HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ANNA MARIA WIKSTRÖM i Västervik

- ca. 1763 - 1811 -

Den idag kendte LINIE er:

Jonas Wikström og Catharina Andersdotter (Tip3-oldeforældre til Alice)

Catharina Elisabeth Wikström og Christian Olsen (Tip2-oldeforældre til Alice)

Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)

Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)

Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)

Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

ANNA MARIA WIKSTRÖM var søster til Alices svenske Tip2-oldemor Catharina Elisabeth og ældste datter af Alices svenske Tip3-oldeforældre Jonas Wikström og Catharina Andersdotter.

Anna Maria var født omkring 1763, alder og fødselsårsangivelser varierer lidt, men da hun var ældre end Catharina Elisabeth, som påviseligt blev født i 1764, må det formodes, at Anna Maria var født omkring 1763. Især fordi hendes forældre var så vældigt unge, moderen Catharina tilsyneladende kun 16 år og faderen Jonas vist nok kun 18, virker det rigtigst ikke at antage et tidligere fødselsår for Anna Maria.

Desværre er hendes fødsel ikke fundet i kirkebogen for Västervik, den lille by i det nordlige Småland, ved Skärgården, hvor hun voksede op og boede med sin familie fra i hvert fald 1764. Hendes forældres vielse er heller ikke fundet, og da deres fødsler også mangler, er det sandsynligt, at de er født, blevet gift og har fået deres første barn i en anden by - måske i Småland, i nærheden af Västervik. Men disse oplysninger er endnu ikke fundet.

Da Anna Maria - som i familien og byen lød kælenavnet Anna Maja - var omkring 1 år gammel, fik hun en lillesøster, da mor Catharina den 20. April 1764 nedkom med en lille pige, som blev døbt den 22. April, hvor hun i kirken i Västervik fik navnet Catharina Elisabeth, i familien kaldet Caisa Lisa.

I Västervik var der dengang kun én kirke: Sankta Gertruds Kyrka, som stammede fra Middelalderen med et kor og sakristi fra 1430'erne og et kirkerum fra ca. 1450, samt et kirketårn fra omkring 1670. Kirken undgik den store ildebrand i 1677, men efterhånden som befolkningstallet øgedes efter byens genopbygning i 1682, måtte den gamle kirke udbygges. I 1739 blev der bygget et tværskib mod nord og omkring 1760 også et tværskib mod syd. Det er således denne kirke, man ser idag, og den kirke, som også Wikström-familien må have frekventeret, ved vielser, barnedåb, nadverbesøgene 1-3 gange om året, samt begravelser. I 1805 ville Biskoppen i Linköping rive kirken ned, men planen blev dog opgivet.

Anna Maja kan ikke have haft megen erindring om lillesøsterens fødsel, hendes dåb eller de faddere, som bevidnede denne. De lader heller ikke til at have været slægtninge, hvilket meget vel kan skyldes, at forældrene kom fra en helt anden by.

Da Anna Maja var omkring 3-4 år gammel, blev hun igen storesøster, denne gang til lillebroderen Nils, som blev født den 30. December 1766 og døbt den 4. Januar 1767. Far Jonas var vel nu 21 år gammel og mor Catharina 19 år. Lillesøster Caisa Lisa, der nu blev storesøster til en lillebror, var kun 2 1/2 år gammel. Blandt fadderne var der muligvis denne gang en slægtning, sømandshustruen Catharine Jonasdatter. Men vi kan ikke være sikre på en slægtsrelation, da begge navne, Catharina og Jonas, var almindelige i Västervik på den tid.

I de første år af Anna Majas liv arbejdede hendes far Jonas som "tienare", altså tjenestekarl, og først fra engang i begyndelsen af 1770'erne ernærede han sig som sømand. Hvor familien boede de første år, ved vi ikke, men da de resten af livet mest boede i den østlige del af Västervik, i Östra Qvarteret, har de sikkert også boet her i starten. Ned mod stranden ligger der her stadig en række gamle fiskerhuse, som kaldes "Båtsmansstugorna". Nogle af de adresser, som familien senere har opgivet, hører til blandt disse huse.

Hvordan mon lille Anna Maja oplevede sin barndom? Hun var måske med, når forældrene gik til gudstjeneste i Sankta Gertruds Kyrke, med mindre hun måtte blive hjemme og passe de små søskende. Til alters kunne hun ikke komme som barn, men hun oplevede, at forældrene gik dertil en eller to gange om året, og helst sammen.

I 1770 var Anna Maja omkring 7 år gammel, da hendes yngste lillebror blev født den 26. September og døbt den 29. I Kirken fik han navnet Jonas, men ingen slægtninge ses blandt fadderne.

Nu var der 6 munde at mætte i Anna Majas familie og pengene har nok ikke været så store, så allerede før hun fyldte 9 år lader det til, at hun blev sendt ud at tjene. I en folketælling, der i Sverige kaledes et "Husförhör", angives det, at hun er tjenestepige "hos Köler". Den omtalte var den ca. 29-årige Stadskirurg Joh.And. Cöhler, som også boede i Östra Qvartert men i nr. 131. Han var gift med Anna Dorothea Halling og Nils Wikström blev senere gift med en Halling-pige, så måske der har været en eller anden familierelation her? Eller også bare en tilfældighed. Når alt kommer til alt, var Västervik jo dengang blot en lille by; i år 1800 havde den et befolkningstal på 2.985 personer og det har antagelig været noget lavere i 1772.

Mens Anna Maja var ude at tjene, boede hendes forældre i Östra Qvarteret som nr. 78 sammen med Caisa Lisa på 7 år - der også snart efter blev sendt ud at tjene - og brødrene Niclas på 5 og Jonas på 2.

Det lader ikke til, at Anna Maja kom hjem at bo i de næste mange år. I 1775-1777 boede hendes forældre i Östra Qvarteret nr. 118, men kun sammen med Nils og Jonas, som i denne periode var 8-10 og 5-7 år gamle. Det sidste år, hvor Anna Maja jo må have nærmet sig de 14 år, angav hendes forældre at være henholdsvis 32 og 30 år gamle.

Først i 1778 lader det til, at Anna Maja atter boede hos sin familie, som dog i disse år manglede Caisa Lisa i sin midte. Det var nemlig nu hendes tur til at tjene hos Stadskirurgen. Men Anna Maja kunne dette år - som ca. 15-årig - fejre sin første altergang i April måned, hvor hun var i kirke sammen med sine forældre.

Herefter gik Anna Maja regelmæssigt til alters 1-3 gange om året. I 1779 gik hun sammen med sin mor i Januar, April og September, mens far Jonas kun var med i September. Han ernærede sig nu som sømand og var vel på havet i de manglende perioder. For eksempel var han kun med i Januar 1780, hvor ellers Anna Maja og hendes mor også gik til alters i Marts måned.

Selvom Anna Maja i disse år gik til alters med sine forældre, betød det ikke, at hun boede i hjemmet. I 1779 var hun for eksempel tjenestepige hos Anders Svenson og Catharina Jonsdotter. I dette hus boede foruden datteren Lisa på 20 og sønnen Jonas på 18 også den 36-årige Skipper Anders Malmberg. Måske var han en flot og erfaren verdensmand, der forstod at fordreje hovedet på den 16-17-årige Anna Maja. Måske havde han reelle hensigter med den unge pige. Det er ikke godt at vide, men resultatet var i hvert fald, at han endte med at gøre hende gravid.

Imens var Caisa Lisa i 1779 i huset hos hr. Jacob Grubbe, hvis 27-årige datter Beata Ulrica 9 år før havde været blandt fadderne til Anna Majas bror Jonas' dåb.

I eftersommeren 1780 gik det op for Anna Maja, at hendes forhold til Anders Malmberg havde fået følger. Under graviditeten undlod hun derfor med sin voksende mave at gå til alters, ligesom hendes mor kun modtog nadveren i Januar og Marts i det år.

Den 13. Februar 1781 nedkom den nu omkring 18 år gamle Anna Maja så med en lille pige, som præsten i kirkebogen omhyggeligt noterede som "uægte". Anna Maja måtte "anständigt" bekende for jordemoderen, at barnefaderen var "Styrmannen Anders Malmberg". Det lader dog ikke til, at han tog sig videre af det. Han optræder ikke mere i hverken Anna Majas eller datterens liv og i Västervik ses han ikke efter 1783.

Den 16. Februar 1781 blev Anna Majas lille pige døbt med navnet Brita Elisabeth. Igen ses ingen familiemedlemmer blandt fadderne, der var: "Skomakaren Mäst. Magnus Wohlmark, Styrmannen Eric Beckman, Ungkarl Johan Salomonsson, Smeden Sohlbergs Hustru Johanna Tols, Timmermanns Hustru Maria Bloklund och Pigen Christina Catharina Loftander".

Nu kunne Anna Maja så genoptage sin kirkegang og i Februar - vel sidst på måneden - gik hun til alters sammen med sin mor. I 1782 fulgtes Anna Maja ikke med forældrene i kirke. Her var Jonas til alters i September og mor Catharina i Juli og September, mens Anna Maja var i April og August. Samme år havde bror Nils sin første altergang i Juli måned og var nu som 16-årig at regne for voksen.

Anna Maja har nok nu igen måttet ud at tjene for at ernære sig selv og sit barn. I Husförhöret for 1782 er hun ikke listet hos familien, hvor hendes 37-årige far og 35-årige mor bor i Östra Qvarteret nr. 116 sammen med den 15-årige bror Nils og den 12-årige Jonas. Samt med søster Caisa Lisa på 17.

I 1783 gik Anna Majas forældre til alters i Marts måned, mens den 20-årige Anna Maja selv var afsted i Januar. Til gengæld var de allesammen, inclusive Nils til alters i November.

Nadvergæstelisterne for 1784 er ikke ajourført, men de regelmæssige besøg fortsætter i 1785. I dette år førtes også et Husförhör, hvor Anna Maja er listet sammen med familien. De bor nu i Östra Qvarteret nr. 138, en af de ovenfornævnte Båtsmansstugor, og sammen med den nu ca. 40-årige far Jonas - der muligvis var på søen i dette år, den 38-årige mor Catharina og brødrene Nils og Jonas på henholdsvis 19 og 15 år, bor nu også Anna Maja og den lille - nu 4-årige Brita Elisabeth, der her kaldes ved efternavnet "Annasdotter". Senere kommer hun til at bruge både Wikström og Malmberg som efternavne.

Her i 1785 er Anna Maja efterhånden blevet 22 år gammel og hun var nok en ganske køn pige, der ikke manglede bejlere, for få år efter blev hun - med et uægte barn i bagagen - endelig gift.

Men nu foregriber vi begivenhedernes gang. Lad os vende tilbage til 1785, hvor Anna Maja følges med sine forældre til alters i Juli og December måned, den sidste gang i selskab med Nils. Alle fire følges ad i Maj 1786, mens kun forældrene går i April og December 1787.

I 1788 gik Anna Majas yngste bror Jonas til alters - vist for første gang - i April måned, for derefter at følges med sine forældre i December. Anna Maja var heller ikke med denne gang, men til gengæld var der sket noget stort i hendes liv måneden før.

Den 9. November 1788 blev Anna Maja viet i sit hjem til sømanden Christopher Peterson Wikström. Om der er tale om en slægtning, vides ikke. Der fandtes flere af navnet Wikström i Västervik på den tid. Måneden efter blev bror Nils den 7. December viet til Maria Helena Halling og flyttede derefter definitivt hjemmefra.

Det lader også til, at Anna Maja flyttede hjemmefra i første omgang, og på et tidspunkt herefter boede hun i Östra Qvarteret nr. 125, men i 1789 gik hun pludseligt til alters sammen med sine forældre og bror Jonas igen i December måned. Desuden gik hun alene i Februar og April. Det skyldes antagelig, at Christopher nu var ude på langfart, og måske kom han rent faktisk aldrig hjem fra denne tur. Datteren Brita Lisa var ikke flyttet ikke med sin mor, hun blev hos sine morforældre, der nu havde opforstret hende i 8 år.

På et tidspunkt i denne periode - efter 1786, hvor hun havde fået "Altergangs Beviis af Hr. Walbeck. dat. Westervik i Sverrig d. 10de Juli 1786", og før slutningen af 1790 - rejste Caisa Lisa hjemmefra. Ikke blot fra Västervik, men fra Sverige. Hun endte i København, hvor hun mødte sin kommende ægtemand, Konstabel ved Holmen Christian Olsen, med hvem hun blev trolovet den 2. November 1790 og viet den 26. November i Holmens Kirke.

I 1789 blev Anna Maja faster, da Nils' datter Maria Cathrina blev født den 4. September og døbt den 10. Og faster kunne hun igen kalde sig, da Nils atter blev far til sønnen Jonas Magnus den 13. Januar 1792.

I 1793 ses Anna Maja listet i et Husförhör i Östra Qvarteret nr. 125. Men her er hendes mand angivet som fraværende og "til søs", så den ægteskabelige lykke lader til at have varet ganske kort.

Den 17. September samme år døde Anna Majas far af brystfeber. Jonas må have været omkring 48-49 år gammel ved sin død, men i kirkebogen blev han angivet til at være 66 år gammel. Der er dog ikke andre af dette navn i de år, der kan være tale om, så vi må formode, at det er Anna Majas far, som blev begravet den 22. September 1793.

For en kort tid i 1794 kunne Anna Maja kalde sig faster til endnu et af Nils' børn, da sønnen Peter Christian blev født den 26. Maj, nøddøbt og fremstillet i kirken den 29. samme måned. Bror Jonas og hans kommende hustru Cajsa Nerman var blandt fadderne ved denne dåb. Men Anna Majas lille nye nevø levede ikke længe. Den 15. Juli 1794 bukkede han under for et anfald af kighoste og måtte - 7 uger gammel - begraves den 20. Juli.

Anna Maja boede jo nu tilsyneladende alene i Östra Qvarteret nr. 125, men - af lyst eller af nød - havde hun åbenbart selskab, som senere resulterede i endnu et uægte barn. Den 4. Januar 1795 nedkom hun med en lille dreng, om hvem hun til kirkebogen måtte bekende, at faderen var ukendt, mens hun selv var sømandshustru. Det har nok ikke været så godt, men da Christopher vist aldrig kom tilbage fra sin rejse, har det vel været svært for hende at være alene og selv skulle skaffe sit udkomme. Det er også påfaldende, så mange uægte børn der fødes i Västervik i disse år. Så det har måske ikke været så ilde set endda. Uægte blev den lille Peter Christian dog betegnet ved dåben, den 5. Januar 1795.

Måske var det efter denne fødsel, at Anna Maja flyttede tilbage til forældrenes hus i nr. 138. Nu var jo far Jonas også død, så det var vel passende, at de efterladete, enker og koner med savnede ægtefæller, rykkede sammen for at hjælpes ad med at overleve. Hos mor Catharina boede jo dog også Anna Majas ældste, Brita Lisa, som nu var omkring 11 år - og mærkeligt nok ikke lader til at være blevet sendt ud at tjene så tidligt som sin mor og moster. Med sig hjem bragte Anna Maja også den nyfødte Peter Christian. Og ellers bestod familien jo også af bror Jonas, som altså nærmest var eneforsørger nu.

Jonas var dog tilsyneladende også på søen i både 1796 og 1797, hvor han ikke ses på listen over nadversgæster. Sidste gang, han var der, var i Juni 1795, for derefter først at dukke op igen i November 1798, hvor han gik til alters sammen med sin mor og Brita Lisa. Anna Majas datter havde i April måned dette år som 17-årig haft sin første altergang.

I Husförhörslängden for 1797-1799 ses den samlede familie, mor Catharina på ca. 50-52 år, bror Jonas på 27-29 år - men han er noteret "til søs" -, fraværende sjöman Christopher Wichström med anmærkningen "Viser länga bortta", Anna Maja med fødselsåret 1763 og derfor omkring 34-36 år gammel, Brita Lisa på 16-18 år og lille Peter Christian på 3-5 år. Christopher havde altså allerede her - 9-10 år efter vielsen - været længe borte, så ægteskabet har altså varet ganske kort.

I samme periode var også bror Nils hele tiden til søs. Tilsyneladende forsvandt han også på et tidspunkt omkring 1793-1794, måske på samme langfart som Christopher? I Nils' hus sad hans kone nu alene tilbage med 2 små børn og sin gamle mor - og ventede.....

Bror Jonas var ikke så uheldig på havet. Han var da hjemme og til alters i Maj 1799, i November 1800 og i Maj 1801. Nogle gange sammen med sin mor og Brita Lisa, mens Anna Maja mest gik selv: i 1799 i December måned, i 1800 både i April, August og December, samt i 1801 i Maj måned sammen med de andre.

I 1801 giftede lillebror Jonas sig så med Catharina, kaldet Cajsa, Nerman den 21. Juni. Og nu var der så endnu en kvinde i det lille hjem. Allerede året efter vielsen var Jonas igen i længere tid til søs og han var ikke til alters sammen med Cajsa eller familien, der heller ikke alle fulgtes ad i årene 1802-1804.

Anna Maja gik sammen med Brita Lisa i både April og September 1802 og 1803, samt i Juni 1804. I 1802 fulgtes de med mor Catharina i April, mens hun gik sammen med Cajsa i November. I 1803 gik Cajsa til alters i Juni, mens Catharina gik i September sammen med Anna Maja og Brita Lisa. I 1804 blev Catharina hjemme, hun var måske syg, hun var jo nu efterhånden blevet 56-57 år gammel. Dette år fulgtes imidlertid Anna Maja med både Brita Lisa og Cajsa i Juni måned. I 1805 fulgtes Anna Maja med sin mor i August måned, mens Brita Lisa gik i Juni og Cajsa fulgtes med den nu hjemkomne Jonas i Oktober.

I 1806 ses mor Catharina ikke længere på listerne over nadversgæster. Hun har nu antagelig været for svagelig, for hun døde blot få år senere. Anna Maja derimod gik til alters i Marts og August, denne gang vist nok med Brita Lisa, som selv havde været afsted i Februar. Jonas og Cajsa fulgtes fremover til alters, men sjældent på samme tidspunkt som resten af familien.

Den 6. December 1806 blev 43-årige Anna Maja mormor, da Brita Lisa nedkom med en lille dreng, som blev døbt i kirken den 9. i samme måned. Adrian kom han til at hedde, med efternavnet Falleij, da barnet - trods det, at Brita Lisa endnu ikke var blevet gift - ikke er noteret som uægte i kirkebogen. Tværtimod er han søn af "Kopparslager-gesällen Isac Falleij og dets fästemö Brita Lisa Wickström - gammel 25 aar". Udtrykket "fästemö" må vel her angive, at de unge har trolovet sig med ægteskab for øje. Måske måtte de vente til Isac ikke længere kun var kobbersmedesvend? I hvert fald kom han senere til at overtage kobbersmedien efter sin fars død - og så kunne de endelig gifte sig i 1810.

Ved Adrians dåb var der flere familiemedlemmer blandt fadderne - modsat af, hvad vi tidligere har set i Wikström-familien. Morbror Jonas og hans hustru Cajsa var med fra Wikström-siden, mens en Carl Falleij ved med fra Falleij-familiens side.

Brita Lisas mand hed rettelig Isac Magnus Falleij, søn af kobbermeden og Rådmanden Isac Falleij, som døde den 5. November 1807. Det var altså en pæn, gammel slægt - og vist også rimelig velhavende - som Anna Maja nu kom i familie med. Men i starten blev Brita Lisa nu boende hos sin mor i Östra Qvarteret 138 sammen med sin lille søn. Og i 1807 gik mor og datter sammen til alters i Juli måned, samt i 1808 i Februar måned.

Dette år døde mor Catharina, "Jack-Skepparen Jonas Wickströms Enka", den 17. December af en lungesygdom. Hun blev begravet den 22. december 1808.

Måske flyttede Brita Lisa og Adrian allerede i 1809 ind til kobbersmedesvenden, måske skete det først i 1810, det er ikke ganske klart, men i hvert fald flyttede Anna Maja med. så Jonas og Cajsa nu blev alene i Östra Qvarteret 138. Falleij boede i Södra Qvarteret nr. 40, så Anna Maja rykkede nu helt væk fra sit barndoms- og ungdomskvarter.

Den 22. April 1810 blev Brita Lisa så omsider gift med Isac Magnus, som ud over at være kobbersmed nu også havde borgerskab i Västervik. Brylluppet foregik tilsyneladende i Sankta Gertruds kyrka og allerede i Maj måned besøgte de nygifte sammen med Anna Maja igen kirken for at modtage nadveren.

I 1811 var Brita Lisa og Isac til alters i Maj måned, mens Anna Maja gik i Juni. Det blev sidste gang, for vist nok den 19. November 1811 døde hun. Det er noteret i Husförhörslängden og listen over nadversgæster, men en indførsel i kirkebogen er endnu ikke fundet.

Anna Maja nåede altså at se datteren Brita Lisa godt i havn, inden hun døde som 48-årig. Hvad der blev af sønnen Peter Christian, der ved moderens død ville være omkring 16 år gammel, vides ikke.

----- Læs videre om familiens skæbne her! -----

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.11.2020 og sidst opdateret d. 17.12.2020