HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

RASMUSSEN-BRØDRENE

--- født i København - spredt til Vejle, Herning, Kolding ---

KØBENHAVN:

1844:

Brødrenes forældre Just Rasmussen, 28 år, fra Herredsted i Svendborg Amt, og Caroline Schou, 24 år, fra Slagelse, bliver gift den 25.Oktober.

1845:

Brødrenes forældre bor i 1845 i Kokkegade 448 på 2.sal som logerende hos parret Christen Petersen og Caroline Kerstine Krog og deres 1-årige datter Marie.

Den ældste bror Rasmus Christian Rasmussen (RCR) fødes den 18. September og døbes den 30. November i Trinitatis Kirke.

1848:

Den næstældste bror Peter Just Rasmussen fødes den 27. Marts og døbes den ?? i Trinitatis Kirke.

Familien bor nu i Springgade (?) 22.

1850:

Familien bor nu i Vognmagergade 68, sidehuset, stuen (Kbh.Rosenborg Kvarter).
Far Just er 35 år, mor Caroline 30, Rasmus Christian (RCR) 5 år og Peter Just 2.

1851:

Den tredieældste bror Hans Frederik Rasmussen fødes den 24. Februar og døbes den 11. Maj i Vor Frue Kirke. Familien bor muligvis i Ny Vestergade 218 på dette tidspunkt.

1855:

Den 4. i søskendeflokken og ældste datter Caroline Justine Rasmussen fødes den 15. Januar og døbes den 28. Maj i Vor Frelser Kirke.
Familien bor nu i Amagergade 315-16 (18?), 2.Sal.

1857:

Den 5. i søskendeflokken og næstældste datter Amalia Margrethe Rasmussen fødes den 6. November og døbes den 27. December i Vor Frelser Kirke.
Familien bor nu i Amagergade 317.
Nogle af børnene vaccineres af (Dr.?) Hansen: Peter Just.

1859:

Nogle af børnene vaccineres af (Dr.?) Hansen: Caroline Justine, Amalie Margrethe.

1860:

I Folketællingen den 1.Februar bor familien stadig i Amagergade i matr.nr.317. Huset ejes af en Hr. Lorentzen. Det består af både for-, side- og baghus og beboes af 13 familier med 86 personer.
Far Just er nu 45 år, mor Caroline 40, Christian (RCR) 15, Peter 12 år, Hans 9 år, Caroline 5 år og Amalie 3 år.

1862:

Næstældste bror Peter Just konfirmeres den 27. April i Helligaands Kirke af (Pator) Bloch Suhr sammen med 56 andre drenge.
Familien bor nu i Amagergade 15.

1863:

Den 6. i søskendeflokken og næstyngste søn Jens Albert Rasmussen fødes den 2. Juni og døbes den 26. Juli i Vor Frelser Kirke. Blandt fadderne er de 2 ældste brødre "Bogtrykkerlærlinge Christen og Peter Rasmussen, Amagergade 15".

1865:

Den tredieældste bror Hans Frederik konfirmeres den 2. April i Helligaands Kirke.

1866:

Den 7. og yngste i søskendeflokken Julius Rasmussen fødes den 5. Juli og døbes den 15.Juli i Vor Frelser Kirke. Blandt fadderne er 2 af de ældre brødre "Bogtrykkerlærlinge Peter Rasmussen, Amagergade 15, og ..... Hans Rasmussen, Amagerg.18".

1869:

KØBENHAVN:

Søster Caroline Justine konfirmeres den 4. April i Helligaands Kirke af (Pastor) Bloch Suhr sammen med 38 andre piger.

VEJLE:

Christian (RCR) bliver gift i Vejle den 15. Maj og derpå far til sit første barn: Julius Albert Otto Rasmussen, der fødes den 28. Oktober og døbes den 20. Februar 1870 i Vejle Sct. Nicolai Kirke.

1870:

KØBENHAVN:

Familien i København bor nu i Langebrogade nr. 8, Forhuset, Stuen. Far Just er 54 år og Gasværksarbeider, mor Caroline er 49 år, og de hjemmeboende brødre og søstre er henholdsvis: Peter Just 21 år og Typograph, Amalie 12 år, Jens Albert 6 år og Julius 3 år. Hos familien bor også en 62-årig dame, som ernærer sig ved håndarbejde: Juliane Marie Mecklenburg.

VEJLE:

Christians ældste søn Julius Albert Otto døbes den 20. Februar i Vejle Sct. Nicolai Kirke.

1871:

KØBENHAVN:

Yngste søster Amalie Margrethe konfirmeres den 1. Oktober i Vor Frelser Kirke af (Pastor) Holck efter "tilladelse af Biskop 12.9.71".

VEJLE:

Christians næstældste søn Albert Julius Christian Rasmussen fødes i Vejle den 5. December. Han hjemmedøbes den 5. April 1872 og fremstilles i Vejle Sct Nicolai Kirke den 2. Juni 1872.

1872:

KØBENHAVN:

Peter Just bliver gift med Caroline Amalie Krantz den 13. Oktober i Vor Frue Kirke i København.

VEJLE:

Christians næstældste søn Albert Julius Christian hjemmedøbes den 5. April 1872 og fremstilles i Vejle Sct Nicolai Kirke den 2. Juni 1872.

1875:

VEJLE:

Christians tredie barn, datteren Ane Caroline Justine Rasmussen, fødes i Vejle den 24. Marts og døbes den 25. Juli i Vejle Sct. Nicolai Kirke.

Peter Just skal have arbejdet i Vejle (påVejle Amts Folkeblad) dette år, hvor han var med til stiftelsen af typografernes fagforening i Vejle sammen med brødrene Christian og Hans Frederik.

KOLDING:

Hans Frederik bliver gift med den kun 17-årige Karoline Kristine Hentzen i Kolding den 15. Maj.

1876:

VEJLE:

Christians tredie barn, datteren Ane Caroline Justine Rasmussen dør, 1 1/4-år gammel, den 7. Juli og begraves den 11(?). Juli fra Vejle Sct. Nicolai Kirke.

KOLDING:

Hans Frederik og Caroline bor på Sønder Landevej 506. Den 1. August bliver de forældre til sønnen Johan Karl Kristian August Rasmussen, som døbes i Kolding Sct. Nikolaj Kirke den 1.Oktober.

HERNING:

Peter Just flytter med hustruen Caroline Amalie fra Vejle til Herning for at arbejde på Herning Folkeblad som faktor. Bladet flyttede i 1876 hertil efter at have været aflægger af Vejle Amts Folkeblad. (Otto Asmus Thomsens noter).

1877:

KØBENHAVN:

Næstyngste bror Jens Albert konfirmeres den 15. April i Vor Frelser Kirke af J.C. Holck efter "Tillad. af Biskop 8. Marts".

Ældste søster Caroline Justine "er kommet galt afsted" og nedkommer med en "uægte" dødfødt lille pige den 3. Oktober. Hun begraves den 10. Oktober fra Vor Frelser Kirke på Am.Ass..

VEJLE:

Christians fjerde barn, sønnen Hans Christian Just Rasmussen fødes i Vejle den 7. April og døbes den 5. August i Vejle Sct.Nicolai Kirke.

KOLDING:

Hans Frederik udgiver sammen med P.P.Lund og I.P.Løye Vejviseren 1877, trykt på Kolding Folkeblads Bogtrykkeri. (Artikel af Charles W.Jensen)

Hans Frederiks førstefødte Johan Karl Kristian August dør den 22. September og begraves den 25. September fra Kolding Sct.Nikolaj Kirke. Han blev kun 1 år gammel.

Den 26. Oktober bliver Hans Frederik på ny far til datteren Johanne Karoline Kristine Augusta Rasmussen, der døbes den 11. November i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

1879:

KØBENHAVN:

Søster Caroline Justine, nu 24 år gammel, bliver gift med den 23-årige rebslagersvend Christian August Hentzen fra Kolding den 26. Oktober i Vor Frelser Kirke.

VEJLE:

Christians femte barn, datteren Ane Caroline Justine Rasmussen fødes i Vejle den 18. April og døbes den 18. Maj i Vejle Sct. Nicolai Kirke.

KOLDING:

Hans Frederik bliver atter far til datteren Agnes Julie Rasmussen, som fødes den 17. August og døbes den 28. September i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

1880:

KØBENHAVN:

Den 1. Januar nedkommer søster Caroline Justine med en søn, som den 29. Februar i Vor Frelser Kirke døbes Johan Christian Hentzen. Barnets mormor og moster er blandt fadderne.

De sidste af søskendeflokken bor stadig hjemme hos deres forældre i Dronningensgade 28, 1. Sal. Far Just er nu 64 år, mor Caroline 59, Jens Albert 16 og bogtrykkerlærling, og Julius 13. Hjemme bor også Caroline Justine, som nu bærer efternavnet "Hintze" = Hentzen. Hun er 25 år og har hos sig sin nyfødte lille dreng, Lejligheder består af 2 værelser og huslejen for 1/2 Aar er 80 kr.

Søster Amalie Margrethe på 22 er iflg. Folketællingen den 1.2. "Tjenestepige" hos familien Rodian i Frederiksborggade 28, 3. Sal.

Yngste bror Julius konfirmeres den 3. Oktober i Vor Frelser Kirke af Sognepræst Holck.

KOLDING:

Hans Frederik og hustruen Caroline er nu henholdsvis 29 og 21 år, Johanne Caroline 2 år og lille Agnes under 1 år gammel. Familien bor på Sønder Landevej nr.496.

HERNING:

Peter Just og hans hustru Caroline Amalie bor i et hus i Herninggade i Herning.

VEJLE:

Christian på 34 år sidder nu i eget hus i Skovgade nr.592 sammen med hustruen Petrine på 34. Julius Albert Otto (kaldet Julius) på 10 år, Albert Julius Christian (kaldet Albert) på 8, Hans Christian Just (kaldet Just) på 2 og den lille Ane Caroline Justine (kaldet Caroline) på knap 1 år. 1-salen lejes ud til et ældre ægtepar.

1882:

VEJLE:

Christians sjette søn Hans Rasmussen fødes i Vejle den 13. Juli og døbes den 22. Oktober i Vejle Sct. Nicolai Kirke. Blandt fadderne er Christians 24-årige søster Amalie, der altså har opholdt sig i Vejle på dette tidspunkt.

KOLDING:

Hans Frederik bliver den 31. Marts far til sønnen Hans Frederik Rasmussen, der døbes den 28. Maj i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

Søster Caroline Justine, nu 27 år, opholder sig med sin mand og lille søn i Kolding, hvor hun den 9. Oktober nedkommer med datteren Julie Karoline Kristine, der døbes den 3. December i Kolding Sct. Nikoaj Kirke. Hendes mands søster, der er gift med Caroline Justines bror Hans Frederik, er blandt fadderne.

1884:

KØBENHAVN:

Søster Amalie Margrethe bliver gift for 1.gang den 6. Januar i Vor Frelser Kirke med Skomagermester Jørgen Christian Jørgensen, 49-årig enkemand med flere børn fra 2 ægteskaber. De bor i Store Torvegade 16 i København

Amalie nedkommer med datteren Bolette Jørgensen, der fødes den 2. August og døbes den 17. August i Vor Frelser Kirke.

VEJLE:

Den 21-årige Jens Albert Rasmussen, som nu er typograf og bor i Vejle, bliver gift den 21. November i Vejle Sct.Nicolai Kirke med den 24-årige Sophie Christine Hansine Petersen. Storebror Rasmus Christian er forlover. Sophie er datter af en ældre halvsøster til Christians hustru Petrine.

1885:

KØBENHAVN:

Far Just på 69 år og mor Caroline på 64 år bor nu alene i deres lejlighed i Dronningensgade 28, Forhus, 1. sal.

Søster Caroline Justine er tilbage i København med mand og 2 børn. De bor nu i Dronningensgdae 28 på 1.sal i Forhuset ved siden af hendes forældre.

Søster Amalie på 27 bor med sin ægtemand på 50 år og hans søn af et tidligere ægteskab, der også hedder Jørgen Christian, samt sin egen lille datter Bolette i Store Torvegade 18, Forhus, 1. sal.

Den 21. Oktober begår lillebror Julius attentat mod konseilspræsident Estrup ved dennes hjemkomst til sin bolig på Toldbodvejen 26 (nutidens Esplanaden), hvor han affyrer 2 pistolskud mod ham for herved at bortskaffe den, som Julius synes står i vejen for et rigtigere politisk Danmark. Julius fængsles og idømmes 14 års tugthusarbejde i Horsens Tugthus.

Amalie nedkommer med sønnen Oskar Peder Jørgensen, som fødes den 18. December og døbes den 17. Januar 1886.

VEJLE:

Christians syvende og yngste barn, datteren Anna Rasmussen fødes i Vejle den 29. September og døbes den 15. November i Vejle Sct.Nicolai Kirke. Blandt fadderne er Christians yngre bror Typograf Albert Rasmussen, som nu bor i Vejle.

KOLDING:

Hans Frederik bliver igen far, denne gang til datteren Cecilie Caroline Charlotte Rasmussen. Hun fødes den 27. August og hjemmedøbes den 17. November for derefter at blive fremstillet i Kirken næste år.

1886:

KØBENHAVN:

Amalies søn Oskar Peder Jørgensen døbes den 17. Januar i Vor Frelser Kirke. Blandt fadderne er Jmf. Anne Jørgensen, Øhlenslægergade, og Skuespiller Oskar Larsen, "ib.". De 2 sidste er muligvis allerede nu gift og Anne er dåbsbarnets storesøster, født i farens første ægteskab.

Den 23. Januar bliver Julius idømt 14 års tugthusarbejde for sin forbrydelse og kort efter begyndte afsoningen i Horsens Tugthus.

Caroline Justine, der nu er 31 år, nedkommer den 4. Marts med datteren Karoline Justine, som hjemmedøbes den 16. Marts og dør kort efter, den 19. Marts, og derefter begraves den 24. Marts fra Vor Frelser Kirke. Dødsårsagen er: Blodmangel.

KOLDING:

Hans Frederiks knap 1 år gamle datter Cecilie Caroline Charlotte fremstilles i Kolding Sct. Nikolaj Kirke den 18. August.

VEJLE:

Jens Alberts første barn, sønnen William Rasmussen som senere (i 1907) tager efternavnet Rønvig, fødes den 14. Marts og hjemmedøbes den 10. April for derefter at bluve fremstillet i Kirken den 5. September. Storebror Christian er blandt fadderne.

1887:

KØBENHAVN:

Mor Caroline Schou dør den 24. Juli og begraves den 29. Juli på Amager Kirkegaard, sandsynligvis efter en ceremoni i Vor Frelser Kirke.

Amalies 3.barn Emil Bastian Jørgensen fødes den 7. November og døbes den 27. Maj 1888.

KOLDING:

Hans Frederiks næste barn, datteren Karen Vilhelmine Elisabeth Astrid Rasmussen, fødes den 24. Juni og døbes i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 25. September.

1888:

KØBENHAVN:

Amalies søn Emil Bastian Jørgensen døbes den 27. Maj i Sundby Kirke. Familien Jørgensen er nemlig flyttet hertil og bor på Øresundsvej 27.

Også Caroline Justine bor nu med sin familie i Sundby, da hun den 4. August nedkommer med datteren Agnes Kirstine, som blive døbt i Sundby Kirke den 9. September. Barnets mor er nu 33 år.

1889:

KØBENHAVN:

Far Just Rasmussen dør den 2. Juli og begraves den 7. Juli fra Sundby Kirke. Hans adresse opgives til Øresundsvej 27, hvor han tilsyneladende har boet hos Amalie og hendes familie efter mor Carolines død.

HORSENS:

Den 26. November hænger Julius sig i Horsens Tugthus. Han blev blot 23 år. Selvmordet bliver opdaget næste morgen, den 27. November, og meddelt familien, der derefter anmoder om at få liget udleveret til begravelse i Vejle.

VEJLE:

Julius' kiste bliver fragtet til Vejle, hvor han begraves den 1. December på Østre Kirkegaard. Hans søskende er samlet ved hans begravelse og de har ladet trykket et salmeblad i Th. Nielsens Bogtrykkeri. Før talen synger man 1. vers af "Naar mit Hoved sig skal bøje" og efter talen 4. vers af "Herrens Venner ingen Sinde".

Christians ældste søn, som bærer samme navn som sin ulykkelige farbror: Julius, udvandrer til Amerika.

1890:

KØBENHAVN:

Den 31-årige søster Amalie bor sammen med sin 55-årige mand og børnene Bolette, 5 år, Oscar Peter, 4 år, og Emil Bastian, 2 år, på Øresundsvej 27, Stuen. Hos familien bor midlertidigt Oscar Larsen og et nyfødt pigebarn, som vist er midlertidigt i pleje.

Den 35-årige søster Caroline Justine bor sammen med mand og 3 børn, Johan Chr. på 10 år, Julie Caroline på 7 og Agnes Kirstine på 1, på Køhlertsvejs sydlige side i Tårnby Sogn, men snart efter flytter familien til Kolding.

KOLDING:

Hans Frederik bliver far til tvillingepigerne Kristine Marie Rasmussen og Karoline Amalie Rasmussen, der fødes den 19. Maj og hjemmedøbes den 20. Maj for derefter at blive fremstillet i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 26. Oktober.

VEJLE:

Jens Albert bor med sin hustru og sønnen William i Staldgaardsgade matr.nr. 629ac

Storebror Christian bor stadig i eget hus i Skovgade nr. 592, hvor en del er udlejet til 2 andre mindre familier. Christian er nu 44 år, hustruen Petrine ligeså, og børnene Albert 18 år, Just 12 år, Caroline 10 år, Hans 7 år og Anna 4 år. Hos familien bor også Petrines mor Ane Madsatter Larsen på 84 år, mens den ældste søn Julius allerede året før er udvandret til USA.

HERNING:

Peter Just og hustruen Caroline Amalie skulle stadig bo i Herning, men det lader til at de pågældende sider i Folketællingen mangler.

1891:

KØBENHAVN:

Søster Amalies første mand Jørgen Christian Jørgensen dør den 3. Marts og begraves den 8. Marts på Frelsers Kirkegård fra Sundby Kirke.

KOLDING:

Hans Frederik og hustruen Caroline bliver forældre til datteren Emilie Rasmussen, født den 5. November og døbt den 21. August i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

Hans Frederiks ældste datter Johanne Karoline Kristine Augusta konfirmeres i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 4. Oktober.

Hans Frederiks og Søster Caroline Justines 66-årige svigermor, Kirsten Marie Hentzen, født Jochumsen, dør i Kolding den 27. April og begraves den 1.Maj.

VEJLE:

Jens Albert bliver far til sønnen Johannes Rasmussen, som senere (i 1907) skifter efternavn til Rønvig. Barnet fødes den 29. Marts og døbes i Vejle Sct. Nicolai Kirke den 31. Maj. Storebror Christian er blandt fadderne.

1892:

KOLDING:

Hans Frederiks og Caroline Justines 69-årige svigerfar Johan Christian Hentzen gifter sig påny med den 41-årige Maren Madsen fra Stenderup.

1893:

KOLDING:

Hans Frederiks hustru Caroline nedkommer den 7. Januar med et dødfødt drengebarn, som begraves på Kolding Kirkegaard fra Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 11. Januar. Familien bor nu på Agtrupsvej 6 i Kolding.

Hans Frederiks næstældste datter Agnes Julie bliver konfirmeret i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 1. Oktober.

Søster Caroline Justine bor nu med sin familie i Kolding på Søndre Landevej 112, da hun den 26. Maj nedkommer med datteren Asta Karoline, som døbes i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 9. Juli. Forældrene og barnets morbror Hans Frederik og faster Caroline er faddere.

1894:

KOLDING:

Hans Frederik bliver påny far, denne gang til datteren Vilhelmine Rasmussen, som fødes den 23. Marts i Katrinegade 2 og døbes den 20.(?) Maj i Kolding Sct.Nikoaj Kirke.

Caroline Justines søn Johan Kristian Hentzen konfirmeres den 1. April i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

1896:

KØBENHAVN:

Amalie gift 2.gang den 13. December med den 53-årige enkemand Rasmus Johansen i Skt. Johannes Kirke.

KOLDING:

Hans Frederiks søn Hans Frederik konfirmeres i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 12. April.

Den 21. August dør Hans Frederik Junior på Kolding Epidemihus og begraves på Kolding Kirkegaard den 23. August. Han blev kun 14 år gammel.

Caroline Justines datter Julie Caroline Christine bliver konfirmeret den 11. Oktober i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

Den 17. December nedkommer Caroline Justine med sønnen Kristian August Hentzen, som hjemmedøbes samme dag for senere at blive fremstillet i Kirken - men af os ukendte årsager udskydes dette til sommeren 1902. Har barnet været så svageligt, at man ikke har kunnet tage ham ud? Eller har der været sygdom i hjemmet? Carolines mand dør på Kolding Sygehus inden fremførelsen, måske har sygdommen været af længere varighed? Måske er det mest sandsynligt, at den lille har været syg - måske indlagt på hospitalet? Han anføres nemlig ikke sammen med de øvrige søskende i hjemmet ved Folketællingen den 1. Februar 1901.

1898:

KØBENHAVN:

Amalies søn Rasmus Kristian Johansen fødes den 6. Juni og døbes den 19. Juni i Vor Frelser Kirke.

1900:

VEJLE:

Jens Albert er nu Redaktionssekretær og bor ifølge Skattemandtalslisten med sin familie i Grønnegade 39, 2.sal.

1901:

KØBENHAVN:

Den nu ca.44-årige Amalie bor med ægtemanden Rasmus Johansen og børnene Rasmus Christian og Oskar Peter, som nu er i bødkerlære, på Kristianshavns Voldgade nr.9 E, 2.sal.

KOLDING:

Iflg Folketællingen den 1.2. bor Caroline Justine med mand og 3 børn (Johan Christian på 21 år og malersvend, Agnes Kirstine på 11 og Asta Karoline på 7) i Slotsgade 22.

Caroline Justines 77-årige svigerfar Johan Christian Hentzen er nu blevet gift igen med den 50-årige Maren Hentzen og bort med hende på Parcelvej 18 i et hus, som han selv ejer, men som senere overgår til at være den nye hustrus eje.

Caroline Justines mand Christian August Hentzen dør den 8. November på Kolding Sygehus og begraves den 14. November på Kolding Kirkegaard af Pastor W.Kiørboe fra Kolding Sct.Nikolaj Kirke. Han blev kun 45 år.

VEJLE:

Den ca. 38-årige Jens Albert bor stadig i Grønnegade 39, 2.sal. sammen med sin hustru ("Tante Sofie") på 41 og sønnerne William på ca 14 (og i lære hos Snedkermester Schutt(?) og Johannes på 10 år.

HERNING:

Peter Just og hans hustru Caroline Amalie bor i eget hus, hvor stednavnet ikke er nærmere angivet (måske i Fonnesbechsgade ligesom i 1916? Det antydes på opslag 11 i Folketællingen 1901).

1902:

KOLDING:

Caroline Justines søn Kristian August Hentzen, som blev født i 1896 og straks hjemmedøbt, fremstilles nu i Kolding Sct.Nikolaj Kirke den 1.Juni. Blandt fadderne er hans ældste bror Maler Johan Hentzen.

1903:

KOLDING:

Caroline Justiens datter Agnes Kirstine Hentzen konfirmeres den 19. April i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

1904:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks ældste datter Johanne Caroline Christine bor nu i Ordrup ved København, og derpåi Colbjørnsensgade hos en familien Rasmussen fra Præstø.

KOLDING:

Hans Frederiks hustru Caroline anføres nu i Vejviseren som Enke og boende Sønder Landevej 17.

1906:

KØBENHAVN:

Amalie og Rasmus Johansen bor nu sammen med sønne Rasmus (Christian) på ca. 8 år i Borgergade nr. 126, 1.sal.

KOLDING:

Hans Frederiks enke Caroline Rasmussen ernærer sig nu ved "Wadskerie" og bor sammen med døtrene Cecilie på 21 år og tjenestepige, Caroline på 16, Emilie på 15 og Vilhelmine på 12, samt en 18-årig logerende typograflærling på Søndre Landevej nr.17.

Caroline Justines svigerfar Johan Kristian Hentzen bor stadig i sit hus på Parcelvej 18, men nu er husets ejer hustruen Maren Hentzen, f. Madsen. Johan angiver i Folketællingen den 1. Februar, at han har "Formue".

Den 8. November dør Johan Christian Hentzen (Caroline Justines svigerfar) på Kolding Sygehus. Han begraves på Kolding Kirkeggård af Pastor Kiørboe fra Kolding Sct. Nikolaj Kirke.

HERNING:

Peter Just og hans hustru Caroline Amalie bor i et hus, hvor stednavnet ikke er nærmere angivet (måske i Fonnesbechsgade ligesom i 1916? Det antydes i Folketællingen1901).


1907:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks ældste datter Johanne Caroline Christine bor nu i Rosenvængets Allé nr.17 på 2.sal hos en familie Hellerung.

KOLDING:

Caroline Justines datter Asta Caroline Hentsen bliver konfirmeret den 6. Oktober i Kolding Sct.Nikolaj Kirke.

VEJLE:

Jens Albert Rasmussens 2 sønner Willian og Johannes ændrer den 10. Oktober deres efternavn til Rønvig.

1909:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks ældste datter Johanne Caroline Christine flytter fra Rosenvængets Allé nr.17 til Thingvalla Allé nr.5 hos en familie Frandsen.

Den afdøde Hans Frederiks datter Emilie Rasmussen bor nu i Willemoesgade nr.31, på 1.sal hos en familien Storck, indtil 1.11.

1910:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks ældste datter Johanne Caroline Christine flytter fra Thingvalla Allé til en ejendom kaldet Søgaard (matrikel nr.9) i området "Nord for Frederikssundsvej", hvor hun tilsyneladende bliver indtil 1.11.

KOLDING:

Den afdøde Hans Frederiks enke Caroline bor nu i Ny Vestergade nr.2, sikkert stadig sammen med flere af døtrene.

Caroline Justine bor tilsyneladende nu på Kathrinevej 7 sammen med sønnerne Johan Christian, som er malersvend, og den lille Christian August. Samt sandsynligvis også med datteren Asta Caroline, som som 17-årig dette år "kommer galt afsted" og den 1. December nedkommer med en lille pige, der året efter døbes Aase.

1911:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks ældste datter Johanne Caroline Christine nedkommer med sønnen Hans Frederik Jensen d.11.Maj i Villa Søborghus på Frederiksborgvej. Den 17.August bliver hun gift med barnets far Peter Christian Jensen i Gladsaxe Kirke og den 20.August bliver deres søn døbt i samme Kirke. Blandt fadderne er hendes mor, Hans Frederiks enke Caroline, som bor på Fredensvej i Hellerup.

KOLDING:

Den afdøde Hans Frederiks enke Caroline bor nu i Katrinegade nr.27, hvor hun holder Pensionat for 4 logerende. Døtrene Emilie på 19 og Vilhelmine på 16 bor hjemme.

Den afdøde Hans Frederiks datter Cecilie Rasmussen er tyende hos Gjæstgiver Christiansen i Bleggaardsstræde nr.6 i Kolding.

Ved Folketællingen den 1.2. bor Caroline Justine, der nu er omkring 55 år gammel, sammen med den 31-årige Johan Christian og den 14-årige Christian August, samt med datteren Asta og dennes lille datter, der endnu ikke er døbt.

Caroline Justines yngste søn Christian August kkonfirmeres den 9. April i Kolding Sct. Nikolaj Kirke.

Den 11. November døbes Caroline Justines lille datterdatter omsider i Kolding Sct.Nikolaj Kirke, hvor hun får navnet Aase Hentzen. Caroline Justine og Johan Christian er blandt fadderne.

HERNING:

Peter Just og hans hustru Caroline Amalie bor iet hus, hvor stednavnet ikke er nærmere angivet (måske i Fonnesbechsgade ligesom i 1916? Det antydes i Folketællingen1901). Ægteparret har tilsyneladende en logerende, en 71-årig kvinde fra Rind, som lever af Alderdomsunderstøttelse: Achille Marie Petersen.

1914:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks ældste datter Johanne Caroline Christine, nu gift Jensen, nedkommer med datteren Elisabeth Caroline Jensen d.23.4. Familien bor tilsyneladende nu på Frederiksdalsvej i Lyngby og barnet døbes d.31.5. i Kongens Lyngby Kirke. Blandt fadderne er Johannes søster Emilie Rasmussen fra Kolding.

KOLDING:

Caroline Justine bor stadig i Katrinegade 7 sammen med den ældste søn, malersvenden Johan Christian. Også datteren Agnes bor hjemme iflg. Kolding Vejviser.

1916:

KØBENHAVN:

Amalies mand Rasmus Johansen har nu en Brokskade og har derfor forringet arbejdsevne. Han betegnes nu som forhenv.Garderobeforpagter, har ingen indtægt, men en formue på 14.000. Rasmus og Amalie bor sammen med sønnen Rasmus, der nu er Kontorassistent, på Nørrebrogade 215 B, 2.sal tv.

KOLDING:

Caroline Justine bor stadig med flere af sine børn i en stuelejlighed i Kathrinegade 7. Hun angiver i Folketællingen den 1. Februar, at hun har en indkomst på 200 Kroner, ingen formue og skal derfor kun svare 2,00 kr. i skat til Kommunen. Johan Christian, derimod, der arbejder som malersvend hos N.P. Beck, har en indkomst på 750 kr og svarer 27,30 kr. i Kommuneskat, selvom han heller ikke har nogen formue. Agnes Karoline bor også hjemme nu. Hun er tjenestepige på Døttreskolen og angiver hverken indkomst eller skat. Men Kristian August er blevet" Ekspedient i Manaufaktur" hos P.Petersen og tjener hele 1200 kr, hvorfor han betaler 7,50 kr. til Staten og 63,70 kr. til Kommunen. Heller ikke han har nogen formue. Sidste medlem i husstanden er datterdatteren Aase.

HERNING:

Peter Just bor med sin hustru Caroline Amalie i Fonnesbechsgade nr. 7 i Herning. I huset, som ejes af Peter Just, bor ialt 3 familier med 8 personer, hvoraf 1 er logerende. Peter Just arbejder stadig som Faktor på Herning Folkeblad og har en indkomst på 1800 kr, samt en formue på 6000 kr. Han betaler 20,40 kr. i Skat til Staten og 98,28 kr. til Kommunen.

1918:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks datter Vilhelmine Rasmussen bor nu i Victoriagadenr 24, 3.sal hos en familie Landgren(?).

1920:

HERNING:

Peter Just's hustru Caroline Amalie født Krantz dør d.3.Marts og begraves d.8.Marts på Herning Kirkegaard af Valgmenighedspræst Terkelsen. Hun blev 79, lige knap 80, år.

1921:

KØBENHAVN:

Amalie, Rasmus og sønnen Rasmus bor stadig på Nørrebrogade 215 B, 2.sal tv.

Men nu dør Amalies anden mand Rasmus Johansen d.14.8. og begraves d.19.8. fra Skt. Stefans Kirke.

Den afdøde Hans Frederiks datter Johanne bor med sin mand, der er kusk, og børnene Hans Frederik på 10 år og Elisabeth på 7 på Lønstrupvej nr.46 i København.

VEJLE:

Jens Albert Rasmussen er nu ejer af et hus på Rolighedsvej 3, hvor han bor i stueetagen med hustruen Sophie og den yngste søn Johannes, som er "Købmand (Fotografiske Artikler)" og bærer efternavnet Rønvig.

HERNING:

Peter Just bor som enkemand i eget hus i Øster Allé 4 i Herning , hvor han nyder Alderdomsunderstøttelse.

1923:

KØBENHAVN:

Den afdøde Hans Frederiks enke Caroline Rasmussen tager fra d.23.10. bopæl hos datteren Johanne på Lønstrupvej nr.46 i København.

VEJLE:

Den 23.August dør Jens Alberts hustru Sophie på Vejle Amts og Bys Sygehus. Hun begraves den 29.August på Vejle gamle Kirkegaard af Provst Christensen fra Vejle Sct. Nicolai Kirke.

1925:

KØBENHAVN:

Amalie bor herefter som aldersrentenydende Enke alene i lejligheden på Nørrebrogade 215 B, 2.sal.

Den afdøde Hans Frederiks datter Johanne bor stadig med sin familie på Lønstrupvej. .

VEJLE:

Jens Albert Rasmussen bor nu alene sammen med en Husbestyrerinde i stueetagen i sin ejendom på Rolighedsvej nr.3.

HERNING:

Peter Just bor som enkemand i eget hus som pensionær hos enken Johannes Marie Amalie Berg. Adressen er Øster Allé 4 i Herning

1927:

Jens Albert Ramussen forlod i 1927 eller 1928 Vejle Amta Folkeblad og var derefter Forretningsfører for Provins-Journalistforeningen i Århus, hvor han døde ca. 1935.

1928:

Jens Albert Ramussen forlod i 1927 eller 1928 Vejle Amts Folkeblad og var derefter Forretningsfører for Provins-Journalistforeningen i Århus, hvor han døde ca. 1935.

HERNING:

Peter Just Rasmussen dør i Herning d. 9. Februar og begraves på Herning Kirkegaard af Valgmenighedspræst Terkelsen d. 16. Februar.

1930:

KØBENHAVN:

Sidst kendte opholdssted for Amalie er stadig Nørrebrogade 215 B, 2.sal tv., hvor hun lever af sin aldersrente.

Ifølge Otto Asmus Thomsen døde Caroline Justine i København ca.1939, så hun er måske allerede flyttet dertil efter 1916?.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.12.2012 og sidst opdateret d. 10.1.2013