HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

OTTO FERDINAND DANIELSEN - de modne år (1869-1897)

LÆS OM BARNDOMMEN OG DE UNGE ÅR HER

25.9. 1844 - 12.12. 1897

Se: Søren Danielsens liv i Årstal med Kildeangivelser

OTTO FERDINAND DANIELSEN var far til ASTRID DANIELSEN og morfar til ALICE

Se også: Siden om Familien Danielsen

Efter brylluppet i 1869Otto Ferdinand og Mathilde havde fået deres egen lejlighed, men vi ved desværre ikke hvor og det har heller ikke været muligt at finde dem i Folketællingen 1870. (se data)

Men da deres første datter Yelva Agnete blev født den 25. April 1870, boede familien i i Korsgade 44 og barnet blev døbt i Sankt Johannes-Kirken den 19. Juni samme år. En Madam Petersen stod fadder. (se data). Otto Ferdinand er forøvrigt nu avanceret fra kontorist til speditør.

Året efter skulle Otto Ferdinand atter være far, men den 14. April nedkom Mathilde med et dødfødt drengebarn, som blev begravet den 18. April 1871 fra Garnisons Kirke. Familien må altså på dette tidspunkt have boet i et andet sogn end året før. (se data)

I 1872 var familien så flyttet til Havnegade nr. 49, da den blev forøget med sønnen Aage, som blev født den 2. Maj og døbt i Holmens Kirke af Hr. Warburg den 2. Juni med navnet Aage Holm Danielsen (Holm efter Mathildes far). Faddere var Fru Johanne Hummelgaard og Frøken W. Bruun. (se data)

Det næste barn var datteren Johanne Caroline Petrea, som blev født den 25.10. 1873 og døbt året efter, den 8.1. 1874 i Holmens Kirke. Faddere var Grosserer P.P.(?) Hummelgaard og hustru, samt frøken Marie Nielsen og forældrene selv. Adressen var stadig Havnegade 49. (se data)

Endnu en datter kom til i denne lejlighed, nemlig Anna Augusta, som blev født den 23. Januar 1876 og døbt den 18. Juni i Holmens Kirke af Pastor Warburg. Fadderne til den lille pige var hendes mormor Fru Oline Holm, hendes morbror Hoftapetserer Thorvald August Holm, samt en Anna... og Otto Ferdinand selv. (se data)

Otto Ferdinand Danielsen

Familien var jo efterhånden blevet ganske stor, far og mor og 4 børn på henholdsvis 6, 4, og 3 år, samt spædbarnet Anna, og lejligheden i Havnegade må nu være blevet for lille, for da datteren Astrid Camilla Augusta blev født året efter, den 13. Decmber 1877, angives adressen som Nørre Søgade 27. Den nye lejlighed hørte atter til Sankt Johannes Sogn, så det var i denne Kirke, at Astrid blev døbt den 2. Januar 1878. Fadderne var Fru Augusta Nielsen, Frk. Georgine Nielsen, Fuldmægtig Thorvald Wogell, og Faderen. (se data)

Mathilde
BESA = MATHILDE DANIELSEN

BESA = MATHILDE DANIELSEN

Otto Ferdinand
Otto Ferdinand Danielsen

Otto Ferdinand Danielsen

Børnene kom jo hurtigt efter hinanden, Yelva som nævnt i 1870, Aage i 1872, Johanne i 1873, Anna dog først i 1876 og Astrid i 1877. Sidste barn var Otto Eigil, som døde som blot 6 uger gammel i 1882.

På fotografiet til højre ses Aage, Johanne og Yelva (som ca. 2-, 3/4 og 5/6-årige? dvs. ca. 1875/1876? fotografiet er ikke dateret.)


Yelva Agnete Danielsen, født 25.4. 1870, død 6.8. 1947
et dødfødt drengebarn, født 14.4. 1871, begravet 18.4. 1871
Aage Holm Danielsen, født 2.5. 1872, død 25.4. 1953
Johanne Caroline Petrea Danielsen, født 25.10. 1873, død 24.1. 1930
Anna Augusta Danielsen, født 23. 1. 1876, død 14.4. 1951
Astrid Camilla Augusta Danielsen, født 13.12. 1877, død 3.4. 1954
Otto Eigil Danielsen, født 15.9. 1882, død 31.10. 1882, 6 uger gl.

På fotografiet nedenfor har Mathildes barnebarn Alice skrevet "ca.1880-1881:
Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest":
Foto af Danielsen-børnene: Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest

Aage, Johanne og Yelva
Foto af Aage, Johanne og Yelva

Kort herefter Astrids fødsel flyttede familien til Nørresøgade 25 B, hvor de fik en lejlighed i forhuset, stuen til venstre. Lejligheden havde 6 værelser og huslejen var på 312 1/2 kr. for 1/2 år. I ejendommen boede 10 familier, der ialt talte 19 mænd og 38 kvinder. Heraf var jo så en hel del børn, alene i Otto Ferdinands familie var der jo 5 børn i alderen 9, 7, 6, 4 og 2 år. Desuden husede de en 32-årig tjenestepige, Marie Johanne Larsen, som var kommet til København i 1872, og en mandlig logerende, Assistent Hans Christian Jensen på 26 år. Alle disse oplysninger - samt at Otto Ferdinand nu er blevet Dampskibs Speditør - fremgår af Folketællingen den 1.2.1880. (se data)

---- Til sammenligning kan nævnes, at Otto Ferdinands bror Edvard Emil Alfred betalte 84 kr. hvert halve år for en lejlighed med: 2 værelser og 3(??? i Krusemyntegade no. 552, 1.sal til Gaden, at Charles Georg Williams lejlighed i Borgergade 26, Baghuset, 1.sal kostede ham halvårligt 90 kr for 2 værelser med vindue, og at Axel Lorentz Constantin boede til leje i en 4-værelsers lejlighed i Gammel Mønt 37 hos en bager og dennes familie, samt en logerende mere. Otto Ferdinands far, Søren Danielsen som sammen med svigerinden Ane Marie var flyttet til en mindre lejlighed i Borgergade nr.35, på 1.sal i baghuset, betalte hvert halve år 64 kr. i leje for en lejlighed med 1 værelse med vindue.

Året efter døde Otto Ferdinands far på Frederiks Hospital af "lungesygdom" den 31. Januar. Han blev derpå begravet fra Holmens Kirke d. 6. Februar 1881. (se data)

Ikke længe efter flyttede familien til en 2. sals lejlighed i Toldbodgade nr. 11. Og her boede de, da Mathilde nedkom med sit sidste barn den 15. September 1882. Den lille dreng var åbenbart meget svagelig, for den 29. Oktober måtte han hjemmedøbes i al hast og han døde - som der står i Kirkebogen - "før Dåbens Stadfæstelse i Kirken". Det var da også ganske kort efter dåben, at den blot 6 uger gamle Otto Eigil døde den 31. Oktober. Han blev begravet fra Garnisons Kirke i familiens gravsted på Garnisons Kirkegård den 3. November 1882. (se data)

Iflg. Folketællingen 1885 boede familien nu i Toldbodgade nr. 11, 2. sal (Matr. 53) sammen med en tjenestepige (men ingen logerende, som de havde i 1880). Fotografierne herunder stammer fra denne periode. Til venstre har familien været hos fotografen for at blive foreviget, her er Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, forrest Anna”. --- Til højre ses nogle hyggestunder i Toldbodgade.
(NB: på dagligstuevæggen ses det lille rosenbillede, som stadig er i familiens eje. Det er flankeret af fotografier af Mathildes forældre og nedenunder hænger tilsyneladende fotografiet af de 3 ældste børn, som ses herover. Til højre i en stor ramme hænger et fotografi af Mathilde, tilsyneladende det ovalt skårede her ovenfor. Måske har det tilsvarende fotografi af Otto Ferdinand hængt på den del af væggen, som ikke er kommet med på billedet? - Måske er de runde platter på væggen i spisestuen de tallerkener, som kom op at hænge, da Mathilde flyttede til Willemoesgade? - se historien om disse her - NB: der eksisterer 2 typer af tallerkerner, her kaldet 1 og 2)

Foto af Mathilde og Otto Ferdinand, Yelva, Aage, Johanne og Astrid, samt forrest Anna Foto af familien Danielsen i daglistuen i Toldbodgade 11

Foto af familien Danielsen i spisestuen i Toldbodgade 11

Døtrene blev sat i Frk. Wandings Skole og Aage gik i Melchiors Skole, hvor jo også hans far havde gået. I perioden 1885-1893 var der konfirmationsfester hvert andet år. Først blev Yelva konfirmeret den 4. Oktober 1885, dernæst blev Aage konfirmeret den 17. April 1887 og Johanne den 7. April 1889. Så fulgte Annas konfirmation den 4. Oktober 1891 og endelig Astrids den 1. Oktober 1893.

MARIE-LOUISE SKRIVER: "Familien hørte til det bedre borgerskab, havde en del selskabelighed, middagsselskaber osv og kom blandt andet sammen med kaptajner fra Dampskibsselskabet. Otto Ferdinand havde først titlen ”Speditør”, senere var han kontorchef i DFDS."

I sine erindringer anfører Poul Jørgen Riis, at hans mor Elisabeth "ofte kom på besøg hos sin mors fætter Otto Danielsen, der førte stort hus". (Poul Jørgen Riis: Erindringer fra en anden verden / P.J. Riis. - København : Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2004. - side 32.)

Otto Ferdinand Danielsen

Efter konfirmationerne måtte der tages stilling til børnenes fremtid. Da Yelva blev konfirmeret, blev husets unge pige sagt op, og så kunne Yelvasin mor til hånde i husholdningen. Yelva blev aldrig gift. "Da en løjtnant engang ved en selskabelig begivenhed viste interesse for hende, tog Otto Ferdinand sin datter til bords med ordene: ”Jeg tager først og jeg tager bedst, Hr. Løjtnant!”. Hvad Yelva mente om det, melder historien ikke noget om." (/marie-louise)

Aage kom på kontor, måske allerede fra starten hos D.F.D.S., hvor Otto Ferdinand havde været ansat længe som Speditør og senere avancerede til Kontorchef.

Johanne tog måske noget ekstra uddannelse og var først en tid på Sejerø, som privatlærerinde for Dr. Michelsens datter Ellen. Otto Ferdinand, Mathilde og Astrid besøgte hende derovre.

Fra venstre: Otto Ferdinand, ?, Astrid, Johanne, Ellen M., Fru Michelsen, Dr.Michelsen, Mathilde
Hos Dr.Michelsen på Sejerø

Anna kom også på kontor, og Astrid kom i hvert fald fra begyndelsen af 1897 ned til Nakskov Døttreskole, hvor hun måske var lærerinde.

Den 1. Maj 1897 flyttede familien fra Toldbodgade og ind i en forholdsvis nybygget ejendom på Nordre Frihavnsvej på Østerbro. De kom til at bo på 2.sal i gadenummer 50 A, hvilket måske svarer til Drewsensvej 14 i vore dage. (kort) (se data)

Otto Ferdinand døde den 12. December 1897, 53 år gammel, af apopleksi ifølge hans barnebarn Alice. Begravelsen besørgedes den 17. December samme år af Pastor Nielsen i Skt. Jacobs Kirke og på Garnisons Kirkegård. (se data)

"På sit dødsleje sagde Otto Ferdinand til sin ældste datter: ”Yelva, du må aldrig forlade din mor!” Og det gjorde hun heller ikke. Hun blev boende hos sin mor, havde ingen egen indtægt, og da moren døde i en høj alder, hun døde et par uger før sin 89 års fødselsdag, overtog Yelva hendes rolle. Det skal Harvey vist have sagt. Men Yelva var ikke spor kuet, så vidt jeg kan forstå. Hun styrede hjemmet, da moren blev ældre, havde styr på finanserne, opdrog sin søsters børn (Gudrun og Alice), og var ikke sådan at bide i skeer med. Mor (Alice) citerede tit Besa for at sige: ”Yelva, kan der blive til en cerut efter middagen?” (/marie-louise)


Otto Ferdinand blev begravet i familiegravstedet på Garnisons Kirkegård på Østerbro i København. Gravstedet blev senere sløjfet.


Oline ChristAfamiliegravstedet på Garnisons Kirkegårdane Holm


SE FLERE FOTOS med tilknytning til OTTO FERDINAND nedenfor:

familiegravstedet på Garnisons Kirkegård

DanielsenHolmfamilien
StoerreFamilie
LilleFamilie
STEDER

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2012 og sidst opdateret d. 24.11.2022