HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Otto Asmus Thomsen

- forfatter og journalist -

født 22.8. 1907 i Vejle -- død 7.9. 1983 i København

Søn af Severin Asmus Thomsen og Ane Caroline Justine Rasmussen

Bror til: Tage Asmus Thomsen og Annalise Asmus Thomsen

Sønnesøn af Jesper Thomsen og Elisabeth Cathrine Asmussen ("Bedstefar og Bedstemor ovenpå")
Dattersøn af Rasmus Christian Rasmussen og Petrine Nielsen ("Bedstefar og bedstemor i Skovgade")

Gift med Alice Inge Agnete Holtet
- og Far til :
Anne-Birgitte Thomsen og Marie-Louise Thomsen

Morfar til David Hroar Soltau Larsson og Lea Daxelmüller


---------- DE SENE ÅR I - fra 1968 til 1976 ---------

(Læs hele historien: Barndom : De første år - fra 1907 til 1916 --- Barndom og Ungdom - fra 1916 til 1926 --- Ungdom i Vejle fra 1927 til 1931 --- Ung i København - fra 1931 til 1948 --- Ægtemand og far : De modne år I - fra 1948 til 1959 --- Ægtemand og far : De modne år II - fra 1960 til 1967 --- De sene år I - fra 1968 til 1976 --- De sene år II - fra 1977 til 1983)

 

1968:

I 1968 var Asmus så småt på vej mod de 61 år, men det skulle nu ikke påvirke hans produktivitet. Alice var blevet 56 år og den hjemmeboende "Pev", som i sommeren blev færdig med 2.g. på Østre Borgerdyd Gymnasium, var nu fyldt 17 og kæreste med Knud. - "Pus" og Flemming havde deres rare lille lejlighed i Rantzausgade, men kom hver søndag hjem til Alices gode søndagsmiddag. De senere år havde Asmus fået 2 fridage om ugen og den ene af disse var søndag, så her var der nu tid til at hygge med familien, få et godt glas fransk rødvin til maden - der naturligvis også var franskinspireret - og måske et glas cognac til kaffen bagefter. Ofte sad pigerne og tegnede, mens Asmus læste op af en bog, som for øjeblikket interesserede ham. Han var en god oplæser og formåede at levendegøre f.eks. Gustav Wieds lille teaterstykke "Skærmydsler", så tilhørerne grinede højlydt og bad om mere.

Søndagsmiddag 1968 med Pus, Pev og Asmus

Søndagsmiddag 1968 med Pus, Pev, Asmus og Alice

I disse år fortsatte Asmus med at fordybe sig i Harald Kiddes liv og værker - og hans artikler og kronikker handlede næsten udelukkende herom. Den 9. April fik han således trykt en kronik i Vejle Amts Folkeblad med titlen "Gamle Kidde og store Rygbjerg-stenen". Denne runesten, der vistes som illustration til kronikken, stod "i Randbølhedens Hjerte" (som Kidde udtrykker det) og "Fader frelste den alt sønderslagne Sten og kaldte gamle Professor Engelhardt og Vimmer til. Og nu taler den, i Læ af de Bjergfyr og Tjørn, han lod plante bag den, til den Vandrende i Heden: "Tove Bryde rejste denne Sten efter sin elskede Torgunn. Meget længe monne disse Brydens Stave leve!". Jeg stirrede paa den som Barn, og i Lykke og Nød fornam jeg Dødens og Evighedens Gru. ..". Harald Kiddes far, "Gamle Kidde", var amtsvejsinspektør og derfor den, der tog ansvar for den i 1874 fundne sten. Det er klart, at Kiddes beretning om fundet og faren, har fået Asmus til at studere sagen nærmere. Og det kom der altså en hel og meget læsværdig kronik ud af.

I disse år udviklede Asmus en praksis med dels at gemme udklip og særtryk af sine artikler, og dels at forære disse væk som hilsen og minde til sine børn og svigerbørn og øvrige familie. Men også til andre: venner og bekendte, folk der delte hans interesse for Kidde og litteraturen. Blandt hans udklip gemmer der sig stadig ofte lister over fordelingen af disse aktstykker. Den ovennævnte om Gamle Kidde blev f.eks. givet (med dedikation og hilsen fra forfatteren) til "Pev" og "Pus", til Berlingske Tidende (2 stk.), til Erling M og Fløe (kolleger), til Nørlund, Fru Hørding og Johs. (her er tale om den bibliotekar ved børnebiblioteket i Vejle, som i Asmus' pure ungdom var med til at vække hans interesse for litteraturen. Tove Hørding boede nu i København og var gift med Hr. Jensen, og der var i disse år nogen forbindelse mellem parret og Asmus). Også de gamle Vejle-venner Johs. Lehm Laursen, Johan Hvidtfeldt, Bogh og Lund Nielsen fik hver et eksemplar, ligesom der også sendtes et til kusinen Elsebeth, Svend Møller Kristensen, Bagger og fru Gravesen.

Årets næste kronik blev også trykt i Vejle Amts Folkeblad, denne gang den 10. Juli - som må have været midt i Asmus' ferie, men posten omadresseredes altid til Vejle, hvor hans mor og søster også sørgede for at skaffe ekstra eksemplarer af bladet, så alt lå klar til gennemlæsning, når familien holdt den sidste uges ferie i Vejle. Denne kronik havde titlen "Hjemmeføding uden hjem : I anledning af Harald Kiddes 90-aarsdag".

Mens denne kronik blev trykt, holdt Asmus altså sommerferie med Alice og "Pev" i Baveno og Kandersteg. Endnu engang ved en norditaliensk sø, denne gang atter ved Lago Maggiore i den sydlige del og på vestsiden. Baveno er en lille by langs søbredden overfor øerne Isola Bella og Isola Superiore, mens Kandersteg ligger højt i de schweiziske bjerge ved floden Kander.

Baveno: marked i byen - sådant folkeliv fascinerede altid Asmus:
Baveno: marked i byen, 1968

Kandersteg med majestætiske bjerge:
Kandersteg med majestætiske bjerge, 1968

Om efteråret arbejdede Asmus atter med Kidde-artikler, som blev til en kronik, "Flugten til den øde ø", i Berlingske Tidende den 23. November, samt et bidrag til Jul i Vejle 1968. Her fik Asmus yderligere trykt artiklen "Byen som ikke er".

"Flugten til den øde ø" bærer undertitlen "Om Harald Kidde - 50 år efter hans død" og den forklarende tekst "Det er i dag 50 år, siden forfatteren Harald Kidde døde som offer for den spanske syge i en alder af kun 40 år. Om hans modsætningsrige personlighed og omstridte forfatterskab skriver her Kidde-eksperten, redaktør Otto Asmus Thomsen".

Artiklen "Harald Kidde", som bragtes i Jul i Vejle over halvanden side med mange fotografiske illustrationer, tager også afsæt i 90 årsdagen for Kiddes fødsel i Vejle den 14. August 1878 og 50 årsdagen for hans død i København den 23. November 1918 og giver et kort rids af forfatterens liv og dannelse.

Asmus' sidste bidrag til Jul i Vejle dette år var en fortælling om "Byen som ikke er", det gamle Vejle, hans barndoms Vejle, det Vejle som efterhånden var forsvundet:

"En sådan strimmel have har "Bedstefar ovenpå" ovre i Vedelsgade. Selv om der mest vokser kartofler i den, har den sin hygge. Som legeplads er den ingenting til, netop for kartoflernes skyld, men for enden af havegangen kan man være heldig at se Vandel-grisens dampende og fløjtende fremtoning fare forbi, en oplevelse, som er lige ny og vidunderlig hver evige gang. (Ak, den er ikke mere, så lidt som haven)." - "Og heller ikke den have, som "Bedstefar i Skovgade" har. ... "

Her fortæller Asmus om de steder - og de mennesker - der var i Vejle i hans barndom: Latinskoledrengene, B.M., "den løjtnantsstrunke Ishøy", Rektor Alsted, frøken Clausen....

"Byen som ikke er. Byen som var. Lad os græde tørre tårer over det, der er forsvundet, Vandelgrisen, den gamle købmandsgård, Hospitalets skyggefulde hjørne, Dæmningens å og meget mere. Vel var vandet i den å ikke altid lige friskt, men det er så sandelig Venezias vuggende vande heller ikke. Har man her i byen som så mange andre steder soldet alt for meget af sin rigdom væk, er der vel også her og der skabt nye værdier. Selv om en ældre herre holder mest af det som var.". Artiklen var illustreret med 3 af Boghs fortryllende og stemningsfulde tegninger.

1969:

Også 1969 blev et produktivt år for Asmus, der skrev både flere kronikker og bidrag til flere årbøger. Det startede den 7. Januar med kronikken "Digterens bror : Om politikeren Aage Kidde" i Berlingske Tidende. Aage var bror til Harald Kidde og døde ligesom denne af den spanske syge i 1918.

Den 17. Januar fulgte en kronik i Vejle Amts Folkeblad: "Æblerne fra Torvegade : Harald Kiddes debut for 70 aar siden" og den 17. Juni en kronik samme sted med titlen "Pigens Vadested : Harald Kiddes første modgang som forfatter". Også ved udklippene af denne kronik ligger der en liste over modtagere af eksemplarer: døtrene "Pus" og "Pev", svigersønnen Flemming, kusinen Elsebeth; de gamle Vejle-venner: Johs. (Lehm Laursen) og hustruen Aase, Johan Hvidtfeldt, Lund Nielsen, den gamle børnebibliotekar Tove Hørding. Samt Wesarg Steffensen (redaktør af Jul i Vejle), Erik Dal, Sv. Møller Kristensen, Bagger, Kuke (den tyske litteraturforsker Ingeborg Kuke), Fru Gylding, og fru Graversen.

Samtidig med alt dette skriveri var der også tid til at planlægge årets sommerferie, som i Juli måned skulle gå til Sulzano. - Og til at holde 90-års fødselsdag i Vejle for Asmus' mor, som den 18. April fyldte rundt. Både Asmus, Alice og Flemming havde fået fri fra deres arbejde, ligesom "Pus"og "Pev" havde fri fra Universitet og skole, så de kunne tage til Vejle og fejre den 90-årige behørigt.

Fra venstre: Caroline, Asmus, Grethe Jacobsen, "Bageren", Karoline:
Vejle 18.4.1969: Carolines 90-års fødselsdag

Til venstre: Alice, Karoline, Asmus og Grethe Jacobsen ved kaffen,
Til højre: Dagen efter: Fødselaren med Asmus og Alice, "Pev" og "Pus"
Vejle 18.4.1969: Carolines 90-års fødselsdag.....Vejle 18.4.1969: Carolines 90-års fødselsdag: dagen derpå

Afslapning dagen derpå: "Pus", Asmus, Alice, "Pev", Caroline og Annalise:
Vejle 18.4.1969: Carolines 90-års fødselsdag: dagen derpå

Festen blev holdt i hjemmet i Vejle, på førstesalen i Vesterbrogade 13, hvor der var dækket op til middag i spisestuen. Bagefter blev kaffen og kransekagetårnet indtaget i hjørnestuen, som jo nu var "Annalises stue" og møbleret med hendes "moderne" møbler, mens de gamle var bevaret i spisestuen. Deltagerne var udover den nærmeste familie også Caroline og Annalises gamle veninde Karoline, som engang troede, at hun skulle giftes med "Onkel Særmark", der i stedet valgte en anden. Også andre gamle venner var med: "Bageren", som havde været gift med Laura, der havde hjulpet Caroline så meget med børnene og forretningen, dengang hun blev enke. Og Annalises gamle skolekammerat Grethe Jacobsen og hendes mand Svend Aage, samt deres søn Jørn. Og så selvfølgelig Else Udbye og niecen Elsebeth, Asmus' kusine.

I Juni blev yngstedatteren "Pev" student fra Østre Borgerdyd og i Juli måned gik årets sommerrejse for Asmus, Alice og "Pev" igen til Norditalien, denne gang til Iseo-søen, hvor de blandt andet boede i byen Sulzano og tog udflugter med bådene over søen til øen Monte Isola og byerne Peschiera Maraglio, Sensole og Siviano, samt til vestsiden af søen og byen Tavernola.

"Pev" og Alice på Hotel Master i Sulzano:
"Pev" og Alice på Hotel Master i Sulzano, 1969

"Pev" og Alice på Hotel Master i Sulzano

Monte Isola:
1969: Monte Isola

Tavernola:
Tavernola, 1969

Efteråret blev travlt for Asmus, der mellem forberedelserne til de mange indlæg i årets julehæfter og årbøger også fik skrevet en kronik, som blev trykt i Vejle Amts Folkeblad den 17. Oktober: "Fanfare på Munkebjerg : Sophus Claussens besøg paa Bjerget for snart 70 aar siden". Clausen havde skrevet et "sommerbrev" til Politiken den 12. Juli 1900 om sit besøg og dette inspirerede ham ovenikøbet til et digt, om hvilket Asmus bemærkede: "et digt, hvis tilblivelse man hidtil ikke har skænket større opmærksomhed". Asmus ræsonnerer derpå: "Det maa undre en vejlenser, at Sophus Claussen ikke med egne øjne saa gamle Moses, for det kære dyr maa da have eksisteret dengang, præcis som Harald Kidde erindrer det fra omtrent samme tid: "Bjergæslet Moses, lødgraat og lurvet, med stive Øren og Paksaddel". Moses brugtes til at fragte hotelgæsternes bagage fra bådenes ankomststed ved Fjorden og op ad Bjerget.

Andet, som Asmus arbejdede på dette efterår, var en længere artikel om Harald Kidde til Vejle Amts Aarbog: "Fra Vejle til Värmland : Harald Kiddes opbrud fra fødebyen".

En anden artikel om Kidde blev optaget i Frederiksberg gennem Tiderne XII: "Fra student til digter : Harald Kidde og Frederiksberg". Kidde boede fra 1898 til 1901 på Frederiksvej 25 på Frederiksberg og fra 1901 til 1907 på Henrik Ibsens Vej i nr. 9.

I Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger XVI fik Asmus trykt et indlæg på et par sider om "Harald Kidde-manuskripter". Og endelig havde han 2 bidrag til Jul i Vejle 1969. En side med "Minder fra Vejle : Seks digte af Otto Asmus Thomsen" og en lille artikel med titlen "Sjov i Vejle". Den er illustreret med tegninger af Bogh og de gamle vejlensere kunne nok genkende nogle af de personer, som Bogh havde tegnet. Asmus skrev om de mange litterater i datidens Vejle, "Andreas Dolleris i sin boglade i Torvegade", digteren Anton Berntsen, "H.P.E. Hansen, hvis "romaner vakte opmærksomhed i Vejle, fordi man anså dem for nøgleromaner". Og han skrev om skoletiden, gymnasieforeningen og lærerne. - Og om et møde med digteren Jens August Schade.

Så nærmede Julen sig og den var lidt anderledes i år, for den 90-årige Caroline havde ikke haft det så godt på det sidste og var for svag til at klare togturen til København. Heldigvis var Annalise jo ved hendes side. Annalises forlovelse med skuespilleren Kai Simon var nu en saga blot og han var derfor heller ikke mere en del af familiens Jul. Så Juleaften var vel mere stille end vanligt, da "Pus" og Flemming jo fejrede den i deres lille hjem, og der nu ingen tilrejsende kom fra Vejle.

Og så: lige efter juledagene, ja faktisk 3. Juledag, den 27. December 1969, døde Caroline, Asmus' kære mor og hans børns elskede Farmor.

Inden året var omme, blev hun begravet den 31. December i Vejle Vor Frelser Kirke. Med jordpåkastelse, og ligbrænding den 6. Januar 1970 i Vejle Krematorium. Sognepræst G. Erlandsen stod for højtideligheden i Kirken.

1970:

Den 9. Januar 1970 blev urnen nedsat på Vejle Østre Kirkegård, hvor også Carolines elskede ægtemand og den lille søn Tage ligger begravet. Men da var københavnerne vist allerede rejst hjem igen. Arbejdet skulle jo passes.

gravsten på Vejle Østre Kirkegård

gravsted på Vejle Østre Kirkegård

Den 20. Februar 1970 trykte Vejle Amts Folkeblad en kronik af Asmus med titlen "Grandmama fra Vejle : En glemt erindringsroman fortæller om byen i 1880'erne og 90'erne". Samtidig måtte han jo også tænke på skiftet efter sin mor og hvorledes det fremover skulle fungere med Huset på Hjørnet og Annalise, der jo nu var 56 år gammel og altså endnu ikke berettiget til at blive follkepensionist. Hun havde dog nogen tid inden morens død opsagt sit arbejde i Bie's Trikotageforretning for at kunne tage sig af den stadig svagere Caroline. Hvis huset skulle sælges - og hvem skulle iøvrigt passe det ellers - havde det været ideelt, hvis den gamle aftale om forkøbsret for købmand Harreskov, som havde afløst den gamle købmand Paulsen, stadig stod ved magt. Men Harreskov ønskede at udvide sin forretning og flyttede i stedet til andre og større lokaler, så der var en del logistik for Asmus at spekulere over.

Alligevel blev der også tid til at planlægge sommerens udlandsferie. De sidste år havde "Pus" og Flemming rejst alene rundt i de norditalienske byer, men nu syntes de tiden var kommet til at prøve noget andet. Asmus og Alice havde altid fortalt så meget om deres første franske ferier sammen, især om Provence, og dette fik "Pus" og Flemming til at foreslå, at de alle sammen rejste dertil i sommeren 1970. Idéen fængede i første omgang hos Asmus, og forberedelserne begyndte. Men hvad der nu end fik ham til at ændre mening, så blev det mere og mere klart, at Provence havde han ikke lyst til, derimod ville han gerne igen til Norditalien, og da aftalen om en fælles ferie nu engang var taget, holdt de unge sig til den, omend noget skuffede over ikke at skulle besøge det sagnomspundne Provence.

Ferieturen i Juli måned endte da med at gå til de norditalienske byer Mantova og Villafranca med en uges ophold hvert sted. Flemming havde ikke så lang ferie og Asmus måtte vel også bruge noget tid på at rydde op i sit barndomshjem, hvor mængder af sager, møbler, porcelæn, fotografier, legetøj, og gamle breve og aviser var gemt af vejen i det store, støvede loftsrum.

Asmus og Alice i Mantova:
Asmus og Alice i Mantova, 1970

Det var blandt andet på denne rejse, at Asmus igen og igen citerede "Zu Mantua in Banden - der treue Hofer war ....", den tyrolske "Landeshymne" om folkehelten Andreas Hofer. Sangen kaldes også Andreas-Hofer-Lied og blev skrevet i 1831 af Julius Mosen. Andreas Hofer var hovedmand i tyroler-oprøret mod den fransk-bayriske besættelse i 1809 og blev henrettet for sin opsætsighed.

Inden ferien havde Asmus fået optaget endnu en kronik i Vejle Amts Folkeblad den 2. Juni: "Kidde i Familie-Journalen". Heri skriver Asmus: "Stykket, der er tale om, hedder Den hellige Elisabeth og findes i Illustreret Familie-Journals 32. aargang (1908), side 219-22. Her genfortælles en kendt helgen-legende, men Kidde gør det unægtelig paa sin egen maade".

Efter sommerferien arbejdede Asmus videre med sine Kidde-studier, men fik dog også tid til at skrive en kronik i anledning af bysbarnet Hans Brix' 100-års dag. Den blev trykt i Vejle Amts Folkeblad den 10. Oktober 1970 med titlen "Hans Brix : Kritikeren og forskeren, som kom til verden i Veile for hundrede aar siden".

Årets sidste 2 artikler handlede imidlertid atter om Kidde. Til værket Danske Studier 1970 skrev Asmus en længere artikel om "Helten og hans Ø", mens året sluttede med en kronik trykt i Vejle Amts Folkeblad den 28. December: "Sindbilleder : Harald Kiddes første bog udkom for 70 aar siden".

1971:

Året 1971 blev vist et spændende år for Asmus og familien, for her viste det sig, at "Pus" ventede barn og at Asmus derfor som 64-årig skulle være morfar. Men forventningen herom ændrede naturligvis ikke på den daglige rutine med Kidde-studierne og skriveriet. Den 13. April var der stof til en ny kronik i Vejle Amts Folkeblad: "Mødet Nytaarsnat : Harald Kiddes mest berømte fortælling i nyt optryk". Eksemplarer af artiklen blev afleveret til "Pev", "Pus" og Flemming, samt til Fløe og Erling. Og afsendt til Ole Wivel, C. Bergstrøm Nielsen, Ebba Pedersen, Johannes Jensen og Tove Hørding, Kåre Olsen, Birkelund, Johs. (Lehm Laursen) og Aase, Kuke (den tyske litteraturforsker Ingeborg Kuke), Wesarg St., Niels Johan Udbye, Johan Hvidtfeldt og Karen, Lund Nielsen, Bagger, den gamle barnepige "Grelou" og hendes mand Werner, samt til familien Skovle, der havde et lille antikvariat i stueetagen i nr. 6, hvor Asmus og Alice stadig boede på 2-salen til højre.

Midt i April 1971 rejste "Pev" til Tyskland for et 3 måneders studieophold, så nu var Asmus og Alice atter alene 2.

Deres sommerferie gik dette år - uden den højgravide "Pus" og Flemming - til Tyskland, til byerne Ochsenfurt og Dinkelsbühl. Måske blev ferieperioden fremrykket lidt, for Asmus og Alice var i hvert fald hjemme i København, da "Pus" - 3 uger før tid - nedkom med en lille dreng den 26. Juli.

Drengen skulle komme til at hedde David og Asmus blev ikke til morfar, for Alice ville ikke kaldes mormor (det havde hverken hendes mor eller mormor villet), men foretrak det italienske "Nonna". Asmus besluttede sig så til at hedde "Gammelfar", men det kunne drengen ikke udtale, istedet blev det til "Gamma" og det havde Asmus det udmærket med.

Asmus med David den 13. September 1971:
Asmus med David den 13. September 1971

Bedsteforældrene nød deres barnebarn, men var nok også lidt bekymrede, for allerede inden graviditeten blev kendt, havde "Pus" fået tildelt et italiensk statsstipendium til 8 måneders ophold ved Universitetet i Padova i Norditalien, hvor hun kunne fortsætte sine nogle år tidligere påbegyndte studier i "Lingvistik - med italiensk som hovedsprog". Undervisningsåret begyndte dernede den 1. November, så der var altså ikke længe til, at hun skulle rejse. Heldigvis havde Flemming fået orlov fra sit arbejde, og "Pus" tog et studielån, så hele familien kunne rejse til Padova, hvor hun havde lejet 2 værelser med adgang til køkken og bad i en lejlighed, der lejedes ud til unge studerende ved Ingeniørskolen i denne by.

Den lille David blev derfor døbt allerede den 19. September som knap 2 måneder gammel i Sankt Johannes Kirken, der lå tæt på "Pus" og Flemmings lille lejlighed i Rantzausgade. Her var der ikke rigtig plads til at holde dåbsgilde, så Asmus og Alice lagde deres store lejlighed til og her samledes alle deres gamle venner og familie, samt Flemmings familie og nogle af det unge pars venner til en af Alices berømte souper'er.

Alice og Asmus ved Davids dåb den 19. September 1971:
Alice og Asmus ved Davids dåb den 19. September 1971

Nogle dage før 1. November rejste så "Pus", Flemming og David til Italien, mens Asmus og Alice og "Pev", som fra midt i Juli måned var tilbage i Danmark, blev tilbage i København. Og Asmus arbejdede på en artikel, som han fik optaget i Vejle Amts Aarbog 1971. Emnet var naturligvis også denne gang Kidde, men her var der faktisk tale om en anmeldelse af en "Tysk bog om Kidde". Det drejede sig om Alfons Högers "Form und Gehalt der Romane und kleineren Erzählungen Harald Kiddes", udgivet i München på Verlag UNI-Druck i 1969. Asmus var ikke ovenud begejstret og noterede blandt andet: "Bibliografien er tynd. Det undrer en, at dr. Höger ikke kender Victor A. Schmitz (han nævner ham i hvert fald ikke), men mærkeligere er det, at Astrid Ehrencron-Kiddes erindringer og Ingeborg Kukes doktorafhandling begge, som de eneste af hans kilder, betegnes som "ubetydelige" ("Belanglosigkeiten"). Denne nedladenhed er mindre klædelig. Fru Kiddes erindringer er dog et kildeskrift af rang, og dr. Kuke giver i sin afhandling (237 sider) en meget mere alsidig skildring af Kidde end dr. Höger. Hun var som bekendt i sin ungdom feriebarn i Vejle. Desværre er hendes afhandling aldrig blevet trykt, men kopier findes såvel på Det kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus som på biblioteket i Vejle".

Asmus havde igennem nogle år haft frugtbar korrespondence med Ingeborg Kuke og synes altså her, at der er grund til at fremhæve hendes lidt skjulte, men altså ikke mindre værdifulde, arbejde.

Han slutter dog sin anmeldelse positivt: "Ingen indvendinger må dog fordunkle glæden over, at Harald Kidde og hans digtning nu igen har tiltrukket sig en ung forskers opmærksomhed. Det viser rigdommen og styrken i denne digtning".

1972:

"Pus" og Flemming skulle forblive i Padova indtil 1. Juli 1972 og Asmus og Alice savnede deres barnebarn, så de besluttede at dele deres sommerferie i 1972 i 2 perioder, hvoraf de tog den første i Marts måned og rejste sammen med "Pev" til Padova i en uges tid.

Asmus i Padova med David, 9 mdr. gammel:
Asmus i Padova med David, 9 mdr. gammel, 1972

Asmus i Padova med David, 9 mdr. gammel, 1972

Asmus, Alice og Pus  i Padova med David, 9 mdr. gammel, 1972

Tilbage i København fik Asmus måneden efter den sørgelige besked, at hans gamle ven fra Vejle, tegneren og maleren Bogh Laursen var død. Asmus skrev en smuk nekrolog over ham til Vejle Amts Folkeblad, hvor den blev bragt den 14. April 1972.

I det nummer af Danske Studier, der udkom i Maj måned samme år, havde Asmus et lille bidrag om "Vald. Vedel og Karen Blixen" og i Vejle Amts Folkeblad den 29. Juli fik han trykt en kronik om "Da århundredet skiftede : Om vejlenseren Andreas Dolleris i anledning af et manuskriptfund". Asmus startede beretningen om fundet således: "Det giver jo gerne et lille stik i hjertet (eller hvor det nu er), når man uforvarende støder på et gammelkendt navn, som måske endda var lige ved at gå i glemmebogen. Det skete for nogen tid siden for den, som skriver dette. Under læsningen af et jævnt kedeligt bogauktions-katalog (hvormed ikke være sagt, at den slags ikke kan være meget spændende læsning) så jeg pludselig navnet Andreas Dolleris." ... "Nu ligger det gulnede manuskript fra bogauktionen foran mig".

Ind i mellem læsning og skrivning, havde Asmus også arrangeret resten af årets ferietur for ham og Alice til at afgå i August måned til Vittsjö. Da var "Pus", Flemming og David allerede kommet hjem fra Italien og havde atter installeret sig i Rantzausgade, som dog efterhånden syntes for småt for 3. Der søgtes derfor efter lejlighed og en sådan fandtes i løbet af efteråret i Carl Johans Gade på Østerbro, kun 5 minutter fra Asmus og Alice i Rosenvængets Allé.

Her i den unge families nye hjem fejredes Juleaften for den store familie, hvor både Asmus, Alice, "Pev" og Annalise var med, samt Flemmings forældre og brødre og svigerinder med børn, således at der var hele 3 små børn i alderen halvandet til to år til at bringe juleglæden frem i alle de voksne.

1973:

1973 blev ikke noget produktivt år for Asmus, der nu var på vej mod de 66. Til gengæld havde han rigtig megen glæde af lille David, som ofte kom på besøg, altid til de faste søndagsmiddage og ofte også ind i mellem. Især da "Pus" og Flemming blev separeret i løbet af året og "Pus" og David ligefrem boede et par uger hos Asmus og Alice, inden parret fik aftalt, at "Pus" og David blev i lejligheden i Carl Johans Gade, mens Flemming flyttede ud.

April 1973:
Asmus med David April 1973

Det var samme år, at "Pev" flyttede hjemmefra og 5 minutter væk, ned til en lille lejlighed i Willemoesgade i samme ejendomskompleks, som Asmus og Alice havde boet i gennem de første måneder af deres ægteskab.

Tid til sommerferie blev der dog også dette år, hvor Asmus og Alice rejste til de tyske byer Biel og Murten.

Fra Oktober måned rejste "Pev" til Tyskland for at studere og kom først tilbage i løbet af det næste år. I Tyskland lærte "Pev" sin kommende ægtemand Christoph at kende.

1974:

I 1974 blev "Pus" skilt og senere forlovet med Leif. Og livet fortsatte som før med de traditionsrige søndagsmiddage i Rosenvængets Allé nr. 6, hvor Alice tryllede de mest fantastiske og velsmagende middage frem.

April 1974:
Søndagsmiddag 1974

Søndagsmiddag 1974

Sommerferien i 1974 var endnu en gang opdelt i 2 perioder, en tur til Mittenwald i April måned og en tur til Husum og Lübeck i Juli måned. Fredag den 12. Juli fik Asmus trykt en kronik i Vejle Amts Folkeblad med titlen "Vennerne fra Vejle" og undertitlen: "Sigurd Swanes venskab med Harald Kidde og Siegfred Neuhaus". Sin vane tro afleverede og sendte han et eksemplar - denne gang et særtryk - til familie, venner og bekendte. Til "Alice, "Pus", "Pev", Leif, Christoph, Kuke, William Rønvig, Knud Møller, Niels Johan Udbye, Else Udbye, Karoline, Wesarg Steffensen, Wille, Skovle, Ellen Møller, Bagger, Vilh. C, Hanni og Else, Lehm Laursen, Johan Hvidtfeldt, Lund Nielsen, Hans Jepsen, Fru Rützouw, Hørding, Grelou og Werner, Svend Andersen, Fløe, Erling, L. Bramsen og Rigsbibl. P.B."

Tove Hørding og Johannes Jensen fik følgende hilsen med på vejen (særtrykket blev returneret efter deres død): "Kære Tove og Johs. - Forhåbentlig vil dette finde Jer ved godt helbred. Tak for rejsehilsner i året løb. Her står det meget godt til, selv om man jo nok kan mærke alderen. Desto mere må man glæde sig til sit otium. - En rigtig glædelig jul og et godt nytår ønsker vi Jer. De bedste hilsner - Alice og Asmus. - Julen 1974".

I 1974 var Asmus så fyldt 67 år og nærmede sig således pensionsalderen. Selvom han var glad for sit job på Natredaktionen, levnede det vel efterhånden ikke så meget overskud til hans største ønske: skriveriet. Desuden var han efterhånden meget plaget af dels en tiltagende tunghørhed, dels den svimmelhed, som han havde døjet med de sidste 15 år. Den gav ham problemer med transporten ind til Bladet, når han om aftenen - i disse år kl. ca. 22 - skulle ind og passe nattejobbet. Det kunne være galt nok at bevare balancen i sporvognene, men disse udfasedes jo nu og i stedet sattes der busser ind. Og når de svingede og stoppede, fik Asmus problemer. Han valgte derfor at entrere med taxaselskabet, så han hver aften tog en vogn på arbejde. Bil havde familien ikke og fik det heller aldrig. Når han så skulle hjem ved 3-4-tiden om natten, kørte der jo hverken sporvogn eller bus, så da havde Bladet en ordning med taxaselskabet. Her var problemet altså løst i forvejen.

Men balance-problemer er meget anstrengende og energikrævende, og at anstrenge sig for at kunne høre og følge med også, så disse skavanker har nok tæret på Asmus' kræfter i disse år.

1975:

1975 blev et mere produktivt år - og samtidig skete der nyt på familiefronten: Asmus gik på pension, "Pus" og Leif blev gift, og "Pev" blev forlovet med sin tyske kæreste Christoph.

Den 5. Januar blev "Pus" og Leif gift i Lutherkirken i Randersgade og bagefter var der en lille "reception" i deres hjem i Carl Johans Gade.

I foråret udgav Asmus' tyske Kidde-forskerkollega Ingeborg Kuke en bog med oversættelser af digte af Theodor Storm, der jo også var en af Asmus' favoritter. Bogen hed "Die Stadt : 22 Übertragungen des Gedichtes von Theodor Storm in 10 verschiedenen Sprache" og den indeholdt 2 oversættelser til dansk, den ene fra 1928 af Poul P. M. Pedersen, og den anden fra 1967 af Asmus, taget fra et særtryk af Berlingske Tidendes Kronik den 14. September 1967.

De første linier lyder på tysk i forfatterens egen udgave:
Am grauen Strand, am Grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.

Og i Asmus' oversættelse:
Hvor hav og strand er lige graa
en graa og bortgemt by.
Om hvert et hus en gus saa raa.
Og altid høres havet gaa
dumpt om den tavse by.

Asmus fik 5 eksemplarer tilsendt fra Husum og 1 fra Ingeborg Kuke. Han indkøbte desuden selv et par eksemplarer ekstra af den lille bog og fordelte dem til familie og venner, til "Pus" og "Pev", Johs. Lehm Laursen, Fløe, Erling Mortensen, og Deleuran, samt vistnok 1 til Johan Hvidtfeldt.

Påsken 1975 i Rosenvængets Allé:
Påsken 1975 i Rosenvængets Allé

I sommerferien rejste Asmus og Alice denne gang til Bamberg for at hilse på "Pev"s svigerforældre Leo og Gundi. Desuden tilbragte de noget tid i den lille by Behringersmühle.

Hjemme igen fik Asmus udgivet en kronik i Vejle Amts Folkeblad den 24. Juli med titlen: "Thomas Mann og Harald Kidde". Anledningen var Thomas Manns 100 års dag. Særtryk af kronikken blev dels givet til den nærmeste familie og dels udsendt som julehilsen i December måned til de venner, der altid modtog denne slags hilsner.

Med Alice og "Pev": Davids 4-års fødselsdag den 26. Juli 1975 - i Carl Johans Gade:
Asmus med Alice og "Pev": Davids 4-års fødselsdag den 26. Juli 1975 - i Carl Johans Gade

Den 28. November fik Asmus trykt årets sidste kronik i Vejle Amts Folkeblad. Den bar denne gang titlen: "J.P. Jacobsens besøg i Vejle" og starter sådan her: "Sommer var det, da J. P. Jacobsen for godt 100 år siden besøgte Vejle ...".

Juleaften 1975 i Carl Johans Gade: Asmus, Annalise - Alice, "Pus" og David:
Juleaften 1975 i Carl Johans Gade: Asmus, Annalise - Alice, "Pus" og David

Nytårsaften disse år tilbragte David altid hos Asmus og Alice, som han kaldte "Gamma og Nonna", mens "Pus" og Leif festede med deres venner.

1976:

Så kom da 1976 og det eneste fra Asmus' hånd i dette år er tilsyneladende et lille digt: "Til mine døtre", dateret 3. Maj 1976:

Digt 1976: Til mine døtre

Alderen begyndte at trykke og allerede nu følte Asmus antagelig, at kræfterne blev mindre. Han kom sjældent ud af lejligheden nu, hvor han ikke længere skulle afsted til Bladet om aftenen og derfor var nødt til at tage de stejle trapper ned og op til 2-salen. Han sad mest bag skrivebordet ved skrivemaskinen - eller ved spisebordet, hvor han læste sine mange aviser, klippede interessante passager ud og tog talrige notater, som han arkiverede i gamle skotøjsæsker og kuverter, som den sparsommelige mand han var.

Efter "Pus", Leif og Davids sommerferie i det sommerhus på Sejerø, som Asmus aldrig skulle komme til at opleve, fordi kræfterne svigtede og huset var for primitivt, kom de hjem den 1. August 1976 og om aftenen gik hele familien over til "søerne" og spiste middag på "Guldanden". Det var meget sjældent, at Asmus og Alice gik ud at spise - for ikke at sige aldrig, for som Asmus sagde til Alice: "Hvorfor skal vi dog det. Du laver jo meget bedre mad selv". - Men den aften skete det altså, og også "Pev" var hjemme fra sine hyppige besøg i Tyskland og kunne være med. Måske var anledningen til denne hyggelige aften, at "Pev" dette år modtog Københavns Universitets Guldmedalje for sin specialeafhandling "Transitive og intransitive verber i sumerisk":

På Guldanden 1.8.1976

På Guldanden 1.8.1976

Ved Søerne 1.8.1976

I Faksegade 1.8.1976

Juleaften 1976 blev holdt hos "Pus"' svigermor Asta Nørgaard i hendes lejlighed i Odensegade nr. 30, 5 minutters gang fra Asmus og Alices hjem i Rosenvængets Allé. "Pev" holdt jul med Christoph, men Asmus og Alice var med i Odensegade, sammen med nogle af Astas gamle venner og Leifs brødre Stig og Lars.

Julen 1976 hos Asta Nørgaard

2. Juledag var der julefrokost hos "Pus" og Leif i Carl Johans Gade og her var Asmus og Alice selvfølgelig også med sammen med Leifs familie og Alices søster Gudrun og hendes mand Harvey.

Julefrokost 1976: Gudrun, Asmus, Asta

Julefrokost 1976:  Asmus og Asta

Julefrokost 1976: Pus, Asmus, Stig

Nytårsaften 1976 blev fejret hos Asmus og Alice, og for en gangs skyld med næsten hele familien: "Pus", Leif og David, samt "Pev" og Christoph. Annalise var dog rejst hjem til Vejle igen efter Julen.

Nytårsaften 1976

 

---------- LÆS VIDERE om: De Sene År II - fra 1977 til 1983 ----------

 

(Læs hele historien: Barndom : De første år - fra 1907 til 1916 --- Barndom og Ungdom - fra 1916 til 1926 --- Ungdom i Vejle fra 1927 til 1931 --- Ung i København - fra 1931 til 1948 --- Ægtemand og far : De modne år I - fra 1948 til 1959 --- Ægtemand og far : De modne år II - fra 1960 til 1967 --- De sene år I - fra 1968 til 1976 --- De sene år II - fra 1977 til 1983)

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og
SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.7.2018 og sidst opdateret d. 14.1.2019