HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Familien WIKSTRÖM i Västervik

- fra midt 1700-tallet til 1825 -

Den idag kendte LINIE er:

Jonas Wikström og Catharina Andersdottar (Tip3-oldeforældre til Alice)

Catharina Elisabeth Wikström og Christian Olsen (Tip2-oldeforældre til Alice)

Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)

Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)

Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)

Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

Alice's 2xTipoldemor Catharina Elisabeth Wikström kom fra den lille by Västervik i Sverige omkring 1790, hvor hun forlovede sig og giftede sig med en dansk bøsseskytte ved Holmen, Christian Olsen.

Västervik er idag hovedby i Västerviks Kommune, Kalmar Len, Småland, hvor byen ligger i Smålands nordligste del. Byen ligger ud mod Skärgården og lå oprindeligt noget længere inde i Gamlebyviken, hvor nu kvarteret Gamleby ligger. Gamleby omtaltes allerede som by i 1275, men i 1433 flyttedes byen længere ud mod vigens åbning og havet, hvor Västervik kunne beskyttes af Stegeholms Slot, som lå på den lille tange Slottsholmen.

I 1600-tallet blev Västervik flere gange angrebet af danske styrker, som både brændte og hærgee byen. Efter et angreb i 1670'erne måtte byen genopbygges totalt med den byplan af retvinklede gader, som ses idag og som var færdigudbygget i 1682.

På et gammelt kort over Västervik ses byens opdeling i 4 kvarterer, Nordra Qvarteret, Västra Qvarteret, Ôstra Qvarteret og Södra Qvarteret. Det var her i disse retvinklede gader i Östra Qvarteret at Wikstöm-familien boede fra i hvert fald 1764 til første fjerdedel af 1800-tallet. I år 1800 havde Västervik et befolkningstal på 2.985 personer, men efter industrialiseringen i 1800-tallet steg det kraftigt.

I Västervik var der dengang kun én kirke: Sankta Gertruds Kyrka, som stammede fra Middelalderen med et kor og sakristi fra 1430'erne og et kirkerum fra ca. 1450, samt et kirketårn fra omkring 1670. Kirken undgik den store ildebrand i 1677, men efterhånden som befolkningstallet øgedes efter byens genopbygning i 1682, måtte den gamle kirke udbygges. I 1739 blev der bygget et tværskib mod nord og omkring 1760 også et tværskib mod syd. Det er således denne kirke, man ser idag, og den kirke, som også Wikström-familien må have frekventeret, ved vielser, barnedåb, nadverbesøgene 1-3 gange om året, samt begravelser. I 1805 ville Biskoppen i Linköping rive kirken ned, men planen blev dog opgivet.

Den første gang, vi møder vores Wikström-familie i Västervik, er i 1763, da Sømanden Jonas Wikström den 15. April står fadder ved dåben af Maria Jacobsdatters uægte søn Petter. Jonas var måske da allerede gift og muligvis også far til sin ældste datter, men hverken vielse eller dåb findes i Västerviks kirkebog, ligesom heller ikke Jonas' og hustruen Catharina's dåb er fundet her.

WIKSTRÔM-FAMILIEN i VÂSTERVIK:

Jonas Wikström (ca. 1745-1793) og Catharina Andersdottar (ca.1747-1808) , (Tip3-oldeforældre til Alice)

--- Anna Maria Wikström, kaldet Anna Maja, født ca. 1763, død 19.11.1811.

-------- Brita Elisabeth Annasdottar/Wikstróm/Malmberg, kaldet Brita Lisa, uægte datter af Anders Malmberg, født 1781, død ca. 1825.

-------------- Adrian Falleij, søn af kobbersmeden Isac Magnus Falleij, født 1806, død 1860.

-------- Peter Christian Wikström (2), født 1795.

--- Catharina Elisabeth Wikström, kaldet Cajsa Lisa, født 20.4.1764, døbt 22.4. i Västervik (Tip2-oldenor til Alice). Drog omkring 1790 til Danmark, hvor hun blev gift med Christian Olsen. Hun døde i 1834.

-------- Ane Maria Olsen i København, født 1791, død 1807.

-------- Ane Cathrine Olsen i København, født 1793, død 1847.

-------- Ole Christiansen Olsen i København, født 1795, død 1795.

-------- Ole Christian Olsen i København (Tipoldefar til Alice), født 1796, død 1849.

-------- Johannes Olsen i København, født 1798, død 1798.

-------- Johannes Christian Olsen i København, født 1799, død 1831.

--- Nils Wikström, født 30.12.1766, døbt 4.1.1767 i Västervik. Gift med Maria Helena ("Maja Lena) Halling. Forsvand på havet? Var savnet i over 19 år, inden hans hustru fik betegnelsen "enke".

-------- Maria Cathrina Wikstróm (kaldet Maja Cajsa), født 1789.

-------------- Brita Cajsa Wikström, uægte, født 1814.

-------------- Elisabeth Margaretha Wikström, uægte, født 1817.

-------- Jonas Magnus Wikström, født 1792.

-------- Peter Christian Wikström (1), født 1794, død som spæd i 1794.

--- Jonas Wikström, født 26.9.1770, døbt 29.9. i Västervik. Druknet i 1825.

 

 

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.11.2020 og sidst opdateret d. 27.11.2020