HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

JEGIND-familien i ÅRSTAL

--- fra 1500-tallet til 1800-tallet ---

Se her hvorledes LINIEN forløber fra den første Jegind og til Otto Asmus Thomsen

1591

CHRISTEN JENSEN JEGIND født i Syndertoftskov på Jegindø

1600

Fra ca. 1600/1605 tjente CHRISTEN JENSEN JEGIND på Tranebjerggaard i Gudum Sogn ved Nr. Nissum - som landmand og fisker

Gårdens ejere: i 1616: Karen Nielsdatter (Spend?)
................ i 1619: Jomfru Edel Rytter

1616

CHRISTEN JENSEN JEGIND slutter at arbejde med landbrug og fiskeri på Trabjerggaard og tager til Lemvig, hvor han nedsætter sig som købmand

1628 / 1629

CHRISTEN JENSEN JEGIND gifter sig med ELISA OLSDATTER (iflg. slaegt.jermiinnielsen.dk)

1630

NIELS BERTHELSEN FISTLER præst i Lemvig > 1653

1631

CHRISTEN JENSEN JEGIND og ELISA OLUFSDATTERs datter KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND født (senere gift m. Christensen Mogensen)

1632

CHRISTEN JENSEN JEGINDs søn JENS CHRISTENSEN JEGIND født 2.10. - døbt 3.10.1632 (oplysninger ved hans død. bliver senere præst i Lemvig og lader opsætte epitafium i 2 tavler i Lemvig Kirke (idag i Nationalmuseets magasin)

1640

CATHARINA OLSDATTER JEPSEN født 7.11.1640. - bliver senere gift med Jens Christensen Jegind

CHRISTEN JENSEN JEGINDS søn JEP/JEPPE CHRISTENSEN JEGIND født, døbt 14.8.1640

NIELS BERTELSEN FISTLERs søn PEDER NIELSEN FISTLER født, døbt 26.8.1640

1641

CHRISTEN JENSEN JEGINDs datter ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND født

1642

CHRISTEN JENSEN JEGINDs hustru ELISA OLUFSDATTER gudmor til Svend ?'s barn Jens

1642-48

NB : Kirkebogen for Lemvig mangler sider for denne periode!

CHRISTEN JENSEN JEGINDs datter MAREN CHRISTIENSDATTER JEGIND født

CHRISTEN JENSEN JEGINDs søn OLUF CHRISTENSEN JEGIND født (han bliver senere præst i Idum)

CHRISTEN JENSEN JEGINDs søn PEDER CHRISTENSEN JEGIND født (han bliver senere skoleholder i Holstebro)

1650

CHRISTEN JENSEN JEGIND fadder d. 28.8. til Niels Studzboes datter Mette

1651

CHRISTEN JENSEN JEGIND fadder d. 4.4. til Christen Madsens(?) datter Marie

1652

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND fadder den 25.6. og 16.7.

1653

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND fadder d. 4.12. og 15.12.

1654

JENS CHRISTENSEN JEGIND studerer ved Københavns Universitet (6.5.1654)

PEDER CHRISTENSEN JEGIND fadder d. 18.3.

1655

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND bliver gift med Christen Mogensen d. 7.10.1655

1656

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND føder sin og Christen Mogensens søn OLUFF CHRISTENSEN, døbt d. 30.6. i Lemvig

BERTEL NIELSEN FISTLER er residerende Kapellan i Lemvig

CHRISTEN JENSEN JEGIND er fadder den 15.9. og hans hustru ELISA OLUFSDATTER er fadder den 30.6. til datter Karens søn Oluff ((se ovenfor)

1657

CHRISTEN JENSEN JEGIND er fadder den 1. Januar

BERTHEL NIELSEN FISTLER bliver gift d, 7. 6. med "KAREN" CATHRINE OLUFSDATTER (han dør efter 15 uger)

PEDER CHRISTENSEN JEGIND fadder d. 20.9.

KAREN CHRISTENSDATTER JEGINDs mand Christen Mogensen er fadder til Jens Mogensønss søn den 20.9.

BERTHEL NIELSEN FISTLER dør og begraves den 21.9.

1658

JENS CHRISTENSEN JEGIND fadder d.21.5

JENS CHRISTENSEN JEGIND bliver gift med CATHRINE OLUFSDATTER (enke efter Berthel Nielsen Fistler) s. 14.11.1658

PEDER CHRISTENSEN JEGIND fadder d. 22.12.

1659

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTER får deres første barn: ANNE JENSDATTER JEGIND ult.sept./primo okt.

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND og Christen Mogensen får datteren KIRSTEN CHRISTENSDATTER, født ca. midt dec. (Kirkebog mangler, men beregnet efter optegnelse ved barnets død d. 28.1.1660)

1660

MAREN JENSDATTER BJERREGAARD bliver den 6.1. gift med Therchel Nielsen

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND og Christen Mogensens lille datter KIRSTEN CHRISTENSDATTER dør 6 uger og 3 dage gammel. Begravet d. 28.1.

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs første barn datteren ANNE JENSDATTER JEGIND død 17 uger gammle og begravet d. 7.2.

OLUF CHRISTENSEN JEGIND studerer ved Københavns Universitet. Han bliver senere præst i Idum

PEDER NIELSEN FISTLER bliver Kapellan i Lemvig i perioden 1660(?)-1669

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs andet barn og første søn født og døbt d.8.11. (evt.2.11.): BERTEL (BARTHOLUS) JENSEN JEGIND

?? En 45 år gammel (f.ca.1615) AN JENSDATTER JEGIND, gift med Peter Magnussen, aborterer et pigebarn og dør. Begraves d. 22.11.

1661

BODIL JENSDATTER BJERREGAARD bliver gift den 28.7 med Liborius Cröner (?)

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND og Christen Mogensøns datter KAREN CHRISTENSDATTER bliver født og døbt d. 18.8.

PEDER CHRISTENSEN JEGIND er fadder til søster KARENs barn d. 18.8. (se ovenfor)

1662

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 3.barn og anden søn født og døbt d.20.8.: JENS JENSEN JEGIND

1663

PEDER NIELSEN FISTLER student i Viborg 1663 (?)

OLUF CHRISTENSEN JEGIND aflagde sin Præsteed d. 4.6.1663 ("Han var den sidste Præst, som her i Sognet kaldedes af Menigheden". "Han ægtede Formanden (Hr. Niels Mejrup)'s enke")

OLUF CHRISTENSEN JEGIND, nu Præst i Idum, bliver gift med enken Karen Nielsdatter af Lemb (datter af tidl.præst Niels Hansen i Lem). Vielsen foretages i Lemvig Kirke af OLUF's bror JENS CHRISTENSEN JEGIND den 6.7.1663

? ANNA ?JEPSEN? OLSDTR (svigerinde til JENS CHRISTENSEN JEGIND, ? søster til hans hustru CATHRINE OLSDATTER JEPSEN) dør, begraves d. 19.7.

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 4. barn og 3. søn født d.24.12. Han døbes d 27.12; CHRISTIAN/CHRISTEN JENSEN JEGIND

1664

CHRISTEN JENSEN JEGINDs hustru ELISA OLUFSDATTER død i November måned. I Lemvig kirkebog skriver hendes søn JENS CHRISTENSEN JEGIND om "Elisa Olai": begravet 18.11, 57 år + 22 uger og 4 dage gl. (dvs f.ca.1607), har været gift med CHRISTEN JENSEN JEGIND i 35 år (altså gift ca. 1629), mor til 12 børn. død af Cachectica...

1665

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 4. søn født 21.1. og døbt 24.1.: OLUF JENSEN JEGIND.
Barnet død 19 uger gammel, begravet d. 9.6.

OLUF CHRISTENSEN JEGIND, præst i Idum, stod for at begrave bror JENS' søn OLUF d. 9.6. i Lemvig

ca. 1665: PEDER NIELSEN FISTLER bor hos JENS CHRISTENSEN JEGIND som Kapellan (han var bror til JENS' formand og ekssvoger til CATHRINE OLUFSDATTER.

1666

Kapellan PEDER NIELSEN FISTLER bor i JENS CHRISTENSEN JEGINDs hus.

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 6. barn og 2. datter født 9.6. og døbt d. 16.6: ELISA JENSDATTER JEGIND

1667

PEDER NIELSEN FISTLER, bor som kapellan hos JENS CHRISTENSEN JEGIND. Han er nu blevet brystsyg

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 7. barn og 3. datter født 4.7. og døbt 9.7.: ANNA JENSDATTER JEGIND

1668

Kapellan PEDER NIELSEN FISTLER bor som brystsyg hos JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTER

PEDER CHRISTENSEN JEGIND er soldat og bliver den 21.7. trolovet og d. 23.8. gift (1.gang) med Dorothe Ollufsd. Clemendsen

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 8. barn og 5. søn født d.14.12. og døbt d. 18.12: OLUF JENSEN JEGIND

1669

PEDER NIELSEN FISTLER, kapellan og brystsyg i 2 år, boende hos Præst JENS CHRISTENSEN JEGIND død og begravet

PEDER CHRISTENSEN JEGIND er soldat og bliver far til sønnen CHRISTEN PEDERSEN JEGIND, døbt d. 10.7.

ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND bliver gift d. 11.7. med PEDER JENSEN SMIDZ (hun ca. 28 år gl, han ca. 60 år)

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs søn OLUF JENSEN JEGIND død 39 uger gammel. Begravet d. 23.9.

1670

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 9. barn født d. 18.3. og dem 20.3. døbt OLUF JENSEN JEGIND (den eneste af deres sønner ved navn Oluf, som kommer til at leve til voksenalder)

CHRISTEN JENSEN JEGIND (den gamle købmand) bliver den 16.6. forlovet og d. 9.7. eller 16.7. gift igen (=2. ægteskab) med ANNE JENSDATTER

ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs første mand PEDER JENSEN SMID død 62 år gl. (hun knap 30 år), begravet d. 30.9.

ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND og afdøde PEDER JENSEN SMIDTs søn PEDER PEDERSEN SMID født og hjemmedøbt d. 23.11.

1671

JENS CHRISTENSEN JEGINDs morbror(?) JENS OLUFFSEN (Janus Olai - vel bror til Jens' mor ELISA OLAI/OLUFSDATTER - bliver gift som 60-årig med "Senatoria Puella Maria Barthol. Martini" d. 5.3. (de blev trolovet d. 2.2.)

ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND bliver som enke trolovet den 4.4. og gift igen (2.ægteskab) d. 7.5. med smeden Oluf Christensen

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 10. barn født den 4.6. (= ell. 9.6. eller 11.6 ?). Døbt 9.6.(?): MARIE / MAREN JENSDATTER JEGIND

ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs nye/2. ægtemand dør allerede d. 13.7.1671 (hun og han ca. 30 år gl)

1672

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 11. barn og 5. datter født og den 7.2. døbt CATHARINA JENSDATTER JEGIND

ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND trolovet for 3. gang d. 23.1. og gift i 3. ægteskab d. 25.2 med PEDER NIELSEN SMIDT (ca. 43 år gl, hun 31 år)

Hos PEDER CHRISTENSEN JEGIND (der vel nu er skoleholder i Lemvig) døde Kirsten Hat og til hendes ligkiste udbetaltes af kirkeblokken 4 mark d.12.3.1672

ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND og PEDER NIELSEN SMIDTs første barn født og døbt d. 30.9. : ELSE PEDERSDATTER SMIDT (Hun bliver senere 4xtipoldemor til OTTO ASMUS THOMSEN)

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND (gift med Mogens Christensen) er gudmor til søster ANNA CHRISTENDATTER JEGINDs datter ELSE PEDERSDATTER SMIDT

den gamle købmand CHRISTEN JENSEN JEGIND dør ca. 15-16.10. som 81-årig og bliver begravet d.22.10.

1673

Hos PEDER CHRISTENSEN JEGIND (vel nu skoleholder i Lemvig) tjente måske i 16 år (?) en Karen Aidsdatter, der døde og blev begravet d. 22.12.1673

1674

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 12. barn født d. 15.3. og døbt d. 17.3. : NIELS (NICOLAI) JENSEN JEGIND

ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs 3. barn og PEDER NIELSEN SMIDTs 2. barn født og døbt: KAREN PEDERSDATTER SMIDT

1675

PEDER CHRISTENSEN JEGIND bliver degn i Lemvig frem til 1688

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 13. barn og 6. datter født ca. 23.10 (?) og døbt d. 24.10. : ANNA PAULINA JENSDATTER JEGIND

1676

PEDER CHRISTENSEN JEGIND, nu: skoleholder og klokker, trolovet d. 28.3. og d. 7.5. gift 2.gang med Maren Mathiasdatter/Madsdatter

OLUF CHRISTENSEN JEGIND, præst i Idum, vier bror PEDER CHRISTENSEN JEGIND d. 7.5.

JENS CHRISTENSEN JEGIND deltog d. 11.5. i stor begravelse af Mogens Sørensen fra Vadskjærgaard i Tørring

1677

ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs 4. barn og PEDER NIELSEN SMIDTs 3. barn født og ca.5.6. døbt: ANNA PEDERSDATTER SMIDT

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 24. barn og 7. datter født 10.7. og døbt d. 13.7.: MAGDALENE JENSDATTER JEGIND

JENS CHRISTENSEN JEGIND lod lave et epitafium til lemvig Kirke: et maleri af ham selv og hans hustu, CATHRINE OLUFSDATTER, samt hendes første ægtemand, BERTHEL NIELSEN FISTLER. Og et maleri med de indtil nu 14 børn. (de senere født er ikke med)

1678

JEP CHRISTENSEN JEGIND var i 1678 degn i Husby, gift men uden børn

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs senere 1. mand gør d. 21.12. testamente med sin hustru Anna Pedersdatter Asferg

1679

1680

JENS CHRISTENSEN JEGINDs hustru CATHRINE OLUFSDATTERs faster Marie Jepsdatter (f.1666?= død og begravet d. 22.3.

JENS CHRISTENSEN JEGIND fik i 1680 nedsat en kommission for at klarlægge, hvor meget han i årenes løb var blevet snydt for ved Borgernes Efterladenhed. Resultatet blev, at han havde 410 Rigsdaler til gode, men endnu 10 år efter havde han ikke fået en skilling.

ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs 5. barn og PEDER NIELSEN SMIDTs 4. barn født og døbt: PEDER PEDERSEN SMIDT

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs sidste søn født ca. 18.8. og døbt BERTEL JENSEN JEGIND

1681

JENS CHRISTENSEN JEGIND og CATHRINE OLUFSDATTERs 7. datter MAGDALENE JENSDATTER JEGIND død 3 år, 8 måneder, 12 dage gammel og begravet d. 29.3. (var "nitida, dociles, clarae voci .... puella")

1682

Den gamle afdøde købmand CHRISTEN JENSEN JEGINDs tidligere (købmands)gård ejes nu af hans svigersøn PEDER (NIELSEN) SMED (datteren ANNA's mand) og MADS MADSENS døtre bor her til leje

BERTEL JENSEN JEGIND (ældste søn af præsten JENS CHRISTENSE JEGIND) studerer nu i København

JENS JENSEN JEGIND studerer nu i København

JEP(PE) CHRISTENSEN JEGIND (f.1640) er degn i Husby fra 1682-1689. Han nævnes i 1682 og 1683 i Degneboligen, var gift og havde 2 får (den tidligere degn havde bolig i Sønderby, så JEPPE boede nok her, da Husny kun havde degnebolig til 1664 og skolehus fra 1741)

CATHARINA JENSDATTER JEGIND døde som 9-årig og blev begravet den 3.8.

1683

ELISA JENSDATTER JEGIND (f.1666) trolovet den 8.3. - altså knap 17 år gl. - og gift d. 21.8. med SVEND JENSEN fra Lemvig

ANNA JENSDATTER JEGIND (f.1667) trolovet d. 29.3. - altså 16 år gl. - og gift ca.4.12. med OLUF PEDERSEN DAMSTRØM

I MAJ måned - fredag d. 18.5. SLOG LYNET NED I LEMVIGS KIRKETÅRN, hvis spir eller pyramidetop dengang ragede så højt op, at det kunne ses over bakkerne langt fra byen. Lynbranden forårsagde, at tårnet og alt træværket deri brændte. Denne brand bredte sig kun til kirketårnet, men skaderne var endnu ikke udbedret, da den næste brand kom d. 27.6.1684

PEDER NIELSEN SMIDT (gift med ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND) død og begravet vist nok i november måned

JEP(PE) CHRISTENSEN JEGIND (f.1640) er degn i Husby fra 1682-1689. Han nævnes i 1682 og 1683 i Degneboligen, var gift og havde 2 får (den tidligere degn havde bolig i Sønderby, så JEPPE boede nok her, da Husny kun havde degnebolig til 1664 og skolehus fra 1741)

1684

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs søn JANUS/JENS SVENDSEN født d. 29.5. og døbt ca. 1.6. - flere af ELISA's familiemedlemmer står fadder (PEDER CHRISTENSEN JEGIND, Elisa's farbror, og ANNE JENSDATTER JEGIND (Elisa's søster, gift med Oluf Pedersen Damstrøm), samt CATHRINE OLUFSDATTER, Elisa's mor, gift med JENS CHRISTENSEN JEGIND og en bedstefar Jens Magnussen/Mogensen - vel Svend Jensens far?)

Den 27. JUNI 1684 BRÆNDER PRÆSTEGÅRDEN i LEMVIG. Præsten JENS CHRISTENSEN JEGIND må med familien flygte til Knud Lang og "blev godt modtaget".

BERTEL JENSEN JEGIND skrev et digt om Lemvigs ødelæggelse ved branden i 1684. Digtet er dateret d. 27.6.1684: "...hvor er min Faders Gaard i Aske nedlagt ---- Kirkespiret fældet (af Lynnedlsget i 1683) .... en anden Fredag os vort Hus oc Hjem berøffvet"

I september skrev JENS JENSEN JEGIND en klagesanf over branden. vistnok dateret 23.9.

JANUS/JENS SVENDSEN, søn af ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSEN, død 10 uger gammel og begravet d. 12.8.

I September måned har BERTEL JENSEN JEGIND og JENS JENSEN JEGIND bestået deres teologiske embedseksamen i København.

1685

JENS JENSEN JEGIND er nu Rektor ved Latinskolen i Lemvig

ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND dør og begraves ca. 28.6.1685

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs 2. søn født den 13.9. og døbt d. 20.9: JENS/JANUS SVENDSEN. Flere af Elisa's familiemedlemmer står fadder, bl.a. hendes bror BERTEL JENSEN JEGIND og hendes slægtning (?) CHRISTINA JENSDATTER BJERREGAARD

JENS CHRISTENSEN JEGINDs hustru CATHRINE OLUFSDATTER JEPSEN død d. 5.11. og begravet d. 12.11.

1686

PEDER CHRISTENSEN JEGINDs hustru Maren (Madsdatter) gudmoder til sit barnebarn

Den gamle, afdøde købmand CHRISTEN JENSEN JEGINDs 2. hustru Anne Jensdatter dø i starten af April måned.

1687

CHRISTIAN JENSEN JEGIND, søn af præsten JENS CHRISTENSEN JEGIND, studerer nu ved Københavns Universitet

JENS CHRISTENSEN JEGIND bliver igen bedstefar til ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs datter CATHARINA SVENDSDATTER, født i februar og den 25.2. døbt, opkaldt efter sin afdøde mormor (CATHRINE OLUFSDATTER). Mange familiemedlemmer står fadder, bl.a. BERTEL JENSEN JEGIND og hans kommende hustru. Samt ANNA JENSDATTER JEGINDs mand Oluf Pedersen Damstrøm

BERTEL JENSEN JEGIND er fadder til Ole Guldsmids datter d. 10.4. (måske også hans kommende kone fadder?). Er også fadder d. 17.4. Han betegnes da "studiosus"

OLUF CHRISTENSEN JEGIND, præst i Idum, skænker en alterkalk til Kirken i Idum

PEDER CHRISTENSEN JEGIND er nu skoleholder i Holstebro, fik kgl.konf. d.16.6.

OLUF CHRISTENSEN JEGIND, præst i Idum, dør sidst på året, omkring nytår 1687/1688

1688

BERTEL JENSEN JEGIND beskikkes til Kapellan i lemvig d. 31.1. Han er nu hjælpepræst for sin far JENS CHRISTENSEN JEGIND. Han ordineres i Ribe af Biskop C.J.Lodbjerg

OLUF CHRISTENSEN JEGIND, præst i Idum, dør i begyndelsen af årer (1.2.??) - skifte i Februar 1688

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSEN får sønnen OLE SVENDSEN, der hjemmedøbes d. 12.10. Fader bl.a. Elisa's søster ANNA JENSDATTER JEGIND og måske også hendes kusine ELSE PEDERSDATTER SMIDT, datter af hendes afdøde faster ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND er gudmor d. 14.10.

1689

ANNE JENSDATTER JEGIND, gift med Oluf Pedersen Damstrøm, står fadder d, 26.2.

ELISA JENSDATTER JEGIND, gift med Svend Jensen, står fadder d. 26.2.

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND (f.1671), er fadder d. 17.3., 3.5., og 30.5.

JEPPE CHISTENSEN JEGIND er død i Sdr. Nissum (var degn her og i Husby). Var født i 1640 og derfor ny 49 år gammel

BERTEL JENSEN JEGINDs DEGN er fra 1689-1703 Lauritz Nielsen/Klokker (f.1654)

PEDER CHRISTENSEN JEGIND, der var bedemand, klokker og skolemester i Holstebro fra 1687, afstod i 1689 bestillingen til Jens Nielsen Kolsted.

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs datter KAREN/CATHRINA er død 2 år gammel, begravet d. 6.9.

1690

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND er fadder d. 11.1., 12.1., 11.5., og 6.6.

BERTEL JENSEN JEGINDs kommende hustru DORTHEA NIELSDATTER SINDAL er fadder d. 11.1., 11.5. og 6.6.

ANNA JENSDATTER JEGIND, gift med Oluf Pedersen Damstrøm, er fadder d. 12.3. og d. 6.6.

KAREN PEDERSDATTER SMIDT (? datter af ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND) er fadder d. 12.3.

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs datter født og døbt KAREN SVENDSEN d. 6.6. Flere familiemedlemmer står fadder.

JENS CHRISTENSEN JEGIND indsender en indberetning til Skodborg Herredsbog om den aldeles nedbrændte præstegård - "af mig opbygt" , samt andre indberetninger.

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs søn OLE nok død i de sidste dage i December 1690. Han begraves den 3.1.1691

1691

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs søn OLE begraves d. 3.1. - 2 år gammel

BERTEL JENSEN JEGINDs kommende hustru DOROTHE NIELSDATTER SINDAL er fadder d. 2.3. og d. 2.5.

ANNA JENSDATTER JEGIND, gift med Oluf Pedersen Damstrøm, er fadder 8.3. og 5.11.

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND er fadder d. 29.7., 2.9., 16.9., 5.11., og i december

BERTEL JENSEN JEGIND, præst i Lemvig, bliver gift med DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL d. 9.9. Hans brødre JENS JENSEN JEGIND (senere præst i Tæbring) og OLUF JENSEN JEGIND skriver bryllupsvise til vielsen

PEDER PEDERSEN SMIDTS kommende hustru, KIRSTEN AGERHOLM, er fadder d. 5.11. Han er søn af ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND

KAREN PEDERDATTER SMIDT er fadder i December måned

1692

JENS CHRISTENSEN JEGIND, præst i Lemvig, død ca. 11.2. og begravet (i altergulvet?) d. 19.2. - 59 år, 4 måneder og 9 dage gammel, født 1632, d. 8.10.

ANNA JENSDATTER JEGIND er fadder d. 3.3. til søster???'s barn. Sammen med KAREN JEGIND

KAREN JEGIND (?) er fadder sammen med ANNA JENSDATTER JEGIND til søster???? barn d. 3.3.

PEDER PEDERSEN SMIDTs kommende hustru KIRSTEN AGERHOLM er fadder d. 19.3.

BERTEL JENSEN JEGIND er efter far JENS CHRISTENSEN JEGINDs død ikke længere "vicepastor", men nu sognepræst i Lemvig

BERTEL JENSEN JEGINDs kommende hsutru DOROTHE NIELSDATTER SINDAL er fadder d. 2.9.

I 1692 drillede Lemboerne Rektor Frants Hansen Rosenberg ved Latinskolen i Lemvig, ved at aflæsse Tiende-negene på gaden mellem Kirkegårdsdiget og Skolehuset

1693

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs søn født i januar og døbt dm 15.1. = NIELS SVENDSEN

KAREN CHRISTENDATTER JEGINDs mand Christen Mogensen i Lemvig er fadder d. 15.1. (KAREN = 1631-1703)

BERTEL JENSENS JEGINDs hustru DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL får barn opkaldt efter sin far Niels Pedersen Sindal. DOROTHEA er også gudmor til barnet d. 15.1., samt står fadder d. 25.1., 16.2., og 12.11.

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND er fadder d. 16.2., 14.7., 18.7., 22.10., 12.11, og 12.12.

JENS JENSEN JEGIND skrev vist en bryllupsvise til Rådmand Morten Nielsens bryllup i København d. 23.8.1693 med Magdalene Cosmusdatter Bornemann

ANNE JENSDATTER JEGIND, gift med Oluf Pedersen Damstrøm, er fadder d.22.10.

ANNE PAULINA JENSDATTER JEGINDs senere 1. mand, Jens Andersen Vinding, er præst i Hjortshøj

"AN JEGIND den Yngre" - er det mon Anna Paulina?? "nepos mea" - Bertels niece? - men det er jo hans søster???? - er fadder d. 24.11.

1694

BERTEL JENSEN JEGINDs hustru DORTHE NIELSDATTER SINDAL er gudmor d. 19.1. og d. 9.2.

JENS JENSEN JEGIND er præst i Tæbring-Outrup... fra den 10.2., beskikket af Kongen d. 30.1. Efter Peder Pedersen Holst, som blev forflyttet

PEDER PEDERSEN SMIDTs kommende hustru KIRSTEN AGERHOLM er fadder d. 28.2.

ELISA JENSDATTER JEGIND er fadder d. 27.3.

JENS JENSEN JEGIND, præst i Tæbring, er fadder og døber vist et barn for sin bror BERTEL JENSEN JEGIND, der er præst i Lemvig

OLUF JENSEN JEGIND studerer ved Københavns Universitet d. 20.7.1694 (24 år gammel)

1695

OLUF JENSEN JEGIND er fadder til et barn i Lemvig d. 26.3.

BERTEL JENSEN JEGINDs hustru DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL får et barn opkaldt efter sin modr og er fadder d. 26.3.

BERTEL JENSEN JEGIND får også dette barn opkaldt efter sin mor CATHRINE OLUFSDATTER

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSEN får barn døbt af hendes bror BERTEL JENSEN JEGIND, hvis hustru DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL er gudmoder - Lemvig s. 10.8. og 16.8. (i Kirken)

ANNE JENSDATTER JEGIND er fadder til søster ELISA og SVEND JENSENs barn: JOHAN CHRISTIAN SVENDSEN d. 16.8.

PEDER PEDERSEN SMIDT (f. 1680, søn af afdøde ANNA CHRISTENSDATTER JEGIND) er fadder til kusine ELISA's barn (se ovenfor)

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGIND er fadder d. 20.9.

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring døber vist et barn i Lemvig d. 20.9.

JENS JENSEN JEGIND introducerer sin søster ELISA JENSDATTER JEGIND i Lemvig Kirke d. 22.9.

1696

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGIND er gudmor til barn ved dåb d. 14.4.

ELISA JENSDATTER JEGIND, f.1666, gift 1683 med Svend Jensen, er fadder til barn d. 5.5.

BERTEL JENSEN JEGINDs hustru DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL er gudmor d. 15.5. og den 8.10.

1697

BERTEL JENSEN JEGIND har hjemmedøbt 2 børn, den 7.3. og d. 2.4. (dette inden sin død, hvorfor hans bror JENS JENSEN JEGIND senere må læse over børnene i Kirken)

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring "læste over" børn, som bror BERTEL havde hjemmedøbt, da de blev fremstillet i Lemvig Kirke d. 21.3. og d. 23.4.

BERTEL JENSEN JEGIND dør og begraves d. 20. eller 29.4.

d. 1.5. efterfulgtes BERTEL JENSEN JEGIND af Frantz Rosenberg som præst i Lemvig

ANNE PEDERSDATTER SMIDT (f.1677) er muligvis fadder d. 14.5.

JENS JENSEN JEGINDs hustru DOROTHE HJORTH er fadder i Lemvig d. 13.8./p>

1698

ELISA JENSDATTER JEGIND og SVEND JENSENs søn BERTEL JEGIND født og hjemmedøbt d. 6.3. Læst over barnet i Kirken d. 13.3. Som faddere stod bror JENS JENSEN JEGIND i Tæbring og hans hustru DOROTHE HJORTH, bror NIELS JENSEN JEGIND, svoger OLUF PEDERSEN DAMSTRØM (gift med søster ANNE JENSDATTER JEGIND)

Afdøde ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs søn PEDER PEDERSEN SMIDT "konfirmeret" (overhørt) d. 20.20.

Afdøde ANNA CHRISTENSDATTER JEGINDs datter KAREN PEDERSDATTER SMIDT (f.1674) blev trolovet d, 24.11 og gift d. 26.12.(?) med CHRISTEN CHRISTENSEN BOTSGD (PYTGAARD) i Lemvig

1699

NIELS JENSEN JEGIND (f. 1674) er fadder d. 9.1.

NIELS JENSEN JEGIND er arbejdskarl på (Holmen?), og ungkarl, da han den 22.6. bliver gift "i Huuset" med enken Maren Lauritzdatter (i nr. 2 på Størrelængen ifølge HOLMENS Kirkebog -- (næste gang vi hører om ham er i 1705)

ANNA JENSDATTER JEGINDs mand OLUF PEDERSEN DAMSTRØM er fadder d. 26.9.

1700

CHRISTEN BJERREGAARD død 14.1. - 61 år gammel

ELISA JENSDATTER JEGIND er fadder d. 15.1.

KNUD LANG, By- og Herredsfoged, og hustru død, hun begravet 29.3. Hans søstersøn er Byskriveren OLUF JENSEN, som senere bliver gift med afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL. (Det var hos Knud Lang, at præsten Jens Christesen Jegind og familien søgte tilflugt efter præstegårdens brand)

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL nøddøbte 2 børn i hjemmet d. 16.5.

Datteren til Byskriver OLUF JENSEN, der senere bliver gift med DOROTHE NIELSDATTER SINDAL, død.

BERTEL JENSEN JEGIND den yngre (yngste søn af JENS CHRISTENSEN JENSEN, (f.1680) studerer ved Københavns Universitet

1701

KAREN CHRISTENSDATTER MOGENSEN er fadder ved et uægte barns dåb d. 13.1.

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enkes kommende mands datter død (barnet var hjemmedøbt d. 9.2., navgivet efter Else Pedersdatter Smidt)

ANNE JENSDATTER JEGIND står fadder ved tvillingedåb d. 14.6.

KAREN PEDERSDATTER SMIDT og CHRISTEN CHRISTENSEN BOTGAARDs søn GREGERS født og døbt d. 19.6. Gudmor var kusinen ANNE JENSDATTER JEGIND

1702

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enkes kommende mands 1. kone død og begravet d. 28.1.

Afdøde OLUF CHRISTENSEN JEGINDs enke i Idum, KAREN NIELSDATTER LEM, døde 26.4. - derefter blev der skiftet.

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHE NIELSDATTER SINDAL vidner sammen med bl.aa. Mogens Jensen i strid mellem den nye rektorfrue (Michael Pedersen Dorchschæeus' kone Antonette Augusta Jacobsdatter Riis) og Jomfru Lene (Præst Frantz Rosenbergs ugifte søster) - vidnesbyrd ca. 17.5.

BERTEL JENSEN JEGIND den Yngre (f.1680) tager eksamen (Baccalaur.) fra Københavns Universitet

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring skal sammen med sognepræst Gravers i Assels og Laurids Bergendal i Frøslef som assessorer dømme i en sag mellem procst Madz Schytte og præst Jens Iversen Holst i Wegerslev og Bidstrup (9.8.)

ca. 1702 eller måske et par år før: MAREN / MARIA JENSDATTER JEGIND gift med Cand.Theol. JENS NIELSEN KARMARK, der d. 16.8.1702 bliver residerende-/sogne-kappelan i Nykøbing Mors(+ Lødderup og Elsø på Mors), Mors Sønder Herred, Thisted Amt.

1703

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND (nu gift med JENS NIELSEN KARMARK) er gudmor d.14.1. i Nykøbing Mors' Kirke.

PEDER PEDERSEN SMIDTs tjenestepige Maren Thomasdatter bliver konfirmeret 16.2. (dumper vist) og 23.5.

KAREN CHRISTENSDATTER JEGIND (f. ca. 1631 og gift m. Christen Mogensen i Lemvig) dør 72 år + 1 dag gammel og bliver begravet d, 10.3.

ANNE PEDERSDATTER SMIDT måske trolovet d. 16.1. og gift e 10.4. eller 29.4. med smed Jens Christophersen

KAREN CHRISTENSDATTER (MOGENSEN) - datter af Karen Christensdatter Jegind og Christen Mogensen - trolovet d. 16.8. og gift d. 7.10. med skrædder CHRISTEN PEDERSEN

PEDER PEDERSEN SMIDTs tjenestekvinde får uægte datter, der døbes Anne d, 26.8.

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHE NIELSDATTER SINDAL bliver nu gift 2.gang med Byskriver OLE JENSEN d. 20.9.

MAREN/MARIE JENSDATTER JEGIND dør ultimo september og begraves d. 1.10. i Nykøbing Mors (Skifte ikke fundet)

PEDER PEDERSEN SMIDTs tjenestepige Maren Thomasdatter absolveret d. 14.12.

1704

CHRISTIAN JEGIND (?) født i Lemvig 1704

KAREN CHRISTENSDATTER (MOGENSEN) - datter af Karen Christensdatter Jegind og Christen Mogensen - er fadder ved dåb af Mogens Jensens datter Margrete Marie. hjemmedøbt 8.6., i kirke søndag d. 15.6.

DOROTHE NIELSDATTER SINDAL og OLE JENSENs første barn født - dødfødt og unavngivet - og begravet d, 4.10

KAREN CHRISTENSDATTER (MOGENSEN) og skrædder CHRISTEN PEDERSENs første barnfødt og døbt CHRISTENS CHRISTENSEN d.12.10.

ANNE JENSDATTER JEGIND er gudmor d. 12.10. til kusine KAREN CHRISTENSDATTER (MOGENSEN)s søn CHRISTEN

DOROTHE NIELSDATTER DINDAL introduceret d. 23.11.

1705

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs 1.mand (JENS ANDERSEN VINDING, præst i Hjortshøj, Elev og Egå) er med til skifte efter sin søster Karen d. 9.3.

ANNE JENSDATTER JEGIND får sammen med sin mand OLUF PEDERSEN DAMSTRØM bevilling til at sidde i uskiftet bo d. 20.7.

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL, nu gift med Ole Jensen - er fadder d, 23.8.

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring og hustru DOROTHE LAURIDSDATTER HIORT får d. 13.8. udstedt testamente i København. Senere dato er d. 2.11.

NIELS JENSEN JEGIND er vidne til bror JENS JENSEN JEGINDs testamente i København d. 13.8. - NIELS bor på dette tidspunkt i København

1706

ANNE JENSDATTER JEGIND er gudmor d. 7.3.

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (ane) (f.30.8.1672) bliver trolovet d. 18.5. og gift d. 20.6. med CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND (ane)

ELSE PEDERSDATTER SMIDT føder datter ANNE CHRISTENSDATTER BRØLLUND

ELISA JENSDATTER JEGINDs svigerfar, gamle JENS SVENDSEN, er død 76 år gammel (f.ca.1630). Begraves d. 18.6.

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring stemmer d. 3.9. 1706 - med uvilje - på C. Meldal

1707

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHE NIELSDATTER SINDAL (nu gift m. Byskriver Ole Jensen) føder sønnen BERTEL JEGIND OLSEN, der hjemmedøbes d. 10.4. eller 19.4.

PEDER PEDERSEN SMIDT er fadder til DOROTHE og OLE JENSENs søn BERTEL JEGIND OLSEN d. 10.4.

DOROTHE og OLE JENSENs søn BERTEL JEGIND OLSEN fremstilles i kirken d. 1.5. --- ANNE JENSDATTER JEGIND er fadder

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (ane) og CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND (ane) får deres 1. barn, datteren ANNA CHRISTENSDATTER BRØLLUND, der hjemmedøbes d. 22.4. og d. 22.6. fremstilles i kirken

BERTEL JEGIND OLSEN dør og begraves d. 1.7.

KAREN CHRISTENSDATTER (MOGENSEN) og skræder CHRISTEN PEDERSENs datter KAREN CHRISTENSEN (PEDERSEN) bliver født og døbt d. 4.11. - DOROTHE NIELSDATTER SINDAL og PEDER PEDERSEN SMIDT står fadder

1708

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring fik d. 3.2. kongelig bevilling på at købe sisn præstegårdsbygning for samme pris som gaves for andre præstegårdsbygninger

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enkes nye mands elskerinde (?) fadder den 12.2.

Byskriver OLE JENSEN (gift med afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHE NIELSDATTER SINDAL)'s uægte barn død 17.4.

PEDER PEDERSEN SMIDTs kommende hustru KIRSTEN AGERHOLM er fadder d. 12.2. og d. 20.4.

PEDER PEDERSEN SMIDTs datter ANNA MARIE AGGERHOLM født og hjemmedøbt d. 25.8. - fremstillet i kirkene d. 23.11. Hustruen KIRSTEN AGERHOLM introduceret d. 25.11.

Byskriver OLE JENSEN (gift med afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHE NIELSDATTER SINDAL)'s uægte barn død 14.10.

??? ANNA SVENDSDATTER HEEBOE fadder d. 4.11.

PEDER PEDERSEN SMIDT gift d. 22.11. i Lemvig med KIRSTEN AGERHOLM. - Parret vies af hans fætter JENS JENSEN JEGIND fra Tæbring

JENS JENSEN JEGINDs hustru DOROTHEA HJORTH i Tæbring var gudmor d, 23,11,, da PEDER PEDERSEN SMIDTs datter ANNE MARIE AGGERHOLM blev fremstillet i kirken

NIELS JENSEN JEGINDs enke MAREN LAURITZDATTER gifter sig igen d. 20.12. med Købmand PEDER ARVEDSØN i Holmens Kirke i København. (Hun kaldes måske derefter Madame MARIA JEGIND i ligversene efter Peder Arfcesøn (død 1752).

1709

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (ane) og CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND (ane) får deres 2. barn, hjemmedøbt på Udstrup d. 6.1. og i Lemvig kirke den 23. (?). navn: DORTHEA CATHRINE CHRISTENSDATTER BRØLLUND (ane, bliver senere gift med Peder Sørensen på Timgård)

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (ane) introduceret d. 1.4.

Afdøde BERTEL JENSEN JEGINDs enke DOROTHEA NIELSDATTER SINDAL (nu gift med Byskriver OLE JENSEN) er gudmor d. 27.12.

1710

PEDER PEDERSEN SMIDT er fadder d. 4.4. og d. 4.10.

PEDER PEDERSEN SMIDT og KIRSTEN AGERHOLMs 3. barn, datteren ELSE CATHRINE hjemmedøbt d. 20.4. og i kirke d.25.4. Hun er opkaldte efter PEDERS farmor CATHRINE OLUFSDATTER

ANNE JENSDATTER JEGIND på Damstrøm er gudmor til PEDER PEDERSEN SMIDTs datter ELSE CATHRINE s. 25.4.

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (ane) og CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND (ane) får deres næste barn på Udstrup, datteren ANNE MARIE CHRISTENSDATTER BRØLLUND, døbt d. 19.10. i Lemvig Kirke

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (ane) introduceret d. 7.12.

1711

JENS JENSEN JEGIND sognepræst i Tæbring - fra 15.4.1711 (?)

BERTEL JENSEN JEGINDs enke Dorthe Nielsdatter Sindal - nu gift med Byskriver Ole Jensen, som er fadder d. 22.5.

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs mand JENS ANDERSEN VINDING er præst i Hjortshøj-Egaa-Elev. Fik 3.9.1711 i levende live til evt. efterfølger Laur. Karly(Harby?)

1712

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs 1.mand JENS ANDERSEN VINDING (tilsynelad. gift i 1712), Præst i Hjortshøj, Egaa og Elev til skifte efter sin søster Inger d.11.1.1712.

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGIND gør sammen med JENS ANDERSEN VINDING testamente d. 39.5.1718 eller 27.6.1712

PEDER PEDERSEN SMIDTs søn PEDER HOLM PEDERSEN hjemmedøbt d.2.9. - i kirke 11.9.

JENS JENSEN JEGIND i Tæbring død ca. 7.10. - (efterfulgt d. 28.10. af H.Chr.Tideman)

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (303) og CHRISTEN MOGENSE BRØLLUNDs 4. barn: PEDER CHRISTENSEN født - døbt ca. 12.10, i kirke d. 27.12.

BERTEL JENSEN JEGINDs enke DORTHE NIELSDATTER SINDALs nye mand, Byskriver Oluf Jensen er fadder 2.12.

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (303) introduceret i Lemvig Kirke d.26.12.

1713

PEDER PEDERSEN SMIDT er fadder d. 22.10.

1714

ANNA JENSDATTER JEGINDs mand OLUF PEDERSEN DAMSTRØM død- begravet d. 16.7. (53 år, 4 mdr, 12 dage - dvs født ca. 1661)

1715

PEDER PEDERSEN SMIDT's hustru KIERSTEN AGERHOLM er fadder d. 7.5.

1716d

PEDER PEDERSEN SMIDT er fadder d. 3.4.

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (303) og CHRISTEN MOGENSE BRØLLUNDs 5. barn / 4.datter - ELSA MAGRETE hjemmedøbt 2.11. - i kirken 27.12.

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (303) inroduceret i Lemvig Kirke d. 27.12.

1717

PEDER PEDERSEN SMIDTs datter CHRISTIANA AGERHOLM hjemmedøbt d.24.4. - i kirke 13.6. Hustru introduceret d. 13.6.

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs 1.mand JENS ANDERSEN VINDING, Præst i Hjortshøj-Egaa-Elev fra 22.6. i levende live til efterfølger efter sin død Th.Todborg

1718

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs 1. mand JENS ANDERSEN VINDING død og begravet d. 10.5.1718 - D.30.5. er der skifte.

PEDER PEDEREN SMIDTs hustru "MAD. AGERHOLM" fadder d. 24.9. (eller er det en anden Mad.A.?)

1719

1720

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGIND gør sammen med sin 2. mand NIELS HENRIKSEN SINDING testamente

Byskriver Oluf Jensen's søster Anna Jensdatter lemvig gift med Klaus Tang (i Lemvig?)

1721

BERTEL JENSEN JEGINDs enke DORTHE NIELSDATTER SINDALs 2. mand Oluf Jensen Byskriver død 61 år, 4 mdr, nogle dage. - Begravet d. 17.4.

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

BERTEL PEDERSEN SMID døbt 26.3.1732 i Lemvig. Far: PEDER SMID (hvem af P.S.'erne er det?)'

PEDER PEDERSEN SMIDT er fra 1731 Kgl.Skoleholder i Tønning (iflg. opslag i Geni)

1732

1733

1734

BERTEL JENSEN JEGINDs enke DORTHE NIELSDATTER SINDAL død og begravet d,12.4. (Skørring KB 139)

1735

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGIND, præsteenke, død i Sejling. Begravet 24.3. - 59 år gl., dvs. født ca.1676 - Og hun var født i 1675.

DORTHE CATHRINE CHRISTENSDATTER BRØLLUND (ane 151) gift med PEDER SØRENSEN

1736

1737

1738

1739

1740

PEDER PEDERSEN SMIDT (fra 1731 Skoleholder i Tønning) - Hustru KIRSTEN AGERHOLDM død - begravet 24.2. i Tyrsting-Tønning (71 år gl., dvs. født ca.1669, altså 11 år ældre end ham, der var født i 1680). - Skifte efter hende d.16.3.1740

---"--- Deres Børn: ANNE MARIE PEDERSDATTER AGERHOLM - 29 ÅR.
......................... ELSE CATHRINE PEDERSDATTER SCHMIDT - 28 år i Kbh.
........................ PEDER HOLM - 26 år, studiosus - (dvs. født ca. 1714)
..........................CHRISTIANE PEDERSDATTER AGERHOLDM - 22 år (dvs. født ca. 1718)

1741

ELSE PEDERSDATTER SMIDTs mand CHRISTEN MOGENSEN BRØLLUND (ane 302) på Udstrup - død ca. 4.6.1741. --- Skifte påbegyndt 4.7.1741.

1742

1743

1744

1745

DORTHE CATHRINE CHRISTENSDATTER BRØLLUND (ane 151) og PEDER SØRENSEN får datteren ELSE CATHRINE PEDERSDATTER SØRENSEN (ane 75)

1746

1747

1748

PEDER PEDERSEN SMIDT død 1748 - begravet 5.2. i Træden, Tyrsting (Tønning), Skanderborg A. - Var Kgl.Skoleholder fra 1731 (?)

GL. EL(I)SE JENSDATTER (JEGIND??) - død 80 år gl. (dvs. født ca. 1668 - vores =f. 1666) - begravet 9.4.

ANNA PAULINA JENSDATTER JEGINDs 2.mand (enkemand) NIELS HENRIKSEN SINDING, Præst i Hjortshøj / Seiling - død 21.10.1748

ELSE PEDERSDATTER SMIDT (303) død ca. 11.11. i Udstrup ---- Skifte påbegyndt 10.12.1748

1749

Løsøre sælges iflg. Skifte efter ELSE PEDERSDATTER SMIDT (303)

CHRISTIAN JEGIND (?) gift 20.7. med Sara Cathrine Pedersdatter Horrebro

1750

1751

1752

1753


CHRISTIAN (?) JEGIND - Præst i Faxe d.5.10.

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

CHRISTIAN JEGIND (?) død

1773

ELSE CATHRINE PEDERSDATTER SØRENSEN (ane 75) gift 1) med Seigneur til Lindbjerggaard NIELS HANSEN (ane 74) i dennes 2. ægteskab

1778

ELSE CATHRINE PEDERSDATTER SØRENSEN (ane 75) og NIELS HANSEN (ane 74) på Lindbjerggaard får datteren ELISABETH HANSEN (ane 37)

1792

DORTHE CATHRINE CHRISTENSDATTER BRØLLUND (ane 151), gift med PEDER SØRENSEN, død 1792. (f.1709)

1793

1794

1795

1796

ELSE CATHRINE PEDERSDATTER SØRENSEN (ne 75), enke efter NIELS HANSENLindbjerggaard, nu i 2. ægteskab - død 1796

1821

ELISABETH HANSEN (ane 37) og ASMUS ASMUSSEN (ane 36) får sønnen SEVERIN NIKOLAJ ASMUSSEN (ane 18)

1856

ELISABETH HANSEN (ane 37) enke efter 1) Laurids Schútte, 2) ASMUS ASMUSSEN (ane 36) - død 1856.

1857

SEVERIN NIKOLAJ ASMUSSEN (ane 18) og BODIL CATHRINE OTTOSDATTER (ane 19) får datteren ELISABETH CATHRINE ASMUSSEN (ane 9)

1876

ELISABETH CATHRINE ASMUSSEN (ane 9) gift med JESPER THOMSEN (ane 8)

1882

ELISABETH CATHRINE ASMUSSEN (ane 9) og JESPER THOMSEN (ane 8) får sønnen SEVERIN ASMUS THOMSEN (ane 4)

1883

1884

1885

1886

SEVERIN NIKOLAJ ASMUSSEN (ane 18) død, efterleves af sin enke BODIL CATHRINE OTTOSDATTER (ane 19)

1900

BODIL CATHRINE OTTOSDATTER (ane 19), enke efter SEVERIN NIKOLAJ ASMUSSEN (ane 18) --- død

1907

SEVERIN ASMUS THOMSEN (ane 4) og ANE JUSTINE CAROLINE RASMUSSEN (ane 5) får sønnen OTTO ASMUS THOMSEN (ane 2)

1916

SEVERIN ASMUS THOMSEN 8ane 4, gift med ANE CAROLINE JUSTINE RASMUSSEN) (ane 5) --- død

1924

ELISABETH CATHRINE ASMUSSEN (ane 9), gift med JESPER THOMSEN (ane 8) -- død

1925

1926

1927

JESPER THOMSEN (ane 8), enkemand efter ELISABETH CATHRINE ASMUSSEN (ane 9) -- død

 

Otto Asmus Thomsen nedstammer på fædrene side fra slægten JEGIND i Lemvig.

Den pt. ældst kendte af navnet Jegind var Købmand i Lemvig Christen Jensen Jegind, som var Asmus' 6x-tipoldefar. Han var gift med Elisa Olufsdatter, hvis slægt kendes endnu længere tilbage.

Asmus' 5x- tipoldemor hed Anna Christensdatter Jegind. Hun var datter af Christen Jensen Jegind og Elisa Olufsdatter og blev gift ikke mindre end 3 gange. Fra hendes sidste ægteskab med smeden Peder Nielsen Smidt stammer den næste ane i rækken, datteren Else.

Else Pedersdatter Smith var således Asmus' 4x-tipoldemor. Hun blev gift med Christen Mogensen Brøllund og mor til blandt andre datteren Dorthe Cathrine

Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund blev 3x-tipoldemor til Asmus. Hun giftede sig med foged på Timgaard Peder Sørensen og de fik datteren Else Cathrine.

Asmus' 2x-tipoldemor hed altså Else Cathrine Pedersdatter Sørensen. Datter af en birkefoged og gift med en herremand, Seigneur Niels Hansen til Lindbjerggaard.

Parrets datter Elisabeth Hansen er Asmus' tipoldemor. Hun blev gift 2 gange, sidst med en tilflytter fra Husum, Asmus Asmussen.

Deres søn blev Asmus' oldefar. Han hed Severin Nicolai Asmussen og var blandt andet kroejer i Brestenbro.

Asmus' farmor, Elisabeth Cathrine Asmussen, var datter af Nicolai Severin og Bodil Cathrine Ottosdatter.
Elisabeth Cathrine giftede sig med den noget ældre købmand i Vejle Jesper Thomsen og sammen fik de sønnerne Thomas Særmark Thomsen og Severin Asmus Thomsen

Det var denne sidste, Severin Asmus Thomsen, som i sit ægteskab med Ane Justine Caroline Rasmussen blev far til Otto Asmus Thomsen.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.10.2022 og sidst opdateret d. 12.12.2022