HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Wilhelmine Marie Henriette Holm

- moster til Alice's mor -


WILHELMINE MARIE HENRIETTE HOLM var datter af Hoftapetserer J.P.B. Holm (som på dette tidspunkt endnu kun var Sadelmagermester) og dennes første hustru Sophie Andresine, født Ditzel. De var blevet gift den 9. August 1834 i Holmens Kirke.

Wilhelmine (navnet skrives ofte med enkelt v: Vilhelmine) var født den 29. November 1835 og som familiens 2. barn og blev døbt den 8. April 1836 af Pastor Riis i Holmens Kirke. Faddere var ?Letmatros og Gendarm? Olden og.....???

Ved Wilhelmines fødsel boede familien i Holmensgade 184. Faren var da omkring 27 år gammel og moren omkring 22 år.

Familiens første barn var:
- Peter Lorentz Christian, født den 16. Oktober 1834 og derfor 1 år ældre end Wilhelmine.

Senere fulgte brødrene:
- Carl Theodor Julius, født den 17. Oktober 1837 da Wilhelmine var knap 2 år gammel,
- og Poul Georg Axel, som blev født den 16. September 1840, da Wilhelmine var næsten 5 år gammel.

Snart efter døde dog børnenes mor i 1849 og faren giftede sig igen med Oline Olsen, som tidligere havde boet hos familien. Med hende havde han allerede et barn, som nu blev en del af familien. I årene efter fulgte endnu nogle børn, så søskendeflokken voksede således ialt med:
- Mathilde Henriette, født den 18. Maj 1847, da Wilhelmine var 11 1/2 år gammel
- Jens Olaf Sophus, født den 3. Juni 1851, da Wilhelmine var 15 1/2 år gammel
- Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Wilhelmine var næsten 21 år gammel
- og Ove Valdemar, født den 26. August 1861, da Wilhelmine var 25 år gammel

Wilhelmine Marie Henriette Holm
Wilhelmine, kaldet Mine. Er det mon hende, som har givet navn til den version af mannagrød/fløjlsgrød, som spistes i familien Holtet og Holtet/Thomsen: "Tante Mines grød"

Far: J.P.B.Holm

Hoftapetserer J.P.B. Holm

Stedmor: Oline Christiane Holm

Oline Christiane Holm

Halvsøster Mathilde

Mathilde Holm, senere gift Danielsen

Halvbror Thorvald Holm
Thorvald Holm, Besa's bror


Wilhelmines mor døde af den 29. April 1849 af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom) og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år og de efterladte børn var blot 14 1/2 år (Peter Lorentz), 13 1/2 år (Wilhelmine), 11 1/2 år (Carl Theodor) og 8 1/2 år (Poul Georg).

Kort inden hendes død nåede den ældste bror Peter Lorentz som 14-årig at blive konfirmeret i Holmens Kirke i Oktober måned 1848. Wilhelmine var da 13 år gammel.

Farens husjomfru Oline (der senere skulle blive hans hustru og allerede var mor til hans datter Mathilde) kom så til at fungere som mor for de børn, som hun allerede havde kendt længe. Hun havde boet hos familien i hvert fald fra 1845 og altså kendt børnene fra de var omkring 10, 9, 8 og 5 år.

Den 14. April 1850 var det den nu 14 1/2-årige Wilhelmines tur til at blive konfirmeret i Holmens Kirke. Ifølge Folketællingen samme år var alle børnene endnu hjemmeboende og opregnes som værende 16, 15, 13 og 10 år gamle (i folketællingerene er der en lidt speciel alderangivelse, idet nyfødte f.eks. listes som 1-årige. Man regner med det løbende år i stedet for det fyldte år). I løbet af de næste 5 år har Peter Lorentz forladt familien og vi kender ikke noget til hans videre skæbne.

I foråret (? - midfaste?) 1851 blev nu 13-14-årige Carl Theodor konfirmeret og denne gang foregik det i Helliggeist Kirke.

Den 3. Juni 1851 blev en ny halvbror, Jens Olaf Sophus, født og den 31. December samme år stod omsider brylluppet i Helliggeist mellem børnenes far og husjomfruen Oline, der jo allerede i flere år havde fungeret som deres mor.

Poul Georg blev som 13-14-årig konfirmeret i foråret (? midfaste?) 1854 og også denne gang foregik højtideligheden i Helliggeist Kirke.

Ifølge Folketællingen i 1855 boede både Wilhelmine (ca.20 år), Carl Theodor (ca.17 år) og Poul Georg (ca.14 år) stadig hjemme sammen med forældrene og de 2 mindre halvsøskende på omkring 8 og 4 år. Året efter blev familien forøget med endnu en halvbror: Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Wilhelmine var næsten 21 år gammel.

Vi kender ikke så meget til de store drenges liv, men Wilhelmine blev den 24. November 1858 gift i Helligaand Kirke med snedkersvend (og senere -mester) Christian August Nielsen, som var søn af Hofsnedkermester Ferdinand Julius August Nielsen og hustruen Jacobine. Forloverede var de unge menneskers fædre: "Sadelmager J.P.Holm, Gothersgade 32(?), og Snedkermester F.Nielsen, Amagertorv 5". Hvor de unge mennesker boede den første tid efter brylluppet, vides ikke. Da der gik næsten 4 år, inden der berettes om deres første barn, er det muligt at 1 af de 2 døde børn, som nævnes i en Folketælling fra1880, kan have været deres førstefødte.

Wilhelmines halvbror, Ove Valdemar, blev født den 26. August 1861, da Wilhelmine var knap 26 år gammel og jo altså for længst hjemmefra. På dette tidspunkt havde også Carl Theodor og Poul Georg forladt hjemmet, hvor de ikke er angivet i Folketællingen 1860.

Mon det ikke var i disse år, at Wilhelmine tegnede sin lillesøster --- se tegningen her.

Wilhelmines halvsøster Mathilde blev konfirmeret i 1862, og samme år blev Wilhelmine mor til datteren Emmy Oline Matilde Nielsen, som blev født den 2. Oktober 1862 og døbt i Trinitatis Kirke den 14. December samme år. Faddere var forældrene selv og Kirkebogen anfører ikke deres adresse, ligesom den heller ikke kan ses i Kraks Vejviser for 1860 og heller ikke umiddelbart findes i Folketællingen for 1860. Måske boede de allerede nu i Lille Regnegade 11, som det angives ved deres næste barns dåb.

Den 21. August 1864 nedkom Wilhelmine med datteren Mary Vilhelmine Augusta Nielsen, som blev døbt den 16. September i Trinitatis Kirke. Forældrene var selv faddere og familien boede i hvert fald på dette tidspunkt i Lille Regnegade nr.11.

Wilhelmines halvbror Jens Olaf blev konfirmeret i 1865 og året efter blev Wilhelmine atter mor, denne gang til sønnen Hugo Arthur Christian Nielsen, som blev født den 2. Juli 1866 og døbt i Trinitatis Kirke den 27. Juli 1866. Adressen var da stadig Lille Regnegade 11 og det var også denne gang forældrene, som blev opført som faddere.

I disse år boede Wilhelmines svigerforældre i en lejlighed på Amagertorv 10 (5) sammen med Christian Augusts yngre søskende Ferdinand Adolph (født ca 1843), Marcus Frederik (født ca. 1847), Ludvig Viggo (født ca.1850) og Marie Jacobine (født ca.1852). I 1864 blev Ferdinand Adolph gift og Marcus flyttede tilsyneladende også hjemmefra inden 1868. Familien flyttede så til en ny lejlighed på Kongens Nytorv i nr.8, på 1.sal i mellembygningen. Og her flyttede nu også Wilhelmine og Christian August med deres 3 børn ind hos svigerfamilien.

Den 9. November 1868 nedkom Wilhelmine med sønnen Georg Albert Valdemar Nielsen, som blev døbt i Garnisons Kirke den 18. November samme år. Wilhelmine var nu knap 33 år gammel.

Hendes halvsøster Mathilde blev gift i 1869 med Otto Ferdinand Danielsen og fik i løbet af de næste 8 år 5 børn.

I Folketællingen den 1. Februar 1870 finder vi den 33-årige Wilhelmine og den jævnaldrende Christian August samt Emmy på ca.7 år, Mary på omkring 5 år, "Huggo" på 3 og yngste søn Georg på 1 år i lejlighede på Kongens Nytorv sammen med svigerforældrene, der begge angives som 56-årige, og Christians søskende Ludvig Viggo på 19 og Marie på 17. Desuden bor der i lejligheden en 18-årig læredreng.

I 1876 blev Wilhelmines halvbror Jens Olaf gift imed Sidse Marie Johannessen og han blev herefter far til en større børneflok.

På et tidspunkt i perioden 1870 til 1880 flyttede Wilhelmine med familie fra svigerforældrene og ud i egen lejlighed, der i 1880 havde adressen Kronprinsessegade 44, hvor de havde en stuelejlighed i Bagbygningen. Det er muligvis sket i forbindelse med at den gamle Hofsnedkermester døde og Christians mor derefter flyttede ind hos sønnen Ferdinand Adolph, hans kone Maria Magdalene og børnene Henry Jens Marius, Anne Jakobine og Knud Valdemar i deres lejlighed på Vesterbrogade 98.

Disse oplysninger har vi fra Folketællingen i 1880, hvor vi også får at vide, at Wilhelmines familie nu bor i en 3-værelsers lejlighed til en husleje på 100 kr. hvert halve år. Det lader til, at det ikke er gået så godt for Christian August, for hans bror Ferdinand sidder i en 6-værelsers lejlighed til 320 kr. i husleje. Ferdinand er nu handelsrejsende og det har måske kastet mere af sig end snedkererhvervet. Og hvor Christian August tidligere tituleredes Snedkermester, angives han nu som arbejdende for nogle andre. En ekstra oplysning er, at han og Wilhelmine har oplevet, at 2 af deres børn er døde, mens de heldigvis stadig har 4 levende børn. Nemlig den nu 17-årige Emmy, som ernærer sig ved syning, den 15-årige Mary, den 13-årige Hugo og den 11-årige Georg.

Wilhelmines yngste halvbror Thorvald blev gift omkring 1882 med Emilie Amalie og i 1883 far til datteren Ella. Denne bror blev nu optaget som "associe" i farens firma, som han senere førte videre.

Imens flyttede Wilhelmine videre med sin familie, måske fordi de store børn nu kom ud at tjene og familien kunne klare sig med mindre plads. Ifølge Kraks Vejviser for 1885 boede de nu i Laxegade nr.26, på anden sal. (Svoger Ferdinand derimod boede stadig med sin familie, sin mor og en tjenestepige i den store lejlighed på Vesterbrogade).

Den 18. September 1886 døde Wilhelmines stedmor Oline. Begravelsen fandt sted fra Helligaands Kirke den 24. September og Kirkebogen noterer, at det drejer sig om "Hof Decorateur Holms Hustru fra Gothersgade 31".

Wilhelmines far Jens Peter Bech Holm overlede sin sidste hustru i 7 år, hvor han blev boende i lejligheden i Gothersgade 31 sammen med den yngste søn Ove, en husbestyrerinde og en tjenestepige.

Den 18. Juni 1889 døde Christian August som kun 53-årig. Han blev begravet fra Holmens Kirke den 26. Juni samme år. Så nu sad Wilhelmine, der også var omkring 53 år, i 1890 alene tilbage i lejligheden i Laxegade 26 med den ældste datter Emmy på 28, der ernærede sig ved håndarbejde. Vel for at runde indtægterne lidt op havde de fået sig et par logerende: en ældre mand på 74 år, som arbejdede som klejnsmed, og hans søn på 26, som var telegrafbud.

Wilhelmines svigermor levede stadigvæk, hun var efterhånden blevet 80 år og boede stadigvæk hos svoger Ferdinand og hans familie, som nu var flyttet til en 3-sals lejlighed i Istedgade 2B.

Wilhelmines far døde den 24. December 1894.

Inden 1895 flyttede Wilhelmine igen. I Kraks Vejviser for 1895 står hendes adresse som Klerkegade 31, men hun figurerer nu ikke her i Folketællingerne for 1901 og 1906, så hun må være flyttet videre igen.

I 1911 er hun endt på Stiftelsen "Alderstrøst" i Møllegade nr.28 C på 3. sal. Det oplyses, at hun får Alderdomsunderstøttelse og Fribolig, og at hun ikke har nogen indkomst og ingen formue. På dette alderdomshjem boede Wilhelmine i nogle år, i hvert fald til et tidspunkt efter 1916, hvor hun betegnes som "Alderdomsinderst". Hun var nu omkring 76 år gammel.

I de følgende år må Wilhelmines helbred være gået meget ned ad bakke, for hun endte sine dage på Skt. Hans Hospital ved Roskilde. Hvornår hun kom hertil og årsagen til denne indlæggelse er ukendt. Hun boede i hvert ikke længere i Møllegade ved Folketællingen den 1. Februar 1921.

Wilhelmine døde den 10. Juni 1921 som 85-årig. Dødsårsagen kender vi fra begravelsesprotokollen, det var "Cancer Ventriculi", Kræft i mavesækken, og desuden led hun af Cerebral Ateriosclerosis og Aterosklerose, der begge dele står for åreforkalkning. Det anføres i Psykologisk-Pædagogisk Ordbog / af Mogens Hansen, Poul Thomsen ,Ole Varming, at disse tilstande kan medføre hjerneblødning og personlighedsforandringer, så måske Wilhelmine endte med at blive dement.

Hun blev begravet på Holmens Kirkegård den 18. Juni 1921 af Pastor M. Berg.

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.6.2012 og sidst opdateret d. 10.7.2012