HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Ida Julie Margrethe Marie Christensen

16.7. 1835 -- 5.12. 1862

Datter af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen og

Storesøster til Julius Christian Christensen

Datterdatter af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Gift med Christen Christoffersen og mor til Viggo Ernst Henrik Christoffersen

Søsterdatter til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm

 


Ida Julie Margrethe Marie Christensen var ifølge senere opgivelser ved konfirmationene i 1849 født den 16. Juli 1835 i byen Burg på øen Fehmern. Her boede hendes forældre, Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen fra et ukendt tidspunkt før 1. februar 1835, hvor der var folketælling i byen og de opgav sig som værende henholdsvis 26 og 36 år gamle. Hendrich oplyste desuden, at han var "Rathsdiener" og at Caroline Cathrine var hans hustru.

Den 21. August 1835 blev parrets lille pige døbt med navnet Ida Julie Margrethe Marie. Højtideligheden foregik i Burg, hvor familien også boede de følgende år og hvor Ida Julie den 31. December 1836 blev vaccineret af Dr. Kaestner.

I folketællingen 1840 for byen "Burg auf Fehmarn" opgives det, at forældrene er henholdsvis 41 og 31 år gamle og at Ida Julie er 4 år, mens lillebror Julius Christian opgives til at være 1 år. Folketællingen foregik den 1. Februar 1840 og fra senere opgivelser ved vi, at Julius Christian var født den 10. Januar i dette år.

I 1842 blev den lille Julius Christian vaccineret af Dr. Kästner i Burg, så på dette tidspunkt boede familien stadig på Fehmern.

I folketællingen for 1845 finder vi stadig familien i Burg, men i 1846 er Hendrich Christensen opført i Kraks Vejviser for Kiøbenhavn som "Bud ved Hof- og Stadsretten" og boende i Studiestræde 98. Samme år var Caroline Cathrine sammen med sin yngste søster Margrethe Pouline Holm fadder til andensøster Juliane Louises datter, der blev døbt i Trinitatis Kirke den 14. August 1846, hvor hun fik navnet Augusta Franciska Caroline Lohmar. Mon den nu 10-årige Ida Julie har været med i kirke og overværet barnedåben?

I 1847 blev Ida Julies yngste morbror Hans Ferdinand gift med Hansine Henriette Olsen i Holmens Kirke den 8. April, så da var vel fest i familien. Samme år fødtes hendes ældste morbror Jens Peters uægteskabelige datter Mathilde Henriette, men det er jo ikke sikkert, at familien fik så meget at vide om dette sidespring, da Jens Peters hustru endnu levede, omend hun nok var meget syg og svag.

I 1848 angav Hendrich til Vejviseren, at adressen var Dronningegade 253 og her boede familien også i 1849. Et år, som blev fuldt af sørgelige begivenheder i familien:
Den 29. April døde morbror Jens Peter's hustru, den 35-årige Sophie Wilhelmine Andersine Holm, og blev begravet fra Holmens Kirke den 3.5. 1849.
Og den 26. Juli samme år døde den anden morbror, Hans Ferdinands, unge hustru Hansine Henriette af lungesvindsot, og blev begravet den 31. Juli fra Holmens Kirke.
Endelig døde Ida Julies morfar Magnus Christian Holm den 9. December af brystsygdom. Han blev begravet fra Holmens Kirke den 14. December 1849.

Et enkelt lyspunkt har der dog været dette år. Ida Julie blev nemlig konfirmeret i Vor Frelser Kirke af Sognepræst C.H. Visby den 30. September og hun fik karakteren "Udm. Godt", altså UG. Det er muligt, at det er hendes skole, der er angivet i rubrikken til højre, hvor der vist nok står "Wimmer", men det kan også være, at Ida Julie har været tjenestepige her. (Althanasius Demetrius Wimmer og hans hustru holdt skole i Frederikskirkens skolebygning i Lille Kongensgade og Strandgade i Christianshavns Kvarter, hvor også Dronningensgade lå. Frederiks Tyske Kirke hedder idag Christianskirken. Wimmer var graver ved denne kirke, der havde tilknyttet en særlig graverbygning. Det var vel i denne, at han holdt skole. Menigheden ved kirken - og vel også skolebørnenes forældre - var tysktalende og dette har vel passet Ida Julie og hendes familie godt, når de nu var vendt hjem fra det tysktalende Fehmern. Lillebror Julius Christian blev også senere konfirmeret fra den tyske kirke Sankt Petri, så han er nok også blevet sat i tysk skole der.)

I 1848 og 1849 opgiver familien at bo i Dronningegade 253. Gadenavnet er lidt galt opfattet, da gaden rettelig hed Dronningensgade - ligesom den gør idag. 253 er matrikelnummeret, som idag skulle svare til gadenummer 6 og området over mod Christianshavns Voldgade nr.11. Huset man her ser idag er bygget senere, i 1887. Ifølge folketællingen 1850 boede de nu i forhuset i Lavendelstræde nr. 85, på "østre anden sal". Hendrich, der her kaldtes Hendrik, var nu 51 år gammel og "Betjent ved Kongens Fogedcontoir", "Caroline Holm" angaves at være 42 år - altså lidt yngre end hendes rigtige alder - og "Margrethe Christensen" var 14 år, mens "Christian Christensen" var 10 år gammel. I angivelserne var også andre unøjagtigheder, Hendrich angav at være født i Warde og børnene i København, så deres alder og deraf beregnede fødselsår skal måske også tages med et gran salt. Men under alle omstændigheder må vi af det anførte formode, at Ida Julie's kaldenavn nu var Margrethe og Julius Christian's blot Christian.

I de næste år fortsatte Hendrich Christensen sit arbejde som Bud ved Hof- og Stadsretten og familiens bopæl var stadig Lavendelstræde 85. Der var i disse år nogle bryllupper og barnedåb i familien og det har sikkert været spændende begivenheder for Ida Julie.
Den 18. Juli 1851 holdt hendes morbror Jens Peter Holm barnedåb over sin og den kommende hustru Oline Christiane Olsen's søn Jens Olaf Sophus Holm,
Den 2. August samme år blev hendes mors lillesøster Margrethe Pouline gift i Holmens Kirke med Christopher Andersen Ditzel, en bror til morbror Jens Peters afdøde hustru.
Og den 31. December blev Jens Peter omsider gift med Oline, som allerede var mor til 2 af hans børn og søster til hans og Caroline Cathrines afdøde svigerinde Hansine Henriette.

1852 var tilsyneladende et roligt år uden de store begivenheder, men 1853 blev igen et ulykkeligt år, da koleraen hærgede København og bortrev Ida Julies 2 mostre, Juliane Louise og Margrethe Pouline, der døde med få dages mellemrum: den 39-årige Juliane Louise den 17. Juli og den 31-årige Margrethe Pouline den 25. Juli. De blev begravet med en uges mellemrum, den 20. og 27. Juli og familien var naturligvis i stor sorg, som man kan føle ved gennemlæsningen af den dødsannonce, som Benthe Marie fik indsat i avisen.

Den 23. April 1854 blev Ida Julies bror Julius Christian konfirmeret i Sankt Petri Kirke.

I hvert fald i 1855 var Caroline Cathrine og Hendrich flyttet fra andensalen i Lavendelstræde 85 til en trediesals lejlighed, måske fordi den var mindre og sønnen Julius Christian ikke længere boede hjemme. I den nye lejlighed angav de ved folketællingen den 1. Februar at bo: Henrich Christensen på 56 år, født i Outrup Sogn, Ribe Amt, og Betjent i Hof- og Stadsretten, samt Caroline Cathrine Christensen på 49 år, født i Kiøbenhavn, og Ida Julie Margrethe Marie Christensen, 19 år og ugift, samt født i "Burg paa Fehmarn".

Måske var det deres gamle andensals lejlighed, som nu husede Caroline Cathrines mor Benthe Marie, som nu var 72 år gammel og husholderske for den 50-årige Premierløjtnant i Artilleriet Wilhelm Georg Neue. Denne mystiske person, som tilsyneladende har været plejebarn i familien, da der i arvingernes eje en tid var et portræt af ham med påskriften "opvokset som bror til Jens Peter Holm". Desuden havde både Benthe Marie, Magnus Christian og deres yngste børn delt hus med Neue i hvert fald fra 1840 (de kan ikke findes i folketællingen 1834). I 1855 boede her også Benthe Maries barnebarn, Ida Julies kusine, den 9-årige Augusta Fransiska Lohmar, der 2 år tidligere havde mistet sin mor.

Året 1856 bød på både glædelige og sørgelige begivenheder. I April indløb nyheden om at morbror Hans Ferdinand, der var blevet gift med en Anne-Marie Larsen fra Nordsjælland og derpå flyttet til Island, var blevet far til en lille pige, der den 29. April var blevet døbt Vilhelmine Jensine Holm.
Den 18. September blev morbror Jens Peters og Olines tredie barn født og den 14. December døbt Thorvald August Ferdinand Holm i Helligaands Kirke.
Men inden da var Gorg Wilhelm Neue død den 25. November og begravet fra Garnisons Kirke den 1. December. I den dødsannonce, som Jens Peter lod indsætte, kalder han Neue sin kjære Broder og sig selv "hans efterlevende Broder". Den mystiske forbindelse mellem Neue og familien er endnu ikke klarlagt. Også Ida Julies far Hendrich er som repræsentant for familien nævnt i annoncen.

Dagen før fætter Thorvalds dåb døde mormor Bendte Marie af alderdomssvækkelse. Hun var da omkring 74 år gammel og blev begravet fra Holmens Kirke den 19. December 1856.

Familien Christensen boede stadig i Lavendelstræde 85, der i 1860 fik matrikelnummeret ændret til gadenummer 15. Hendrich var stadig Bud i Overretten og 61 år gammel, mens Caroline Cathrine var 54 år. Tilsyneladende var bror Julius Christian på 21 dette år "Corporal i Artilleriet" med bopæl i Baadmandsstræde, i "den nye Artillerie Kaserne", hvor han boede på 4.sal. Senere avancerede han til "Guide i Generalstaben".

Den 19. Oktober 1861 blev Ida Julie Margrethe Marie gift i Garnisons Kirke med Command.Sergeant Christen Christoffersen af 1. Artilleri Regiment. Brudgommen var da 32 år gammel, mens bruden angaves at være 26 år. Hun har dog sandsynligvis været knap 25, da det er anført, at vielsen er foretaget i Kirken efter Kongebrev af 14. Oktober samme år. De knap 25 år passer også med de aldersangivelser, der eller findes i folketællingerne. Forlovere var Ida Julies far, Betjent ved Kongens Fogeds Contoir Christensen, og en Overfyrmester Schellerup (sikkert den Overfyrværker Niels Schellerup, der i 1860 som 47-årig boede i Bådsmandstræde med hustru og 4 børn. Han var tilsyneladende i familie med den 33-årige Andreas Peter Schellerup (de var begge født i Hals), der ligesom brudgommen var Commandørsergeant).

I 1862 blev Ida Julie mor til en lille dreng, som hun fødte den 4. August og som den 31. August blev døbt i Garnisons Kirke med navnet Viggo Ernst Henrik Christoffersen. Morforældrene var ikke blandt fadderne, men har vel deltaget i den højtidelige dåbshandling.

Den lille familie havde tilsyneladende bopæl på Christianshavn, som det senere oplyses ved Viggo's konfirmation. Her havde Christen også boet inden vielsen på 4.sal i Baadsmandsstræde, Matrikel 314 B, hvor også en premierløjtnant, en sergent og en trainkusk boede sammen med et større antal ugifte Artilleri Underofficers elever fra hele landet.

Men allerede den 12. Oktober døde Ida Julies mor om 56-årig af en brokskade. Hun blev begravet fra Holmens Kirke den 17. Oktober.
Det ulykkelige år var dog endnu ikke omme, for den 5. December døde Ida Julie som blot 27-årig af brystsyge. Hun blev begravet den 10. December 1862 fra Kapellet på Garnisons Kirkegård.

I dødsannoncen, som Christen lod indsætte i avisen, skriver han følgende sorgfulde meddelelse: "Fredagen den 5te Decbr. kaldte Gud til et bedre Liv min elskede, fromme Hustru, Ida Julie Margrethe Marie, født Christensen, 27 Aar gl., efter 8 ugers Sygeleie. Elskelig og gudhengiven var hendes Vandel; en lille Søn fatter endnu ikke Tabet af sin kjærlige Moder. - Christoffersen, Commandeersergeant, Lærer ved Artilleri-Underofficers-Elevskolen. - Begravelsen finder Sted Onsdagen den 10de Decbr., Kl. 10 Form., fra Capellet paa Garnisons Kirkegaard." Meddelelsen er sat med anderledes og lidt større typer end de øvrige, så Christen har nok villet markere sin store sorg ved også at bekoste en større og sikkert dyrere annonce i Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger. Dødsfaldet omtaltes også i blandt andre Aalborg Stiftstidende.

Dødsannonce i avisen for Ida Julie Margrethe Marie født Christensen

Ida Julie blev således kun mor til ét barn, men Christen Christoffersen giftede sig igen flere år efter i 1869 med Nathalia Florentine Hansen og fik med hende adskillige børn, som således blev Viggo Ernst Henriks halvsøskende. Parrets anden datter, som fødtes i 1873, fik navn efter Christens afdøde hustru og kom til at hedde Ida Julie Margrethe Marie Christoffersen.

Christen Christoffersen flyttede i 1886 til Odense med sin familie. Her var han Krigsassessor og graver ved Sct. Hans Kirke og boede Aalykkegade nr.4 i eget hus. Han døde som 70-årig den 18. April 1900 og blev begravet på Odense Assistens Kirkegaard.

Ida Julies søn Viggo Ernst Henrik Christoffersen blev senere læge i København og gift med Marie Kathrine Andersen, med hvem han fik børnene Frits Ole, Poul Christen og Elly Ida Christoffersen. De ændrede senere efternavnet til Christophersen. - Læs mere om Viggo Ernst Henrik her!

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.12.2017 og sidst opdateret d. 5.1.2018