HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Caroline Cathrine Holm

14.8. 1806 -- 12.10. 1862

Datter af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Gift med Hendrich Christensen og mor til Ida Julie Margrethe Marie og Julius Christian Christensen

Storesøster til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm


Caroline Cathrine Holm var født i 1806 i København som datter af den svenske indvandrer Mons Christensen, senere kaldet Magnus Christian Holm, og Bornholmer-pigen Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech.

Forældrene blev gift den 4. Maj 1806 i Garnisons Kirke Der er intet oplyst om hverken bopæl eller forlovere, men det angives, at Mons Christensen er tømrer. Han må da have været omkring 27 år og bruden 25-26 år.

Senere samme år blev Caroline Cathrine født den 14. August som parrets første barn. Den 14. September 1806 blev hun døbt i Garnisons Kirke. Som far angaves: Mogens Christ... (her har muligvis stået: ian, men det er streget ud og erstattet med: ensen. Så Mons har tilsyneladende stadig kaldet sig Mons Christensen, men måske har Mogens Christian været under dannelse. Der kan dog også være tale om en skrivefejl, da en af fadderne hedder Christiansen).
Garnisons Kirke har flere kirkebøger for perioden - i den for 1784-1810 er det ovennævnte indførsel vi finder. Men i den for 1800-1814 kaldes barnet Caroline Cathrine Christensen, faren Mogns Christensen og moren Bente Marie Beck. --- Ja, der kom Beck ind i billedet - et slægtsnavn i Bendte Maries Bornholmerfamilie. Hun benævnes sådan i begge de omtalte kirkebøger.

Fadderne ved Caroline Cathrines dåb er: Eric Pedersen, der muligvis var den i FT 1801 omtalte tømmermand på Holmen, måske en kollega til Mons; Eyden Andersen, Lars Christiansen (som pudsigt nok i 1801 var gift med en Maren Becksdatter); Madam Hansen og Jomfru Juul. Madam Holst var jordemoderens navn.

Vi kender ikke noget til den lille Caroline Cathrines barndom og opvækst - udover den række små søskende som hun fik i årene 1808-1821:

Da hun var godt 2 år gammel, fødtes en lillebror den 14. December 1808. Han fik den 22. Januar 1809 i Trinitatis Kirke navnet Jens Peter Bek. Familien boede da i Gothersgade 124 og forældrene angives som: Kristian Holm og Hustru Bente Marie Davidsen (nu har vist alle efternavnene været i brug!). Faddere var Erik Petersen - vel den samme Eric Pedersen, der var fadder ved Caroline Cathrines dåb - samt en anden Petersen, J. G. Smit, Madam Mørk og Jomfru Ferslev.

Da Caroline Cathrine var 5 år gammel kom endnu en lillebror til den 4. Oktober 1811. Her har Caroline Cathrine jo været gammel nok til at følge med i begivenhederne: fødslen, som vel skete i hjemmet, og dåben den 26. December samme år i Trinitatis Kirke, hvor lillebroren fik navnet Hans Ferdinand. Den lille dreng levede dog kun 13 uger og døde allerede den 10. Januar 1812. Han blev begravet fra Trinitatis Kirke den 20. Januar.

Sidst på året, hvor Caroline Cathrine var 6 år gammel, fik hun den 14. December 1812 en lillesøster, som blev døbt Juliane Lovise den 8. Januar 1813 i Trinitatis Kirke. Faddere var sammen med jordemoder Olding også forældrene "Christian Holm, Tømmersvend i Slippen no.160 og H. Benthe Marie Bech". Mon ikke Caroline Cathrine nu har været gammel nok til at tage sig af den 4-årige lillebror Jens Peter, mens jordemoder Olding tog sig af den fødende? Og hun har vel også været glad for at få endnu en pige i familien.

3 år efter var der igen familieforøgelse den 14. Juli 1816, da en ny lillebror kom til. Caroline Cathrine var nu knap 10 år gammel og har sikkert fulgt levende med ved dåben i Vor Frelser Kirke den 13. September, hvor barnet fik sin afdøde brors navn Hans Ferdinand. Forældrene opgaves som " Arbejdsmand Magnus Christian Holm og Hustru Bente Marie Bech, Dronningegade nr.242". Forældrene var også faddere sammen med jordemoder Thisted.

Så fulgte tilsyneladende en række år uden de store skelsættende begivenheder - i hvert fald ikke noget, som vi har fået kendskab til - inden Caroline Cathrines yngste søster blev født den 28. September 1821. Caroline Cathrine var nu 15 år gamamel og ved snart at skulle træde ind i de voksnes rækker. Den nye lillesøster blev forældrenes sidste barn og døbtes den 25. November i Vor Frelser Kirke med navnet Margrethe Pouline. Vi ser her, at forældrenes navne nu ligger helt fast: "Tømmersvend Magnus Christian Holm og Hustru Bente Marie Bech i Dronningegade nr.242" og det var dette navn, som Magnus Christian benyttede til sin død i 1849, mens Benthe Marie på et tidspunkt udskiftede Bech med ægtemandens efternavn Holm. Faddere ved Margrethe Poulines dåb var "Madam Møller i Ovengaden oven Vandet no.128, Jomfru Møller i Dronningegade 242, Lieutenant Lind (Lund?) og Tømmersvend Hansen fra byen".

Caroline Cathrine var nu næsten voksen og blev konfirmeret i Garnisons Kirke første søndag efter Påske, den 14. April, 1822 af Pastor Brorson sammen med 32 andre piger. Hun fik karakteren Godt i Kundskab og Opførsel og i den ene af sognets kirkebøger er anført den skole, som konfirmanderne har frekventeret. Ud for en række af pigerne, heriblandt Caroline Cathrine, står der: Fattig-Skolen. (tak for tydning til Jørgen Thue Pedersen og Gitte Johansen fra DIS-Danmark).

Hvordan Caroline Cathrines næste år har formet sig, vides ikke. Måske har hun gået sin mor til hånde med de små søskende, Jens Peter var nu 14 år gammel og blev konfirmeret året efter, den 6. April 1823 i Garnisons Kirke, mens Juliane Louise var 9 år og først blev konfirmeret den 8. Oktober 1826. Hans Ferdinand var imidlertid kun 6 år gammel og lille Margrethe Pouline knap 1 år.

Det er dog også muligt, at Caroline Cathrine måtte ud at tjene, der var jo mange munde at mætte derhjemme. Men hvor hun har tilbragt disse år, vides altså ikke. Ligesom vi heller ikke ved, hvor og hvordan hun har mødt sin tilkommende ægtemand, Hendrich Christensen fra Varde-egnen. (født i Wittarp By, Outrup Sogn, (Varde Kommune), Vester Horne Herred, Ribe Amt, som søn af gårdmand Christen Knudsen og Anne Marie Lauridsdatter, og døbt den 30. Juni 1799, samt konfirmeret den 25. April 1813 i Lunde Kirke).

Måske var Caroline Cathrine med, da lillebror Jens Peter den 9. August 1834 blev gift i Holmens Kirke med Sophie Andersine Wilhelmine Ditzel. Og måske var hun også tilstede, da svigerinden den 16. Oktober samme år nedkom med en lille dreng, som den 24. November i Holmens Kirke blev døbt Peter Lorentz Christian Holm.

På et tidspunkt før den 1. Februar 1835 var Caroline Cathrine blevet gift med Hendrich. Vi ved ikke den nøjagtige dato og heller ikke stedet, men på denne dag var der folketælling i byen Burg på øen Fehmern ("Burg auf Fehmarn") og her opgav Hendrich og Caroline sig som henholdsvis 36 og 26 år gamle, gift og "Rathsdiener" samt dennes hustru.

Samme år blev bror Jens Peters næste barn blev født den 29. November 1835 og døbt Wilhelmine Marie Henriette Holm den 8. April 1836 i Holmens Kirke.

Omtrent i samme periode må Caroline Cathrine og Hendrich være blevet forældre, for i senere folketællinger angives de at have børn født omkring 1836 og 1840. Begge børn blev født "i Burg på Fehmarn" og den ældste var en lille pige, som fik navnet Ida Julie Margrethe Marie Christensen.

Caroline Cathrine må nok have været i København i 1838, da hun den 21. Januar var fadder i Holmens Kirke ved dåben af nevøen Carl Theodor Julius Holm, Jens Peters tredie barn.

Til gengæld har hun måske ikke været i København i 1839, da Jens Peters fjerde barn blev født den 18. Marts og døbt den 23. Juni i Holmens Kirke med navnet Johannes Wilhelm Christopher Holm. Sidst på året døde den lille nevø omkring den 1. December og han blev begravet den 15. samme måned.

Og vel heller ikke i 1840, hvor hendes egen søn Julius Christian blev født den 10. Januar på Fehmern og døbt sammested. Jens Peters femte barn blev født i København den 16. September. Den nye nevø blev døbt i Holmens Kirke den 2. Maj 1841 og fik navnet Poul Georg Axel Holm. Caroline Cathrines yngste søster Margrethe Pouline var fadder ved denne dåb.

I 1842 blev den lille Julius Christian vaccineret af Dr. Kästner i Burg, så på dette tidspunkt boede familien stadig på Fehmern.

Men vi skal helt frem til 1846 for at finde Hendrich Christensen i Kraks Vejviser for Kiøbenhavn som "Bud ved Hof- og Stadsretten" og boende i Studiestræde 98. Samme år var Caroline Cathrine sammen med yngste søster Margrethe Pouline fadder til andensøster Juliane Louises datter, der blev døbt i Trinitatis Kirke den 14. August 1846, hvor hun fik navnet Augusta Franciska Caroline Lohmar.

I 1847 blev Caroline Cathrines lillebror Hans Ferdinand gift med Hansine Henriette Olsen i Holmens Kirke den 8. April, så da var vel fest i familien. Samme år fødtes Jens Peters uægteskabelige datter Mathilde Henriette, men det er jo ikke sikkert, at familien fik så meget at vide om dette sidespring, da Jens Peters hustru endnu levede, omend hun nok var meget syg og svag.

I 1848 angav Hendrich til Vejviseren, at adressen var Dronningegade 253 og her boede familien også i 1849. Et år, som blev fuldt af sørgelige begivenheder i familien:
Den 29. April døde svigerinden, den 35-årige Sophie Wilhelmine Andersine Holm, Jens Peters hustru, og blev begravet fra Holmens Kirke den 3.5. 1849.
Og den 26. Juli samme år døde den anden svigerinde, Hans Ferdinands unge hustru Hansine Henriette, af lungesvindsot, og blev begravet den 31. Juli fra Holmens Kirke.
Endelig døde Caroline Cathrines far den 9. December af brystsygdom. Magnus Christian Holm blev begravet fra Holmens Kirke den 14. December 1849.

Ifølge folketællingen 1850 boede familien Christensen nu i forhuset i Lavendelstræde nr. 85, på "østre anden sal". Hendrich, der her kaldtes Hendrik, var nu 51 år gammel og "Betjent ved Kongens Fogedcontoir", "Caroline Holm" angaves at være 42 år - altså lidt yngre end hendes rigtige alder - og børnene Margrethe (hvis fulde navn var Ida Julie Margrethe Marie) Christensen var 14 år, mens sønnen Christian (hvis fulde navn var Julius Christian) Christensen var 10 år gammel. I angivelserne var også andre unøjagtigheder, Hendrich angav at være født i Warde og børnene i København, så deres alder og deraf beregnede fødselsår skal måske også tages med et gran salt.

I de næste år fortsatte Hendrich Christensen sit arbejde som Bud ved Hof- og Stadsretten og familiens bopæl var stadig Lavendelstræde 85.

1851 blev modsat 1849 et glædens år for familien:
Den 18. Juli 1851 holdt Jens Peter barnedåb over sin og den kommende hustru Oline Christiane Olsen's søn Jens Olaf Sophus Holm,
Den 2. August samme år blev lillesøster Margrethe Pouline gift i Holmens Kirke med Christopher Andersen Ditzel, en bror til Jens Peters afdøde hustru.
Og den 31. December blev Jens Peter omsider gift med Oline, mor til 2 af hans børn og søster til hans afdøde svigerinde Hansine Henriette. Nu kunne Olines børn legitimeres og familien leve sammen med de 4 ældste børn. Hvad Caroline Cathrine har ment om tilstanden, melder historien intet om.

1852 var tilsyneladende et roligt år uden de store begivenheder, men 1853 blev igen et ulykkeligt år, da koleraen hærgede Købehavn og bortrev Caroline Cathrines 2 søstre, Juliane Louise og Margrethe Pouline, der døde med få dages mellemrum: den 39-årige Juliane Louise den 17. Juli og den 31-årige Margrethe Pouline den 25. Juli. De blev begravet med en uges mellemrum, den 20. og 27. Juli og familien var naturligvis i stor sorg, som man kan føle ved gennemlæsningen af den dødsannonce, som Benthe Marie fik indsat.

Dødsannonce for Magnus Christian Holm

Den 23. April 1854 blev Caroline Cathrine og Hendrichs søn Julius Christian konfirmeret i Sankt Petri Kirke. Han fik karakteren "g" i opførsel og af kirkebogen fremgår det, at familien nu boede i Lavendelstræde 85 a.

I hvert fald i 1855 var Caroline Cathrine og Hendrich flyttet fra andensalen i Lavendelstræde 85 til en trediesals lejlighed, måske fordi den var mindre og sønnen Julius Christian, kaldet Christian, ikke længere boede hjemme. I den nye lejlighed angav de ved folketællingen den 1. Februar at bo: Henrich Christensen på 56 år, født i Outrup Sogn, Ribe Amt, og Betjent i Hof- og Stadsretten, samt Caroline Cathrine Christensen på 49 år, født i Kiøbenhavn, og Ida Julie Margrethe Marie Christensen, 19 år og ugift, samt født i "Burg paa Fehmarn".

Måske var det deres gamle andensals lejlighed, som nu husede Caroline Cathrines mor Benthe Marie, som nu var 72 år gammel og husholderske for den 50-årige Premierløjtnant i Artilleriet Wilhelm Georg Neue. Denne mystiske person, som tilsyneladende har været plejebarn i familien, da der i arvingernes eje en tid var et portræt af ham med påskriften "opvokset som bror til Jens Peter Holm". Desuden havde både Benthe Marie, Magnus Christian og deres yngste børn delt hus med Neue i hvert fald fra 1840 (de kan ikke findes i folketællingen 1834). I 1855 boede her også Benthe Maries barnebarn den 9-årige Augusta Fransiska Lohmar, der 2 år tidligere havde mistet sin mor.

Året 1856 bød på både glædelige og sørgelige begivenheder. I April indløb nyheden om at Hans Ferdinand, der var blevet gift med en Anne-Marie Larsen fra Nordsjælland og derpå flyttet til Island, var blevet far til en lille pige, der den 29. April var blevet døbt Vilhelmine Jensine Holm.
Den 18. September blev Caroline Cathrine atter faster til Jens Peters og Olines tredie barn, som den 14. December blev døbt Thorvald August Ferdinand Holm i Helligaands Kirke.
Men inden da var Gorg Wilhelm Neue død den 25. November og begravet fra Garnisons Kirke den 1. December. I den dødsannonce, som Jens Peter lod indsætte kalder han Neue sin kjære Broder og sig selv "hans efterlevende Broder". Den mystiske forbindelse mellem Neue og familien er endnu ikke klarlagt. Også Hendrich såt som repræsentant for familien nævnt i annoncen.

Dagen før Thorvalds dåb døde Bendte Marie af alderdomssvækkelse. Hun var da omkring 74 år gammel og blev begravet fra Holmens Kirke den 19. December.

Familien Christensen boede stadig i Lavendelstræde 85, der i 1860 fik matrikelnummeret ændret til gadenummer 15. Hendrich var stadig Bud i Overretten og 61 år gammel, mens Caroline Cathrine var 54 år.

Tilsyneladende var sønnen Julius Christian på 21 dette år "Corporal i Artilleriet" med bopæl i Baadmandsstræde, i "den nye Artillerie Kaserne", hvor han boede på 4.sal. Senere avancerede han til "Guide i Generalstaben".

Den 19. Oktober 1861 blev Ida Julie Margrethe Marie gift i Garnisons Kirke med Command.Sergeant Christen Christoffersen af 1. Artilleri Regiment. Brudgommen var da 32 år gammel, mens bruden angaves at være 26 år. Hun har dog sandsynligvis været knap 25, da det er anført, at vielsen er foretaget i Kirken efter Kongebrev af 14. Oktober samme år. De knap 25 år passer også med de aldersangivelser, der eller findes i folketællingerne. Forlovere var Ida Julies far, Betjent ved Kongens Fogeds Contoir Christensen, og en Overfyrmester Schellerup (sikkert den Overfyrværker Niels Schellerup, der i 1860 som 47-årig boede i Bådsmandstræde med hustru og 4 børn. Han var tilsyneladende i familie med den 33-årige Andreas Peter Schellerup (de var begge født i Hals), der ligesom brudgommen var Commandørsergeant).

Så kom skæbneåret 1862. Det startede med en glædelig begivenhed, da Caroline Cathrine og Hendrich den 4. August blev bedsteforældre til Ida Julies lille søn, der den 31. August i Garnisons Kirke blev døbt og fik navnet Viggo Ernst Henrik Christophersen. Morforældrene var ikke blandt fadderne, men har vel deltaget i den højtidelige dåbshandling.
Men allerede den 12. Oktober døde Caroline Cathrine som 56-årig af en brokskade. Hun blev begravet fra Holmens Kirke den 17. Oktober.
Det ulykkelige år var dog endnu ikke omme, for den 5. December døde Ida Julie som blot 27-årig af brystsyge. Hun blev begravet den 10. December 1862 fra Kapellet på Garnisons Kirkegård.

Hendrich Christensen overlevede sin hustru i 8 år, hvor han i starten stadig boede i Lavendelstræde 15, indtil han i 1866 flyttede til Studiestræde 42.

Den 15. Januar 1868 blev sønnen Julius Christian gift i Garnisons Kirke med den 20-årige Caroline Mathilde Martinsen, datter af værtshusholder Frederik Martinsen, der var forlover ved brylluppet sammen med brudgommens far. Julius Christian var på dette tidspunkt 28 år gammel og "Guide i Generalstaben". Samme år blev parrets første barn født den 30. Oktober og døbt Ingeborg Ida Christensen i Garnisons Kirke. Som faddere er kun anført: "Forældrene". Efter fødslen flyttede den lille familie ind i en førstesals lejlighed i forhuset i Sankt Hansgade 22.

Hendrich Christensen boede fortsat i Studiestræde 42, hvor han i 1869 havde en logerende, en 36-årig enke, boende. Han var da 70 år gammel.

Året efter blev Hendrich endnu en gang farfar, da Julius Christians hustru nedkom med den lille søn den 15. Juli 1870. Drengen blev døbt Martin Holger den 21. August i Garnisons Kirke, men den gamle farfar var heller ikke denne gang blandt fadderne, som udgjordes af 2 af barnets mostre.

Den 25. August 1870. døde den 71-år gamle Hendrich Christensen af astma. Han blev begravet den 4. September samme år fra Holmens Kirke.

I den forbindelse udsendtes i Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende den 31. August et Proclama af executor C. Torp. Han indkaldte her eventuelle kreditorers fordringer, men også "de fornævnte Afdødes Arvinger". Det kunne se ud som om, at der ikke var nogen overlevende livsarvinger, men sønnen Julius Christian boede tilsyneladende stadig i København på dette tidspunkt, han flyttede imidlertid kort efter til Nakskov, hvor han blev stationsforstander. Måske har Ida Julie Margrethe Marie's enkemand henvendt sig på deres søns vegne, da han jo var arving i lige linie. Proclama'et udløb den 2. December 1870, men indholdet i skiftet kendes ikke.

Vi kender ikke til portrætter af Caroline Cathrine og Hendrich Christensen, samt deres børn og barnebarn, ligesom vi heller ikke kender til portrætter af Caroline Cathrines forældre eller de yngste søskende, men broren Jens Peter Bech Holm lod sig fotografere ved flere lejligheder i en moden alder:

Hoftapetserer J.P.B. Holm

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.4.2017 og sidst opdateret d. 15.1.2018