HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

GEORG WILHELM NEY

født ca. 1772 - død 23.8. 1832


Georg Wilhelm Ney var skræddermester i København i begyndelsen af 1800-tallet. Han var gift 2 gange og far til flere børn.

MEN VAR HAN OGSÅ FAR TIL Georg Wilhelm Neue, som "voksede op som bror til JPB Holm", Alice's oldefar?

Georg Wilhelm Ney må være født omkring 1772, da han var 60 år gammel ved sin død i 1832. Det er ikke lykkedes at finde hans fødsel, ligesom vi ikke kender hans forældre. Der levede dog i 1801 i København en Georg Ney, som var "Traktør", 62 år gammel og katolik. Han kunne jo aldersmæssigt godt have fået en søn i 1772 - måske i udlandet, hvorfra familien muligvis først senere er indvandret. "Vor" Georg Wilhelm Ney er dog ikke katolik, men blev senere gift i Petri Tyske Kirke, så han kan naturligvis godt have haft udenlandske aner.

Under alle omstændigheder kender vi ikke noget til hans barndom og ungdom. Han kom i alle tilfælde i skrædderlære og første gang, vi finder noget om ham er i 1805, da han er anført som far til en lille pige født på Fødselsstiftelsen. Hans profession er da angivet som skræddersvend.

Men måske er der spor efter ham allerede i 1803, da der også på Fødselsstiftelsen fødes en lille dreng, som navngives Georg Wilhelm. Det er et uægte barn og hverken mors eller fars navn oplyses. Drengen får dog senere efternavnet Neue eller Noye og på et langt senere tidspunkt, nemlig ved hans død i 1856, får vi oplyst, at hans bror og nærmeste slægtninge er Sadelmagermester Jens Peter Beck Holm (JPB Holm), dennes søster Caroline Cathrine og en W.A. Ney - som viser sig at være skræddermester Wilhelm August Ney - en søn af netop "vores" Georg Wilhelm Ney !

Hvordan disse slægtsforhold helt hænger sammen, er ikke ganske sikkert. På et maleri af Neue havde JPB's ældste datter skrevet: "bror til JPB Holm" og derefter overstreget det og rettet til: "opvokset som bror til JPB Holm". Er der her tale om en plejebror? eller en halvbror? - Er Neue en uægte søn af Georg Wilhelm Ney og den unge bornholmske tjenestepige Benthe Marie Jensdatter Davidsen Bech, som 3 år senere blev gift med den svenske tømmersvend Magnus Christian Holm og i 1808 blev JPB's mor?

Den gode Georg Wilhelm Neue er stadig en gåde for JPB's efterkommere - men nogle facts har vi da om hans formodede far:

På et tidspunkt før 1805 blev Georg Wilhelm Ney gift med Ane Marte/ Marie Lindstrøm. Vielsen er pt ikke fundet, men hendes navn blev angivet i Fødselsstiftelsens papirer, da hun den 16. August 1805 fødte datteren Charlotte Elisabeth. Barnet blev døbt den 17. August og ret hurtigt hjemtaget af moderen den 22. August.

Men hvorfor dog vælge at føde på Fødselsstiftelsen, når der her ikke var tale om et uægte barn (Og Ney lader også senere børn komme til verden her) ? - Forældrene var jo tilsyneladende gift - og der er rent faktisk i Fødseslsstiftelsens Hovedprotokol noteret "gift" under Charlotte Elisabeths indførsel.
Der står i Slægtsforskerens ABC, at "Fødselsstiftelsen blev også brugt af ægtepar" og "Gifte kvinder kunne ikke føde anonymt på fødselsstiftelsen, men den anonymitet, som gjaldt for kvinderne gjorde, at man reelt ikke kunne kontrollere dette forbud med mindre, at kvinden forlangte at få barnet med sig og modtage betaling til barnet. Skete det, blev moderens navn noteret i hovedprotokollen og i udsætterprotokollen". (s.172). Fødselsstiftelsen kunne også "yde hende (i.e. moderen) økonomisk støtte i den første tid efter fødslen, hvis hun valgte at beholde barnet" og "Før 1812 kunne en moder, hvis hun selv tog sit barn med sig, få udbetalt plejeløn i op til 3 år" (s.171).
Der er af ovenstående noget, der tyder på, at skræddersvenden og hans hustru ikke har haft mange midler at rutte med, og derfor har taget mod den hjælp, som Fødselsstiftelsen kunne yde. I Fødselsstiftelsens Hovedprotokol er der ud for Charlotte Elisabeth noteret, at hun den 22. August er "medtagen af Moderen".

Fra 1809 til omkring 1815 boede G.W.Ney på Amagertorv 6. I denne periode blev han den 4. November 1812 gift med enken Margaretha Wolskov, født Friis, som den 7. August 1813 fødte ham sønnen August Donatus Ney. Også denne fødsel fandt sted på Fødselsstiftelsen og barnet blev døbt her samme dag. Og allerede den 25. August blev drengen udtaget af sin mor.

Året efter fødte Margaretha endnu en søn på Fødselsstiftelsen den 26. Oktober 1814. Barnet blev døbt samme sted den 29. Oktober og fik navnet Wilhelm August - det er ham, som senere er medunderskriver på bekendtgørelsen om Georg Wilhelm Neue's død! Ifølge denne er han altså blandt dennes "nærmeste slægtninge" eller dennes bror? Drengen udtages fra Fødselsstiftelsen den 5. November.

Fra omkring 1817 boede skræddermesteren på Trompetergangen 118. Denne gade svarer til et stykke af den nuværende Niels Hemmingsens Gade, nemlig stykket fra Gråbrødre Torv til Skindergade. (http://www.indenforvoldene.dk/niels-hemmingsens-gade). Her boede familien indtil omkring 1828.

Den 5. Oktober 1828 konfirmeredes sønnen Wilhelm August Ney i Sankt Petri Kirke. Det er endnu ikke lykkedes at finde flere data for Georg Wilhelms øvrige børn.

I 1828 må familien altså være flyttet, for ved Wilhelm August's konfirmation opgives adressen på forældrene som Gotherstrasse 339. Og her blev de boende til Georg Wilhelm Ney's død i 1832. Han var da 60 år gammel og døde den 23. August som indlagt på Frederiks Hospital, hvor det i Kirkebogen er noteret: "Tilskadekommen. Attest fremlagt". Han blev begravet fra Sankt Petri Kirke den 27. August og det blev registret i Begravelsesprotokollen for Assistens Kirkegård som "Nr.589 Skræddermester Georg Vilhelm Nieg - 60 (år) - (død) 23.de - (af) Brok - (begravet ) 27.de- (i) Petri -(død) Fr.Hosp. - 220 - ... 157-A".

Dødfaldet blev også noteret i Skifteretten dagen efter dødsfaldet, men vi har desværre ikke fundet Behandlingsprotokollen. Måske har enken blot fået lov at sidde i uskiftet bo.

Margaretha flyttede efterfølgende til Philosophgangen 161, hvor hun boede ved sin død i 1836. Hun var da 63 år gammel (og må altså være født omkring 1773), da hun døde den 6. April. Hun blev begravet fra Vor Frue Kirke den 10. April på Assistens Kirkegård.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.10.2017 og sidst opdateret d. 13.12.2017