HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Ebba Ingeborg Augusta Holm

- halvkusine til Alice's mor -


EBBA INGEBORG AUGUSTA HOLM var datter af Tapetserer Carl Theodor Julius Holm, som var halvbroder til Alice's mormor Mathilde Henriette Holm og 3. barn af Hoftapetserer J.P.B. Holm og dennes første hustru Sophie Andresine, født Ditzel.

Ebba blev født den 23. December 1867 som datter af Carl Theodor og Sidse Jensen og døbt den 10. Maj 1868 i Skt.Pauls Kirke. Hun var tilsyneladende sine forældres første barn. Deres vielse er desværre endnu ikke fundet, men de boede i København i Klerkegade 15, da Ebba blev døbt.

Klerkegade løber idag parallelt med Fredericiagade, nord for Kongens Have, mellem Borgergade i øst og Rigensgade i vest. Nutidens gadenummer 15 ligger mellem tværgaderne Kronprinsessegade og Adelgade. Huset eksisterer ikke længere, men er erstattet af et nyere byggeri.

Den lille familie er antagelig heller ikke blevet boende her så længe, selvom vi ikke har fundet oplysninger om huset i 1868 og 1869.

Men i Maj 1870 boede de i hvertfald i Korsgade 44. (Der eksisterer heller ingen optegnelser fra denne ejendom f'ør foråret 1870).

Desværre listes børn ikke i Politiets Mandtaller, så vi ved ikke, om Ebba eventuelt skulle have fået en lillebror eller -søster. Det er kun Carl Theodor Julius Holm - 32 år - født i Kjøbenhavn - Tapetserer, og Sidse (der her kaldes Cecilie) Holm, født Jensen - 26 år - født i Roskilde - Hustru, der figurerer på listerne.

Pudsigt nok boede Carl Theodors yngre halvsøster Mathilde Henriette på 23 også i huset sammen med sin ægtemage Otto Ferdinand Danielsen på 26. Denne lille familie havde også en 14-årig tjenestepige, mens Carl Theodor og Sidse måtte klare husholdningen selv.

Den nu godt 2-årige Ebba var forøvrigt lige blevet kusine til Mathildes lille Yelva, som blev født den 25. April. Mon ikke det har været en spændende begivenhed i hendes liv.

Men det trygge liv med forældre, onkel, tante og kusine omkring sig, fik desværre snart en ende, for allerede den 11. Juni 1870 døde Ebbas mor af lungesvindsot.

Lungesvindsot er et andet ord for den meget smitsomme og dødbringende sygdom tuberkulose. Folk, der ramtes heraf, var ofte længe syge og blev langsomt svagere og dårligere over en længere årrække. Måske Ebba aldrig har oplevet sin mor som helt rask, men et lille barn bemærker det vel ikke. Måske har faster Mathilde og hendes tjenestepige Else passet den lille og plejet den syge Sidse, som kun blev 26 år gammel.

Den sørgende enkemand indrykkede følgende dødsannonce i Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger den 16. Juni:

Min kjære Hustru, Sidse Holm, født Jensen,
omskiftede det Jordiske med det Evige den 11te Juni, kun
26 Aar gammel, efterladende en Datter paa 2 1/2 Aar,
der med mig føler Savnet af hendes altfor tidlige
Bortgang.
Carl Holm
Tapetserer
Begravelsen finder Sted Søndag den 19de Ds., Kl. 1,
fra Capellet paa Skibskirkegaarden

Den 19. Juni 1870 blev Sidse begravet fra Liighuset på Holmens Kirkegård. Men den 2 1/2 årige Ebba har antagelig ikke været med ved ligfærden.

Så var Ebba alene med sin far, der jo også havde et arbejde at passe. Han arbejdede antagelig hos sin far, der i 1839 havde grundlagt sin forretning "Tapetserer J.P. Holm" og den 12.Januar 1859 var blevet udnævnt til Hof-Tapetserer.

Måske blev Ebba passet hos en af sine fastre, Carl Theodors ældre helsøster Wilhelmine, som var gift med snedkermester Christian August Nielsen og som blandt sine 4 børn også havde den yngste søn Georg Albert, der var på alder med Ebba. Familien boede dog i 1870 sammen med svigerforældrene i deres lejlighed på Kongens Nytorv, så der har måske ikke været plads til et ekstra barn.

Ebba kan også være kommet i huset hos halvfaster Mathilde, der mellem Maj og November 1871 flyttede til en større lejlighed i Havnegade 49. Endelig er der jo også den mulighed, at Sidse har haft noget familie i København - eller at barnet er blevet sat i pleje.

I Maj 1875 boede Carl Theodor i hvert fald i Adelgade 98 som logerende. Om den nu næsten 8-årige Ebba har boet her hos sin far, vides ikke, men Carl Theodor forblev i hvert fald her til sensommeren 1876, hvor han døde!

Nr. 98 lå på Adelgades vestside i et tæt beboet kvarter, hvor mange af husene var gamle og i dårlig stand, forsynet med trætrapper og svalegange til de smalle gårde. De fleste huse blev senere revet ned og området saneret, så det har nok ikke været det sundeste sted at opholde sig. Dog var der i 1869 i Adelgade 36 blevet indrettet en badeanstalt med varme bade. Få år tidligere havde koleraen bortrevet 331 af Adelgades 5.000 beboere og de trange og dårligt vedligeholdte lejligheder har sikkert ikke bedret på Carl Theodors tiltagende svaghed.

Måske er han blevet smittet med tuberkulose af den afdøde hustru, i hvert fald angives årsagen til hans død den 29. August 1876 at have været "Brystsyge", som var et andet ord for tuberkulose. Carl Theodor blev begravet fra Liighuset på Holmens Kirkegård den 3. September. Han blev kun 38 år.

Så var lille Ebba forældreløs og blot knap 9 år gammel. Hvor hun opholdt sig de næste år, er usikkert, men i April 1879 boede hun tilsyneladende i Balsamgade, som lå mellem Rigensgade og Kronprinsessegade og idag er en del af Olfert Fischersgade.

Her døde hun den 2. April 1879, 11 år gammel, af samme sygdom, som havde bortrevet begge hendes forældre: lungesvindsot, altså: tuberkulose.

Hendes farfar, den gamle Hoftapetserer J.P.B. Holm, lod den 5. April indrykke en stor dødsannonce i "Berlingske Tidende", der dengang hed: "Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske  og Avertissementstidende":

Efter flere Aars tiltagende Brystsyge kaldte
Gud min kjære lille Sønnedatter Ebba
Ingeborg Augusta Holm til sig i hendes
11te Aar, den 2den April d.A., hvilket herved
sørgeligst bekjendtgjøres for Slægt og Venner
    J.P. Holm.
    Hof-Tapetserer
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa
Skibskirkegaarden Søndagen den 6te April
Kl. 10 ½

Begravelsen fandt som nævnt sted fra "Liighuset" på Holmens Kirkegård (Skibskirkegaarden) den 6. April 1879.

Nedenfor ses et fotografi af Ebbas kærlige og sørgende farfar J.P.B. Holm. Fotografier af Carl Theodor og Ebba kendes desværre ikke. De kan godt have eksistereret, for vi har andre fotografier fra samme tid, for eksempel af Ebba's fætre og kusiner, Wilhelmines og Mathildes jævnaldrende børn.

Carl Theodors far: J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.1.2017 og sidst opdateret d. 4.1.2017