HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Oline Christiane Olsen, gift Holm

- gift med Jens Peter Bech Holm -
- mor til Alices mormor og dennes 3 yngre søskende -

Se: Olines liv i Årstal med Kildeanagivelser


Oline Christiane Olsen var Jens Peter Bech Holms anden hustru og mor til hans 4 yngste børn.

Oline var datter af Ole Christian Larsen og Maria Dorthea Birch. Hun blev født i København den 6. Juni 1824 og døbt i Holmens Kirke den 16. Juli samme år.

Oline blev konfirmeret i Holmens Kirke den 14. Oktober 1838 og herefter er hun vel kommet ud at tjene eller i lære. I hvertfald angives det, at hun er beskæftiget med "skrædersyning", næste gang vi møder hende i Folketællingen 1845.

Oline er da 18 år og bor hos den 36-årige Sadelmager J.P.B. Holm og hans familie, bestående af hustruen Sophie Andresine, som måske allerede på dette tidspunkt skranter med sygdommene "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom), som få år senere forårsager hendes død. Familien bor i Dybensgade 185 på 1.sal og består udover Jens Peter og hans hustru af børnene Peter Lorentz Christian på 10 år, Vilhelmine Marie Henriete på 9 år, Carl Theodor Julius på 7 år og Poul Georg Axsel på 4 år. I husholdningen indgår også to lærlinge og en tjenestepige.


Jens Peter Bech Holm havde i 1839 startet sin egen forretning, der senere fik navnet J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma. Han anføres i Folketællingen (FT) 1840 med titlen "sadelmagermester", i FT 1845 og 1850 som "sadelmager" og i FT 1885 som "Kgl. Hof Tapetserer".

Hans hustru Sophie Andresine blev antagelig mere og mere syg i årene efter Folketællingen 1845. Måske har hun måttet overlade mere og mere af sit arbejde som husmoder til den unge syerske Oline, der måske også har måttet tage sig af børnene - og ægtemanden.

I hvert fald blev hun gravid "i utide" og måtte søge til Den Kongelige Fødselsstiftelse for den 18. Maj 1847 at føde sit "uægte" barn, der ved fødslen fik betegnelsen "Barn nr. 1262". Den lille pige blev døbt Mathilde Henriette den 25.Maj samme år i Fødselsstiftelsen, hvor der til hendes Fødselsangivelse senere er tilføjet "Sadelmager Jens Peter Holm og Hustru Oline Christiane født Olsen, cop. 31.Decbr 1851 i Helliggejst Kirke".

Men inden da døde Sophie Andresine den den 29. April 1849 af de ovenfornævnte sygdomme og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år.

 

 

J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Allerede inden Sophie Andresines død var familien flyttet fra Dybensgade til en lejlighed på 4. sal i ejendommen på hjørnet af Gothersgade og Regnegade. Den havde matrikelnummer 338, hvilket svarer til nutidens gadenummer 31.

Her sad så Jens Peter Holm tilbage med 4 halvstore børn (Peter Lorentz var da 16 år, Vilhelmine Marie 15 år, Carl Theodor 13 år og Poul Georg 10 år). Og Oline flyttede på et tidspunkt tilbage hertil, hvor hun nævnes i Folketællingen 1850 som "Huusjomfru". Hun var da omkring 25 år. Husholdningen talte desuden 1 tjenestepige og 1 lærling.

Ikke længe efter blev Oline igen gravid og nedkom denne gang med en dreng, som blev født den 3. Juni 1851. Det skete imidlertid ikke på Fødselsstiftelsen denne gang, selvom barnets forældre jo stadig ikke var gift. Fødslen blev anmeldt i Helligaands Kirken og her fandt dåben også sted den 18. Juli samme år. Sønnen fik navnet Jens Olaf Sophus og i Kirkebogen står forældrene angivet som "Sadelmagermester Jens Peter Holm og Hustru Oline Christiane Olsen, Gothersgade 338.

Når Jens Peter ikke allerede havde giftet sig med Oline, kan det skyldes, at der vel skulle skiftes med de ældre børn efter Sophie Andresines død. Det fremgår af en bemærkning i Kirkebogen, da parret endelig bliver gift. Den kan tydes omtrent således: .....?Skifte?....attest(?) af 13. Febr. (?) 1851?

Omsider stod brylluppet mellem Jens Peter, der da var omkring 42 år, og den ca. 27-årige Oline den 31. December 1851 i Helligaands Kirke.

J.P.B.Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Oline Christiane Holm
Oline Christiane Holm

I 1856 var Oline atter gravid og nedkom den 18. September med sit tredje barn, en søn, som den 14. December samme år fik navnet Thorvald August Ferdinand Holm ved dåben i Helligaands Kirke.

I løbet af disse år var familien flyttet ned på 1.sal i Gothersgade 31 og de ældste af Olines stedbørn, Peter Lorentz og Wilhelmine Marie, var flyttet hjemmefra. Så i Folketællingen 1860 består husholdningen ud over Jens Peter og Oline, der nu er blevet "Huusmoder", kun af de 3 børn Mathilde Henriette 13 år, Jens Sophus Oluf 9 år og Thorvald August Ferdinand 4 år. Samt af 2 lærlinge og 1 tjenestepige.

Året efter Folketællingen var Oline atter gravid og fødte den 26. August sønnen Ove Valdemar, som blev døbt i Helligaands Kirke den 24. November samme år. Det blev Jens Peters og Olines sidste barn, men nu var de ældste også allerede ved at nå til skelsår og -alder: Mathilde blev konfirmeret i Helligaands Kirke den 27. April 1862 og Jens Olaf samme sted den 8. Oktober 1865.

Og ikke alene var snart alle børnene i konfirmationsalderen, men Mathilde havde lært den unge speditør Otto Ferdinand Danielsen at kende og nu skulle der så holdes bryllup den 7. (eller 4.?) Maj 1869. Højtideligheden fandt som sædvanligt sted i Helligaands Kirke.

Familiefirmaet lå stadig i Gothersgade 31 og det er også muligt, at lejligheden der stadig var familiens, men i Folketællingen 1870 opholdt de sig åbenbart "på landet", hvor de boede på Johannevei 11 på Frederiksberg. Gaden er nu forsvundet og indgået som en del af den nuværende Ingemannsvej. Husholdningen var på det tidspunkt ganske lille, kun Jens Peter, Oline og de to yngste børn, ingen lærlinge, ingen tjenestefolk. Er de sidste mon blevet i Gothersgade, mens familien "ferierede"? Og hvorfor dog flytte på landet i Februar måned, hvor Folketællingen blev holdt? Har der været tale om helbredshensyn mon? Det får vi nok aldrig at vide, men ved Folketællingen i 1880 er familien i hvert fald flyttet tilbage til Gothersgade 31.

1870'erne blev fulde af begivenheder for Oline, for nu begyndte der at komme børnebørn. De første leverede Mathilde: Yelva Agnete Danielsen blev født den 25. April 1870, Aage Holm Danielsen den 2. Maj 1872, Johanne Caroline Petrea Danielsen den 25. Oktober 1873 og Anna Augusta Danielsen den 23. Januar 1876. Dernæst blev Jens Olaf gift i Trinitatis Kirke den 3. November samme år med Sidse Marie Johannessen og den første sønnedatter Valborg Johanne Caroline Holm kom til verden den 17. Juni 1877 og blev døbt den 16. Juli samme år.

Og inden 1877 randt ud kom der den 13. December endnu et barnebarn: Mathildes yngste datter Astrid Augusta Camilla Danielsen, som blev døbt den 2. Januar 1878 i Sankt Johannes Kirke.

I 1880 boede den nu noget reducerede familie på kun 4 personer (Jens Peter, Oline og de 2 yngste sønner på omkring 23 og 18 år), samt 1 tjenestepige, atter i Gothersgade 31, men denne gang på 2.sal. Det varede imidlertid ikke længe, for snart efter blev Thorvald, der selv var sadelmager, gift og flyttede hjemmefra.

I 1882 blev Oline atter farmor til Jens Olafs søn Hans Peter Bech Holm, som blev født den 22. Juli og døbt den 26. August i Holmens Kirke. Mormor blev hun også endnu en gang, da Mathilde den 15. September samme år nedkom med en lille dreng, som imidlertid viste sig ikke at være levedygtig og i hast måtte hjemmedøbes den 29. Oktober. Få dage efter døde den lille Otto Eigil Danielsen den 31 Oktober 1882 og blev den 3. November begravet fra Garnisons Kirke.

Ii 1883 blev Thorvalds datter Ella født den 25. Januar og senere på året leverede Jens Olaf endnu en sønnesøn: Valdemar Oluf Bech Hollm, som blev født den 30. Juli og hjemmedøbt den 21. August for derefter at blive frembåret i Holmens Kirke året efter. Samtidig ned broderen Knud Axel Beck Holm, som Jens Olaf blev far til den 24. Maj 1884. Også dette barn blev først hjemmedøbt den 4. Juni og senere sammen med sin bror frembåret i Holmens Kirke den 28. September 1884.

Ifølge Folketællingen 1885 var Jens Peter nu 76 år gammel og Oline 60 år. De boede stadig i Gothersgade 31, på 2.sal i forhuset, sammen med den yngste søn Ove Valdemar, der var 23 år og "Contorist", samt en tjenestepige.

Men året efter døde Oline den 18. September 1886. Begravelsen fandt sted fra Helligaands Kirke den 24. September og Kirkebogen noterer, at det drejer sig om "Hof Decorateur Holms Hustru fra Gothersgade 31".

Jens Peter Bech Holm overlede sin sidste hustru i 7 år, hvor han blev boende i lejligheden i Gothersgade 31 sammen med sønnen Ove, en husbestyrerinde og en tjenestepige. Han døde den 24. December 1894.

 

Olines ældste datter Mathilde:
Mathilde Henriette Holm, senere gift Danielsen

Mathilde: tegnet af sin halvsøster Wilhelmine:
Mathilde Henriette, tegnet af sin halvøster Wilhelmine

Olines ældste søn Thorvald, som senere overtog faderens firma:
Thorvald August Holm

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.3.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012