HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Poul Georg Axel Holm

- morbror til Alice's mor -


POUL GEORG AXEL HOLM var søn af Hoftapetserer J.P.B. Holm (som på dette tidspunkt endnu kun var Sadelmagermester) og dennes første hustru Sophie Andresine, født Ditzel. De var blevet gift den 9. August 1834 i Holmens Kirke.

Poul Georg var født den 16. September 1840 som familiens 4. barn og blev døbt den 2. Maj 1841 i Holmens Kirke. Faddere var Jomfru M. Holm, Forældrene og ?? Larsen i Antonigade.

Ved Poul Georgs fødsel boede familien i Dybensgade 185. Faren var da omkring 32 år gammel og moren omkring 27 år.

De 3 ældre søskende var:
- Peter Lorentz Christian, født den 16. Oktober 1834 og derfor knap 6 år ældre end Poul Georg,
- Wilhelmine Marie Henriette, født den 29. November 1835 og derfor knap 5 år ældre end Poul Georg.
- og Carl Theodor Julius, født den 17. Oktober 1837 og derfor knap 3 år gammel ved Poul Georgs fødsel.

Snart efter døde dog børnenes mor i 1849 og faren giftede sig igen med Oline Olsen, som tidligere havde boet hos familien. Med hende havde han allerede et barn, som nu blev en del af familien. I årene efter fulgte endnu nogle børn, så søskendeflokken voksede således ialt med:
- Mathilde Henriette, født den 18. Maj 1847, da Poul Georg var 6 1/2 år gammel
- Jens Olaf Sophus, født den 3. Juni 1851, da Poul Georg var 10 1/2 år gammel
- Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Poul Georg var næsten 16 år gammel
- og Ove Valdemar, født den 26. August 1861, da Poul Georg var knap 21 år gammel

Poul Georgs far: J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Stedmor: Oline Christiane Holm

Oline Christiane Holm

Halvsøster Mathilde

Mathilde Holm, senere gift Danielsen

Halvbror Thorvald Holm
Thorvald Holm, Besa's bror


Poul Georgs mor døde af den 29. April 1849 af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom) og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år og de efterladte børn var blot 14 1/2 år (Peter Lorentz), 13 1/2 år (Wilhelmine), 11 1/2 år (Carl Theodor) og 8 1/2 år (Poul Georg).

Kort inden hendes død nåede den ældste bror Peter Lorentz som 14-årig at blive konfirmeret i Holmens Kirke i Oktober måned 1848. Poul Georg var da 8 år gammel.

Farens husjomfru Oline (der senere skulle blive hans hustru og allerede var mor til hans datter Mathilde) kom så til at fungere som mor for de børn, som hun allerede havde kendt længe. Hun havde boet hos familien i hvert fald fra 1845 og altså kendt børnene fra de var omkring 10, 9, 8 og 5 år.

Den 14. April 1850 var det den nu 14 1/2-årige Wilhelmines tur til at blive konfirmeret i Holmens Kirke. Ifølge Folketællingen samme år var alle børnene endnu hjemmeboende og opregnes som værende 16, 15, 13 og 10 år gamle (i folketællingerene er der en lidt speciel alderangivelse, idet nyfødte f.eks. listes som 1-årige. Man regner med det løbende år i stedet for det fyldte år). I løbet af de næste 5 år har Peter Lorentz forladt familien og vi kender ikke noget til hans videre skæbne.

I foråret (? - midfaste?) 1851 blev nu 13-14-årige Carl Theodor konfirmeret og denne gang foregik det i Helliggeist Kirke.

Den 3. Juni 1851 blev en ny halvbror, Jens Olaf Sophus, født og den 31. December samme år stod omsider brylluppet i Helliggeist mellem børnenes far og husjomfruen Oline, der jo allerede i flere år havde fungeret som deres mor.

Poul Georg blev som 13-14-årig konfirmeret i foråret (? midfaste?) 1854 og også denne gang foregik højtideligheden i Helliggeist Kirke.

Ifølge Folketællingen i 1855 boede både Wilhelmine (ca.20 år), Carl Theodor (ca.17 år) og Poul Georg (ca.14 år) stadig hjemme sammen med forældrene og de 2 mindre halvsøskende på omkring 8 og 4 år. Året efter blev familien forøget med endnu en halvbror: Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Poul Georg var næsten 16 år gammel.

Vi kender ikke så meget til de store drenges liv. Måske har de ligesom de yngre halvbrødre haft deres skolegang i Melchiors Borgerskole, det fremgår desværre kun af de yngres konfirmationsattester.

Den 24. November 1858 blev søster Wilhelmine gift med snedkersvend (og senere -mester) Christian August Nielsen, som var søn af Hofsnedkermester Ferdinand Julius August Nielsen og hustruen Jacobine. Hun blev senere mor til Emmy Oline Mathilde, født 2.10.1862, Mary Vilhelmine Augusta ,født 21.8.1864, Hugo Arthur Christian, født 2.7.1866, og Georg Albert Valdemar Nielsen, født 9.11.1868.

Den yngste halvbror, Ove Valdemar, blev født den 26. August 1861, da Poul Georg var knap 21 år gammel. På dette tidspunkt havde både Carl Theodor og Poul Georg dog forladt hjemmet, hvor de ikke er angivet i Folketællingen 1860.

Hvilken uddannelse Poul Georg fik, ved vi ikke. Det lader til, at han havde fået svendebrev og så må han være flyttet hjem igen. Det er i hvert fald Gothersgade 31, der angives som adresse nogle år senere (i 1865).

Halvsøster Mathilde blev konfirmeret i 1862.

I 1865 boede Poul Georg stadig hjemme i Gothersgade 31, da han som 24-årig den 29. Juli blev viet i Helligånds Kirke til den jævnaldrende Constantine Margrethe Jansen, som var datter af Barberfrimester Johan Ditlev Hansen i Lille Kongensgade. Forlovere var brudeparrets fædre.

Senere på året (den 8.Oktober ?) blev halvbroren Jens Olaf konfirmeret.

Det var sandsynligvis i midten af 1867, at storebror Carl Theodor blev gift med Sidse Jensen og flyttede ind i Klerkegade nr.15, hvor de boede da deres lille datter blev født den 23. December 1867. Klerkegade hørte til Skt. Pauls Sogn, så den 10. Maj 1868 blev barnet båret til dåben i denne kirke og døbt: Ebba Ingeborg Augusta Holm. Forældrene, der også er opført som faddere, angaves som: Holm, Carl Theodor Julius, Tapetserer og Hustru Sidse Jensen.

Halvsøster Mathilde blev gift den 4. eller 7. Maj 1869 med Otto Ferdinand Danielsen.

Men inden da var Poul Georg og Constantine den 5. Maj 1869 blevet forældre til en lille pige, som den 13. Juni blev døbt Poula Eugenie Catharine Holm . Dåben fandt sted i Frederiksberg Kirke, for familien var på et tidspunkt i de mellemliggende år flyttet ind i en af de ret nyopførte (1866-1881) Classenske Boliger (Litra C, nr.3), som lå mellem Nyelandsvej og Godthåbsvej. Faddere ved dåben var Møllersvend Andersens hustru Thrine, som vist nok boede samme sted, og moderen. På dette tidspunkt angives det, at Poul Georg nu ernærede sig som Sporvognsconducteur.

Desværre fulgte lykken ikke den unge familie. Kun få måneder efter Poulines dåb, døde Poul Georg den 22. Juli 1869 som blot 29 år gammel. Begravelsen foregik i Frederiksberg Kirke og på "Skibskirkegaarden" (den nuværende Holmens Kirkegård på Østerbro) den 30. Juli 1869.

Poul Georgs enke giftede sig igen i 1873 med vognmand Hans Johannes Severin Baggesen. Mor og datter var da ca. 32 og 2 år gamle og den nye familie boede i 1880 i en førstesals lejlighed i bagbygningen i Vildersgade 13. Her var kun 1 værelse til en husleje på 48 kr. for 1/2 år. I Folketællinge 1880 angiver ægteparret at have 1 levende barn og 3 døde.

Constantines helbred var åbenbart heller ikke for godt, for inden 1887 var hun død. Da blev den 38 1/2 årige vognmand nemlig gift med den 34 1/2 årige Ulrikke Sofie Hansen den 19. Juni i Vor Frelser Kirke. Forlovere var værtshusholder A.(?) Flekkestein i Lille Torvegade 20 og Værtshusholder F.V. Petersen i Prinsessegade 14. I den samme gade boede ægteparret i nr.10 A, i stuen i bag- eller mellembygning i hvert fald indtil 1901, hvor de ses i Folketælligen. Han var da stadig vognmand og hun havde "rullestue".

Poul Georgs datter, Poula Eugenie Catherine, blev gift med Jerbaneassistent H. Petersen (eller Pedersen), som var til stede, da der den 3. Januar 1895 blev skiftet efter hans hustrus farfars død.

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.6.2012 og sidst opdateret d. 8.1.2017