HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Familien WIKSTRÖM i Västervik

- fra midt 1700-tallet til 1825 -

Den idag kendte LINIE er:

Jonas Wikström og Catharina Andersdotter (Tip3-oldeforældre til Alice)

Catharina Elisabeth Wikström og Christian Olsen (Tip2-oldeforældre til Alice)

Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)

Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)

Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)

Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

Alice's 2xTipoldemor Catharina Elisabeth Wikström / Wickström kom fra den lille by Västervik i Sverige til København omkring 1790, hvor hun forlovede sig og giftede sig med en dansk bøsseskytte ved Holmen, Christian Olsen.

Västervik er idag hovedby i Västerviks Kommune, Kalmar Len, Småland, hvor byen ligger i Smålands nordligste del. Byen ligger ud mod Skärgården og lå oprindeligt noget længere inde i Gamlebyviken, hvor nu kvarteret Gamleby ligger. Gamleby omtaltes allerede som by i 1275, men i 1433 flyttedes byen længere ud mod vigens åbning og havet, hvor Västervik kunne beskyttes af Stegeholms Slot, som lå på den lille tange Slottsholmen.

I 1600-tallet blev Västervik flere gange angrebet af danske styrker, som både brændte og hærgede byen. Efter et angreb i 1670'erne måtte byen genopbygges totalt med den byplan af retvinklede gader, som ses idag og som var færdigudbygget i 1682.

På et gammelt kort over Västervik ses byens opdeling i 4 kvarterer, Nordra Qvarteret, Västra Qvarteret, Ôstra Qvarteret og Södra Qvarteret. Det var her i disse retvinklede gader i Östra Qvarteret at Wikstöm-familien boede fra i hvert fald 1764 til første fjerdedel af 1800-tallet. I år 1800 havde Västervik et befolkningstal på 2.985 personer, men efter industrialiseringen i 1800-tallet steg det kraftigt.

I Västervik var der dengang kun én kirke: Sankta Gertruds Kyrka, som stammede fra Middelalderen med et kor og sakristi fra 1430'erne og et kirkerum fra ca. 1450, samt et kirketårn fra omkring 1670. Kirken undgik den store ildebrand i 1677, men efterhånden som befolkningstallet øgedes efter byens genopbygning i 1682, måtte den gamle kirke udbygges. I 1739 blev der bygget et tværskib mod nord og omkring 1760 også et tværskib mod syd. Det er således denne kirke, man ser idag, og den kirke, som også Wikström-familien må have frekventeret, ved vielser, barnedåb, nadverbesøgene 1-3 gange om året, samt begravelser. I 1805 ville Biskoppen i Linköping rive kirken ned, men planen blev dog opgivet.

WIKSTRÔM-FAMILIEN i VÂSTERVIK:
Jonas Wikström (ca. 1745-1793) og Catharina Andersdottar (ca.1747-1808) , (Tip3-oldeforældre til Alice)
--- Anna Maria Wikström, kaldet Anna Maja, født ca. 1763, død 19.11.1811.
-------- Brita Elisabeth Annasdottar/Wikstróm/Malmberg, kaldet Brita Lisa, uægte datter af Anders Malmberg, født 1781, død ca. 1825.
-------------- Adrian Falleij, søn af kobbersmeden Isac Magnus Falleij, født 1806, død 1860.
-------- Peter Christian Wikström (2), født 1795.
--- Catharina Elisabeth Wikström, kaldet Cajsa Lisa, født 20.4.1764, døbt 22.4. i Västervik (Tip2-oldenor til Alice). Drog omkring 1790 til Danmark, hvor hun blev gift med Christian Olsen. Hun døde i 1834.
-------- Ane Maria Olsen i København, født 1791, død 1807.
-------- Ane Cathrine Olsen i København, født 1793, død 1847.
-------- Ole Christiansen Olsen i København, født 1795, død 1795.
-------- Ole Christian Olsen i København (Tipoldefar til Alice), født 1796, død 1849.
-------- Johannes Olsen i København, født 1798, død 1798.
-------- Johannes Christian Olsen i København, født 1799, død 1831.
--- Nils Wikström, født 30.12.1766, døbt 4.1.1767 i Västervik. Gift med Maria Helena ("Maja Lena) Halling. Forsvand på havet? Var savnet i over 19 år, inden hans hustru fik betegnelsen "enke".
-------- Maria Cathrina Wikstróm (kaldet Maja Cajsa), født 1789.
-------------- Brita Cajsa Wikström, uægte, født 1814.
-------------- Elisabeth Margaretha Wikström, uægte, født 1817.
-------- Jonas Magnus Wikström, født 1792.
-------- Peter Christian Wikström (1), født 1794, død som spæd i 1794.
--- Jonas Wikström, født 26.9.1770, døbt 29.9. i Västervik. Druknet i 1825.

DE FØRSTE:

Den første gang, vi møder vores Wikström-familie i Västervik, er i 1763, da Sømanden Jonas Wikström den 15. April står fadder ved dåben af Maria Jacobsdatters uægte søn Petter. Jonas var måske da allerede gift og muligvis også far til sin ældste datter, men hverken vielse eller dåb findes i Västerviks kirkebog, ligesom heller ikke Jonas' og hustruen Catharina's dåb er fundet her.

I senere folketællinger, kaldet husförhörslängder, opgiver Jonas at være født i 1745 og Catharina at være født i 1747. De har altså værer ganske unge i 1763: henholdsvis 18 og 16 år!

Jonas Wikströms og Catharina Andersdotters første barn var datteren Anna Maria Wikström, som senere nogle steder angives som født i 1763 og andre steder i 1764, hvilket ikke kan være rigtigt, da hun var ældre end lillesøsteren, som blev født i April 1764. Anna Maria fik kælenavnet Anna Maja.

Hvor familien boede i disse første år, vides ikke, men da de senere blot flyttede rundt i Västerviks Ôstra Qvarter, kan man måske formode, at de også boede her i starten, hvor Jonas arbejdede som "tienare" og arbejsmand.

I 1764 blev Jonas og Catharina forældre til deres andet barn, en lille pige, som blev født den 20. April og døbt den 22. April i Västervik Kirke med navnet Catharina Elisabeth, som familien senere omdannede til kælenavnet Caisa Lisa.

Det lader ikke til, at der var nogle af Jonas' og Catharina's slægtninge med til dåben som faddere. Mon det unge ægtepar oprindeligt kom fra en anden by?

I 1766 blev familien forøget med endnu et barn. En dreng, født den 30. December, som ved dåben i Västervik Kirke den 4. Januar 1767 fik navnet Nils Wikström. Storesøster Anna Maja var da omkring 3 år gammel og søster Cajsa Lisa omkring 2 år. Forældrene Jonas og Catharina var her omkring 22 og 20 år gamle.

Fra 1769 kan vi følge Jonas og Catharina på de lister, som førtes over deltagere i nadvergangen. Jonas og Catharina fulgtes ad i kirke og til alters i Maj måned 1769 og i Januar og Juni måned 1770. Jonas angives her som tjenestekarl ("tienare"), men bopælen oplyses ikke.

Den 26. September 1770 fødtes parrets sidste barn, sønnen Jonas, som blev døbt den 29. September i Västervik kirke.

I årene efter fulgtes forældrene atter i kirke og til alters, i 1771 i Januar og Juni måned, i 1772 i Januar måned og i 1773 igen i Januar måned. De mindre børn har vel været med i kirken, men deltog naturligvis ikke i altergangen.

Fra 1772 ved vi omsider noget om, hvor i Västervik familien boede. I folketællingen, Husförhörslängden, ses familien i Östra Qvarteret nr. 76. Jonas' alder er ikke oplyst, men Catharina har angivet sin som 32 år. I så fald skulle hun være født i 1740, men 5 år senere angiver hun sin alder til 32, så det er ikke ligetil at vide, hvad der er rigtigt. I optællingen nævnes børnene Anna Maja på 11 år - men vist nok i huset hos en Köler, Caisa Lisa på 7, Niclas (Nils) på 5 og Jonas på 2 år.

I 1775 bor familien i Östra Qvarteret nr. 118 og kun de 2 sønner er hjemmeboende, Nils på 8 og Jonas på 5 år. I 1777 bor familien i samme kvarter, men nu i nr. 116. Og her oplyses alles aldre: Jonas: 32, Catharina: 30, Nils: 10 og Jonas: 7 år.

I listerne over nadversgæster angives ingen bopæl i disse år. De er i stedet delt op efter erhverv og Jonas med familie figurerer her under "Matroser och Sjömän". Som regel følges familien ad i kirke og til alters, men i de første år er børnene ikke med ved altergangen. Det lader til, at første altergang foregik omkring 15-16 års alderen.

I 1776 gik Jonas og Catharina til alters i Januar, Juni og December måned, i 1777 i April og August måned, i 1778 i Januar, April og Juli måned. I April var også Anna Maja til alters. Cajsa Lisa var ikke med i disse år, hvor hun jo også kun var 12-14 år gammel, men i 1777 var hun som 13-årig tjenestepige i huset hos Stadskirurg Cöhler i Östra Qvarteret nr. 131.

I 1779 boede familien i Östra Qvarteret nr. 104. Jonas angav at være 33 år og Catharina 32, mens Nils og lille Jonas - de eneste 2 hjemmeboende børn - var 12 og 9 år gamle.

Altergangen fortsatte som vanligt i disse år, Jonas og Catharina gik sammen i kirke i September 1779, mens Catharina også var til alters i Januar og April måned. Måske Jonas har været på søen i foråret. Anna Maja var forøvrigt med til alters de 3 gange sammen med sin mor. I dette år boede Anna Maja ellers som tjenestepige hos en Anders Svensson og hans familie. Hun angav her at være 19 år, måske for at gøre indtryk på skipperen Anders Malmberg, som boede i samme hus, nr. 75 i Östra Qvarteret. Han var nemlig meget ældre, 36 år gammel, og blev få år efter far til Anna Majas uægte barn.

I 1779 boede Cajsa Lisa heller ikke hjemme. Hun var som 15-årig tjenestepige hos Jacob Grubbe og dennes familie i Östra Qvarteret nr. 40.

I 1780 fulgtes Anna Maja med sine forældre til alters i både Januar og Marts måned, mens det blot var hende og mor Catharina, som gik til alters i Februar 1781. Det har måske været i slutningen af måneden, for den 13. Februar nedkom Anna Maja med et uægte barn, en lille pige, der i Västervik kirke den 16. Februar døbtes Brita Elisabeth. Anna Maja udlagde styrmanden Anders Malmberg som barnefar. Måske håbed hun på at blive gift med ham, som stadig er at finde i byen i December måned 1781, hvor han går til alters, samt i Marts, Maj og September 1782 og November 1783, hvorefter han ikke umiddelbart er at finde, ej heller som død. Sådan kan en drøm være bristet. Men det kan jo også godt bare have været et tilfældigt møde, som så resulterede i en lille faderløs pige, der herefter som efternavn kaldes både Annasdatter, Wikström og senere også Malmberg.

Anna Maja boede nu en tid hjemme hos sine forældre og senere voksede Brita Lisa op hos dem. I 1782 opgav familien deres alder til en folketælling: Jonas 37 år, Catharina 35, Cajsa Lisa 17, Nils 15 og Jonas 12. De boede her i Östra Qvarteret nr.116 og gik dette år ikke så samlet til alters. Jonas gik i September måned, Catharina i Juli og September, Anna Maja i April og August og Nils fik sin første altergang i Juli. Men i 1783 fulgtes Jonas, Catharina og Anna Maja atter ad i kirke i Marts og November måned, hvor de vistnok også her havde Cajsa Lisa med. Det var også dette år, at Nils' senere hustru Maria Helena Halling havde sin første altergang i Juni måned.

I 1785 var der påny folketælling og der udfærdigedes en "husförhörslängde" for dette og det følgende år. Nu boede familien i Östra Qvarteret nr. 138 - hvor de forøvrigt blev i en lang årrække - og denne gang skulle de talte opgive deres fødselsår! Sømanden Jonas oplyste året 1745, Catharina 1747, Anna Maja 1764, Nils 1767 og Jonas 1770. Med i familien var nu den lille Brita Lisa fra 1781. I opgørelsen står under 1786, at Anna Maja blev gift Wickström og at Nils også blev gift. Men selve vielserne foregik nu først i 1788.

Den vanlige altergang fortsatte i 1785, hvor Jonas, Catharina og Anna Maja mødte op i Juli og December måned, mens Nils kun fulgte med den sidste gang. I 1786 gik de dog alle til alters i Maj måned og i 1787 gik kun Jonas og Catharina i April og December.

Så blev det 1788 og et år med hele 2 bryllupper. Anna Maja blev viet til sømanden Christopher Peterson Wikström i hjemmet den 9. November og sømand Nils Wikström blev viet til Maria Helena Halling i hjemmet - vel hendes hjem - den 7. December. Og det var vel så efter denne vielse, at både Jonas og Catharina, samt søn Jonas gik til alters i December måned. Den nu 18-årige Jonas havde forøvrigt allerede været til alters i April måned.

I 1789 blev Jonas og Catharina bedsteforældre for anden gang, da Nils den 4. September blev far til en lille pige, som den 10. September blev døbt i Västervik Kirke og fik navnet Maria Catharina - med kælenavnet Maja Cajsa. Den lille pige havde fået "nøddåb" straks efter fødslen, men blev altså stærk nok til at kunne fremstilles i kirken den 10. og kom også til at leve i mange år.

Altergangen i 1789 fandt for Jonas', Catharinas og søn Jonas' del sted i December måned, mens Anna Maja gik til alters både i Februar, April og December. De næste 2 år 1790 og 1791 - var det kun Jonas, Catharina og søn Jonas, der gik til alters sammen, begge år i December måned.

Men netop i disse år var Cajsa Lisa rejst helt og holdent hjemmefra - ja hun havde også forladt Västervik og endog Sverige. Hun var på et ikke fastslået tidspunkt rejst til Danmark og slog sig i 1790 ned i København, hvor hun mødte sin kommende ægtemand, Konstabel ved Holmen Christian Olsen. Til brug for sin trolovelse og senere vielse måtte hun fremskaffe et altergangsbevis fra Sverige, og det blev fremlagt, da hun i November 1790 skulle vies i Holmens Kirke. I kirkebogen er noteret "Altergangs Beviis af Hr. Walbeck. dat. Westervik i Sverrig d. 10de Juli 1786". Cajsa Lisa blev trolovet den 2. November og viet den 26. November og hun kom til at tilbringe resten af sit liv i København, hvor hun fik 6 børn og 3 børnebørn. Hun døde den 14. Januar 1834 og det er tvivlsomt, om hun havde megen forbindelse med sin svenske familie i sin levetid.

Den 13. Januar 1792 blev Nils, der nu var "Styrmand", igen far, denne gang til en lille søn, som den 17. Januar blev døbt Jonas Magnus i Västervik Kirke. Nils boede her - og i hvert fald fra 1793 - i Östra Qvarteret nr. 28 sammen med den et år yngre Maja Lena (de var altså i 1792 henholdsvis 26 og 25 år gamle), og deres 2 børn, samt svigermoderen Maria Halling, enke efter tømreren Magnus Halling.

I 1793 gik Jonas, Catharina og søn Jonas til alters i Januar, men i December måned kom Catharina og sønnen til at gå alene, for da var den gamle sømand død. Jagtskipperen Jonas Wikström døde den 17. September af Brystfeber. Han blev begravet den 22. samme måned. På et tidspunkt herefter flyttede Anna Maja og Christopher Wikström ind hos Catharina og søn Jonas i Östra Qvarteret nr. 138. De havde ellers boet i samme kvarter nr. 125.

Hos Nils i nr. 28 kom der familieforøgelse i 1794. Den 26. Maj blev Nils far til sønnen Peter Christian, der blev nøddøbt samme dag og fremstillet i Västervik Kirke den 29. Maj. Bror Jonas og hans senere hustru Caisa Nehrman var blandt fadderne. Desværre døde den lille dreng allerede den 15. Juli samme år og blev begravet den 20. Catharina Andersdotter gik derpå til alters sammen med søn Jonas i December måned.

Hos Anna Maja - vist mens hun stadig boede i nr. 125 - var der også familieforøgelse. Den 4. Januar 1795 fødtes sønnen Peter Christian, der blev døbt den 5. Januar i Västervik Kirke. Det er mærkeligt, men drengen betegnes som uægte, og faderen som ukendt - og det skønt Anna Maja jo var lovformelig gift med Christopher Wikström. Men langt senere findes den oplysning, at han har været borte på søen længe, så han må sikkert antages at være omkommen derude - ligesom det senere blev Nils' skæbne. Præcis fra hvornår Christopher ikke længere var i hjemmet, er ikke helt klart.

I 1795 måtte Catharina gå alene til alters i Oktober måned, mens sønnen Jonas gik i Juni måned for derefter ikke at være tilstede i 1796 og 1797 - måske på søen også han? Her gik Catharina så igen alene i Juli 1796 og i Januar og December 1797. I 1798 derimod havde hun følgeskab: i August måned af datterdatteren Brita Lisa og i November af både Jonas og Brita Lisa, som i øvrigt også havde modtaget sakramentet i April måned, måske hendes første altergang.

Den næste folketælling foregik fra 1795 og dækkede perioden indtil 1803. Også her findes Catharina med familie i Östra Qvarteret nr. 138. Både Jonas og Brita Lisa, Anna Maja og Peter Christian er opført her, ligesom Christopher Wikström, dog med en ulæselig bemærkning. Det samme gælder for Nils i 1795, stadig opført i Östra Qvarteret nr. 28 med hustru og 2 børn.

I næste folketælling i 1797-1799 er der bemærkningen "til sjøs" ved Nils' navn og Maja Lena Halling har en oplysning om "abs.", men hvorfor hun er absolveret, nævnes ikke. Også ud for Jonas i Östra Qvarteret nr. 138 står "til sjøs", mens der ligefrem ud for Christopher står "...länga bortta". Faktisk viser det sig, at hverken Nils eller Christopher nogen sinde kom hjem fra søen igen. Omkomne på rejse, i krig, af sygdom eller på voldsommere vis? Det ved vi ikke, men tilbage står, at det var kvinderne og de mindreårige børn, som var ladt alene tilbage - bortset fra søn Jonas, der kom uskadt hjem fra sine sejladser - endnu i hvert fald.

Hvordan har de klaret sig? Alle de forladte kvinder og de måske faderløse børn? Hvordan opretholdt de livet, fik mad og penge til husleje og andre fornødenheder? Måske var der en grund til, at så mange kvinder - både i familien og i Västervik i det hele taget - fik uægte børn i disse år.

Men leve videre gjorde de. Og vor Jonas kom hjem igen og kunne gå til alters i Maj 1799, mens hans mor gik i September og sammen med Anna Maja i December. I år 1800 gik Catharina alene til alters i September måned, men sammen med både Jonas og Brita Lisa i November. Anna Maja gik til alters hele 3 gange det år: i April, August og December.

I 1801 gik Brita Lisa til alters i Marts måned, mens Jonas, Catharina og Anna Maja fulgtes ad i Maj. Den 21. Juni blev Jonas viet til pigen Catharina, kaldet Cajsa, Nährmand - "i hjemmet", som vel var hendes hjem. Hun flyttede derefter ind hos Jonas og hans familie i Östra Qvarteret nr. 138 og gik herfra første gang til alters alene i December måned.

De næste år boede de så 5 personer i den lille husstand, men Jonas var måske ikke hjemme i hverken 1802, 1803 eller 1804, eftersom han ikke figurerer på listerne over nadversgæster. I stedet fulgtes de 4 kvinder i kirke: Catharina, Anna Maja og Brita Lisa i April, Catharina og Cajsa i November og Anna Maja med Brita Lisa i September 1802. I november stødte Nils' hustru Maria Lena, der endnu ikke kunne kalde sig enke, fordi Nils blot var "borte", og hendes mor Maria Halling til. De havde ellers sammen været til alters i Januar og Juli måned.

I 1803 gik Catharina og Cajsa kun én gang til alters, i henholdsvis September og Juni måned. Anna Maja og Brita Lisa derimod var afsted 2 gange, både i April og i September. Maja Lena Halling var dette år kun til alters i December måned, mens hendes mor gik både i April, August og December.

Catharina gik ikke til alters i 1804. Hun var nu 57 år gammel og har måske været syg eller svageligt, for hun døde blot få år efter, men var dog til alters i 1805. Til gengæld gik Cajsa sammen med Anna Maja og Brita Lisa til alters i Juni måned 1804. Her mødtes de også med Maja Lena, mens hendes mor gik for sig selv i Marts og August.

I 1805 var Jonas atter hjemme og fulgtes med Cajsa til alters i Oktober måned, mens Catharina og Anna Maja var i kirke i August måned og Brita Lisa i Juni. Maja Lena og hendes mor var til alters sammen i Januar og December måned, men ud over det var gamle fru Halling også i Juni måned.

I 1806 fulgtes Jonas og Cajsa atter ad til alters i September måned, Anna Maja var i kirke både i Marts og Juni, mens Brita Lisa gik til alters i Februar og August. Derefter har hun nok holdt en pause, for den 6. December fødte hun en lille dreng, som blev døbt Adrian Falleij i Västervik Kirke den 9. December. Brita Lisa var da forlovet - hun omtales som "fästemö" - og endnu ikke gift med kopperslagaren Isac Magnus Falleij, som var ud af en gammel slægt af kobbersmede og som i 1807 kom til at overtage faderens kobbersmedie, der senere videreførtes af Adrian. Hverken Maja Lena eller hendes mor var til alters dette år, men den ældste datter Maja Cajsa var til sin måske første altergang i April måned. Og Catharina? Ja, hun kom ikke til alters efter 1805, hvorefter hun senere listen står anført som død.

Året 1807 var altså året, hvor den "gamle" kobbersmed Isac Falleij døde. Så gammel var han så heller ikke, da han døde den 5. November, blot 64 år og 2 måneder. Han efterlod sig hustruen Maria Söderberg samt flere børn og altså sønne Isac Magnus, der var forlovet med Brita Lisa Wikström, som nu også brugte sin fars efternavn Malmberg.

I dette år gik Jonas og Cajsa til alters i August måned, mens Anna Maja og Brita Lisa fulgtes derhen i Juli måned. Og Maja Lena fulgtes nu med sin datter Maja Cajsa i både Januar og September måned. Gamle fru Maria Halling var derimod kun med i Januar.

Til gengæld var hun til alters i både Januar og November måned i 1808, mens Maja Lena ikke kom afsted dette år. Anna Maja og Brita Lisa var sammen til alters i Februar måned, mens Jonas og Cajsa gik sammen i April og December. Her i December 1808 døde mor Catharina, Jack-Skepparen Jonas Wickströms Enke, den 17. af "andeläppa". Hun blev begravet den 22., og i kirkebogen angives hun at være 70 år, men hvis hendes tidligere angivelse af fødselsåret som 1747 er rigtig, kan hun kun have været 61-62 år gammel. Hendes efternavn er heller ikke korrekt, da det er blevet til Petersdatter, men hun er den eneste mellem de døde i en 10-års periode, der kan passe, og ægtefællen Jonas angaves også som Jack-Skeppar ved sin død, så mon ikke det er vores Catharina, som vi kan begrave her. Et hårdt liv må hun have haft, men hun og Jonas holdt dog sammen i alle årene og han var aldrig på de langfarter, som kostede hendes ældste søn Nils og svigersønnen Christopher livet. Hun savnede måske datteren Cajsa Lisa, der nu havde boet 18 år i København og fået børn her, som Catharina vel aldrig havde mødt. Havde hun mon overhovedet hørt om dem? Eller var Cajsa Lisa også bare forsvundet ligesom Nils? Yngste søn Jonas havde hun da og Anna Maja tog sig vel af sin gamle mor sammen med datteren Brita Lisa, der jo var opvokset hos sine morforældre. Catharina oplevede ikke at se hende vel gift, men hun var da i hvert fald forlovet med en god mand af en god familie. Så Catharina tog afsked med verden her kort før Jul i 1808 og den lille familie i Östra Qvarteret nr. 138 undergik snart endnu en forandring.

I 1809 var familien i Östra Qvarteret 138 altså reduceret til 4 voksne personer. Jonas og Cajsa gik sammen til alters i Oktober måned, mens hverken Anna Maja eller Brita Lisa fik sakramentet dette år. De er i hvert fald ikke længere opført her i nr. 138 og på et eller andet tidspunkt inden 1810 flyttede de da også til Södra Qvarteret nr. 40, hvor Brita Lisas forlovede, kobbersmeden Isac Magnus Falleij, boede. Den 22. April 1810 blev Brita Lisa og Isac Magnus så endelig gift i Västervik Kirke og i Maj 1810 gik både de og Anna Maja sammen til alters. Det samme gjorde Jonas og Cajsa, så her har bror Jonas og søster Anna Maja igen kunnet føle sig som den lille familie, hvoraf der i Västervik nu kun var de to søskende tilbage. Gamle Fru Halling var død den 13. April 1810, 81 år og 1 måned gammel, af alderdom, og blev begravet den 20. April, så Maja Lena måtte nu gå alene til alters i September måned 1810. Desuden havde hun også været alene afsted i Juli måned året før.

Året efter fik Nils' søn Jonas Magnus sin første altergang i April måned 1811, mens hans mor gik til alters i Juli. Jonas og Cajsa gik sammen til alters i Februar måned, mens Brita Lisa og Isac Magnus gik i Maj måned. Måske gik Anna Maja i Juni måned, men det ser ud som om det er streget over og der er tilføjet "afl.1811". Anna Maja må altså være død på et tidspunkt herefter, men der er ikke fundet oplysning om det i Västervik kirkebog. Hun ses dog ikke længere på listerne over nadvergæster.

Det gør derimod Brita Lisa og Isac Magnus, som fulgtes ad i Marts 1812, i 1813 (den 23. Januar og den 19. November), 1814 (den 29. Maj) og 1815 (den 26. Februar og den 14. November). I samme periode fulgtes også Jonas og Cajsa som altid i kirke og modtog sakramentet den 11. April 1812, samt 2 gange i 1813 (den 30. Marts og den 31. December), og 1814 (den 2. Maj og den 11. December). I 1815 gik de første gang hver for sig, Jonas den 24. Februar og Cajsa den 3. April, mens de fulgtes ad den 29. Oktober. I Febraur 1812 fulgtes Maja Lena også med Jonas Magnus i kirke, mens de gik hver sig i September måned, Maja Lena den 2. og Jonas Magnus den 19. Datteren Maja Cajsa er ikke med familien til alters i disse år, hvor hun antagelig er ude at tjene og fulgtes med familien, som hun boede hos.

Heller ikke i 1813 var Maja Cajsa med, mens Maja Lena gik til alters den 17. April og Jonas Magnus den 17. November. Han blev som voksen også sømand og har vel været ude at sejle om sommeren. I 1814 og 1815 fulgtes de imidlertid alle 3 til alters, første år den 18. Juni og sidste år den 3. Maj.

Der er i disse år, at der på "Husförhörslängden" for Östra Qvarteret nr. 113 ud for Nils noteres, at han i 1814 har været borte i 17 år! Det vil altså sige fra 1797 og da han og Maja L ena var blevet gift i 1788, er det ikke mange år de har haft sammen, inden han forsvandt derude på havet. Dér i 1797 var Maja Cajsa kun knap 8 år og Jonas Magnus blot 5, så det meste af deres barndom har de levet som faderløse. Det er også i "Husförhörslängden" efter 1797, at der for Nils var noteret "til sjøs" og siden har åbenbart ingen hørt fra ham.

På et tidspunkt i perioden 1810-1815 er også Jonas noteret som "til søs", men han kom da heldigvis hjem igen og fik mange gode år med Cajsa. Den måde de næsten altid følges ad til alters, kan måske tolkes som at de havde et godt ægteskab, desværre ikke velsignet med børn. I stedet tog de på et senere tidspunkt en lille pige til sig, men nogen rigtig del af familien blev hun vist ikke.

Anna Maja havde - som Maja Lena - ikke mget held med sit ægteskab med Christopher Wikstróm, for i "Husförhörslängden" for 1810 og frem ses han heller ikke og i stedet er der et utydeligt notat fra 19. November 1811. Denne optegnelse stammer fra folketællingen i Södra Qvarteret nr. 40, hvor Anna Maja jo er flyttet ind sammen med Brita Lisa og Adrian. Christopher er altså anført, men lader ikke til at have været til stede. Men også for ham gælder det, at der allerede i tællingen efter 1797 er noteret "længe borte". Måske har han og Nils været på havet sammen og mistet livet der.

I 1814 kom der til gengæld nyt liv i familien, da den nu 25-årige Maja Cajsa, Nils og Maja Lenas ældste barn, fødte en uægte datter den 24. November. Hun blev døbt Brita Cajsa i Västervik Kirke den 26. November og flere familiemedlemmer stod fadder: både Brita Lisa og hendes mand Isac, samt Maja Cajsas bror Jonas Magnus. Maja Cajsa blev derpå absolveret den 2. Maj 1815.

I årene 1816-1820 boede Brita Lisa stadig med mand og søn i Södra Qvarteret nr. 40. Om Adrian bemærkes her, at han var "scholaris", altså skoleelev, antagelig ved en latinskole. Jonas og Cajsa boede også stadig i deres tidligere bolig i Östra Qvarteret nr. 138 og de havde nu hos sig fosterdatteren Maria Lovisa Vesterström, som var født den 2. Oktober 1809 i Västervik som datter af styrmanden Jonas Peter Westerström og hustruen Maria. Den lille pige havde i 1811 mistet sin far, død af lungesot på langfart, og den 4. Maj 1818 sin mor, ligeledes død af lungesot. Der var begravelse den 7. Maj og det er vel i dagene heromkring, at Jonas og Cajsa har taget barnet til sig.

I samme periode boede Maja Lena stadig i Östra Qvarteret nr.113 sammen med Jonas Magnus og Maja Cajsa og dennes 2 døtre, hvoraf den yngste, Elisabeth Margaretha blev født den 30. April 1817 og døbt samme dag. I "Husförhörslängden" er der flere notater om familien, blandt andre at døtrene er uægte og at det "ej er bevist om mannen er död, som varit 1814 bortta i 19 år" !. Og så var Jonas Magnus iøvrigt også til søs i nogle perioder. Han ses da heller ikke at have været til alters i alle årene fra 1816 til 1823, mens Maja Lena og Maja Cajsa var den 26. Maj 1816, men derefter holdt en pause indtil den 10. November 1821.

Jonas og Cajsa var som sædvanligt flittige kirkegængere og nadvergæster, som regel - men ikke altid - sammen. I 1816 var det for eksempel kun Cajsa, der gik den 17. November, mens de begge var afsted den 2. August 1817. I 1818 var Cajsa til alters den 14. Februar og 29. August, mens Jonas gik den 14. April. Så fulgtes de ad i 1819 både den 10. April og den 17. September, samt den 29. Juli 1820.

Enkelte gange mødtes de ved altergangen med andre familiemedlemmer. Det skete i 1816, da også Brita Lisa og Isac Magnus var til alters den 17. November, men det var mere undtagelsen end reglen. Brita Lisa og familien var slet ikke til alters i 1817, men i 1818 gik hun alene den 10. Marts og Isac Magnus den 15. Marts. I 1819 fulgtes de ad den 27. Marts og det samme skete den 20. Maj 1820.

I perioden 1820-1825 var det også Jonas og Cajsa, som var mest flittige med altergangen. Her fulgtes de atter ad den 29. Juli 1820, den 16. Maj 1821, den 10. Marts 1822, den 8. Marts 1823 og den 1. Maj 1824. Den 3. Juli 1825 måtte Cajsa gå den tunge gang alene, for da var Jonas død. Han druknede den 12. April på en rejse mellem Västervik og Norköping "med en skippsbåt i storm omkommen i Skärgården utanför ......". Sammen med Jonas angives i kirkebogen også 3 andre "omkommen vid samma tillfälle". Det var skipperen selv, Petter Westerberg på 64 år, samt 2 andre sømænd, hvoraf den ene efterlod sig en enke og ikke mindre end 6 børn, der nu blev faderløse. Jonas efterlod sig da "kun" sin hustru og fosterdatteren, som derpå flyttede bort. Hårdt må det have været for Cajsa efter de mange år sammen. Næsten sølvbryllup kunne de have nået, viet i 1801. Jonas blev kun 44 år, men levede dog så meget længere end sin storebror Nils og svoger Christopher, der jo begge havde været savnet siden omkring 1797.

Så var alle de 4 Wikström-søskende ikke længere at finde i Västervik og kun Cajsa Lisa levede endnu i København. Men Wikström slægten levede jo da stadig videre i Anna Majas datter Brita Lisa og barnebarnet Adrian Falleij, samt i Nils' børn Maja Cajsa og Jonas Magnus, samt datterdøtrene Brita Cajsa og Elisabeth Margaretha.

De sidste børnebørn var for unge til at gå til alters, men efter at Brita Lisa og Isac Magnus Falleij sammen havde været til alters den 20. Maj 1820 og den 8. December 1821, kunne Adrian få sin første altergang den 12. Maj 1822. Mærkeligt nok var forældrene slet ikke til alters dette år, men så gik hele familien til gengæld samlet den 11. Januar 1823. Dog ses forældrene ikke i hverken 1824 eller 1825, mens Adrian var til alters den 26. Februar 1825. Den 13. Oktober 1824 døde iøvrigt Isac Magnus' mor af alderdom, og herefter kan det se ud som om familien er flyttet væk.

Maja Lena og hendes familie var vist ikke de mest trofaste kirkegængere i disse år. I 1820 er de slet ikke noteret, men den 10. November 1821 gik da både Maja Lena og Maja Cajsa til alters, I 1822 ses de igen ikke, mens Maja Lena gik sammen med Jonas Magnus den 18.Oktober 1823. I 1824 og 1825 er de derimod ikke noteret.

Omkring 1825 er Brita Lisa tilsyneladende død. Hun ses ikke mere blandt altergængerne og i folketællingerne Og den 28. Marts 1826 blev Isac Magnus far til datteren Hilda Theresia Alethé, hvis mor var hans "hustru Mártha Christina Höijer", som var blevet enke med 5 børn efter farveren Per Gustaf Berg den 10. Juni 1823. Hvornår Isac Magnus er blevet gift, er ikke oplyst, men han flyttede tilsyneladende andetsteds hen og Adrian blev senere gift med en af sine stedsøstre Maria Constantia Berg.

Og her er vi så oppe i 1830'erne, hvor Adrian Falleij som nævnt blev gift den 19. April 1831, mens Jonas Magnus Wikström blev gift den 8. August 1834 med Anna Ericsdtr. Cullander. Da var Jonas Magnus 42 år gammel og sømand. Og bruden var 43 og enke. Men hvordan det så gik videre, må vi gemme til en anden historie.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.11.2020 og sidst opdateret d. 6.1.2021