HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

CATHARINA ANDERSDOTTER i Västervik

- ca. 1747 - 1808 -

Den idag kendte LINIE er:

Jonas Wikström og Catharina Andersdotter (Tip3-oldeforældre til Alice)

Catharina Elisabeth Wikström og Christian Olsen (Tip2-oldeforældre til Alice)

Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)

Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)

Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)

Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

CATHARINA ANDERSDOTTER var Tip3-oldemor til Alice. Hun var gift med arbejdsmand, sømand og "jagt skeppare" Jonas Wikström og boede med ham i den lille svenske by Västervik i det nordlige Småland ved Skärgården. Hun levede fra ca. 1747 til 1808.

Catharina var datter af en Anders, men vi kender ikke navnet på hendes mor. Vi ved heller ikke, hvor Catharina var født, ej heller præcist hvornår.

I senere folketællinger, som i Sverige kaldes "Husförhörslängder", angiver hun sin alder med nogen variation. I de tidligste år anføres blot personernes alder og her angiver Catharina for 1777 at være 30 år gammel. Hun skulle så være født i 1747. Når man betænker, at hendes første barn blev født omkring 1763, har hun i så fald været en meget ung mor - og barnets far, Jonas Wikström, en en meget ung far, da Catharina angiver at være 2 år yngre end ham.
I 1779 angiver Catharina at være 32 år og fødselsåret skulle jo så stadig være 1747.
I 1782 angiver hun sin alder til 35 år. Fødselsåret er altså stadig 1747.
Fra 1785 skal personerne nu angive deres fødselsår istedet for alderen og her angiver Jonas det som 1745. Og Catharina angiver her sit fødselsår til 1747, og det gør hun også i 1789, hvor Jonas stadig angiver sit som 1745. Han skulle altså nu være 44 år gammel. og Catharina 42.
I de følgende år fortsætter Catharina med at angive fødselsåret som 1747, men i år 1800 står der istedet for 1740. I så fald skulle hun her være 60 år gammel istedet for de 53. Kunne hun mon ikke mere rigtig huske, hvor gammel hun egentlig var. Eller var det sønnen Jonas, som skulle angive året og som ikke var helt sikker på sin mors alder
Ved Catharinas død den 17. December 1808 angives det i kirkebogen, at hun var 70 år gammel. Det flugter jo nogenlunde med de 60 år, som blev angivet i år 1800, men ikke med fødselsåret 1747, som hun selv så mange gange opgav. I så fald skulle hun kun have været 60 år ved sin død. De øvrige oplysninger i kirkebogen bekræfter imidlertid, at det er den rigtige Catharina, vi har med at gøre, nemlig "Jack-Skepparens Jonas Wickströms Enka". Til gengæld er der heller ingen, der har kunnet huske hendes efternavn, der er blevet til Petersdotter i stedet for Andersdotter. Der er imidlertid ikke andre Catharina'er, enke efter en Jonas, i kirkebogen i disse år. Og i Husförhörslängden for 1805ff står der "Enkan död", så det må antages med rimelig stor sikkerhed, at det er vor Catharina, som er død i 1808.

Det er muligt, at Catharina - og hendes ægtemand Jonas Wikström - var født og døbt i en anden by end Västervik og måske blev de også gift der, ligesom det er muligt, at deres første barn er blevet døbt i et andet sogn.

For den første gang, vi finder Jonas Wikström i Västervik er den 15. April 1763, hvor han står fadder ved dåben af Maria Jacobsdotters søn Petter. Catharina er imidlertid ikke nævnt i denne forbindelse.

I 1763 må hendes første barn, datteren Anna Maria, imidlertid være blevet født og døbt andetsteds, og formodentlig er Catharina også dette år blevet gift med Jonas i en anden by, da disse begivenheder ikke kan findes i kirkebogen for Västervik.

Første gang, vi i Västervik træffer på Catharina, er i 1764, hvor hendes andet barn Catharina Elisabeth bliver født den 20. April og døbt i byens Kirke den 22. samme måned. Jonas er da tjenestekarl og Catharina står angivet som hans hustru Cath. Wikström. Der lader ikke til at være familie blandt fadderne, hvilket jo kunne skyldes, at det unge par kommer fra en helt anden by. Hvis Jonas' fødselsår sættes til 1745, er han altså blot 19 år gammel ved sit andet barns fødsel. Og hvis Catharina virkelig er 2 år yngre, har hun jo så kun været 17 år gammel - og endnu yngre, da det første barn blev født.

I Västervik var der dengang kun én kirke: Sankta Gertruds Kyrka, som stammede fra Middelalderen med et kor og sakristi fra 1430'erne og et kirkerum fra ca. 1450, samt et kirketårn fra omkring 1670. Kirken undgik den store ildebrand i 1677, men efterhånden som befolkningstallet øgedes efter byens genopbygning i 1682, måtte den gamle kirke udbygges. I 1739 blev der bygget et tværskib mod nord og omkring 1760 også et tværskib mod syd. Det er således denne kirke, man ser idag, og den kirke, som også Wikström-familien må have frekventeret, ved vielser, barnedåb, nadverbesøgene 1-3 gange om året, samt begravelser. I 1805 ville Biskoppen i Linköping rive kirken ned, men planen blev dog opgivet.

Desværre står der ikke i kirkebøgerne noget om, hvor Catharina og familien boede i disse år. Og desværre mangler Husförhörslängderne også i perioden 1730-1770, så det er først fra 1772, at vi med sikkerhed kan sige, at familien boede i den østlige del af Västervik, i det der kaldes Östra Qvarteret. Västervik var dengang opdelt i 4 kvarterer, Nordra Qvarteret, Västra Qvarteret, Södra Qvarteret og Östra Qvarteret, som lå op til vigen Gammelby Wiken, mellem Rådmansgatan i vest og vigen i øst, og mellem Skolegatan i nord og Qvarngatan i syd. Mod vest lå også midt i Rådmansgatan torvet foran Rådhuset, som stod på dettes vestside. Men sømandsfamilierne har nok boet nede ved vandet, og nogle af de numre, som familien henføres til i senere Husförhörslängder, hører til den idag restaurerede gruppe af små fiskerhuse "Båtmansstugorna", som i 1700-tallet blev bygget som tjenesteboliger for stadens bådsmænd.

Men måske har Catharina og Jonas allerede tidligere boet i dette kvarter, hvor de gennem hele livet blev boende, dog tilsyneladende på lidt forskellige adresser.

I 1766 blev Catharinas tredie barn født. Det var den første søn, født den 30. December og døbt i Västervik Kirke den 4. Januar 1767, hvor han fik navnet Nils. Blandt fadderne var skippere og sømænd og deres hustruer, blandt andre en Catharina Jonasdotter, kan det mon have været en slægtning til Jonas? Dog var navnet Jonas ikke ualmindeligt i Västervik og ej heller kvindenavnet Catharina. Hvis denne Catharina eventuelt skulle være Jonas' mor, er det ganske sandsynligt, at han var opkaldt efter sin morfar, og at han derefter opkaldte sin datter Catharina Elisabeth efter sin mor. Vi har dog ingen beviser for dette og familiemedlemmer til Catharina og Jonas glimrer ellers ved deres fravær.

I Sankta Gertruds Kyrka førtes dengang udførlige lister over de sognebørn, som gik til alters og modtog nadveren. Listerne kaldes "Längder över nattvardsgäster" eller "Kommunionlängder" og de udfyldtes nidkært for hvert år med navne og med hvilke måneder, de pågældende indfandt sig i Kirken.

Her ser vi i Maj 1769 for første gang Catharina og Jonas til alters. Jonas' erhverv er her angivet som "tienare", altså tjenestekarl. Der står ikke her - som i husförhörerne - noget om alder eller fødselsår, ligesom børnene først figurerer, når de er gamle nok til at modtage nadveren. Desuden er de første lister ikke ført efter bopælskvarter, men derimod efter erhverv og her findes Catharina og Jonas under "Wacht och Arbets Karlar". Det lader altså ikke til, at Jonas på dette tidspunkt ernærede sig som sømand.

Denne første liste går fra 1769 til 1773 og Catharina og Jonas følger det almindelige mønster med at gå til alters 1-2 gange om året. I 1770 og 1771 i Januar og Juni måned, mens de i 1772 og 1773 kun går i Januar.

Den 26. September 1770 fødtes familiens sidste barn, sønnen Jonas, der blev døbt den 29. September i Västervik Kirke. Hvis vi stadig går ud fra, at Jonas var født i 1745, var han så nu efterhånden blevet 25 år. Hvis Catharina var 2 år yngre, skulle hun altså være 23 år.

Hvis vi stadig holder os til disse fødselsår, skulle Catharina og Jonas så 2 år efter, i Hüsförhörslängden for 1772 være 25 og 27 år gamle. Men her angives Catharina at være 32! Mens der for Jonas ikke er angivet nogen alder. Der er forøvrigt her, at vi finder familien boende i Östra Qvarteret under nr. 78. Og her er børnene så også listet: Anna Maja på 11 år(?), Caisa Lisa på 7, Niclas på 5 og Jonas på 2 år. Bemærk, at man her benytter "kælenavnene" Maja for Maria, Caisa for Catharina, Lisa for Elisabeth. Anna Maja er på et tidspunkt streget ud og der er tilføjet Stina - hvilket umiddelbart ikke giver nogen mening. Til gengæld er der en anden interessant oplysning "t.(?) hos Köler". Den lille pige, der jo burde være omkring 9 år gammel, er altså tjenestepige hos Stadskirurg Joh. Anders Köhler. Han var gift med Anna Dorothea Halling og Nils Wikström blev senere gift med en Halling-pige, så måske der har været en eller anden familierelation her? Eller også bare en tilfældighed. Når alt kommer til alt, var Västervik jo dengang blot en lille by; i år 1800 havde den et befolkningstal på 2.985 personer og det har antagelig været noget lavere i 1772.

Det var altså meget tidligt, at Catharina og Jonas sendte deres pigebørn ud at tjene. Man kan vel deraf udlede, at der ikke var mange penge at gøre godt med derhjemme og at det var svært at mætte så mange munde. - Og så var der jo egentlig ikke så mange børn, som andre familier ofte havde. Under alle omstændigheder var Catharina og Jonas alene tilbage med sønnerne Nils og Jonas, da Husförhörslängden for 1775 blev ført.

Fra nu af angives Jonas at være Sjöman og ikke længere Tienare. Bopælen er stadig i Östra Qvarteret, men nu angivet som nr. 118. Og under 1775 er der ikke angivet nogen alder for forældrene, som jo må have været 30 og 28 år gamle, men kun for børnene: Nils på 8 og Jonas på 5.

Og så er der en lidt kryptisk bemærkning ud for Catharina og Jonas: "bor 1777 ut i N. 116" - men de står nu stadig anført ud for nr. 118 i 1777-listen. Og her har man anført deres alder: Jonas 32 år, Catharina 30, Nils 10 og Jonas 7. (Bemærk, at Catharina angav at være 32 år i 1772, mens hun nu i 1777 kun er 30 år!).

I 1776 gik Catharina og Jonas til alters hele 3 gange: i Januar, Juni og December måned, mens det i 1777 kun blev til 2 gange: i April og August. I 1778 gik de atter 3 gange: i Januar, April og Juli - og i April havde de Anna Maja med, der nu som omkring 15-årig vel havde sin første altergang. I denne periode var Caisa Lisa ikke hjemme, nu var det hendes tur til at tjene hos Stadskirurg Cöhler. Familien er iøvrigt fra 1776 listet under erhvervene "Matroser och Sjömän".

I 1779 gik Catharina og Anna Maja sammen til alters i Januar, April og September, men det var kun i September, at Jonas var med. Han har muligvis været på søen tidligere på året. I dette års Husförhör står familien under nr.104, tilsyneladende i hus med H.And. Törnquist. Jonas' alder angives til 34, Catharinas til 32, Nils' til 12 og Jonas' til 9. I 1779 kom Anna Maja i huset hos Timmermand And. Svenson og dennes hustru Catharina Jonasdotter (familie???? - det var måske hende, der var fadder til Nils i 1767, men hun er nu 52 år, så hun kan dårligt være Jonas' mor). I samme hus boede den 36-årige skipper Anders Malmberg, som Anna Maja fik en affære - og et barn - med. I 1779 var den nu 15-årige Caisa Lisa i huset hos Hr. Jacob Grubbe.

Hvor Caisa Lisa herefter ikke så hyppigt optræder med familien boede Anna Maja åbenbart ofte hjemme, hvor hun fulgtes med Catharina og Jonas til alters i Januar 1780, mens kun hun og moderen gik i Marts måned dette år. Mon Jonas var på søen denne sommer? Han var heller ikke til alters i 1781, så måske har han været på en længere tur. Imens gik Catharina og Anna Maja sammen i Februar måned, den måned hvor Catharinas første barnebarn blev født! Anna Maja nedkom nemlig med den uægte datter Brita Elisabeth den 13. Februar 1781. Barnet blev døbt i Västervik Kirke den 16. Februar og Anna Maja opgav "Styrmannen Anders Malmberg" som barnefader.

I 1782 kom Jonas åbenbart hjem igen, for han gik til alters i September måned sammen med Catharina, der også havde været afsted i Juli måned, mens Anna Maja var gået i April og August. Og i Juli måned havde Catharina haft sønnen Nils med til hans første altergang. Det lader jo til, at Anna Maja boede hjemme efter disse oplysninger, men i Husförhöret for 1782 figurerer hun ikke. Det gør derimod Caisa Lisa, der må have være mellem 2 tjenestesteder. Hun var da 17 år, mens Jonas var 37, Catharina 35, Nils 15 og Jonas 12. Bopælen var nu nr. 116 i Östra Qvarteret.

I 1783 kunne Catharina og Jonas gå til alters sammen i Marts og November måned og denne sidste gang sammen med Anna Maja, som også havde været der i Januar.

Anna Maja boede nu hjemme hos Catharina og Jonas sammen med brødrene Nils og Jonas og sin lille datter. I Husförhöret for 1785 skal personerne ikke længere angive deres alder, men derimod deres fødselsår og Jonas og Catharina listes med årene 1745 og 1747, mens Anna Maja angives med 1764 - hvilket jo ikke er rigtigt, da det var det år hendes lillesøster Caisa Lisa blev født. Nils og Jonas får årene 1767 og 1770, mens Brita Elisabeth Annasdotter får året 1781.

I 1785 gik Jonas, Catharina og Anna Maja sammen til alters i Juli og December måned og den sidste gang var også Nils med. I 1786 gik de alle kun én gang: i Maj måned, mens Catharina og Jonas gik sammen i April og December 1787, samt i December 1788. Dette år gik unge Jonas også til alters i April og Dcember måned.

Her i slutningen af 1788 fik Catharina 2 af sine børn gift. Den 9. November blev Anna Maja viet i hjemmet til sømanden Christopher Peterson Wikström - måske en slægtning, måske ikke. Det er ikke belyst nærmere. Og den 7. December blev Nils, der nu også ernærede sig som sømand, viet i hjemmet (vel brudens?) med Maria Helena Halling.

Hvor Anna Maja og Christopher boede straks efter vielsen, er ikke helt klart, men Catharinas barnebarn Brita Elisabeth blev i hvert fald boende hos hende, Jonas og unge Jonas, ifølge Husförhöret 1789 stadig i Östra Qvarteret, men nu i No.138. Som vist var en af de ovennævnte Båtmansstugor ved stranden. Jonas og Catharina angiver her samme fødselsår som forud: 1745 og 1747.

På et tidspunkt i denne periode - efter 1786, hvor hun havde fået "Altergangs Beviis af Hr. Walbeck. dat. Westervik i Sverrig d. 10de Juli 1786", og før slutningen af 1790 - rejste Caisa Lisa hjemmefra. Ikke blot fra Västervik, men fra Sverige. Hun endte i København, hvor hun mødte sin kommende ægtemand, Konstabel ved Holmen Christian Olsen, med hvem hun blev trolovet den 2. November 1790 og viet den 26. November i Holmens Kirke.

I 1789 blev Catharina farmor, da Nils' datter Maria Catharina blev født den 4. September. Barnet var svageligt, så det blev straks nøddøbt, men kunne fremstilles i Kirken den 10. September. Samme år, samt de følgende 2 år (1790 og 1791) gik Catharina og Jonas, samt unge Jonas til alters i December måned og i 1789 fulgte Anna Maja, der også havde været i Februar og April, med dem.

Den 13. Januar 1792 blev Catharina atter farmor, da Nils' søn Jonas Magnus blev født. Han døbtes i Kirken den 17. Januar, opkaldt efter sin farfar og sin morfar Magnus Halling.

I 1793 gik Catharina, Jonas og unge Jonas til alters i Januar måned, men på et eller andet tidspunkt herefter begyndte Jonas at skrante og den 17. September 1793 døde han af brystfeber. Han blev begravet den 22. September og kirkebogen oplyser, at han var 66 år gammel, hvilket jo ikke kan passe, hvis han var født i 1745 og derfor skulle være 48 år gammel. Han benævnes her Jagt-Skeppare. En jagt var "en mindre båd med pælemast med gaffel-bomsejl og 2 eller 3 forsejl, normalt har båden et fladt agterspejl. Den blev oftest sejlet af en skipper og en sømand, der kunne være ganske ung. Indtjeningen var generelt ikke stor nok til flere lønninger - beboelsesforholdene heller ikke til mere end en eller to mand." (mail fra Jørgen Marcussen 8.12.2020. www.jmarcussen.dk)

Nu stod så den omkring 46 år gamle Catharina alene tilbage i Östra Qvarteret nr. 138 sammen med den endnu ugifte søn Jonas på 23, der vel nu som befaren sømand måtte forsørge sin mor sammen med svogeren Christopher, som efter 1795 med Anna Maja flyttede ind i Catharinas hus, hvor den lille Brita Lisa jo også levede. Ældste søn Nils, der boede med sin hustru og 2 børn i Östra Qvarteret nr. 28, har måske også hjulpet sin mor, men han havde selv i sin familie også hustruens mor, den 58-årige Maria Halling. Inden det sørgelige år var omme, nåede Catharina og unge Jonas at gå til alters endnu engang, i December måned.

Den 26. Maj 1794 blev Catharina igen farmor, da Nils' søn Peter Christian blev født. Barnet blev nøddøbt, men kunne da fremstilles i Kirken den 29. Maj. Unge Jonas var blandt fadderne, ligesom hans senere hustru Caisa Nerman. En anden fadder var Kopparslagaren Anders Lindgren. Det er første gang, at vi møder en kobbersmed i forbindelse med familien og det var måske gennem denne forbindelse, at Catharinas datterdatter Brita Lisa lærte sin kommende ægtemand at kende, da han også var kobbersmed.

Allerede den 15. Juli 1794 døde Catharinas lille nye sønnesøn. Kun 7 uger gammel bukkede han under for kighosten og måtte begraves den 20. Juli.

Anna Maja og Christopher havde ellers i en periode boet i Östra Qvarteret nr. 125, men på et tidspunkt efter 1794 skete der en forandring.

Året efter, den 4. Januar 1795, nedkom Anna Maja med en lille søn, som blev opkaldt efter sin afdøde fætter. Peter Christian blev døbt i Västervik den 5. Januar, men underligt nok angives barnet som uægte. Og der er i kirkebogen yderligere noteret "faderen ukendt". Anna Maja var da ellers lovformelig gift med Christopher Wikström siden 1788. Men i Husförhöret er han på et tidspunkt efter 1793 angivet som "til søs" og langt senere omtales han som "har været længe borte", så han er forsvundet på en eller anden måde. Stukket af eller druknet? Hans skæbne er uvis.

Det var muligvis - og vel også sandsynligvis - på dette tidspunkt, at Anna Maja valgte at flytte fra nr. 125 og ind hos sin mor i nr.138 sammen med sin lille søn. Vi aner et billede af en familie, der hjælper hinanden og træder til, hvor man kan. Catharina og Jonas, der hjalp med at opfostre Anna Majas uægte barn og nu Anna Maja, der sørger for at være der for sin mor. Som så samtidig kan hjælpe til med at passe endnu et af datterens uægte børn. Og med i hele denne "hjælpeorganisation" troner så unge Jonas, der i December måned 1794 modtog nadveren sammen med sin mor, men lader til at have været på søen i 1796 og 1797.

I 1795 gik Catharina alene til alters i Oktober måned, mens Jonas havde været der i Jui måned - for så først at komme igen i November 1798.

I 1796 gik Catharina til alters i Juli måned. Og i 1797 i Januar og December.

I 1797 noteres Catharinas søn Nils i Husförhörslängden for at være "til søs" og herefter ophører tilsyneladende ethvert livstegn fra ham, så hustruen Maja Lena sidder alene tilbage med de 2 små børn Maria Catharina og Jonas Magnus. De bliver dog boende i Östra Qvarteret nr. 28 sammen med Maja Lenas mor. Endnu en lille familie af kvinder og børn, hvor husfaderen og forsørgeren er forsvundet.

I folketællingen for 1797-1799 er der også ud for Jonas i Östra Qvarteret nr. 138 bemærkningen "til sjøs", mens der ligefrem ud for Christopher står "...länga bortta". Faktisk viser det sig, at hverken Nils eller Christopher nogen sinde kom hjem fra søen igen. Omkomne på rejse, i krig, af sygdom eller på voldsommere vis? Det ved vi ikke, men tilbage står, at det var kvinderne og de mindreårige børn, som var ladt alene tilbage - bortset fra søn Jonas, der kom uskadt hjem fra sine sejladser - endnu i hvert fald.

I 1798 lader det til, at Brita Lisa havde sin første altergang i April måned, hvorefter hun fulgtes med sin mormor i August og de to fik følgeskab af Jonas i November.

I Maj 1799 var Jonas atter hjemme og kunne gå til alters, mens Catharina gik i September og sammen med Anna Maja i December. I år 1800 gik Catharina alene til alters i September måned, men sammen med både Jonas og Brita Lisa i November. Anna Maja gik til alters hele 3 gange det år: i April, August og December.

I 1801 gik Brita Lisa til alters i Marts måned, mens Jonas, Catharina og Anna Maja fulgtes ad i Maj. Den 21. Juni blev Jonas viet til pigen Catharina, kaldet Cajsa, Nährmand - "i hjemmet", som vel var hendes hjem. Hun flyttede derefter ind hos Jonas og hans familie i Östra Qvarteret nr. 138 og gik herfra første gang til alters alene i December måned.

De næste år boede de så 5 personer i den lille husstand, men Jonas var måske ikke hjemme i hverken 1802, 1803 eller 1804, eftersom han ikke figurerer på listerne over nadversgæster. I stedet fulgtes de 4 kvinder i kirke: Catharina, Anna Maja og Brita Lisa i April, Catharina og Cajsa i November og Anna Maja med Brita Lisa i September 1802. I november stødte Nils' hustru Maria Lena, der endnu ikke kunne kalde sig enke, fordi Nils blot var "borte", og hendes mor Maria Halling til. De havde ellers sammen været til alters i Januar og Juli måned.

I 1803 gik Catharina og Cajsa kun én gang til alters, i henholdsvis September og Juni måned. Anna Maja og Brita Lisa derimod var afsted 2 gange, både i April og i September. Maja Lena Halling var dette år kun til alters i December måned, mens hendes mor gik både i April, August og December.

Catharina gik ikke til alters i 1804. Hun var nu 57 år gammel og har måske været syg eller svagelig, for hun døde blot få år efter, men var dog til alters i 1805. Til gengæld gik Cajsa sammen med Anna Maja og Brita Lisa til alters i Juni måned 1804. Her mødtes de også med Maja Lena, mens hendes mor gik for sig selv i Marts og August.

I 1805 var Jonas atter hjemme og fulgtes med Cajsa til alters i Oktober måned, mens Catharina og Anna Maja var i kirke i August måned og Brita Lisa i Juni. Maja Lena og hendes mor var til alters sammen i Januar og December måned, men ud over det var gamle fru Halling også i Juni måned.

I 1806 fulgtes Jonas og Cajsa atter ad til alters i September måned, Anna Maja var i kirke både i Marts og Juni, mens Brita Lisa gik til alters i Februar og August. Derefter har hun nok holdt en pause, for den 6. December fødte hun en lille dreng, som blev døbt Adrian Falleij i Västervik Kirke den 9. December. Brita Lisa var da forlovet - hun omtales som "fästemö" - og endnu ikke gift med kopperslagaren Isac Magnus Falleij, som var ud af en gammel slægt af kobbersmede og som i 1807 kom til at overtage faderens kobbersmedie, der senere videreførtes af Adrian. Hverken Maja Lena eller hendes mor var til alters dette år, men den ældste datter Maja Cajsa var til sin måske første altergang i April måned.

Og Catharina? Ja, hun kom ikke til alters efter 1805, hvorefter hun senere i listen står anført som død.

Den 17. December 1808 døde Catharina, "Jack-Skepparen Jonas Wickströms Enka", af "andeläppa". Hun blev begravet den 22., og i kirkebogen angives hun at være 70 år, men hvis hendes tidligere angivelse af fødselsåret som 1747 er rigtig, kan hun kun have været 61-62 år gammel. Catharinas efternavn er heller ikke korrekt, da det er blevet til Petersdatter, men hun er den eneste mellem de døde i en 10-års periode, der kan passe, og ægtefællen Jonas angaves også som Jack-Skeppar ved sin død, så mon ikke det er vores Catharina, som vi kan begrave her.

Et hårdt liv må Catharina have haft, men hun og Jonas holdt dog sammen i alle årene og han var aldrig på de langfarter, som kostede deres ældste søn Nils og svigersønnen Christopher livet. Catharina savnede måske datteren Cajsa Lisa, der nu havde boet 18 år i København og fået børn her, som Catharina vel aldrig havde mødt. Havde hun mon overhovedet hørt om dem? Eller var Cajsa Lisa også bare forsvundet ligesom Nils? Yngste søn Jonas havde hun da og Anna Maja tog sig vel af sin gamle mor sammen med Brita Lisa, der jo var opvokset hos sine morforældre. Catharina oplevede ikke at se hende vel gift, men hun var da i hvert fald forlovet med en god mand af en god familie. Så Catharina tog afsked med verden her kort før Jul i 1808 og den lille familie i Östra Qvarteret nr. 138 var altså nu reduceret til 4 voksne personer.

----- Læs videre om familiens skæbne her! -----

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.11.2020 og sidst opdateret d. 12.12.2020