HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ROBERT OVE EDVIN DANIELSEN

- 6.6. 1878 -- 3.6. 1911 -

Brorsøn til Alice's morfar Otto Ferdinand Danielsen

SØN af EDVARD EMIL ALFRED DANIELSEN og MAREN EMILIE BENDTSEN

SØNNESØN af Alice's Oldeforældre: SØREN DANIELSEN og CAROLINE SØRENSEN

BROR til: Agnes Anny Alfrida Danielsen (1876-1942), Agda Karin Danielsen (1880-1965), Knud Holger Danielsen (1883-1897) og Aage Henry Danielsen (1890-1943)

GIFT med : INGEBORG ELLEN MARIE MØLLER

FAR til: Esther Christiane Emilie Danielsen (1902-....) og Gudrun Edith Danielsen (1907-1954)


Den idag kendte linie for Alice er:
? Daniel Harder fra Flensborg og Bodil Grevertsdatter (Tip-6-oldeforældre til Alice)
? Johan Danielsen Harder og ??? (Tip-5-oldeforældre til Alice)
Daniel Harder (den ældre) og ??? (Tip-4-oldeforældre til Alice)
Daniel Danielsen Harder og Kirsten Rasmusdatter (Tip-3-oldeforældre til Alice)
Johan Danielsen Harde (Harder) og Karen Sophie Nielsdatter (Godraad) (Tip-2-oldeforældre til Alice)
Daniel Johansen og Anne Olsdatter (Tipoldeforældre til Alice)
Søren Danielsen og Caroline Sørensen (Oldeforældre til Alice)
Otto Ferdinand Danielsen og Henriette Mathilde Holm (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

1875:

FORÆLDRE GIFT d. 14.5.: Alfred (Edvard Emil Alfred Danielsen) 26 1/4 år og Maren Emilie 24 år, gift i Holmens Kirke.
Forlovere: Farfar Søren Danielsen (Skvaldergade 5) og Bent Nielsen.

1878:

FØDT 6.6. og døbt 21.7. i Skt. Pauls Kirke. - Søn af Handskemager Edvard Emil Alfred Danielsen og Maren Emilie Bendsen. - Bopæl: Krusemyntegade 7

1880:

FT : Krusemyntegade 7 (Arbejdernes Byggeforening), 1. sal til Gaden: Alfred 30 år, Handskemagersvend, Maren Emilie 28 år, Agnes Any Alfrid 3 år og Robert Aage Edvin 1 år. - + 1 tjenestepige.
(I stueetagen bor morfar og mormor! - Farfar Søren Danielsen og Farmoster Ane Marie Sørensen bor i Borgergade 35, Baghus 1 sal.)

SØSTER AGDA KARIN DANIELSEN FØDT d. 26.5. og døbt 8.8. i Skt.Paul. - Bopæl: Krusemyntegade 7, 1.sal.

1881:

FARFAR SØREN DANIELSEN DØD d. 31.1. og begravet d. 6.2. fra Holmens Kirke. - 62 år gl., død af Lungesygdom. - Bopæl: Borgergade 35, Baghus.

Roberts senere hustru Ingeborg Ellen Marie Cathrine Møller født 14.3. 1881

1883:

BROR KNUD HOLGER DANIELSEN FØDT d. 11.2. og døbt d. 14.5. i Skt.Paul. - Bopæl Krusemyntegade 7, 1.
Farbror Charles Georg William Danielsen og hustru står fadder.

1885:

FT : Krusemyntegade 7, 1.sal: Alfred 35, Maren 32, + 4 børn: Agnes Any Alfrida 8, Robert Ove Edvin 6, Agda Karin 4 og Knud Holger 1 år.

1890:

FT d. 1.2.: Krusemyntegade 7, Forhus - her bor også morfar (68) og mormor (66) - samt Alfred 40 år, Maren 38, Agnes 13, Robert 11, Agda 9 og Knud 6. + 1 logerende.

BROR AAGE HENRY DANIELSEN FØDT d.16.7. og døbt d. 28.9. i Skt. Paul. - Bopæl: Krusemyntegade 7.

1891:

SØSTER AGNES KONFIRMERET d. 5.4. i Skt. Paul.

1892:

FAR DØD d. 9.1. og begravet d. 15.1. fra Skt. Paul. - Bopæl: Krusemyntegade 7. - 42 år gammel.

MOR Maren Emilie bliver boende i Krusemyntegade 7, 1. sal med 5 børn.

KONFIRMERET d. 20.10. i Skt.Paul. Robert er udskrevet fra Sølvgades Skole.

1894:

Maj måned: Krusemyntegade 7, 1. sal: jer bor enken Maren Emilie med 4 børn og sin mor, som nu også er enke.

1895:

SØSTER AGDA KARIN KONFIRMERET d. 7.4. i Skt.Paul.

1896:

Den 1.11. optaget i Politiets Registerblade: Smedelæring - bopæl: Krusemyntegade 7, 1.

1897:

BROR KNUD HOLGER DØD - DRUKNET i Lystbådehavnen d. 27.8. - begravet 1.9. fra Skt. Paul.

1901:

FT d. 1.2.: Krusemyntegade 7, 1.sal.: Agnes med mormor, mor og Robert, søster Agda og lillebror Aage.
Agnes er nu "Forretnings-Ekspeditrice" hos GROSSERER NETTERSTRØM. - Søster Agda samme stilling hos Harol Olesen.
Hvor er Robert?

ROBERT GIFT d. 27.10 i Vor Frelser Kirke med Ingeborg Ellen Marie Møller (20 år).

1902:

Fra 1.5. 1902 nyt Registerblad hos Politiet med ny adresse: Holmbladsgade 60, 3.

DATTER FØDT d. 2.8. og døbt d.31.8. i Nathanaels Kirke: ESTHER CHRISTIANE EMILIE DANIELSEN. - Bopæl: Holmbladsgade 60, 3.

Fra 1.11. 1902: Holmbladsgade 62, 3.

1905:

BROR AAGE HENRY KONFIRMERET d. 9.4. i Skt. Paul.

Fra 1.11. : adresse: Valhals Allé 14, 1.

1906:

FT 1.2.: Valhals Allé 14: Robert: Undermaskinmester ved Flydedokken. Med hustru Ellen... og datter Esther.

FT : I Krusemyntegade 7, 1.sal bor mormor og mor + søstrene Agnes og Agda. Begge arbejder i herrelingeri detail, Agnes hos "Tip Top" Østergade 22.

Efter 1906 ses søster Agnes ikke i København.

1907:

pr. 1.5.: bopæl: Skaanesgade 6, 3. sal. (idag Skånegade)

DATTER FØDT d. 13.6. og døbt d. 7.7. : GUDRUN EDITH DANIELSEN. Robert er Undermester. Grosserer Netterstrøm er fadder, han bliver d. 7.8. gift med søster Agda.

SØSTER AGDA KARIN gift den 7.8. i Skt. Paul med Axel Aurelius Gustav Netterstrøm, Herreekviperingshandler.

SØSTER AGNES føder d. 17.9. en datter i Stockholm, som døbes: Margit (senere Margit Müller)

1909:

SØSTER AGNES og mand Niels Wener står fadder til søster Agdas søn Knud Erik.

1911:

FT d.1.2.: Skånegade 6, 3. sal th.: Robert = Kleinsmedemester i Skibsbyggeriet ved Kjøbenhavns Flydedok på Krøyers Plads. Han spadserer til arbejdet. - Bor med hustru Ellen og døtrene Esther Cathrine Emilie og Gudrun Edith.

ROBERT OVE EDVIN DØD d.3.6. og begravet fredag d. 9.6. på Vestre Kirkegård (Nordre Kapel) kl. 12 1/2 af Pastor S.M. Larsen. - ROBERT blev 32 år gammel.
Dødsfaldet anmelt til Københavns Skifteret d. 7.6. 1911. Det omtales i flere aviser d. 7., 8. og 9.6.

ROBERTS ENKE ELLEN får eget blad i Politiets Registerblade som Ebke, bopæl pr.1.11.: Skaanesgade 6, 3. - Kun datter Gudrun Edith er anført. Hvor er Esther Christiane Emilie?

1912:

Søster Agda får datteren Inger.

Søster Agnes og mand Niels Wener står fadder til Søster Agda's datter Inger.

1913:

Søster Agnes føder d. 31.7. en datter, som døbes (Matteus AB) : Else Emelie Ais ("Sesse") - senere: Else... Pihl.

1916:

FT d.1.2. : ROBERTS ENKE ELLEN bor stadig i Skånegade 6 = Damefrisørinde, tjener 700 kr., ingen formue, betaler ikke skat. - med døtrene ESTHER og GUDRUN
+ 1 logerende Viktor Ejnar Vilhelm Vinding (d.1882), afdelingschef hos Holger Petersen (tjener 2550 kr., betaler 7 kr. i skat til staten og 25,43 i skat til kommunen).

1917:

Ældste DATTER ESTHER er tjenestepige, flytter fra Charlottenlund d. 1.11. til Dr.Tværgade 6a stuen.

1918:

ROBERTS ENKE ELLEN gift (dato?) med Viktor Ejnar Wilhelm Winding (indførsel ikke fundet)

1919:

Ældste DATTER ESTHER er tjenestepige fra 1.5. på Skt. Annæ Plads 3, 3.sal.

1921:

FT 1.2. : Skånegade 6, forhus, 1. sal th. : her bor ROBERTS ENKE ELLEN, husmoder og damefrisørinde, nu gift med Viktor Ejnar Wilhelm Winding (Repræsentant hos Kjersgaard & Co.) + datter GUDRUN EDITH.

1922:

DATTER GUDRUN EDITH KONFIRMERET d. 26.3. i Nathanaels Kirke.

1923:

DATTER ESTHER GIFT d. 7.12. i Nathanaels Kirke med Ove Nielsen, assistent. Bopæl: Nordlandsgade 12, 3.

1925:

FT d.5.11. : Skånegade 6, 1.sal: ROBERTS ENKE ELLEN I.M.C. WInding, gift, husmoder, damefrisørinde + Viktor E.W.W. Repræsentant . Samt DATTER GUDRUN EDITH, ekspeditrice.

1928:

SØSTER AGDA's mand (Axel Aurelius Gustav Netterstrøm) død.

1929:

DATTER GUDRUN GIFT d. 22.11. i Nathanaels Kirke med Carl Olaf Lindholm Kurtzhols/hals, assistent. De bor begge i Skånegade 6, 1.

1930:

FT d.5.11. : Skånegade 6, 1. (forhus): her bor ROBERTS ENKE ELLEN (forhenværende damefrisørinde) med sin nye mand Viktor ... Winding.

--- Nordlandsgade 12 (forhus): her bor DATTER ESTHER med sin mand Ove Nielsen, Bogholder ved De D. Sukkerfabrikker, - ingen børn.

--- Skånegade 5, stuen : her bor DATTER GUDRUN med sin mand Carl Olaf Lindholm Kurtzhals. Han er kontorassistent ved De D. Sukkerfabrikker i Stockholmsg. (?) 22. - ingen børn.

1939:

MOR MAREN EMILIE DØD ca. 1939.

1940:

FT d.5.11. : Skånegade 6, 1.etage th: her bor ROBERTS ENKE ELLEN (forhenværende damefrisørinde) med sin mand Viktor .. Winding, Repræsentant i Isenkram og Skibsartikler, samt ÆLDSTE DATTER - NU FRASKILT - ESTHER, kontorist.

1942:

SØSTER AGNES DØD i Sverige ("AIS WENER"),

1943:

BROR AAGE HENRY DØD

1954:

DATTER GUDRUN EDITH KURTZHALS DØD d.31.5., 45 år gammel.

1965:

SØSTER AGDA KARIN DØD (gift Netterstrøm, enke).

1975:

YNGSTE DATTER GUDRUN EDITH's ENKEMAND Carl Olaf Lindholm Kurtzhals DØD (i marts måned?) - bopæl: Stockholmsgade, København Ø. (Måske var han gift igen med Martine Hougaard?)

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.11.2022 og sidst opdateret d. 24.11.2022