Johan Madsen Garp"
"Søsteren Ingeborgs Mand Sr. Niels Hansen fra Lyhne Kro (var formynder) for Datteren Agathe (Agathe Johansdatter Garp), 10 1/2 Aar gammel"
---- side 55:
"Ingeborg (Madsdatter Garp), som var gift med to paa hinanden følgende Kroemænd i Lyhne Kro".

1754

var forlover d. 2.2.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 21: opsl. 14 tv. (ny udgave):
Ægte Folk - 1754:
D. 2. Febr:
Trolovet
Hans Nielsen af Lønborg Sogn
og Enken Mariana Jacobsdatter af
Lyhne Kroe,
Forlovere: Niels Hansen Kroemand i Lyhne
og Niels Clausen af Sønderdigger.
Begge disse - personer - deserterede - saa de ei - bleve viede.

1754

var forlover d. 20.6.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 22: opsl. 15 tv. (ny udgave):
Ægte Folk - 1754:
D. 9. Maj:
Trolovet
Søren Jensen af Aasted
og Enken Anna Hendrichsdatter af Lyhne
Forlovere: Herredsskriver Jochum Bloch af Strellev
Niels Hansen Kroemand af Lyhne.
D. 20. Juni - copul.

1755

datter Sidsel Marie konfirmeret d. 6.4.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 344: opsl. 140 tv. (ny udgave):
Confirmerede - 1755:
Ao 1755 Dom Quasimodo geniti
Confirmerede udi Lyhne Kirke
(7 drenge og 5 piger, heriblandt:)
Sidsel Marie Nielsdatter af Lyhne Kroe.

1755

var forlover ved steddatter Karens bryllup d. 25.6.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 22: opsl. 15 tv. (ny udgave):
Ægte Folk - 1755:
D. 29. Maj:
Trolovet
Jens Jacobsen karstoft af Ommevraa i Omme Sogn
og Pigen Karen Jeppsdatter af Lyhne Kroe
Forlovere: Herredsskriver Mons: Joachim Bloch af Strellev Sogn
og Niels Hansen Kroemand i Lyhne.
D. 25. Juni - copulerede.
NB (ABL's anmærkning): Karen Jeppesdatter var Niels Hansens steddatter.

1756

hustru gudmor d. 6.1.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 143: opsl. 66 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1756 - No. 1:
D. 6. Jan.
blev døbt udi Lyhne Kirke
Christen Rasmussens Datter af Uldbæk og
kaldet Maren. Test: Nis Christen-
sens Hustru og Christen hekkenfeldts Datter
af Uldbeck, Christen Pedersen Smed,
Søren Jensen af Lyhne. Kroemandens
Hustru
ibid. b.b.
(død 1760)
D. 1. Febr. - K.K.

1756

datter Sidsel Marie gudmor d. ?.3.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 144: opsl. 67 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1756 - No. 6:
D. ??. Martj.
blev døbt udi Lyhne Kirke
Mads Christensens Søn af Lyhne
og kaldet Laurids. Test: Knud
Madsen, Søren Jensen, Kierstine
Pedersdatter, alle af Lyhne, Niels Olufsen
af Nørheede og Zidsel Maria af
Lyhne Kroe, som. b.b.

D. ??. Maj. - K.K.

1756

hændelse i Lyne Kro d. 31.10.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 208: opsl. 99 tv. (ny udgave):
Uægte Børn - 1756 --- Indførslen er overstreget:
Dom 20 post Trin. d.31.Oct. blev
Sidsel Nielsdatter af Synderdig-
ger, som udi hendes tjeneste udi
Lyhne Kroe var bleven besvangret
publice absolveret udi Lyhne Kir-
ke og udlagde til barnefader en-
rejsende Karl ved Navn Hans Jør--
gensen af Norden, men vidste ej
fra hvad sted ????

1759

købt Frøstrup Hovedgård d. 7.4.

Nygaards sedler for Jens Damgaard, Kolding 1759:
Riberhus Amt Skpr. 721:
Enken (Jens Damgaards enke i Frøstrup, Lunde Sogn), Magdalene Elisabet (Rovert) havde ved købekontr. af 7.4. 1759 solgt Frøstrup til Niels Hansen i Lyne for 20.000 rdlr. og 50 dukater, beregnede til kurant 116 rdl. 4 M(?).

NB: Lunde Sogns kirkebøger mangler før 1777!

1760

datter Birthe konfirmeret d. 13.4.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 345-346: opsl. 140 th+141tv. (ny udgave):
Confirmerede - 1760:
Anno 1760 Dom. Quasimodo geniti
blev confirmerede udi Lyhne Kirke
(8 drenge og 8 piger, heriblandt:)
Berte Nielsdatter af Lyhne Kroe.

1760

sælger ca. 1760 Strellev Kirke og køber Frøstrup Hovedgaard (se også 1759!)

Ribewiki: Frøstrup Hovedgård: http://ribewiki.dk/da/Frøstrup_Hovedgård
1760: Niels Hansen
Ejede en kro i Lyne og Strellev kirke. Denne solgtes omkring 1760 til peder Saxesen, Lindbjerg, for 1.400 rigsdaler og købte i stedet Frøstrup.
Solgte 1766 Frøstrup og købte for 30.000 rigsdaler Lindbjerggård.

1761

datter Birthe fadder d. 22.2.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 162: opsl. 76 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1761 - No. 3:
Eod: die (=d. 22. Febr.)
blev døbt udi Lyhne Kirke
Peder Christensens Datter af
Østergaard og kaldet Kiersten.
Test: Thomas Gregersen, Christen
Christensen, Gregers Thomsens Hustru,
Niels Gregersens Hustru alle
af Østergaard, Berte Nielsdatter
af Lyhne Kroe
, Christen Pedersen
Smed af Lyhne Bye, Thomas Gre-
gersens Hustru af Østergaard b.b.
D. 23. Martj - K.K.

1761

datter Birthe gudmor d. 5.7.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 164: opsl. 77 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1761 - No. 9:
D. 5. Julij
blev døbt udi Lyhne Kirke
Søren Jensens Datter af Kirkegaar-
den i Lyhne og kaldet Maren.
Test: Peder Christensen, Jens Gregersen,
og Christen Christensen af Østergaard,
Maren Bloch og Kroemandens
Pige af Lyhne. Kroemandens
Datter Berte b.b.

D. 2. Aug. - K.K.

1762

en ansat (?) på Kroen fadder d. 12.4.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 166: opsl. 78 tv+th. (ny udgave):
Ægte Børn - 1762 - No. 8:
Eodem Die = D. 12. April
Endnu blev døbt udi Lyhne
Kirke Jens Christensen Hecken-
felds Datter af Uldbeck og kaldet
Dorthe. Test: Maren Bloch,
Christen Pedersen Smed, Søren Jensen,
Hendrich Christensen og
Jomfrue Abel Kierstine
af Lyhne Kroe
og Niels Christen-
sens Hustru af Ulbeck som
b.b.
D. 16. Maj - K.K.

1762

datter Sidsel Marie må være blevet gift med Farver Hans Andersen mellem 1761 og 1763

Vielsen er måske sket i Lunde Sogn, da Niels Hans nu ejede Frøstrup Hovedgaard:
Desværre findes der i dette sogn ingen Kirkebog før 1777!
...
Vi møder Sidsel Marie i Varde første gang i 1763 blandt faddere ved en dåb: "Sr Hans Andersen Farvers Kiæreste"l

1763

får skøde på Frøstrup Hovedgaard d.26.4.

Otto Asmus Thomsens optegnelser
"Den 26-4 1763 (1760?) fik Niels Hansen af Lyne kro af madam Magdalene Elisabeth salig Jens Damgaards skøde på Frøstrup hovedgård med tilliggende kongekornstiende og bøndergods samt mølleskyld. Købesummen var 20.000 rdl.
Hovedgården var på 29-4-1-2 tdr. hartk. Med det tilliggende bøndergods (i skødet findes en opremsning af alt det bøndergods i de forskellige sogne, som hørte under Frøstrupgd) på 278-0-2-2 tdr. hartk.
(1766 hørte næsten alt bøndergods i Lunde sogn under Frøstrup)
Herremanden Niels Hansen på Frøstrup lovede en dusør for oplysninger (om undvegne stavnsbundne). H.K.Kristensen: Fra Kolding Fjord til Blåvandshuk. Esbjerg 1947. side 204: "I vort Amt maatte Herremændene ikke sjældent søge efter undvegne stavnsbundne. Der blev lyst efter dem baade fra Prædikestolen og paa Herredstinget, men lige lidt hjalp det i Reglen, selv om man SOM HERREMANDEN NIELS HANSEN PAA FRØSTRUP lovede en dusør for Oplysninger".
Frøstrupgård bestod af en borgegård og en ladegård. De omgivende grave er vist nok forsvundet i 1747. Damgaard genopbyggede gården. Borgegårdens gårdsplads var brolagt, ladegården ikke. Der fandtes store haver. (H.K.Kristensen, Lunde Sogn).......

1764

morfar og fadder i Varde d. 6.1.

Kirkebog for Varde Sct. Jacobi, Vester Horne, Ribe. 1745-1814. - opsl. 39 tv ned:
Anno 1764 - No. 1:
Monsr Hans Andersens Søn
fød d. 2. Janu. Døbt d. 6. Dito og
navngivet Anders. Fadderne
vare: Sr Niels Hansen til Fröestrup,
Msr Peder Hansen Tranberg,
Msr Terman Rasmussen Øllgaard,
Byskriver(?) Rasmus Øllgaards Kæreste
Organistens Datter Sidsel Pedersdatter

1765

en ansat (?) på Kroen konfirmeret d. 14.4.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 348: opsl. 142 tv. (ny udgave):
Confirmerede - 1765:
Ao 1765 Quasimodo geniti bleve
confirmerede i Kvong
Kirke:
(3 drenge og 8 piger - heriblandt)
Mads Pedersen. Lyne Kro

1765

en ansat (?) på Kroen fadder d. 3.5.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 174: opsl. 82 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1765 - No.7:
Den 3. Maj
blev døbt udi Lyhne Kirke Thomas
Bertelsens Søn af Stabeck Mølle og
kaldet Bertel. Test: Jens Hecken-
feld og Anders Nielsen af Uldbeck. Voldborg
Sophie af Lyne Kroe, Christen Jepsens Hustru
af Lyne Husted(?) og Barnets Moster Hr.(?)
Peder Lassens Kone af Hallum som b.b.
død 1766
D. 27. Maj - K.K.

1765

datter Birthe gudmor d. 1.12.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 177: opsl. 83 th. (ny udgave):
Ægte Børn - 1765 - No.23:
Den 1. Dec.
blev døbt udi Lyhne Kirke
Christen Pedersen Smeds Søn af Lyhne og
kaldet Niels Bloch. Test:
Mons: Rasmus Bloch af Warde
Peder Smed, Christen Christensen af
aØstergaard, Knud Jensens Kone
af Lyhne Kirkegaard og Jomfr:
Berthe Nielsdatter af Lyhne Kroe
som b.b.

D. 12. Juni - 1766 - K.K.

1766

1.hustru Ingeborg død ca. 24.3.

og begravet d. 2.4.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 282: opsl. 121 tv. (ny udgave):
Begrafvede - 1766 - No.3:
Den 2. April
Seigneur Niels Hansen Kroemands
Kone af Lyhne Kroe
66 Aar 4 Mdr. 3 Uger
og navnlig (?) Ingeborg Madsdatter
10 ????.

1766

skifte efter 1.hustru Ingeborgs død d. 24.4.

Nygaards Sedler:
Hansen, Niels - i Lyne Kro.
Hans kone Ingeborg Madsdtr Garp
- (død) 1766, 30-dg var 24.4.
(Skifte i Lund Bøvl. Amt.. skpr(?) 2093 (el: 209)?)
Hendes børn af forrige ægteskab (med Jeppe Sørensen, ridefoged på Visselbjerg):
Søren Jepsen Lyhne, kbm i Ribe
Karen Jepsdtr, gift m. Jens Jakobsen Kastoft i S.Omme
Kristen Jepsen, 40 år i Janderup - ????
Agate Jepsdtr, (død), (var gift med) Mads Aargab i Ringkøb. (død) - Barn: Agate Madsdtr Aargab
Afdødes børn af dette ægteskab:
Sidsel Marie Ndtr, (gift med) ? Hans Andersen, borger i Varde
Berete Ndtr, 22 år
Skiftet afgjordes med, at enkemanden - udbetalte 5000 rdlr til sine medarvinger

1766

obligation d.26.4.

Otto Asmus Thomsens optegnelser
26-4 1766 udstedte Gjøde Rochard en obligation til Niels Hansen på 433 rdl med 1. prioritet i hans gård, V. Døfling.
Denne obligation blev indfriet 7-12-1768.

1766

sælger Frøstrup Hovedgaard d.3.5.

Otto Asmus Thomsens optegnelser
3-5 1766 solgte Niels Hansen Frøstrupgård, idet oberstløjtnant H.V. Rosenvinge da fik skøde på den. Den blev solgt for 25.000 rdl.
(H.V. Rosenvinge havde tidligere ejet Viumgård (Sdr. Vium Sogn). Født 1716 i Odense, præstesøn, død 1779. En gammel stambog af ham meddelt i personahist.Tidsskr. V 1884. s. 249-54).

1766

bevilling på Krohold d.1.7.(sic!)

Nygaards Sedler:
Hansen, Niels.
1766 - 1/7 - fik han og hustru bevill.(?) på krohold i Lyne og i Tarm, Egvad ..(?) ligesom det ved kong.bevill. af 25.4. 1747 har været akkorderet Birgitte Katrine (Krestensdatr) Jakob Knudsens enke.
(Rth(?): Eksped.prot. 24.615)

1767

fadder i Ølgod d. 11.12.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785. - side 15: opsl. 12 th. (ny udgave):
(Døbte) - 1767:
Den 11. Decembr døbt Hr. Henning Ulrich Nees.
hans Jomfr: Datter og fik dette Navn Engel Ma-
ria Catherina, da velærværdige Hr. Pertou døbte den-
nem og min Datter Jomfr: Dorothea
Haahr holdt Barnet frem til Daaben, var
jeg Ude Haahr, Studiosus Msr. Søren Tang
Niels Hansen ved Lyhne Kirke og min Daat-
ter Jomfr: Johanna Margaretha Haahr fad-
dere.

DATA FORTSÆTTER på Side 2: Data om Niels Hansen, 1768-1780

FLERE SIDER om NIELS HANSEN:
----- Kort fortalt om Niels Hansen ------ Mere om Niels Hansen, hans koner og deres mænd -----
----- Data om Niels Hansen, 1768-1780 -----
----- Optegnelser skrevet af Niels Hansens 2xtipoldebarn Otto Asmus Thomsen i 1964 -----

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.12.2014 og sidst opdateret d. 8.1.2015