HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Poul Christen Christophersen

2.12. 1894 -- ??.??. ????

Søn af Viggo Ernst Henrik Christoffersen og Marie Kathrine Andersen

og bror til Frits Ove Christophersen og Elly Ida Christophersen

Sønnesøn af Ida Julie Margrethe Marie Christensen og Christen Christoffersen

Oldebarn af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen

Tipoldebarn af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Søsteroldebarn til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm

 

 

Poul Christen Christophersen blev født den 2. December 1894 som søn af praktiserende læge Viggo Ernst Henrik Christoffersen og Marie Kathrine Andersen. Familien var bosiddende i København, i Jernbanegade nr.3.

Poul Christen's forældre var blevet gift 2 år før hans fødsel, den 28. Januar 1891. I 1893 havde de forøget familien med Poul Christen's storebror Frits Ove, og nu lod de den 11. Januar 1895 deres anden søn døbe i Sankt Matthæus Kirke, som var sognekirke for Vesterbro Sogn, hvortil Jernbanegade hørte. Barnet fik navnet Poul Christen Christophersen. Forældrene er selv opført som faddere, sammen med Frk. Agnes Emilie Petersen fra Frederiksborggade 4 og Frk. Anna Christophersen fra Valdemarsgade nr. 9. Denne sidste var drengenes faster, Viggo's yngre søster, som var kommet hertil fra Odense.

Poul Christen's forældre var henholdsvis 32 og 26 år gamle, da han blev født, og de forøgede familien med endnu et børn i de næste år.

Fra Oktober 1895 til Juni 1896 var Viggo ansat som assistent ved Poliklinikkens øjenafdeling. I denne periode flyttede han den 1. November 1895 med familien fra lejligheden i Jernbanegade til en anden bolig på 2. sal i Nørregade nr. 5.

Og den 20. December 1896 blev familiens sidste barn født, denne gang var det en lille pige, som den 19. Marts 1897 blev døbt Elly Ida Christophersen. Dåben fandt sted i Vor Frue Kirke og endnu en gang trådte faster Anna til som fadder. Frits Ove var nu omkring 3 1/2 år gammel og Poul Christen 2 år.

Den 18. April 1900 døde børnenes farfar Christen Christoffersen. Han var 70 år, da han fik en blodprop i hjernen og efterlod sin anden hustru, Viggo's stedmor Nathalia, med 5 hjemmeboende børn, hvoraf den yngste, åndssvage Karen, kun var 15 år. Begravelsen fandt sted i Sankt Hans Kirke i Odense den 24. April.

Poul Christen var kun knap 5 1/2 år gammel, da farfaren døde, men vel gammel nok til at fornemme sorgen og den trykkede stemning, som et dødsfald medfører.

I 1901 var der folketælling den 1. Februar og i lejligheden på Nørregade nr.5 finder vi Poul Christen og hans familie: forældrene Viggo og Marie Kathrine, med børnene Frits Ove, Poul Christen og Elly Ida sammen med en 32-årig tjenestepige fra Præstø, Marie Nielsen.

Den 1. Januar 1905 flyttede familien til Frederiksborggade nr.40, hvor de fik en lejlighed på 2. sal.

Den 5. April 1908 blev storebror Frits Ove konfirmeret i Sankt Andreas Kirke og den 1. November samme år blev Poul Christen selv registreret på Politiets Registerblade med bopæl i København: Frederiksborggade 40, 2., altså hjemme hos forældrene.

Året efter blev Poul Christen konfirmeret samme sted den 3. Oktober 1909. Det er endnu ikke lykkedes at finde Elly Ida's konfirmation.

I Frederiksborggade 40 er hele familien registreret i folketællingen den 1. Februar 1911 sammen med den 26-årige tjenestepige Marie Arnesen fra Århus. Men allerede den 1. November 1913 flyttede de videre til en førstesals lejlighed i Frederiksborggade nr.54.

Samtidig med flytningen er også Poul Christens registerblad hos Politiet blevet ajourført med den nye adresse - og med hans beskæftigelse på dette tidspunkt, hvor han var "stud. polyt." Den 18-årige Poul Christen må altså inden efteråret 1913 have afsluttet sin skolegang og være startet med studierne på Polyteknisk Læreanstalt, der dengang lå på Øster Vold - rimelig tæt på hans hjem. Det kan undre, at han var stud.polyt., da han senere angives som værende bankassistent. Måske har har opgivet ingeniørstudiet og valgt en anden uddannelse?

I folketællingen i 1916 boede familien stadig på førstesalen i Frederiksborggade nr.54 sammen med den engelske "enepige" Winifred Broughton, som udførte "Husgerning" i hjemmet. Viggo opgav her sin årlige indkomst til 13.950 kr. og formuen til 48.000. Han er jo da en holden mand, der skal svare skat til både stat og kommune, henholdsvis 11,88 og 31,50 kr.

Om Frits Ove og Elly Ida stod der intet særligt, men om Poul Christen oplystes det, at han var Assistent i en Vexellerforretning med en årlig indkomst på 700 kr. - eller står der 900? - og skattepligtig med henholdsvis 0,35 og 4,28 kr.

Frits Ove må nu være blevet færdig med sit jurastudium, for i 1917 flyttede han til Helsingør, hvor han i 1921 var fuldmægtig på et sagførerkontor.

Familiens bopæl var stadig Frederiksborggade nr.54 ved folketællingen den 1. Februar 1921. Frits Ove var ikke hjemme ved denne lejlighed, men det var Poul Christen, som angives som "Bankassistent ved Københavns Handelsbank", og Elly Ida, der var "uden Erhverv".

Hvordan det derefter gik Poul Christen, vides ikke. Han stod ikke, som sine forældre og bror, fadder til søsterens børn. Og er heller ikke umiddelbart at finde i Kraks Vejvisere eller folketællinger. Måske er han død, eller rejst udenbys eller udenlands? Pt slutter sporene her.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.1.2018 og sidst opdateret d. 7.1.2018