HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Otto Asmus Thomsen

- forfatter og journalist -

født 22.8. 1907 i Vejle -- død 7.9. 1983 i København

Søn af Severin Asmus Thomsen og Ane Caroline Justine Rasmussen

Bror til: Tage Asmus Thomsen og Annalise Asmus Thomsen

Sønnesøn af Jesper Thomsen og Elisabeth Cathrine Asmussen ("Bedstefar og Bedstemor ovenpå")
Dattersøn af Rasmus Christian Rasmussen og Petrine Nielsen ("Bedstefar og bedstemor i Skovgade")

Gift med Alice Inge Agnete Holtet
- og Far til :
Anne-Birgitte Thomsen og Marie-Louise Thomsen

Morfar til David Hroar Soltau Larsson og Lea Daxelmüller


---------- UNGDOM I VEJLE - fra 1927 til 1931 ---------

(Læs hele historien: Barndom : De første år - fra 1907 til 1916 --- Barndom og Ungdom - fra 1916 til 1926 --- Ungdom i Vejle fra 1927 til 1931 --- Ung i København - fra 1931 til 1948 --- Ægtemand og far : De modne år I - fra 1948 til 1959 --- Ægtemand og far : De modne år II - fra 1960 til 1967 --- De sene år I - fra 1968 til 1976 --- De sene år II - fra 1977 til 1983)

 

Præcis hvad Otto foretog sig de første år efter studentereksamen, er lidt svært at få rede på. Han arbejdede måske mest med sine digte og fortællinger, men han skulle vel også gerne have noget at leve af. Måske var der et lille salær fra Mit Blad, der kunne retfærdiggøre, at han ikke umiddelbart kom i lære. Mon Onkel Just har prøvet at få ham i lære som typograf på Vejle Amts Folkeblad? I August 1927 skriver han nemlig i et brev til sin mor "...jeg er meget glad over den forstaaende maade onkel og tante tog det hele paa ....".

I disse år var Otto i hvert også i en periode på Try Højskole, hvor hans slægtning Frode Fogt var forstander.

Og han var i Thisted, hvorfra han den 4. August 1927 skriver til Caroline:
"Kære lille Mor - Bare lige 2 ord ... saadn et lille forretningsbrev pr maskine ... du undskylder nok, lille Mor ... ...
Jeg kom jo godt til Thisted og har det udmærket ... Orla er hos mig for tiden ... han kom i mandags og blir her vel nok en ugestid, rænker jeg ... det er meget morsomt ... min vise - som jeg vel fortalte dig om - i sommerrevyen blev en sukces ... ...
Jeg har skrevet til Frode Fogt og venter nu spændt paa et svar ... jeg er meget glad over den forstaaende maade onkel og tante tog det hele paa ... og venter mig i det hele taget en hel del af en fremtidig ordning som den paatænkt ...
Nu maa du undskylde skrivemaskinen ... (naa, det har jeg nok skrevet een gang, ser jeg) ... ha det godt, lille Mor og hils alle i Vejle ..
Skriv snart men vær taalmodig naar det gælder at faa svar igen ... ...
Ha det re'de rart, din egen Otto
Rigtig mange hilsener til Annalise."

I Maj måned havde der været en familiefest og Otto havde hertil skrevet "En forårssang - til Onkel og Tante. 28. Maj 1927", der gik på melodien til Menuetten af "Elverhøj". Præcis hvilken Onkel og Tante, der var tale om, vides ikke og sangen var et forårsdigt uden personlige referencer, så den kan ikke fortælle os det. Men det må have været Onkel Just og Tante Christiane, som havde sølvbryllup, da de var blevet gift den 28. Maj 1902 og i 1927 stadig boede i Vejle. Til lejligheden blev der taget et familiegruppefoto foran sølvbrudeparrets hus på Rolighedsvej. Som for øvrigt snart skulle sælges, fordi de ønskede at vende tilbage til USA.

Yderst til venstre ses Otto og Annalise, og bag hende Karen Johanne Christensen, plejedatter hos Tante Hansine, samt Tante Hansine, Forrest sidder en ukendt dame, Christiane, Just og Caroline. Navnene på personerne bagved kendes ikke.

Familiefoto fra 1927

Den 9. Oktober samme år blev Annalise konfirmeret og til denne fest havde Otto også udfærdiget en "Oktobersang", igen mere et efterårsdigt end en personlig konfirmationssang, selvom det dog kommer med i det næstsidste vers:
"Se, sangen skal slutte med ønsker
for hende, hvem sangen er viet,
og alle vi sammen udpønser
et ønske for kommende tid."

Endnu en stor ting indtraf i Ottos liv , da han i November måned kunne modtage korrekturen på sin første digtsamling, "Saga", der blev trykt som manuskript samme år, for derefter at udkomme hos Woels Forlag i København i 1928. 25 digte på 45 sider som blev solgt til en pris af 2,50 kr. Oplaget var på 250 eksemplarer og Otto har senere noteret, at bogen blev nedsat til 25 øre og til sidst til 10 øre, samt at den var udgivet "under pseudonymet Otto Asmus".

Otto i disse år:
Otto omkring 1928-1930... Otto omkring 1928-1930

Trods mange anmeldelser i alle de store aviser i både København og Provinsen, solgte digtsamlingen åbenbart ikke særlig godt, og måske var det grunden til, at Otto derefter lagde poesien lidt på hylden - selvom hans hylder rent faktisk bugnede af digte - og først udsendte sin næste digtsamling 12 år efter.

I mellemtiden fik han ansættelse som journalist ved Vejle Amts Folkeblad og her virkede han de kommende mange år (fra 1928-1931).

Den 24. December blev den glade Juletid afbrudt af en stor sorg, da Bedstefar ovenpå, den nu 87-årige Jesper Thomsen, døde hos sin søn i planteskolen på Uhre Bakke. Han blev begravet af Pastor Geismar i Vor Frelser Kirke i Vejle og nedsat ved sin af sin elskede Lise på Vejle Nordre Kirkegaard den 30. December 1927.

I Aarsskrift for Try Højskole 1927 fik Otto publiceret et nyt digt "Regnvær i skumringen". Man bemærker her, hvordan han følger de nye tendenser i retskrivningen,, "regnvejr" er blevet til "regnvær", som det udtales, og de store begyndelsesbogstaver i navneordene er erstattet med små. Og så er der ingen rim! Digtet er en stemningsbeskrivelse af den type, som Otto var så god til:
"Dagens kolde gråvær - har skjult - sit forgræmmede ansigt, - skumringens - stille gråd - mildner de trætte træk,"
frem af den blide - grådmilde skumring - vokser - det rolige mørke, tusinde lys blir tændt - rundt om - i de blanke gader,
dagens kolde gråvær - har skjult - sit forgræmmede ansigt, - skumringens - vemodige fred - bor i det blanke - regmilde mørke." "Otto Asmus."
Digtet blev også trykt i Woels litterære maanedsskrift i 1928.

I efteråret 1927 eller foråret 1928 var Otto så på Try Højskole, måske som underviser? - fotografiet nedenfor er taget uden for Højskolen, det må være Metha og Frode Fogt yderst til venstre - og måske Otto i døren yderst til højre?

Otto i disse år:
Try Højskole 1927 eller 1928

Otto på Try Højskole 1927 eller 1928

1928:

I Januar 1928 fik Otto og Annalise sammen med deres Onkel Særmark og dennes hustru (de var vistnok allerede skilt på dette tidspunkt) et pænt beløb efter "Bedstefar ovenpå". Ifølge et skifteuddrag fik de 2 søskende hver 3.122, 77 kroner i form af en panteobligation, som Otto senere fik indfriet.

Som nævnt tidligere udkom Ottos digtsamling "Saga" i trykt form i 1928 og fra 3. Februar kunne han så notere sig anmeldelser i en lang række aviser: "Den nye Literatur. 12-3-1928. ; Kristeligt Dagblad. 6-3. ; Aalborg Stiftstidende. 3-2. ; Fyns Venstreblad. feb. el. marts. ; Fyns Stiftstid. 29-2. ; København. 29-2. ; Nordjysk Dagblad. 3-4. ; Berlingske Tidende, 21-2. ; Soc-Demokraten, Vejle. 20-2. ; Vejle Amts Avis. 12-1. ; Woels lit. Månedsskrift. 10-10. ; Viborg Stiftstid. 4-2. ; Politiken. 5-5. ; Soc-Dem. København. 2-3, alle i 1928."

Fra sommeren 1928 begyndte Otto så sit liv som journalist. Først som free-lancer, hvor han afleverede artikler om den vejlensiske forfatter Harald Kidde til både Vestjyllands Socialdemokrat den 8. August, til Fyns Tidende ligeledes i August og til Aalborg Stiftstidende, stadig i August 1928. Men derefter var det i Vejle Amts Folkeblad, at hans artikler og interviews blev trykt.

1929:

I 1928 eller 1929 fik Otto trykt en artikel om "Vendelbo-Digteren Erling Kristensen" og den 15. November 1929 et stykke om "Johannes Wulff: O, Ungdom".

På Vejle Amts Folkeblad, Otto yderst til højre:
På Vejle Amts Folkeblad, Otto yderst til højre

Det var også i 1929, at han påbegyndte sin første store roman, hvor han på det første ark papir noterede "Kladde til "Rødt på alle væggene" påbegyndt 1929 i Vejle, fuldendt 1932 i København d. 25.4."

I 1929 udgav Woels Forlag antologien "Moderne dansk Lyrik" og her fik Ottos digte plads på siderne 25-32. Han noterede, at det drejede sig om "Digtene: Snevær, Golgata, Frostvær i november, Mit lille løgnagtige hjerte ..., Vandring, Neutrum, Vilde roser, Måneskin." - Der kom den 7. Maj en anmeldelse i Nationaltidende, skrevet af Hans Brix, der "omtaler Otto Asmus, bl.a. som den yngste i ant."

1930:

"Otto ca. 1930"
Otto ca 1930

Otto ca. 1930 med ukendt veninde og kusinen Elsebeth Røgilds:
Otto ca 1930..... Otto ca 1930 med ukendt veninde og kusinen Elsebeth

Otto med kusine Elsebeth - og Otto i gården til Vesterbrogade 13:
Otto ca. 1930 med kusine Elsebeth..... Otto ca. 1930

1931:

I 1931 skrev Otto en anmeldelse eller artikel om "Moderne dansk Litteratur", men det var fra 1932, at der kom rigtig fart i interview'ene. Da havde Otto så opgivet det faste job og var flyttet til København for at studere litteraturhistorie. Hans arv efter "Bedstefar ovenpå", som han i 1928 havde fået i form af en panteobligation, blev tilsyneladende udbetalt her, da han blev 25 år, og beløb sig til 2.500 kr, som sammen med den indtægt han fik fra Vejle Amts Folkeblad for sine artikler fra hovedstaden gjorde, at han nu kunne realisere sin drøm.

---------- LÆS VIDERE OM: UNG i KØBENHAVN - fra 1931 til 1948 ----------

 

(Læs hele historien: Barndom : De første år - fra 1907 til 1916 --- Barndom og Ungdom - fra 1916 til 1926 --- Ungdom i Vejle fra 1927 til 1931 --- Ung i København - fra 1931 til 1948 --- Ægtemand og far : De modne år I - fra 1948 til 1959 --- Ægtemand og far : De modne år II - fra 1960 til 1967 --- De sene år I - fra 1968 til 1976 --- De sene år II - fra 1977 til 1983)

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og
SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.6.2018 og sidst opdateret d. 20.10.2018