HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ELISABETH PEDERSDATTER (SØRENSEN) fra TIMGAARD

- født 1742 - død 23.6.1767 --- gift med Niels Thomsen Schree -


ELISABETH PEDERSDATTER var søster til:

Else Cathrine Sørensen, gift Hansen, var tip-tip-oldemor til ASMUS, mor til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, mormor til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og oldemor til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tipoldemor til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.


ELISABETH PEDERSDATTER SØRENSEN var datter af birkefogeden på Timgård Peder Sørensen og dennes hustru Dorthe Cathrine Brøllund. Hun blev sandsynligvis født i starten af Marts måned 1742, hvor hendes dåb er indskrevet efter den 7. Marts i Kirkebogen for Tim Sogn i Hind Herred, Ringkøbing Amt:
"Domin. Ocule hafde fuldmægtig paa Timgaard Sr. Peder Sørensen en Datter til Daab, som blev kaldet Elisabeth.
Hendes faddere: Miels Ladefoged, Christen Bagers (?) Hustru, Jørgen Sorgrad, hustru Erl....., Anna Nielsdatter i Præstegaarden".

Den lille pige var ikke sine forældres første barn, for allerede i i Maj 1735, få måneder efter forældrenes bryllup den 11. Februar samme år, var datteren Johanne blevet født og døbt i Moderens hjemstavn Husby. Senere kom der flere søskende: i 1737 storebroder Søren Lund Pedersen og i 1740 broderen Niels Sehested Pedersen. Endelig fik Elisabeth en lillesøster: Else Cathrine i 1745.

Til familien hørte også 3 fastre: Maren Sørensdatter, som var gift med Christen Nielsen Bruun i Varde og tilsyneladende barnløs; en faster som var gift og levede på Føhr. Hun havde muligvis børn, men de kendes ikke; samt en faster, som var gift i Horsens og tilsyneladende barnløs. Fasteren Kirsten Sørensdatter fra Varde, som havde været gift med Mikkel Vedsted i Ravnsø (Degn i Vester Nykirke og Fåborg), var dog død allerede i 1714 sammen med en dødfødt søn og vist nok ikke efterladende sig andre børn. Desuden havde Elisabeth og hendes søskende også en morbror, Peder Christensen Brøllund, og 3 mostre: Anne, Anne Marie og Else Margrethe Christensdatter Brøllund.

1742-1756:

Ved Elisabeths fødsel i 1742 var hendes far omkring 37 år gammel og hendes mor omkring de 32. Storesøster Johanne var omkring 7 1/2 år og de større brødre, Søren Lund og Niels Sehested, omkring 5 og 2 år gamle.

Da Elisabeth blev født var hendes far, Peder Sørensen, altså Foged - og fra 1739 også Birkedommer - på Tim Hovedgaard (Timgaard) (Ribewiki).

Timgård havde i mange år været i Sehested-familiens eje og da Peder Sørensen kom hertil var ejeren Niels Jensen Sehested, der muligvis stod fadder til Peders søn Niels, der i 1740 havde fået tilnavnet Niels Sehested.

I 1745 fik Elisabeth så lillesøsteren Else Cathrine, der døbtes i begyndelsen af Januar måned. Søren var nu blevet 8 år, Johanne 10 år, Niels omkring 4 år og Elisabeth 2 1/2 år. Peder Sørensen var 40 år gammel og Dorthe Cathrine 36 år.

Elisabeths barndom udspillede sig nu på Timgaard, som var en meget gammel Hovedgaard, der på dette tidspunkt var vurderet til "56, 55 og 245 tønder hartkorn" (Trap Danmark) og 20 år senere på en auktion kunne sælges for 24.000 Rd. Gården blev senere revet ned, men den rejste sig oprindeligt på en bred og høj "Borgbanke", der var omgivet af volde og grave. Volden mod øst var dog omkring år 1700 blevet opfyldt og omdannet til en stor have. Bygningen havde været i 4 sammenbyggede fløje i 2 etager, men nordfløjen med kapellet var styrtet sammen i 1710 og ikke blevet genopbygget, så kun de 3 fløje stod på Elisabeths tid. De var bygget af granit og mursten. Ja Hovedfløjen fremstod helt opført i granit med gotiske gavle og 2 tårne i hjørnerne ved sidefløjene. Det må have været en statelig bygning og et paradis for børnene, med det store have og voldgravene, hvori der vel har været fisk, samt vidtstrakte marker, hvor deres far nok red rundt for at sørge for at alt stod vel til.

I 1745 døde Niels Jensen Sehested og gården førtes videre af hans hustru og senere af hans søn, som imidlertid afhændede gården i 1756, hvor Elisabeth altså var omkring 14 år gammel. Da den nye ejer, Franz Rantzau de Linde, overtog Timgaard, flyttede Peder Sørensen med sin familie.

Familien flyttede nu til Rækkergaard (også kaldet Rekkergaard eller Reckergaard) i Hanning Sogn, som Peder Sørensen havde købt, antagelig af Kammerherre Heldvad til Vennergaard, der selv havde erhvervet den i 1749 for 1.412 Rd. Også denne gård var en gammel Hovedgaard, som havde tilhørt slægten Juul. Den havde 14 tønder hartkorn og omfattede også en mølle, Rækker Mølle, der vurderedes til 7 tønder hartkorn. Det var jo noget mindre forhold end på Timgaard, men så var det familiens ejendom og Elisabeths mor kunne senere videresælge den for 1.900 Rd, så hun har vel tjent lidt derpå. Gården blev senere udparcelleret og eksisterer ikke idag.

Da familien flyttede til Rækkergaard omkring 1756, var lillesøster Else Cathrine altså 11 år gammel og storesøster Johanne 21 år - og hun har vel så gået sin mor til hånde, indtil hun blev forlovet og senere gift med Skoleholder Jesper Møller i Varde. Brødrene Søren Lund Pedersen og Niels Sehested var henholdsvis knap 20 og 17 år gamle og muligvis allerede sendt hjemmefra - til Latinskolen i Ribe og i hvert fald Niels senere til Universitetet i København. Elisabeth var som nævnt 14 år og vel tæt på at blive konfirmeret.

1760-1766:

Ifølge Hanning-bogen døde Peder Sørensen i 1760, men allerede i 1745 havde han og Dorthe Cathrine fået kongelig bevilling på, at den længstlevende måtte blive siddende i uskiftet bo og enken kunne derfor i 1760 få bekræftet dette og derpå videreføre Rækkergård, indtil hun i 1765 solgte gården med 14 tønder hartkorn og Møllen på 7 tønder hartkorn til Anders Løbner for 1.900 Rd.

Derefter flyttede Dorthe Cathrine tilsyneladende til Varde med sine døtre, mens Søren Lund havde fået beskæftigelse på Øllufgaard og Niels SehestedMunkholm ved Vejle.

Samme år blev både Johanne og Elisabeth gift i Varde. Johanne med Skoleholderen Jesper Müller den 18. Juli "i Deres Gaard", og Elisabeth med købmand Niels Thommesen Schree (også stavet Thomasen Skree) fra Holstebro den 3. December 1765 "i hendes Mamas Huus her i Warde".

Herefter flyttede Elisabeth så til Holstebro, hvor Niels, der var født i 1729, i 1750 boede hos sin mor og "handlede lidt med grove varer". Denne ydmyge handel havde åbenbart udviklet sig og antaget former, således at han ved brylluppet i kirkebogen omtaltes "Ædle og Højfornemme UngeKarl, Borger og Kiøbmand i Holstebroe", så mon ikke Elisabeth er ankommet til et godt og veludstyret hus?

(Ifølge Henrik Ascanius (ascmail.dk/Ascanius.pdf) havde Niels fået konsumptionsforpagtningen i Holstebro for 1761-63 for 1600 Rigsdaler årlig, "foruden 1/4 % af kørsels og milepenge? Købte i 1760 1/4 af Heste...?" .. "Hans far var formentlig værthusholder Thomas Schree, død 17.8. 1749")

Hos Elisabeth og Niels boede muligvis også hans moder, enken Bodel Nielsdatter, født Kiærsgaard, og måske også søsteren Anna Catrine, der var 3 år yngre end Niels. Da hverken død eller vielse er fundet for Anna Catrine, er det i hvert fald en mulighed, at familien boede samlet.

I Holstebro boede forøvrigt også Elisabeths moster Else Margrethe Christensdatter Brøllund, som i 1754 var blevet gift med Sr. Svend Damgaard og samme år havde født fætteren Jens Christian Damgaard, som senere havde en del at gøre med Elisabeths bror Niels. Svend Jensen Damgaard var iøvrigt død alllerede i 1763.

I Holstebro frekventerede Elisabeth de lidt bedre kredse, som tilsyneladende talte Byfoged Curtz og hans hustru Maria Elisabeth Fasterling, skoleholderen Jens Lassen Nyboe, guldsmeden Jep Cabell, Anders Windfeld, farveren Søren Møller, skræderen Samuel Pral og dennes hustru Margrete Elisabet. Det er i hvert fald disse, som i det følgende år optræder som faddere sammen med Elisabeth og Niels, når bekendtenes børn bliver døbt.

Den 12. September 1766 står Elisabeth fadder, da Samuel Prals hjemmedøbte datter Karen bliver frembåren i kirken.

Kort efter døde fasteren Maren Sørensdatter i Varde, og den 6. Oktober var der skifte efter hende. Hun efterlod sig manden Christen Nielsen Bruun men tilsyneladende ingen børn og da nu hendes broder Peder var død, indgik Johanne, Søren Lund, Niels Sehested, Elisabeth og Else Cathrine som hendes arvinger sammen med deres fætre og kusiner efter den afdøde faster Kirsten Sørensdatter Vedsted i Ravnsø, og sammen med 2 unavngivne fastre, der som gifte levede henholdsvis på Føhr og i Horsens.

Elisabeths søskende var også spredt vidt omkring: den gifte Johanne i Varde, Søren Lund Øllufgaard (Ølufgaard) i Vester Nebel Sogn og Niels SehestedMunkholm ved Vejle. Hvor deres mor og Else Cathrine opholdt sig på dette tidspunkt, vides ikke. Måske hos Johanne eller hos Elisabeth? eller hos Dorthe Cathrines søster Anne Marie, der var gift med Jens Andersen Kamp i Gjelstrup? Eller måske hos hendes anden søster Else Margrethe i Holstebro?

1767:

Den 20. Februar 1767 stod Elisabeth atter fadder, da Lars Pedersens hjemmedøbte søn Conrad blev båret i kirke, og den 5. April var det Niels, der stod fadder, da Amor Jensen og hustruen Karens lille datter blev døbt Maria Catrina.

På dette tidspunkt var Elisabeth imidlertid blevet gravid og omkring 6 måneder henne. Desværre gik forløsningen ikke godt og den 23. Juni 1767 døde Elisabeth, antagelig under fødslen af en lille pige, som imidlertid overlevede, blev hjemmedøbt og derpå bragt i kirke samme dag som hendes moder blev begravet den 27. Juni 1767. Elisabeth blev kun 25 år gammel.

Efter fødslen var Elisabeth og Niels' datter blevet hjemmedøbt Bodil Kierstine efter Niels' mor og den 27. Juni blev hun altså frembåret i Holstebro Kirke "at læses over", som kirkebogsføreren formulerer det. Det var Mads Borchs kone Else LasDatter, som bar barnet, mens fadderne var selveste Provst Kyndes hustru Cathrine Margrethe Brodersdtr. Brorson og Postmester Peder Grøn.

Så var Niels altså alene med sin lille datter og måske havde han mulighed for at beholde hende hos sig i Holstebro, hvis hans mor og søster stadig boede hos ham. Elisabeths moster, enken Else Margrethe, har måske også givet en hånd med. Hendes søn Jens Christian var nu omkring 13 år og gik i Ribe Latinskole.

I alle tilfælde må forbindelsen mellem Niels og Else Margrethe have været ret tæt i disse første par år efter Elisabeths død, for da Else Margrethe døde i 1769, var det "Niels Thomsen Skree, købmand i Holstebro", der var "født værge" ved skiftet efter hende den 18. April 1769. Hendes arving Jens Christian var da 15 år og stadig elev i Ribe Latinskole.

Ifølge Henrik Ascanius (ascmail.dk/Ascanius.pdf) betalte Niels i 1780 ekstra skat på 1 Rigsdaler sammen med 13 andre formuende borgere i Holstrebro.

Men ellers lader det til at have gået ned ad bakke for Niels. Den 18. Januar 1781 er der foretaget et skifte, mens både han og hans mor endnu levede og Bodil Kirstine var 14 år gammel. Lavværge var Elisabeths ældste bror Søren Lund, der på det tidspunkt var forvalter på Lindbjerggard, som søster Else Cathrine havde arvet. Formynder ved skiftet var broren Niels Sehested, der fra 1770 var præst i Janderup og Billum. I skiftet er noteret "Ophold til afdødes mor Bodil Nielsdatter" - måske er det tilføjet senere, men det må have været Niels' ønske at sikre sin mor i tilfælde af sin egen død. Han har måske været meget syg på dette tidspunkt, for han døde blot 10 måneder senere.

Niels var omkring 60-61 år gammel og flyttede åbenbart til Lindbjerg efter skiftet. Om hans mor fulgte med, eller om hun fik husly i Janderup, som skiftet antyder, vides ikke. Men hun døde tilsyneladende som 88-årig i Holstebro allerede den 5. Februar 1781 og blev også begravet fra Holstebro Kirke den 12. Februar.

Niels overlevede hende som nævnt kun i kort tid. Efter at han i nogen tid havde opholdt sig på Lindbjerg, blev han syg og døde der den 12. Oktober 1781 for derpå at blive begravet fra Ølgod Kirke den 18. Oktober.

Hvad der blev af Elisabeths datter Bodil Kirstine efter farmorens og farens død --- kan man læse her !

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.7.2015 og sidst opdateret d. 22.10.2015