HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

JONAS WIKSTRÖM (den ældre) i Västervik

- ca. 1745 - 1793 -

Den idag kendte LINIE er:

Jonas Wikström og Catharina Andersdotter (Tip3-oldeforældre til Alice)

Catharina Elisabeth Wikström og Christian Olsen (Tip2-oldeforældre til Alice)

Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)

Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)

Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)

Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

JONAS WIKSTRÖM var Tip3-oldefar til Alice. Han var arbejdsmand, sømand og "jagt skeppare", skipper på en lille båd, i den lille svenske by Västervik i det nordlige Småland ved Skärgården. Han levede fra ca. 1745 til 1793.

Vi ved endnu ikke, hvor Jonas var født, ej heller præcist hvornår.

I senere folketællinger, som i Sverige kaldes "Husförhörslängder", angiver han sin alder med nogen variation. I de tidligste år anføres blot personernes alder og her angiver Jonas for 1777 at være 32 år gammel. Han skulle så være født i 1745. Når man betænker, at hans første barn blev født omkring 1763, har han i så fald været en meget ung far - og hans hustru en endnu yngre mor, da hun angiver at være 2 år yngre.
I 1779 angiver Jonas at være 34 år og fødselsåret skulle jo så stadig være 1745.
I 1782 angiver Jonas sin alder til 37 år. Fødselsåret er altså stadig 1745.
Fra 1785 skal personerne nu angive deres fødselsår istedet for alderen og her angiver Jonas det som 1745. Men hustruen angiver her sit fødselsår til 1747, og det gør hun også i 1789, hvor Jonas stadig angiver sit som 1745. Han skulle altså nu være 44 år gammel.
I Listen over altergængere for 1793 er der ud for Jonas anført, at han er død. Han skulle altså, hvis hans fødselsårsangivelse er korrekt, være død som 47-årig. Men i kirkebogen står ud for hans død, at han blev 66 år !. Der er dog ikke andre døde med samme navn i 1793, så det må være en skrivefejl - eller også har hans angivelser af alder og fødselsår igennem tiderne ikke været helt korrekte.

Det er muligt, at Jonas - og hans hustru Catharina Andersdotter - er født og døbt i en anden by end Västervik og måske er de også gift der, ligesom det er muligt, at deres første barn er blevet døbt i et andet sogn.

For den første gang, vi finder Jonas Wikström i Västervik er den 15. April 1763, hvor han står fadder ved dåben af Maria Jacobsdotters søn Petter.

Samme år må hans første barn, datteren Anna Maria, være blevet født og døbt andetsteds, og formodentlig er Jonas også dette år blevet gift med Catharina Andersdotter.

Næste gang vi træffer på Jonas er i 1764, hvor hans næste barn Catharina Elisabeth bliver født den 20. April og døbt i Västervik Kirke den 22. samme måned. Jonas er da tjenestekarl og Catharina står angivet som hans hustru Cath. Wikström. Der lader ikke til at være familie blandt fadderne, hvilket jo kunne skyldes, at det unge par kommer fra en helt anden by. Hvis Jonas' fødselsår sættes til 1745, er han altså blot 19 år gammel ved sit andet barns fødsel. Og hvis Catharina virkelig er 2 år yngre, har hun jo så kun været 17 år gammel - og endnu yngre, da det første barn blev født.

I Västervik var der dengang kun én kirke: Sankta Gertruds Kyrka, som stammede fra Middelalderen med et kor og sakristi fra 1430'erne og et kirkerum fra ca. 1450, samt et kirketårn fra omkring 1670. Kirken undgik den store ildebrand i 1677, men efterhånden som befolkningstallet øgedes efter byens genopbygning i 1682, måtte den gamle kirke udbygges. I 1739 blev der bygget et tværskib mod nord og omkring 1760 også et tværskib mod syd. Det er således denne kirke, man ser idag, og den kirke, som også Wikström-familien må have frekventeret, ved vielser, barnedåb, nadverbesøgene 1-3 gange om året, samt begravelser. I 1805 ville Biskoppen i Linköping rive kirken ned, men planen blev dog opgivet.

Desværre står der ikke i kirkebøgerne noget om, hvor Jonas og familien boede i disse år. Og desværre mangler Husförhörslängderne også i perioden 1730-1770, så det er først fra 1772, at vi med sikkerhed kan sige, at familien boede i den østlige del af Västervik, i det der kaldes Östra Qvarteret. Västervik var dengang opdelt i 4 kvarterer, Nordra Qvarteret, Västra Qvarteret, Södra Qvarteret og Östra Qvarteret, som lå op til vigen Gammelby Wiken, mellem Rådmansgatan i vest og vigen i øst, og mellem Skolegatan i nord og Qvarngatan i syd. Mod vest lå også midt i Rådmansgatan torvet foran Rådhuset, som stod på dettes vestside. Men sømandsfamilierne har nok boet nede ved vandet, og nogle af de numre, som familien henføres til i senere Husförhörslängder, hører til den idag restaurerede gruppe af små fiskerhuse "Båtmansstugorna", som i 1700-tallet blev bygget som tjenesteboliger for stadens bådsmænd.

Men måske har Jonas og Catharina allerede tidligere boet i dette kvarter, hvor de gennem hele livet blev boende, dog tilsyneladende på lidt forskellige adresser.

I 1766 blev Jonas' tredie barn født. Det var den første søn, født den 30. December og døbt i Västervik Kirke den 4. Januar 1767, hvor han fik navnet Nils. Blandt fadderne var skippere og sømænd og deres hustruer, blandt andre en Catharina Jonasdotter, kan det mon have været en slægtning til Jonas? Dog var navnet Jonas ikke ualmindeligt i Västervik og ej heller kvindenavnet Catharina. Hvis denne Catharina eventuelt skulle være Jonas' mor, er det ganske sandsynligt, at han var opkaldt efter sin morfar, og at han derefter opkaldte sin datter Catharina Elisabeth efter sin mor. Vi har dog ingen beviser for dette og familiemedlemmer til Jonas og Catharina glimrer ellers ved deres fravær.

I Sankta Gertruds Kyrka førtes dengang udførlige lister over de sognebørn, som gik til alters og modtog nadveren. Listerne kaldes "Längder över nattvardsgäster" eller "Kommunionlängder" og de udfyldtes nidkært for hvert år med navne og med hvilke måneder, de pågældende indfandt sig i Kirken.

Her ser vi i Maj 1769 for første gang Jonas og Catharina til alters. Jonas' erhverv er her angivet som "tienare", altså tjenestekarl. Der står ikke her - som i husförhörerne - noget om alder eller fødselsår, ligesom børnene først figurerer, når de er gamle nok til at modtage nadveren. Desuden er de første lister ikke ført efter bopælskvarter, men derimod efter erhverv og her findes Jonas og Catharina under "Wacht och Arbets Karlar". Det lader altså ikke til, at Jonas på dette tidspunkt ernærede sig som sømand.

Denne første liste går fra 1769 til 1773 og Jonas og Catharina følger det almindelige mønster med at gå til alters 1-2 gange om året. I 1770 og 1771 i Januar og Juni måned, mens de i 1772 og 1773 kun går i Januar.

Den 26. September 1770 fødtes familiens sidste barn, sønnen Jonas, der blev døbt den 29. September i Västervik Kirke. Hvis vi stadig går ud fra, at Jonas var født i 1745, var han så nu efterhånden blevet 25 år. Hvis Catharina var 2 år yngre, skulle hun altså være 23 år.

Hvis vi stadig holder os til disse fødselsår, skulle Jonas og Catharina så 2 år efter, i Hüsförhörslängden for 1772 være 27 og 25 år gamle. Men her angives Catharina at være 32! Mens der for Jonas ikke er angivet nogen alder. Der er forøvrigt her, at vi finder familien boende i Östra Qvarteret under nr. 78. Og her er børnene så også listet: Anna Maja på 11 år(?), Caisa Lisa på 7, Niclas på 5 og Jonas på 2 år. Bemærk, at man her benytter "kælenavnene" Maja for Maria, Caisa for Catharina, Lisa for Elisabeth. Anna Maja er på et tidspunkt streget ud og der er tilføjet Stina - hvilket umiddelbart ikke giver nogen mening. Til gengæld er der en anden interessant oplysning "t.(?) hos Köler". Den lille pige, der jo burde være omkring 9 år gammel, er altså tjenestepige hos Stadskirurg Joh. Anders Köhler. Han var gift med Anna Dorothea Halling og Nils Wikström blev senere gift med en Halling-pige, så måske der har været en eller anden familierelation her? Eller også bare en tilfældighed. Når alt kommer til alt, var Västervik jo dengang blot en lille by; i år 1800 havde den et befolkningstal på 2.985 personer og det har antagelig været noget lavere i 1772.

Det var altså meget tidligt, at Jonas og Catharina sendte deres pigebørn ud at tjene. Man kan vel deraf udlede, at der ikke var mange penge at gøre godt med derhjemme og at det var svært at mætte så mange munde. - Og så var der jo egentlig ikke så mange børn, som andre familier ofte havde. Under alle omstændigheder var Jonas og Catharina alene tilbage med sønnerne Nils og Jonas, da Husförhörslängden for 1775 blev ført.

Fra nu af angives Jonas at være Sjöman og ikke længere Tienare. Bopælen er stadig i Östra Qvarteret, men nu angivet som nr. 118. Og under 1775 er der ikke angivet nogen alder for forældrene, som jo må have været 30 og 28 år gamle, men kun for børnene: Nils på 8 og Jonas på 5.

Og så er der en lidt kryptisk bemærkning ud for Jonas og Catharina: "bor 1777 ut i N. 116" - men de står nu stadig anført ud for nr. 118 i 1777-listen. Og her har man anført deres alder: Jonas 32 år, Catharina 30, Nils 10 og Jonas 7. (Bemærk, at Catharina angav at være 32 år i 1772, mens hun nu i 1777 kun er 30 år!).

I 1776 gik Jonas og Catharina til alters hele 3 gange: i Januar, Juni og December måned, mens det i 1777 kun blev til 2 gange: i April og August. I 1778 gik de atter 3 gange: i Januar, April og Juli - og i April havde de Anna Maja med, der nu som omkring 15-årig vel havde sin første altergang. I denne periode var Caisa Lisa ikke hjemme, nu var det hendes tur til at tjene hos Stadskirurg Cöhler. Familien er iøvrigt fra 1776 listet under erhvervene "Matroser och Sjömän".

I 1779 gik Catharina og Anna Maja sammen til alters i Januar, April og September, men det var kun i September, at Jonas var med. Han har muligvis været på søen tidligere på året. I dette års Husförhör står familien under nr.104, tilsyneladende i hus med H.And. Törnquist. Jonas' alder angives til 34, Catharinas til 32, Nils' til 12 og Jonas' til 9. I 1779 kom Anna Maja i huset hos Timmermand And. Svenson og dennes hustru Catharina Jonasdotter (familie???? - det var måske hende, der var fadder til Nils i 1767, men hun er nu 52 år, så hun kan dårligt være Jonas' mor). I samme hus boede den 36-årige skipper Anders Malmberg, som Anna Maja fik en affære - og et barn - med. I 1779 var den nu 15-årige Caisa Lisa i huset hos Hr. Jacob Grubbe.

Hvor Caisa Lisa herefter ikke så ofte optræder med familien boede Anna Maja åbenbart ofte hjemme, hvor hun fulgtes med Jonas og Catharina til alters i Januar 1780, mens kun hun og moderen gik i Marts måned dette år. Mon Jonas var på søen denne sommer? Han var heller ikke til alters i 1781, så måske har han været på en længere tur. Imens gik Catharina og Anna Maja sammen i Februar måned, den måned hvor Jonas' første barnebarn blev født! Anna Maja nedkom nemlig med den uægte datter Brita Elisabeth den 13. Februar 1781. Barnet blev døbt i Västervik Kirke den 16. Februar og Anna Maja opgav "Styrmannen Anders Malmberg" som barnefader.

I 1782 kom Jonas åbenbart hjem igen, for han gik til alters i September måned sammen med Catharina, der også havde været afsted i Juli måned, mens Anna Maja var gået i April og August. Og i Juli måned havde Catharina haft sønnen Nils med til hans første altergang. Det lader jo til, at Anna Maja boede hjemme efter disse oplysninger, men i Husförhöret for 1782 figurerer hun ikke. Det gør derimod Caisa Lisa, der må have være mellem 2 tjenestesteder. Hun var da 17 år, mens Jonas var 37, Catharina 35, Nils 15 og Jonas 12. Bopælen var nu nr. 116 i Östra Qvarteret.

I 1783 kunne Jonas og Catharina gå til alters sammen i Marts og November måned og denne sidste gang sammen med Anna Maja, som også havde været der i Januar.

Anna Maja boede nu hjemme hos Jonas og Catharina sammen med brødrene Nils og Jonas og sin lille datter. I Husförhöret for 1785 skal personerne ikke længere angive deres alder, men derimod deres fødselsår og Jonas og Catharina listes med årene 1745 og 1747, mens Anna Maja angives med 1764 - hvilket jo ikke er rigtigt, da det var det år hendes lillesøster Caisa Lisa blev født. Nils og Jonas får årene 1767 og 1770, mens Brita Elisabeth Annasdotter får året 1781.

I 1785 gik Jonas, Catharina og Anna Maja sammen til alters i Juli og December måned og den sidste gang var også Nils med. I 1786 gik de alle kun én gang: i Maj måned, mens Jonas og Catharina gik sammen i April og December 1787, samt i December 1788. Dette år gik Lille Jonas også til alters i April og Dcember måned.

Her i slutningen af 1788 fik Jonas 2 af sine børn gift. Den 9. November blev Anna Maja viet i hjemmet til sømanden Christopher Peterson Wikström - måske en slægtning, måske ikke. Det er ikke belyst nærmere. Og den 7. December blev Nils, der nu også ernærede sig som sømand, viet i hjemmet (vel brudens?) med Maria Helena Halling.

Hvor Anna Maja og Christopher boede efter vielsen, er ikke helt klart, men Jonas' barnebarn Brita Elisabeth blev i hvert fald boende hos ham, Catharina og Jonas, ifølge Husförhöret 1789 stadig i Östra Qvarteret, men nu i No.138. Som vist var en af de ovennævnte Båtmansstugor ved stranden. Jonas og Catharina angiver her samme fødselsår som forud: 1745 og 1747.

På et tidspunkt i denne periode - efter 1786, hvor hun havde fået "Altergangs Beviis af Hr. Walbeck. dat. Westervik i Sverrig d. 10de Juli 1786", og før slutningen af 1790 - rejste Caisa Lisa hjemmefra. Ikke blot fra Västervik, men fra Sverige. Hun endte i København, hvor hun mødte sin kommende ægtemand, Konstabel ved Holmen Christian Olsen, med hvem hun blev trolovet den 2. November 1790 og viet den 26. November i Holmens Kirke.

I 1789 blev Jonas farfar, da Nils' datter Maria Catharina blev født den 4. September. Barnet var svageligt, så det blev straks nøddøbt, men kunne fremstilles i Kirken den 10. September. Samme år, samt de følgende 2 år (1790 og 1791) gik Jonas og Catharina, samt Unge Jonas til alters i December måned og i 1789 fulgte Anna Maja, der også havde været i Februar og April, med dem.

Den 13. Januar 1792 blev Jonas atter farfar, da Nils' søn Jonas Magnus blev født. Han døbtes i Kirken den 17. Januar, opkaldt efter sin farfar og sin morfar Magnus Halling.

I 1793 gik Jonas, Catharina og unge Jonas til alters i Januar måned, men på et eller andet tidspunkt herefter begyndte Jonas at skrante og den 17. September 1793 døde han af brystfeber. Han blev begravet den 22. September og kirkebogen oplyser, at han var 66 år gammel, hvilket jo ikke kan passe, hvis han var født i 1745 og derfor skulle være 48 år gammel. Han benævnes her Jagt-Skeppare. En jagt var "en mindre båd med pælemast med gaffel-bomsejl og 2 eller 3 forsejl, normalt har båden et fladt agterspejl. Den blev oftest sejlet af en skipper og en sømand, der kunne være ganske ung. Indtjeningen var generelt ikke stor nok til flere lønninger - beboelsesforholdene heller ikke til mere end en eller to mand." (mail fra Jørgen Marcussen 8.12.2020. www.jmarcussen.dk)

Den knap 50-årige Jonas Wikström efterlod sig hustruen Catharina på ca. 46 år, samt den endnu ugifte søn Jonas på 23, der vel nu som befaren sømand måtte forsørge sin mor sammen med svogeren Christopher, som med Anna Maja flyttede ind i Catharinas hus i Östra Qvarteret nr. 138, hvor den lille Brita Lisa jo også levede.

----- Læs videre om familiens skæbne her! -----

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.11.2020 og sidst opdateret d. 12.12.2020