HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

BECH-familien fra Bornholm

- J.P.B. Holm's mors familie - med navnene Hansen, Bech og Davidsen -

Se: Bech-familiens liv i Årstal med Kildeangivelser

 

JPB Holms mor optræder - som det var almindeligt på den tid - med forskellige "efternavne" i folketællinger og kirkebøger.
Hun træffes som Benthe Marie Jensdatter, Benthe Marie Davidsen og Benthe Marie Bech - samt efter sit giftemål som Benthe Marie Holm.
Også stavemåden på hendes fornavne varierer. Her ser vi hende kaldet Benthe Marie, Bendte Marie, Bente Marie, Bendite Marie eller Benadicte Holm.

I Folketællingen 1845 angiver hun at være født i Gudhiem Bye, Ø.Larskirke sogn, Bornholm. Eftersom hun angiver sin alder til 63 år, må hun så være født omkring 1781.

Men i kirkebogen for Gudhjem i denne periode findes hun ikke. Til gengæld kan vi finde hendes konfirmation i 1796 og her se, at hun er datter af en Jens Davidsen og søster til den 1 år ældre Hans Jensen, som blev konfirmeret på samme tid.

Benthe Marie er altså blevet konfirmeret i Gudhjem og har tilsyneladende boet her med sin familie fra ganske kort efter sin fødsel, da hendes søster Marie Katrine blev født her i 1783. Det er nok ikke så underligt, at Benthe Marie husker denne by som sin fødeby. Men hun blev sandsynligvis født i Knudsker i stedet.

------------------------- oooOooo -------------------------

Her i Knudsker Kirkebog finder vi i hvert fald hendes forældres forlovelse den 16. Juli 1777 og copulation (vielse) samme år den 16. Søndag efter Trinitatis. Forældrenes navne: Jens Davidsen og Giertrud Hansdatter. Forlovere var en Hans Davidsen (Jens' bror?) og en Jens Pedersen Jensen, "begge af Rønne".

Og i Knudsker Kirkebog finder vi Benthe Maries bror Hans, som blev døbt efter Fastelavnssøndag i 1778: "Jens Davidsens Drengebarn kaldet Hans": altså Hans Jensen.

Desværre er der en lakune i Knudsker Kirkebog for årene 1780-1785 - altså lige præcis i den periode, hvor Benthe Marie må være født. I Kirkebogen står noteret "ikke ført 9.1.1780 - 30.4.1785"!

Det har derfor ikke været muligt at finde Benthe Marie's dåb og den præcise angivelse af hendes navn.

Men familien var så også på vej til at flytte til Gudhjem, hvor de åbenbart allerede havde kontakter: venner eller familie. For i Gudhjem Kirkebog for 1781 møder vi Giertrud Jens Davidsens som fadder til Ole Jensens datter Kirsten.

Så boede familien altså i Gudhjem og her blev Benthe Maries lillesøster Marie Katrine født og døbt den 14.Søndag efter Trinitatis 1783. Hendes efternavn var altså Jensdatter, Davidsen eller Bech, men vel ikke Jensen, som man har anført i mormonernes base FamilySearch. Hendes mor, Jens Davidsens hustru Giertrud, blev derefter introduceret kort efter den 20. Søndag efter Trinitatis.

Forbindelsen til Knudsker var dog ikke kappet, for den 29. December 1785 var Jens Davidsen forlover ved ægteskabet mellem Hans Jensen af Arnager og Johana Lisbet Jensdatter.

Men familien boede fortsat i Gudhjem, hvor Marie (Katrine) døde kun 3 år gammel. Hun blev begravet den 19. Søndag efter Trinitatis 1786.

I Folketællingen den 1. Juli 1787 får vi mere at vide om familien, der bor i "Fiskerlejet Gudium": Jens Davidsen var da 30 år og Giertrud Hansdatter 45 år! Jens må altså være født omkring 1757 og Giertrud omkring 1742. De var begge i deres første ægteskab og forældre til børnene Hans Jensen på 9 år og Bente Marie Jensdatter på 7 år. Jens Davidsen var endvidere "Skræder og national soldat".

I 1796 blev både Hans og Bendte Marie konfirmerede. Han som 16-17-årig, hun som 16-årig. Bendte's navn er skrevet lidt ulæseligt, det ser mere ud som om der står Marke end Marie. Måske er hendes mor Giertrud datter af en Hans Madsen, gift med en Marche, men det er lidt usikkert. Begge de unge konfirmerede angives som værende "af faderen Jens Davidsen".

Hvad der så hændte Benthe Marie efter konfirmationen, ved vi ikke. Hun er vel kommet ud at tjene og på et tidspunkt er hun rejst til København, hvor vi træffer hende igen i 1808. Men inden da har hun lært sin kommende ægtemand at kende. Hans navn var Magnus Christian Holm og han angiver senere i Folketællingen 1845 at være 68 år gammel og født i Hasle by, Steka sogn, Sverrig. - Aha! en svensker i familien! - men er det nu sikkert? Tilsyneladende findes der ikke noget Steka sogn i Sverige, men derimod et Stehag sogn - kan det være en fejlhøring? Det har dog endnu ikke været muligt at finde Magnus Christians fødsel i kirkebøgerne for dette sogn og heller ikke at finde noget på en Holm-familie i de lidt senere folketællinger for området. Kan Magnus Christian have været dansk og kun en kortere periode opholdt sig i Sverige med familien? (Ligesom Bendte Marie jo sikkert havde husket forkert ang. sin fødsel i Gudhjem). Eller er der tale om et helt andet sogn?

Det er heller ikke indtil nu lykkedes at finde noget om Bendte Marie og Magnus Christians bryllup.

Men under alle omstændigheder havde de i 1808 slået sig ned i København, hvor de boede i Gothersgade (?) 124, da de den 14. December 1808 fik deres muligvis første barn, som blev døbt Jens Peter Bek Holm den 22. Januar 1809 i Trinitatis Kirke. Forældrene anføres her som Kristian Holm og Bente Marie Davidsen.

NB : Der eksisterer 2 Kirkebøger, som dækker døbte børn i Trinitatis Sogn i denne periode. Den ene, som er citeret ovenfor, dækker perioden 1793-1811 og er forsynet med fyldige oplysninger samt oplysninger om faddere mm. i større rubrikker end den anden, som dækker perioden 1808-1813. Her har hver indførsel blot én linie med et nummer og barnets navn, fødsels- og dåbsdata, samt forældrenes navne i 2 linier. Den mangler alt om faddere og er meget ulæseligt skrevet. I denne noteres det om Jens Peter:
(Nr.) 23: Jens Peter Bech, (født) 14. (december) - (døbt) 22. (januar) - .... Christian Holm ---- Bendte Maria Bech - (bopæl) ulæseligt, kan være Ulkegade 124, men også en forkortelse for Gothersgade. Nogle har tydet skriften før farens navn som Værtshusholder, men det virker ikke som om det er korrekt.

I familien fødtes flere børn:
- den 4. Oktober 1811 : Hans Ferdinand Holm, som blev døbt den 26 December i Trinitatis Kirke. Bemærk, at denne søn altså ikke fik moderens familienavn Bech! Familiens adresse er svær at tyde, måske er det stadig Ulkegade, men nu i nr.160. Denne søn døde allerede året efter og blev begravet den 20. Januar 1812 fra Trinitatis Kirke. Familien boede da i Slippen 160.
- den 14. December 1812 fødtes Juliane Lovise, som blev døbt i Trinitatis Kirke den 8. Januar 1813. Forældrene angives her som Christian Holm, Tømmersvend, og Hustru Benthe Marie Bech med bopæl i Slippen 160.
- den 14. Juli 1816 fik de igen en søn, som blev døbt Hans Ferdinand Holm den 13 September i Trinitatis Kirke. Forældrene angives her som Arbejdsmand Magnus Christian Holm og Hustru Bente Marie Bech, boende Dronningegaden 242.
- den 28. September 1821 fødtes Margrethe Pouline, som blev døbt i Vor Frelser Kirke den 25. November 1821. Her angives forældrene som Tømmersvend Magnus Christian Holm og Hustru Bente Marie Bech i Dronningensgade nr. 242.

Så fulgte en række konfirmationer, Jens Peter i Garnisons Kirke i 1823, Juliane Lovise i 1826 i Garnisons Kirke, Hans Ferdinand i 1831 i Garnisons Kirke og Margrethe Pouline i samme Kirke i 1836.

Efter konfirmationen i 1823 kom Jens Peter vel i lære som sadelmager og senere blev han sadelmagersvend. Nu var han så flyttet hjemmefra og boede tilsyneladende i Strandgaden på Christianshavn. Den 9. August 1834 blev han gift i Holmens KIrke med Sophie Andresine Wilhelmine Ditzel, som var født i København den 2. Oktober 1813. Jens Peter var da 25 1/2 år gammel og Sophie Andresine 20 3/4 år gammel. De nygifte, hvoraf bruden var højgravid!, bosatte sig tilsyneladende i starten i Hummergade 237, hvor deres første barn - og Benthe Maries og Magnus Christians første barnebarn - Peter Lorentz Christian Holm blev født den 16. Oktober samme år. De næste børnebørn kom til i de følgende år: Vilhelmine Marie Henriete Holm, født den 29. November 1835 og døbt den 8. April 1836 i Holmens Kirke og Carl Theodor Julius Holm, født den 17. Oktober 1837 og døbt den 21. Januar 1838 i Holmens Kirke.

Det er ikke lykkedes at finde Benthe Marie og Magnus Christian i Folketællingen 1834, men i 1840 træffer vi dem i Hummergade nr.232. Begge de ældste børn er da flyttet hjemmefra, så det er kun Hans Ferdinand, 24 år og bødkersvend, og Margrethe Pouline på 19, som bor hjemme. Hjemme er her i huset hos den 37-årige ugifte Fyrværker Georg Wilhelm Neue, hvor Benthe Marie, der nu er 58 år, måske er husholderske. Den 64-årige Magnus Christian angives denne gang som Brovægter.

Juliane Lovise var i 1840 flyttet hjemmefra, hun var da omkring 28 år gammel og måske er det hende, som i denne Folketælling var tjenestepige hos enkefru Johane Waltman, 44 år og "gjordemoder", hendes datter Emilie på 20 og plejesønnen Carl Friderich på 10. I Folketællingen anføres blot Juliane Holm, 29 år.

Endnu et barnebarn kom til i 1840, hvor Jens Peters søn Poul Georg Axel Holm blev født den 16. September og døbt den 2. Maj 1841 i Holmens Kirke.

I 1845 bor familien stadig hos Neue i Hummergade 232. Han er nu 42 år og Kongelig Bestaltet Fyrværker, mens Magnus Christian er 68 år og Pensioneret Tømmersvend. Det er i denne Folketælling, at han angiver sit fødested til Hasle By, Steka Sogn, Sverrig --- men som ovenfor nævnt har det ikke kunnet verificeres. Benthe Marie er nu 63 år og angiver som fødested Gudhjem By, Øster Larsker Sogn, på Bornholm. Kun den 24-årige Margrethe Pouline bor stadig hjemme.

Hans Ferdinand, der nu er 29 år gammel og stadig ugift, arbejder nu som opsynsmand på Frederiksberg Ladegaard.

Hvor Juliane Lovise har befundet sig i 1845, vides ikke. Men i denne Folketælling møder vi hendes kommende ægtefælle Johan Lohmar, 27 år, ugift og Laqvai "i H.D. Prinds Frederik af Hessens Tjeneste"! Lohmar er født i "Bonn i Preussen", men bor i 1845 i Bredgade 179 A-C. (Huset hedder tilsyneladende Dehns Palæ og havde i 2008 adressen Bredgade 54. Opførelsesår: ørnet af 318). Porthuset ombygget 1868-73 og 1884 (Historiske huse) - ifølge http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/skta_oester.html) I ejendommen boede blandt andre en "Kammerjunker og Second Lieutenant ved Husarerne", en "Huushovmester" og dennes familie inclusive en amme, en tjenestepige, en "Mundkok", en kammertjener med familie, en Livjæger, og 2 andre ugifte unge mænd med titlen "Laqvai". Det er endnu ikke lykkedes at finde oplysning om, hvor og hvornår Juliane Lovise og Johan Lohmar blev gift, men det var i hvert fald før 1853, hvor hun benævnes "Juliane Louise Lohmar, f. Holm".

I 1847 blev Hans Ferdinand gift i Holmens Kirke med Hansine Henriette Olsen. Forlovere for den 30 3/4-årige bødkersvend og den 20 1/4-årige brud var Sadelmagermester J.P.Holm "Brudgommens Broder" - altså Hans Ferdinands ældre bror - og G.W. Neue, i hvis lejlighed familien Holm boede. Tilsyneladende var Magnus Christian Holm ikke forlover. Hans helbred var måske allerede nu så dårligt, at dette ikke kunne lade sig gøre ved vielsen den 8. April.

Samme år blev Benthe Marie og Magnus Christian atter bedsteforældre den 18. Maj 1847 - men måske blev de ikke i første omgang orienteret om den lille Mathilde Henriettes fødsel, da denne foregik "i dølgsmål" på Den Kongelige Fødselsstiftelse! Moderen var nemlig den unge Oline Olsen, som boede i huset hos Jens Peter og Sophie Andresine, der måske allerede på dette tidspunkt var alvorligt syg.

I Oktober 1848 blev Benthe Marie og Magnus Christians første barnebarn, Peter Lorentz Christian, konfirmeret i Holmens Kirke.

Den 29. April 1849 døde Benthe Marie og Magnus Christian Holms første svigerdatter, Jens Peters hustru Sophie Andresine Holm. Hun blev kun 35 år og blev begravet fra Holmens Kirke den 3. Maj.

Hans Ferdinands ægteskab kom kun til at vare kort - sandsynligvis kun til 26. Juli 1849, hvis det er hans Henriette Holm, "gift med Bødkersvend Holm, Adelgade nr.279", der som 22-årig afgik ved døden af Lungesvindsot. Hun blev begravet i Holmens Kirke den 31. Juli.

Den 9. December 1849 døde Magnus Christian Holm af Brystsygdom. Han blev 72 år og blev begravet fra Holmens Kirke den 14. December 1849.

Få måneder efter var der atter Folketælling i 1850 og her boede den 68-årige enke, der her kaldes Benadicte Marie Holm, stadig hos Neue (nu 47 år og Kongelig Dessinateur i Den Kongelige Artilleri Brigade), hvor hun var Husbestyrerinde i 2-sals-lejligheden i Hummergade 232. Også Margrethe Pouline boede her stadig. Hun ernærede sig nu ved håndarbejde.

Enkemanden Hans Ferdinand, der her kun angives som Ferdinand Holm, 33 år, bødkersvend og logerende, boede i 1850 til leje hos Skrædermester Wilhelm Ratzeburg, der selv var enkemand og havde flere andre unge logerende. En af disse var Christoffer Ditzel på 26 år - en bror til Hans Ferdinands afdøde svigerinde Sophie Andresine Ditzel, som havde været gift med Jens Peter Bech Holm. En anden logerende var Julius Birck, som var "islandsk kjøbmand" og som muligivs var grunden til at Hans Ferdinand i årene derefter slog sig ned på Island.

Den 14. April 1850 blev barnebarnet, Jens Peters datter Wilhelmine konfirmeret i Holmens Kirke. Og året efter blev hans søn Carl Theodor konfirmeret i Helligaands Kirke. Samme år, den 3. Juni 1851, blev Benthe Marie igen bedstemor, denne gang til Jens Peters og Olines søn Jens Olaf Sophus Holm. Også dette barn, som blev døbt den 18. Juli 1851 i Helligaands Kirke, var født udenfor ægteskabet, som først blev indgået den 31. December 1851 i Helligaands Kirke.

Her i 1851 flyttede Margrethe Pouline så endelig hjemmefra, da hun som 29 3/4-årig blev gift med den 28-årige styrmand Christopher Andersen Ditzel. Det pudsige er, at hendes ægtemand var bror til hendes storebror Jens Peters afdøde hustru Sophie Andresine Ditzel. Vielsen fandt sted i Holmens Kirke den 2. August 1851 og Benthe Maries arbejdsgiver, Neue, var forlover sammen med Christophers far Lorentz Anders Ditzel.

Ved Brylluppet boede Christopher midlertidigt i Helsingør, men det vides ikke, om han og Margrethe Pouline satte bo der eller i København. I det hele taget blev det en kort lykke, for den 25.Juli 1853 døde Margrethe Pouline af kolera - kun få dage efter søsteren Juliane Lovise, der døde den 17. Juli af samme sygdom. Begravelserne foregik den 20. Juli (Juliane Lovise) og den 27. Juli (Margrethe Pouline), begge i Holmens Kirke. Mærkelig nok boede de 2 søstre samme sted, da sygdommen og døden ramte dem, nemlig i Blancogade 180 B. (et hus der ifølge http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/skta_oester.html havde Opførelsesår 1852 for malermester C W. Schouw (Historiske huse) og i 2008 skulle svare til: Fredericiagade 10). Var mon Margrethe Pouline, som angives gift med Styrmand Ditzel i Helsingør, hjemme for at peleje sin syge søster? Eller blot hjemme på besøg, mens ægtemanden var på søen, og så blevet ramt af sygdommen? Juliane Lovise blev 39 år og Margrethe Pouline 31.

I 1854 var der imidlertid lejlighed til fest i familien, da sønnesønnen Poul Georg blev konfirmeret i Helligaands Kirke.

Den 3. April 1856 blev Benthe Marie endnu en gang farmor, da Hans Ferdinand, som havde giftet sig igen (på Island?), blev far til datteren Vilhelmine Jensine Holm. Moren hed Anne Marie Holm og barnet blev døbt i Gaulverjabaer, Arnessysla, på Island den 29. April 1856. Samme år kom et nyt barnebarn til, da Jens Peter blev far til Thorvald August Ferdinand Holm (født den 18. September 1856 og døbt den 14. December 1856).

Den 13. December 1856 døde Benthe Marie Holm af "Alderdoms...". Hun blev 74 år gammel og blev begravet fra Holmens Kirke den 19. December 1856. Ved sin død boede hun i Lavendelstræde 85.

Senere vendte Hans Ferdinand tilbage til Danmark, hvor han og datteren træffes i Folketællingen 1885. Han døde i 1893.

Jens Peter, som fik sit eget firma og endte som Hoftapetserer, fik endnu et barn, Ove Valdemar Holm, den 26. August 1861. Jens Peter døde i 1894.

Benthe Maries og Magnus Christians efterkommere stammer så vidt vides kun fra Jens Peters børn, hvoraf døtrene Wilhelmine og Mathildes linier kan følges.

 

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.10.2012 og sidst opdateret d.15.10.2012