HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Magnus Christian Holm = Mons Christensen

19. 12. 1779 - 9. 12. 1849

Søn af Christen Monsson og Truen Olasdotter

Gift med Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Far til Jens Peter Bech Holm - Farfar til Mathilde Henriette Holm - Oldefar til Astrid Camilla Augusta Danielsen - Tipoldefar til Alice Inge Agnete Holtet - Tip2-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser


De vigtigste oplysninger, vi har om Magnus Christian Holms fødsel, findes i Folketællingen for København 1845, hvor han angiver at være født i "Hasle By, Steha Sogn i Sverrig" og at være 68 år gammel. Det vil sige, at han skulle være født omkring 1777.

5 år før angiver han imidlertid i Folketællingen 1840 at være 64 år gammel og burde derfor være født omkring år 1776. Ved hans død i 1849 angives hans alder til 72 år, hvorfor fødselsåret burde være 1777 eller 1778.

Det, som Magnus Christian angiver som sit fødested, "Hasle By, Steha Sogn i Sverrig", er Hasle by, der idag staves Hassle, i Stehag Sogn, Eslövs kommun, Malmöhus / Skåne län.

I Stehags kyrkoarkiv ses imidlertid ingen Magnus Christian Holm født i 1777. - Men det er der en grund til:

Magnus Christian Holm var det navn, som den svenske immigrant endte med at kalde sig i København. Men oprindeligt hed han Mons Christensen eller Christensson og med dette navn møder vi ham både ved sin vielse og ved det første barn dåb i 1806, samt i et senere Bornholmsk skifte.

Og den 19. December 1779 fødtes i Hasle et drengebarn, der den 21. December døbtes Mons. Barnet var uægte, men farens navn opgives til Christen Monsson i Hasle. Moren var Truen Olasdotter, 25 år gammel. Gudmoder var Ingar, Hans Sandgrens hustru i Stodh (Stodhøgha var gammel betegnelse for Stehag), og under "Faddrar, Kyrkogang, gäfvor til de fattige" står: Niels Eriksson i Hasle, Piga Hanna Larsdotter ibm. (Tak til Michael Thomsen fra DIS-Danmark for tydningshælp).

Hvordan Mons' barndom er forløbet, vides endnu ikke, ligesom vi ikke ved hvornår og hvordan han er endt i Danmark. Men her - i København - er han i hvert fald blevet gift med en Bornholmer-pige, hvis ankomst til Sjælland vi heller ikke kender nærmere til.

Men fakta er, at den 4. Maj 1806 blev Ben(d)te Marie Jensdatter (Davidsen Bech - hun kalder sig lidt forskelligt igennem tiden) gift i Garnisons Kirke med "Mogns Christensen", der angives at være tømrer. Der er intet oplyst om hverken bopæl eller forlovere.

Senere samme år fødes den 14. August parrets første barn i København. Det er en lille pige, der den 14. September døbes i Garnisons Kirke med navnet Caroline Cathrine. Som far angives: Mogens Christ... (her har muligvis stået: ian, men det er streget ud og erstattet med: ensen. Så Mons har tilsyneladende stadig kaldet sig Mons Christensen, men måske har Mogens Christian været under dannelse. Der kan dog også være tale om en skrivefejl, da en af fadderne hedder Christiansen).

Garnisons Kirke har flere kirkebøger for perioden - i den for 1784-1810 er det ovennævnte indførsel vi finder. Men i den for 1800-1814 kaldes barnet Caroline Cathrine Christensen, faren Mogns Christensen og moren Bente Marie Beck. --- Ja, der kom Beck ind i billedet - et slægtsnavn i Bendte Maries Bornholmerfamilie. Hun benævnes således i begge de omtalte kirkebøger.

Fadderne ved Caroline Cathrines dåb er: Eric Pedersen, der muligvis var en i FT 1801 omtalt tømmermand på Holmen, måske en kollega til Mons; Eyden Andersen, Lars Christiansen (som pudsigt nok i 1801 var gift med en Maren Becksdatter); Madam Hansen og Jomfru Juul. Madam Holst var jordemoderens navn.

Den 14. December 1808 fødtes Mons og Bendte Maries andet barn. En søn, der den 22. Januar 1809 i Trinitatis Kirke blev døbt Jens Peter Bek. Familien boede da i Gothersgade 124 og forældrene angives som: Kristian Holm og Hustru Bente Marie Davidsen (nu har vist alle efternavnene været i brug!). Faddere var Erik Petersen - vel den samme Eric Pedersen, der var fadder ved Caroline Cathrines dåb - samt en anden Petersen, J. G. Smit, Madam Mørk og Jomfru Ferslev.

Ved det tredie barns fødsel den 4. Oktober 1811 er der til kirkebogen opgivet forældrenes navne som Tømmersvend Christian Holm og Benthe Marie Bech. Sønnen døbtes den 26. December samme år i Trinitatis Kirke og fik navnet Hans Ferdinand. Den lille dreng levede dog kun 13 uger og døde den 10. Januar 1812. Han blev begravet fra Trinitatis Kirke den 20. Januar og betegnet således i kirkebogen: Tømmersvend Christian Holms (søn) Hans Ferdinandt.

Mons Christensen er nu blevet til Christian Holm - ligesom Bente Marie Jensdatter er blevet til Benthe Marie Bech. Familien boede på dette tidspunkt i Slippen 160.

Parrets fjerde barn var en lille pige, som blev født den 14. December 1812 og døbt Juliane Lovise den 8. Januar 1813 i Trinitatis Kirke. Faddere var sammen med jordemoder Olding også forældrene "Christian Holm, Tømmersvend i Slippen no.160 og H. Benthe Marie Bech".

3 år efter blev Christian og Benthe Marie atter forældre den 14. Juli 1816, denne gang til en lille dreng, som fik sin afdøde brors navn Hans Ferdinand, da han blev døbt i Vor Frelser Kirke den 13. September 1816. Forældrene opgives som " Arbejdsmand Magnus Christian Holm og Hustru Bente Marie Bech, Dronningegade nr.242". Forældrene var også faddere sammen med jordemoder Thisted.

Den 28. September 1821 fødtes parrets femte og sidste barn, en datter, der den 25. November blev døbt i Vor Frelser Kirke med navnet Margrethe Pouline. Vi ser her, at forældrenes navne nu ligger helt fast: "Tømmersvend Magnus Christian Holm og Hustru Bente Marie Bech i Dronningegade nr.242" og det var dette navn, som Magnus Christian benyttede til sin død i 1849, mens Benthe Marie på et tidspunkt udskiftede Bech med ægtemandens efternavn Holm.

Faddere ved Margrethe Poulines dåb var "Madam Møller i Ovengaden oven Vandet no.128, Jomfru Møller i Dronningegade 242, Lieutenant Lind (Lund?) og Tømmersvend Hansen fra byen".

Fra 1822 begyndte Magnus Christian og Benthe Maries børn at blive konfirmerede og der var nu ingen slinger i valsen med hensyn til børnenes efternavn: Holm.

Caroline Cathrine Holm blev konfirmeret den 14. April 1822 i Garnisons Kirke, hvor også de øvrige børn blev konfirmeret. - Jens Peter Holm den 6. April 1823 (bemærk, at mellemnavnet Beck/Bech ikke nævnes her, mens hans brugte det senere i livet), - Juliane Louise Holm den 8. Oktober 1826, - Hans Ferdinand Holm den 10. April 1831, - og Margrethe Pouline Holm den 10. April 1836. Intetsteds i disse kirkebøger nævnes forældrenes navn og bopæl.

Allerede kort efter konfirmationerne er børnene antagelig kommet i lære eller ud at tjene. Jens Peter blev den 6. April 1825 optaget i sadelmagerlære hos sadelmagerenken Madam Hansen og Caroline Cathrine har muligvis fået en plads i huset.

Inden den sidste konfirmation havde der dog været andre store begivenheder i familien:

Den 9. August 1834 var Jens Peter blevet gift med den 20-årige Sophie Andersine Wilhelmine Ditzel. Mærkeligt nok figurerede Magnus Christian ikke som forlover for sin søn, mens Skibskaptajn Lorentz Andersen Ditzel var forlover for sin datter. For Jens Peter optrådte i stedet en Louis Dujardin, sadelmager, altså en kollega da Jens Peter i 1828 var færdig som sadelmagerlærling og havde aflagt svendeprøve. Måske har Jens Peter derpå arbejdet for Louis Dujardin eller dennes far, der var tapetmagermestre - faren endog Hof-Tapetmager, et prædikat som Jens Peter selv fik senere.

At Magnus Christian ikke var forlover, kan evt. skyldes sygdom. Han angives jo i 1840 til at være Broevægter og i 1845 til at være Pensioneret Tømmersvend, så han kan jo være svækket allerede i 1834.

Den 16. Oktober 1834 blev Magnus Christian så bedstefar til Jens Peters ældste barn, en søn der den 24. November i Holmens Kirken blev døbt Peter Lorentz Christian Holm. Og året efter kom det næste barnebarn, en lille pige, som blev født den 29. November 1835 og døbt i Holmens Kirke den 8. April 1836 med navnet Wilhelmine Marie Henriette Holm.

Jens Peter boede da med familien i Holmensgade 184. Hvor Magnus Christian og Bendte Marie boede i denne periode, vides ikke.

Omkring samme tid må Caroline Cathrine være blevet gift med Hendrik Christensen fra Varde, som fra 1849 havde stilling som betjent ved Kongens Fogedcontoir. Inden da må parret have opholdt sig på Fehmern, for deres 2 børn angives senere at være født i Burg på Fehmarn. Det var omkring 1836 datteren Ida Julie Margrethe Marie og ca. 1840 sønnen Christian Christensen.

Den 17. Oktober 1837 var der kommet endnu en sønnesøn til, som døbtes Carl Theodor Julius Holm i Holmens Kirke den 21. Januar 1838. Betjent Christensens Kone var blandt fadderne, så Caroline Cathrine har tilsyneladende været i København til denne begivenhed.

Den 1. Februar 1840 var der Folketælling og her møder vi omsider igen Magnus Christian Holm, - 64 år - gift - Broevægter -. Han bor sammen med Benthe Marie Holm - 58 år - gift - Hans Kone, og de yngste børn: Hans Ferdinand Holm - 24 år - ugift - Deres Søn - Bødkersvend, og Magrethe Pouline Holm - 19 år - ugift - Deres Datter. Men familien er ikke alene i lejligheden i Hummergade 232, 1.sal (Kbh.Øster Kvarter): her bor også den 37-årige, ugifte, Fyrværker, Georg Wilhelm Neue.

Nå, det var jo ikke ualmindeligt med logerende - eller at man selv lejede sig ind hos andre, så i første omgang synes der ikke at være noget mysterium gemt her. Men det er der nu alligevel, for G.W. Neue viser sig nemlig at være en gennemgående og betydningsfuld figur i familien. Han optræder som forlover ved senere bryllupper og han udgør virkelig en del af familien, så meget, at Jens Peters ældste datter kommer til at arve et maleri af Neue, hvor der på bagsiden er skrevet "opvokset som bror til Jens Peter Beck Holm". Og da Neue dør i 1856 annonceres hans død af Jens Peter med ordene "Min kjære Broder .... bekjendtgøres herved ... af hans efterlevende Broder og øvrige Familie".

Var Georg Wilhelm Neue virkelig en bror til Jens Peter? Var han en plejebror? Eller en halvbror? Han må være født omkring 1803, da Benthe Marie var omkring 23 år og et par år før hendes ægteskab med Magnus Christian. Kan hun have fået et uægte barn? Måske plejebarns-teorien er mest sandsynlig, men det er ikke lykkedes at finde Neues dåb eller forældre, så den strander der.

Under alle omstændigheder har Neue taget sig smukt af familien, som han boede sammen med også de følgende år - og hvem ved, hvor mange år før 1840, hvor de første gang optræder i en folketælling.

På dette tidspunkt var Juliane Louise garderobejomfru hos Hendes Kongelige Højhed Landsgrevinde Louise Charlotte til Hessen, og Jens Peter boede med sin familie og 2 læredrenge i stuen i Dybensgade 185, mens Caroline Cathrine muligvis stadig var på Fehmern.

Den 16. September 1840 fødtes en fjerde sønnesøn, som blev døbt i Holmens Kirke den 2. Maj 1841 med navnet Poul Georg Axel Holm. Det lader til at Margrethe Pouline var fadder sammen med forældrene og en Larsen i Antonigade, men mærkeligt nok har hverken Magnus Christian eller Bendte Marie optrådt som faddere ved deres børnebørns dåb.

5 år efter var der i 1845 på ny folketælling og Magnus Christian, Bendte Marie og Margrethe Pouline boede stadig sammen med den 41-årige Kongelig bestaltet Fyrværker Neue i Hummergade 232, 2.sal til venstre (Kbh.Øster Kvarter III). Magnus Christian angaves da som 68 år gammel, Bendte Marie som 63 år, og Margrethe Pouline som 24 år.

Den nu 29-årige Hans Ferdinand var her Opsysnmand på Frederiksberg Ladegaard, og Juliane Louise boede hos skræddermester Wilhelm Pfeiffer, hans hustru og 2 små børn på 3.sal i Broegade nr.16 på Christianshavn. Hun blev her angivet som værende 29 år og gift, mens hendes mand, den 27-årige Frantz Johann Lohmar, boede i Bredgade 179 A-C (Sct.Annæ Øster Kvarter) som "Laqvai (i H.D.Prinds Frederik af Hessens Tjeneste)". Det er desværre ikke lykkedes at finde parrets vielse, men den kan jo eventuelt have fundet sted i Tyskland.

Den 4. Juli 1846 fik Magnus Christian en lille datterdatter, da Juliane Louise nedkom med sit første barn, der blev døbt i Trinitatais Kirke den 10. søndag efter Trinitatis. Barnet fik navnet Augusta Franciska Caroline Lohmar og hendes familie flyttede derefter til Adelgade 234.

Året efter blev Magnus Christian atter farfar, da Jens Peter fik en lille datter. Måske har denne fødsel været holdt hemmelig for bedsteforældre og øvrige familie, for barnet var frugt af et sidespring - "et kærlighedsbarn", kaldte hun sig senere - mellem Jens Peter og den unge syerske Oline Christiane Olsen, som i nogle år havde boet hos familien - og måske hjulpet til i hjemmet, da Jens Peters kone var svagelig og døde 2 år senere. Den lille Mathilde Henriette Holm, der blev født på Fødselsstiftelsen den 1. Maj 1847 og døbt den 25. Maj, tilbragte i hvert fald ikke sine første år hos sin far.

Samme år var Hans Ferdinand blevet gift den 8. April 1847 i Holmens Kirke med Hansine Henriette Olsen, en søster til ovennævnte Oline. Jens Peter og Neue var forlovere, men endnu en gang optrådte Magnus Christian ikke i denne betydningsfulde rolle. Var han syg? dement? - det vides ikke.

Den 29. April 1849 var der sorg i familien Holm, da Jens Peters unge hustru - hun var kun 35 år - døde og blev begravet fra Holmens Kirke den 3. Maj.

Blot få måneder senere, den 26. Juli, døde Hans Ferdinands endnu yngre hustru, den 22-årige Henriette Holm, af lungesvindsot. Hun blev begravet den 31. Juli fra Holmens Kirke, mens Hans Ferdinand var "fraværende", som Jens Peter udtrykker det i dødannoncen.

Endelig døde Magnus Christian Holm selv den 9. December af "brystsygdom". Han blev begravet den 14. December 1849 fra Holmens Kirke og angivet som værende 72 år gammel.

Bendte Marie fik indsat en smuk dødsannonce for ham i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 17. December 1849 side 2:

Dødsannonce for Magnus Christian Holm

Da hun her skriver, at Magnus Christian var "træt af Livet" og hensov "efter længere Tids Svagelighed", bestyrker det vel vor tanke om, at han i flere år ikke har formået at deltage aktivt i familiens liv, for eksempel som fadder ved barnedåb eller forlover ved bryllup. (Bemærk, at der er "pyntet" lidt på Bendte Maries navn, som her er blevet til "Benedicte Marie").

Det var så enden på Magnus Christian Holms historie, men Bendte Marie levede nogle år længere og måtte i 1853 opleve den smerte at se sine 2 døtre bortrevet af koleraen. Efter Juliane Louises død tog Bendte Marie og Neue den 7-årige Augusta Franciska i huset.

Bendte Marie fortsatte med at bo i hus med Georg Wilhelm Neue, der må have været som en søn for hende, såvel som en bror for Jens Peter, som denne nævner i bekendtgørelsen om Neues død, der hændte kort tid efter Bendte Maries i 1856.

Magnus Christians søn Jens Peter Bech Holm:
Hoftapetserer J.P.B. Holm
Desværre kender vi ikke til portrætter af Magnus Christian og Bendte Marie, ligesom de øvrige børns udseende ikke er os bekendt. Dog kender vi til et portræt af familiens mystiske "plejebarn" Wilhelm Georg Neue.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.4.2017 og sidst opdateret d. 21.4.2017