HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

MAREN SØRENSDATTER WILLUMSEN

født ca. 1712 - død 6.10. 1766

gift med Christen Nielsen Bruun

(Se skiftet efter Marens død her)


MAREN SØRENSDATTER var søster til Birkefoged Peder Sørensen på Timgaard, som var tip-tip-tip-oldefar til ASMUS, samt far til ASMUS' tip-tip-oldemor Else Cathrine Sørensen, gift Hansen, morfar til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, oldefar til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen, og tipoldefar til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tip-tip-oldefar til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.

NB NB NB --- SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE !!! - d.23.3.2016... Juli 2016.....


Vi kender ikke Marens udseende, men ifølge skiftet efter hendes død ejede hun indtil flere af de såkaldte "haghatte", som Kirstin Nørgaard-Pedersen på sin hjemmeside http://www.dragtilminde.dk/kleder/volbkld.html beskriver således:

"Haghatten var huetilbehør, som stod ud fra huekanten under ørerne". Den sattes fast under huekanten og blev derefter "svippet op, så den kom til at stå ud fra huekanten som vinger. Haghatte var yndede fra Århus og derfra mod syd og vest." På Randersegenen kaldtes en lignende kniplingspynyet husekant en skæghat. (Læs mere og se flere tegninger af haghatten på: http://www.dragtilminde.dk/kleder/volbkld.html).

Selvom ansigtstrækkene på tegningen til højre ikke er Marens, giver billedet alligevel en idé om, hvordan hun har ført sig frem - i hvert fald som gift kone efter 1755 og til sin død som ca. 54-årig i 1766.

På den ovennævnte hjemmeside kan man også se tegninger af en kvinde i skørt og trøje, samt en anden i kåbe. Alt sammen klædningsstykker, som Maren også har ejet. Hun kan altså på afstand have set ud som de afbildede kvinder.

Et eksempel på en "haghat", som Maren ejede flere af.  Cop: Tegnet af Kirstin Nørgaard-Pedersen. www.dragtilminde.dk/kleder/volbkld.html
Et eksempel på en "haghat", som Maren ejede flere af.
Cop: Tegnet af Kirstin Nørgaard-Pedersen. www.dragtilminde.dk/kleder/volbkld.html

Marens fødsel: ca. 1712 – hvor?

Ifølge Kirkebogsindførslen om Marens død i 1766, skulle hun da "efter sigende" være 54 år gammel. Det vil sige, at hun er født omkring 1712. Men hverken Marens eller hendes søskendes dåb er fundet. Kirkebogen for Varde Skt.Jacobi Kirke begynder godt nok i 1702, men er meget slidt, mangler dele og hjørner, samt et blad for 1704 og mange indførsler er ulæselige.
Maren og hendes søskende kan dog også være født andetsteds. Vi ved nemlig heller ikke præcist, hvem der var Marens forældre. Måske har de boet i en anden by, inden de endte i Varde?
(hos Jermiin-Nielsen  anføres for Peder: født 1705 i Sønder Nissum – med kilde: John Helt Green, men hvor har han det fra? --- Jeg kan ikke finde ham der.
(http://www.slaegt.jermiinnielsen.dk/MyHTMLfiles/an_71.htm og  http://slaegt.jermiinnielsen.dk/Aner/f879.html )

Marens søskende:
I skiftet efter Marens død i 1766 oplyses det, at hun havde 1 broder, Peder Sørensen (født ca.1705), og 3 søstre: Christine født ca. 5. Oktober 1704,  Mette (fødselsår uvist) og 1 søster, som var gift på Føhr, men hvis navn ingen længere kunne huske.


Marens forældre: ???????
Vi kender ikke Maren Sørensdatters forældre, men har måske en ledetråd i KB-indførslen ved søster Marens bryllup i Varde i 1755:
Her står hun angivet som ”Maren Sørensdatter Willumsen” – dette sidste navn ses ikke ved Peder og Christine, måske er det fordi præsten har været bekendt med at Maren boede hos sine forældre i Varde ??? – både Peder og Christine blev jo gift i andre sogne.

I Varde møder vi nemlig i en borgerliste fra 1735 en Søren Willumsen, som muligvis kan have været Marens far. Det er måske endog sandsynligt, når vi også her møder Marens senere svigerfar. Og de begge har egen gård og ernærer sig af avling og brændevinssalg. De var også begge 2 blandt de første eligerede borgere i Varde i april 1738, hvor de angives som "”Værtshusholderne Niels Bruun og Søren Willumsen”. (Varde Bys historie, s.77 og 78).
I: Borgerliste over Warde Byes Indvaanere… / Stiftsrelationerne i 1735, finder vi:
Søren Willumsen, er sin egen Gaard han ibor, nærer sig af sin Aufling og  liden Huusnæring med danske Brændevin Sall, holder 2de Hæster til sin egen Aufl og anden Kiørsel, naar noget forefalder”. Her ses også Marens senere svigerfar:
”Niels Bruun, beboer sin egen Gaard, nærer sig af Aufling og Huusnæring med danske Brændevin og Øll Sall, holder 2de Hæster til sin Aufl og anden smaae Kiørsel, naar noget  forefalder her ved Byen”

Det lader altså til, at Søren Willumsen og Niels Bruun havde nære forbindelser, og det er vel ikke usandsynligt, at den enes datter blev gift med den andens søn.

I Varde  boede også en Jens Willumsen, som muligvis var Søren Willumsens broder med samme næring, dog i Huus ikke i Gaard. Det var vel ham, der blev fader til  Peder Jensen Willumsen, som var maler og død inden 1779. Navnene Søren og Peder, Søren Pedersen og Peder Sørensen, går igen sammen med Willumsen/Villumsen i Varde-kirkebøgerne. Bemærk også, at Marens bror hed Peder Sørensen.

Marens opvækst:

Vi ved altså ikke nøjagtigt, hvor og hvorledes Maren voksede op, men hun har tilsyneladende i hvert fald fra 1735 - og sikkert tidligere - boet i Varde hos sine forældre i deres egen gård, hvor der var salg af dansk brændevin og altså værthusforretning. Desuden havde faren 2 heste, som han brugte i sin vognsmandsforretning, og han dyrkede også et jordstykke. Hvor præcist Søren Willumsens jord og går lå, ved vi ikke, men da Maren senere blev gift, flyttede hun ind i Niels Bruun's gård, som lå ved Vester Port.

Men inden da oplevede Maren at se sine søskende gift.

Maren var muligvis den yngste, da man antager at søsteren Kirstine var født omkring 1704 og bror Peder omkring 1705. Måske var det en ældre søster, som var blevet gift på Føhr, og det er muligt, at hun var en del ældre end Maren og det til dels var derfor, at hendes navn "gik i glemmebogen". Mette blev gift i Horsens med Søren Hornborg eller Hønborg, men vielsesdatoen og -stedet er ikke fundet.

I 1728:

blev Marens bror Peder Sørensen Foged på Søgaard, som var en Hovedgård i Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt.

I 1735 :

blev bror Peder gift. Den udkårne var den 26-årige Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund fra Udstrup og vielsen foregik i Februar måned i hendes hjemsogn Husby i Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Da brylluppet stod, var Dorthe Cathrine højgravid. Hun nedkom allerede i begyndelsen af Maj måned med en lille datter, som blev døbt i Husby Kirke den 8. Maj 1735 med navnet Johanne (Pedersdatter). - Den ca. 23-årige Maren var nu blevet faster.

I 1737:

blev Maren atter faster, da Dorthe Cathrine og Peder fik en lille dreng, som blev hjemmedøbt Søren (Lund Pedersen) og dernæst fremført i Ny Sogn Kirke den 13. Oktober 1737.

I 1738:

skiftede bror Peder ansættelse og blev Foged på Tim, samt fra 1739 også Birkedommer ved Tim og Fuldmægtig på Timgaard.

I 1740:

blev Christine som ca. 35-årig gift den 12. August med sognedegnen i Grimstrup og Aarre Michael Wedsted

I 1741:

nedkom Christine med en dødfødt søn og hun døde tilsyneladende også selv ved fødslen.

 

 

I 1752:

Børnenes mor var muligvis 45 år ved Marens fødsel, hvis det er den kvinde, vi finder begravet som 85-årig i 1752.

 

...............

Broder Peder var død nogle år tidligere ( islutningen af 1759 eller begyndelsen af 1760) på den af ham ejede Rækkergaard (Reckerrgaard).
Christine Sørendatter var født ca. 5.10.1704 og blev  gift i 1740 (d.12.8. ) med sognedegnen i Grimstrup og Aarre Michael Wedsted.  Hun fødte en (dødfødt?) søn i 1741 og døde straks derefter.
– se særligt blad om Kirstine!
forældre: ???????
Vi kender ikke Maren Sørensdatters forældre, men har måske en ledetråd i KB-indførslen ved søster Marens bryllup i Varde i 1755:
Her står hun angivet som ”Maren Sørensdatter Willumsen” – dette sidste navn ses ikke ved Peder og Christine, måske er det fordi præsten har været bekendt med at Maren boede hos sin far(?) værtshusholder Søren Willumsen i Varde ??? – både Peder og Christine blev jo gift i andre sogne.
I: Borgerliste over Warde Byes Indvaanere… / Stiftsrelationerne i 1735:
Søren Willumsen, er sin egen Gaard han ibor, nærer sig af sin Aufling og  liden Huusnæring med danske Brændevin Sall, holder 2de Hæster til sin egen Aufl og anden Kiørsel, naar noget forefalder”
”Niels Bruun, beboer sin egen Gaard, nærer sig af Aufling og Huusnæring med danske Brændevin og Øll Sall, holder 2de Hæster til sin Aufl og anden smaae Kiørsel, naar noget  forefalder her ved Byen”

 

Både Marens fader (hvis vi antager, at Søren Willumsen er faderen --- det gør emilaner.dk) og svigerfader havde altså egen gård med avling og 2 heste, samt vogn; ernærede sig som værtshusholdere (?), brændevin- og ølsalg, samt kørsel for andre.

Både Niels Bruun og Søren Willumsen var blandt de første eligerede borgere i Varde i april 1738. De angives som:
”Værtshusholderne Niels Bruun og Søren Willumsen”. (Varde Bys historie, s.77 og 78)

I Varde  boede også en Jens Willumsen, som muligvis var Søren Willumsens broder med samme næring, dog i Huus ikke i Gaard. Det var vel ham, der blev fader til  Peder Jensen Willumsen, som var maler og død inden 1779.

En Søren Willumsen var tolder i Ringkøbing 1680-1681, hvor han døde. Han var gift med Karen Olufsdatter. Var han mon en bedstefar? I skiftet efter ham angives ”A(rvinger): alle uden for Jylland og nogle udenlands”, der gives ingen navne, så vi ved ikke, om han havde børn. Han var tidligere ”Borgmester i Lund, men forlod byen under den skånske krig og opholdt sig i nogle år i København.” (http://toldhistorie.blogspot.dk/search/label/Ringkøbing)

1755: bryllup:
KB Ribe-Vester Horne-Varde Skt.Jacobi 1705-1815 – ao.salldata.dk opsl.12 th op:
”Ao 1755  : No.5 –d. 6te Maius blev Christen Nielsen Brun og Gudselskende Pige Maren Sørensdatter Willumsen trolovede. d. 25. Juni blev de copulerede.”
sorensdtrmarenvielseKBVardeSJacopslag12.jpg
NB: Her angives Marens navn som Willumsen !!!!!!
Emil H. Sørensen Lind skriver på sin blog, http://www.emilaner.dk, at Christen Nielsen Bruun ved brylluppet er 47 år gammel – Maren må have været omkring de 43 år – og at ”ægteparret får bopæl i gården ved Vesterport, som Christen kan tænkes på et tidspunkt at have overtaget driften af”. Hos parret boede tilsyneladende også Christens stedmoder Inger Christensdatter, der døde omtrent samtidig med Maren i 1766.
død 6.10. 1766:
KB Ribe-Vester Horne-Varde Skt.Jacobi 1705-1815 – ao.salldata.dk opsl.30 (folio 37) th op:
” 1766  : No. 13 – Maren Sørensdatter, Christen Nielsen Bruuns Borgers Kone her i Warde døde d. 7de October om Natten. Jordet d. 10de Octobr. Gammel efter sigende 54 Aar. Jordet paa Sct Jacobi Kirkegaard”. - Der må være tale om en skrivefejl i kirkebogen, for skifteforvaltningen samledes i den afdødes hus den 6.10., så Maren må være død i løbet af natten til den 6.
1766 – Skifte:
Skiftet er dateret 6.10.1766. – Heri angives – her efter Brejl:
”159 Maren Sørensdatter i Varde. 6.10.1766, fol.407 – Varde Købstad Skifteprotokol 1754-1773B 82G-48:
E: Christen Nielsen Bruun.
A: 1) bror Peder Sørensen til Rækkergård (i Hanning sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 1760 lbnr.307)
- børn: a) Søren Pedersen Lund på Øllufgård (i Vester Nebel sogn)  - b) Niels Sehested Pedersen på Munkholm ved Vejle – c) Johanne Pedersdatter g.m. Jesper Møller, skoleholder i Varde – d) Elisabeth Pedersdatter g.m. Niels (Thomsen) Skree, købmand i Holstebro – e) Else Cathrine Pedersdatter (=Sørensen).
-- 2) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Mikkel Vedsted i Ravnsø, degn i (Vester) Nykirke og Fåborg. Børn, hvis navne ikke angives (NB: der var kun en dødfødt søn! – se særlig seddel om Christine)
-- 3) søster gift på Føhr. Muligvis børn.
-- 4) søster Mette gift i Horsens.”
(http://www.brejl.dk/varde.html)

SKIFTET efter Maren Sørensdatter kan ses her!

 

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.3.2016 og sidst opdateret d. 14.5.2016