HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

AGDA KARIN DANIELSEN

- 26.5. 1880 -- 11.6. 1965 -

Brordatter til Alice's morfar Otto Ferdinand Danielsen

DATTER af EDVARD EMIL ALFRED DANIELSEN og MAREN EMILIE BENDTSEN

SØNNEDATTER af Alice's Oldeforældre: SØREN DANIELSEN og CAROLINE SØRENSEN

SØSTER til: Agnes Anny Alfrida Danielsen (1876-1942), Robert Ove Edvin Danielsen (1878-1911), Knud Holger Danielsen (1883-1897) og Aage Henry Danielsen (1890-1943)

GIFT med : AXEL AURELIUS GUSTAV NETTERSTRØM

MOR til: Knud Erik Netterstrøm (1909-1958) og Inger Netterstrøm (1912-....)


Den idag kendte linie for Alice er:
? Daniel Harder fra Flensborg og Bodil Grevertsdatter (Tip-6-oldeforældre til Alice)
? Johan Danielsen Harder og ??? (Tip-5-oldeforældre til Alice)
Daniel Harder (den ældre) og ??? (Tip-4-oldeforældre til Alice)
Daniel Danielsen Harder og Kirsten Rasmusdatter (Tip-3-oldeforældre til Alice)
Johan Danielsen Harde (Harder) og Karen Sophie Nielsdatter (Godraad) (Tip-2-oldeforældre til Alice)
Daniel Johansen og Anne Olsdatter (Tipoldeforældre til Alice)
Søren Danielsen og Caroline Sørensen (Oldeforældre til Alice)
Otto Ferdinand Danielsen og Henriette Mathilde Holm (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

1875:

FORÆLDRE GIFT d. 14.5.: Alfred (Edvard Emil Alfred Danielsen) 26 1/4 år og Maren Emilie 24 år, gift i Holmens Kirke.
Forlovere: Farfar Søren Danielsen (Skvaldergade 5) og Bent Nielsen.

1880:

FT : Krusemyntegade 7 (Arbejdernes Byggeforening), 1. sal til Gaden: Alfred 30 år, Handskemagersvend, Maren Emilie 28 år, Agnes Any Alfrid 3 år og Robert Aage Edvin 1 år. - + 1 tjenestepige.
(I stueetagen bor morfar og mormor! - Farfar Søren Danielsen og Farmoster Ane Marie Sørensen bor i Borgergade 35, Baghus 1 sal.)

AGDA KARIN DANIELSEN FØDT d. 26.5. og døbt 8.8. i Skt.Paul. Datter af Handskemager Edvard Emil Alfred Danielsen og 29-årige Maren Emilie Bendsen. - Bopæl: Krusemyntegade 7, 1.sal.
Morfar Bent Nielsen står fadder.

1881:

FARFAR SØREN DANIELSEN DØD d. 31.1. og begravet d. 6.2. fra Holmens Kirke. - 62 år gl., død af Lungesygdom. - Bopæl: Borgergade 35, Baghus.

1883:

BROR KNUD HOLGER DANIELSEN FØDT d. 11.2. og døbt d. 14.5. i Skt.Paul. - Bopæl Krusemyntegade 7, 1.
Farbror Charles Georg William Danielsen og hustru står fadder.

1885:

FT : Krusemyntegade 7, 1.sal: Alfred 35, Maren 32, + 4 børn: Agnes Any Aldrida 8, Robert Ove Edvin 6, Agda Karin 4 og Knud Holger 1 år.

1890:

FT d. 1.2.: Krusemyntegade 7, Forhus - her bor også morfar (68) og mormor (66) - samt Alfred 40 år, Maren 38, Agnes 13, Robert 11, Agda 9 og Knud 6. + 1 logerende.

BROR AAGE HENRY DANIELSEN FØDT d.16.7. og døbt d. 28.9. i Skt. Paul. - Bopæl: Krusemyntegade 7.

1891:

SØSTER AGNES KONFIRMERET d. 5.4. i Skt. Paul.

1892:

FAR DØD d. 9.1. og begravet d. 15.1. fra Skt. Paul. - Bopæl: Krusemyntegade 7. - 42 år gammel.

MOR Maren Emilie bliver boende i Krusemyntegade 7, 1. sal med 5 børn.

BROR ROBERT OVE EDVIN KONFIRMERET d. 20.10. i Skt.Paul.

1894:

Maj måned: Krusemyntegade 7, 1. sal: jer bor enken Maren Emilie med 4 børn (hvor er lille Aage Henry?) og sin mor, som nu også er enke.

1895:

KONFIRMERET d. 7.4. i Skt.Paul af Pastor Lutzhøft. Agda Karin er nu udskrevet af Sølvgades Skole.

1896:

Agda Karin bliver nu oprettet i Politiets Registerblade pr. 1.11. med bopæl: Krusemyntegade 7 og stilling: kassererske.

1897:

BROR KNUD HOLGER DØD - DRUKNET i Lystbådehavnen d. 27.8. - begravet 1.9. fra Skt. Paul.

1901:

FT d. 1.2.: Krusemyntegade 7, 1.sal.: Søster Agnes med mormor, mor og bror Robert, samt lillebror Aage.
Agnes er nu "Forretnings-Ekspeditrice" hos GROSSERER NETTERSTRØM. - Søster Agda samme stilling hos Harol Olesen.

BROR ROBERT gift d. 27.10 i Vor Frelser Kirke med Ingeborg Ellen Marie Møller (20 år).

Fra den 1.11. bor Axel Netterstrøm (Agda's kommende mand) i Colbjørnsensgade 12, 4. - stilling: Handelsmedhjælper.

1902:

BROR ROBERT bliver far d. 2.8. til datter, der døbes Esther Christiane Emilie Danielsen d.31.8. i Nathanaels Kirke.

Fra den 1.11. bor Axel Netterstrøm (Agda's kommende mand) i Stenosgade 73.

1904:

Fra den 26.10. bor Axel Netterstrøm (Agda's kommende mand) på Vesterbrogade 21, 1. hos Nielsen.
Dette år grundlægger han sit forma på Vesterbrogade 17: "Special Magasin for Herre- og Drenge Beklædning".

1905:

BROR AAGE HENRY KONFIRMERET d. 9.4. i Skt. Paul.

1906:

FT d.1.2. : Krusemyntegade 7, 1.sal. med mormor og mor + søster Agnes. Begge arbejder i herrelingeri detail, Agnes hos "Tip Top" Østergade 22. Agda samme job i Vesterbroes Herrebazar, Vesterbrogade 17 (det må vist være Netterstrøms forretning?)
Bror Robert bor nu med hustru og datter på Valhals Alle 14,1.

Efter 1906 ses SØSTER AGNES ikke i København.

1907:

BROR ROBERT bliver far til datteren Gudrun Edith, der bliver født d. 13.6. og døbt d.7.7. i Nathanaels Kirke.

AGDA KARIN GIFT den 7.8. i Asminderød Kirke (samt noteret i Skt. Pauls Kirkebog) med Axel Aurelius Gustav Netterstrøm, Herreekviperingshandler, Ungkartl, Bopæl: Forchhammers vej 7. (f. i Kbh. 17.12.1879).
Forlovere er farbror C G V Danielsen og BROR ROBERT OVE EDVIN.

SØSTER AGNES føder datter d. 17.9. i Stockholm, som døbes: MARGIT (senere Margit Müller)

1908:

Fra d. 1.11. : Bopæl: Stenosgade 7, 3.

1909:

SØN FØDT d. 20.2. og døbt d. 12.4. i Sankt Markus Kirke: KNUD ERIK NETTERSTRØM.
SØSTER AGNES og hendes mand Niels Wener fra Stockholm, samt BROR ROBERT, står fadder til Agdas søn.

1911:

FT d.1.2.: Vesterbrogade 17, 1. sal: Agda med mand, Ekviperingshandler med forretning i stueetagen. + søn Knud-Erik og 1 tjenestepige.

BROR ROBERT OVE EDVIN DØD d.3.6. - Begraves Vestre Kirkegård d. 9.6.

1912:

DATTER FØDT d. 22.3. og døbt d.14.4. i Mariakirken: INGER NETTERSTRØM.
SØSTER AGNES og hendes mand Niels Wener fra Stockholm står fadder til Agda's datter, sammen med Agdas mor fra Krusemyntegade.

1913:

SØSTER AGNES i Stockholm får datter, født d. 31.7. og døbt (Matteus AB) : ELSE EMELIE AIS ("SESSE") - senere: Else... Pihl.

1916:

FT d. 1.2. : Vesterbrogade 17, 1.sal: Agda med mand og 2 børn + 1 tjenestepige. (Axel tjener 345, 50 pr. 1/2 år, har formue på 53.200 og betaler skat - til staten: 396,06 og til Kommunen: 508,89).

SØSTER AGNES bor i Sverige, AFDØDE BROR ROBERTS ENKE + 2 børn bor i Skånegade. Agdas mor bor i Krusemyntegade 7 (hun ejer huset) med BROR AAGE HENRY.

1918:

BROR ROBERTS ENKE gifter sig igen med Viktor Winding.

1921:

FT d. 1.2. : Vesterbrogade 17, Forhus, 2.sal (ejet af Axel Netterstrøm): her bor Agda med mand og 2 børn samt 1 tjenestepige.

BROR AAGE HENRY bor stadig med deres mor i Krusemyntegade 7.

BROR AAGE HENRY GIFT i Søllerød Kirke den 26.8. med Ingeborg Marie Nikoline Hjortholt (søster til Harvey Hjortholt, der senere bliver gift med en kusine til Aage Henry: Gudrun Holtet).
Grosserer Netterstrøm er en af forloverne.

1922:

BROR ROBERTS DATTER GUDRUN EDITH konfirmeret i Nathanaels Kirke.

1923:

BROR ROBERTS DATTER ESTHER gift d. 7.12. i Nathanaels Kirke med Ove Nielsen.

1925:

FT d.5.11. : Vesterbrogade 17, 2. sal tv: Agda bor her med mand og 2 børn + 1 tjenestepige. SØN KNUD-ERIK er nu "Lærling".

1928:

MAND DØD d. 7.12. i Stockholm ! - begravet på Vestre Kirkegård fra Maria Kirken d. 14.12. - 48 år gammel.

1929:

BROR ROBERTS DATTER GUDRUN EDITH gift med Carl Olaf Lindholm Kurtzhols.

1930:

FT d.5.11. : Vesterbrogade 17, 2. tv : her bor AGDA som enke (og husejer + forretningsejer) sammen med SØN KNUD-ERIK, der er Herreekviperings-ekspedient i firmaet "Axel Netterstrøm", Vesterbrogade 17. - Samt DATTER INGER og 1 husassistent.

AGDAS MOR Maren Emilie bor stadig i Krusemyntegade 7.

1931:

SØN KNUD-ERIK og hans forlovede Inge Margot Gunnar søger om lysningsattest d. 7.11., og afleverer den i Sundby Kirke d.15.11.

1932:

Den 18.1. lyses der for SØN KNUD-ERIK og Inge Margot Gunnar, som vies i Frederiksberg Kirke den 15.1.
BRUDGOMMENS MODER AGDA er forlover sammen med brudens far.

1939:

MOR MAREN EMILIE DØD ca. 1939. (ses i Krak 1939, men i 1940 står: "Enkefru M E Danielsens Dødsbo").

DATTER INGER og hendes forlovede Steen Orla Steensen søger om lysningsattest, som udfærdiges d. 17.10. - til lysning i Mariakirken og vielse i Frederiksberg Kirke.

DATTER INGER og Steen Orla Steensen GIFT 30.11. i Frederiksberg Kirke.
BRUDENS MODER AGDA er forlover sammne med brudgommens far.

1940:

FT d.5.11. : Vesterbrogade 17, 2.etage tv: her bor AGDA som husejer og "Grosserer, Herreekviperingshandel" alene.

1942:

SØSTER AGNES DØD i Sverige ("AIS WENER"),

1943:

BROR AAGE HENRY DØD d.16.12. og begravet d. 22.12.

1950:

DEN 1.2. overtager SØN KNUD-ERIK firmaet som eneindehaver.

1958:

SØN KNUD-ERIK DØD.

1965:

AGDA KARIN DØD (gift Netterstrøm, enke) d.11.6. - 85 år gl.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.11.2022 og sidst opdateret d. 24.11.2022