HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Frits Ove Christophersen

23.7. 1893 -- ??.??. ????

Søn af Viggo Ernst Henrik Christoffersen og Marie Kathrine Andersen

og bror til Poul Christen Christophersen og Elly Ida Christophersen

Sønnesøn af Ida Julie Margrethe Marie Christensen og Christen Christoffersen

Oldebarn af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen

Tipoldebarn af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Søsteroldebarn til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm

 


Frits Ove Christophersen blev født den 23. Juli 1893 som søn af praktiserende læge Viggo Ernst Henrik Christoffersen og Marie Kathrine Andersen. Familien var bosiddende i Lyngby, hvor Viggo fra December 1889 havde været praktikant. Senere blev han Kandidat ved Kommune Hospitalet og efter familieforøgelsen flyttede familien til København.

Frits Ove's forældre var blevet gift 2 år før hans fødsel, den 28. Januar 1891. Og nu lod de deres søn døbe i Kongens Lyngby Kirke af Dr. Rørdam den 27. August 1893. Fadderne var Fru Signe Andersen fra København, måske barnets mormor?, Frøken Olga Smith, der også var fra København, "Krigsassessor C. Christophersen, Odense" - det var Viggo''s far Christen Christoffersen - , Arkitekt Julius Smith fra København og Læge Johan Lemcke fra Lyngby.

Frits Ove's forældre var henholdsvis 31 og 24 år gamle, da han blev født, og de forøgede familien med endnu 2 børn i de næste år.

Da Frits Ove var 16 måneder gammel, fik han en lillebror, som hans nu 26-årige mor fødte den 2. December 1894 i hjemmet i Jernbanegade nr. 3 i København, hvortil familien nu var flyttet, da Viggo fra efteråret 1894 var blevet praktikant i København.

Den nyankomne blev døbt den 11. Januar i Sankt Matthæus Kirke, som var sognekirke for Vesterbro Sogn, hvortil Jernbanegade hørte. Han fik navnet Poul Christen Christophersen. Forældrene er selv opført som faddere, sammen med Frk. Agnes Emilie Petersen fra Frederiksborggade 4 og Frk. Anna Christophersen fra Valdemarsgade nr. 9. Denne sidste var drengenes faster, Viggo's yngre søster, som var kommet hertil fra Odense.

Fra Oktober 1895 til Juni 1896 var Viggo ansat som assistent ved Poliklinikkens øjenafdeling. I denne periode flyttede han den 1. November 1895 med familien fra lejligheden i Jernbanegade til en anden bolig på 2. sal i Nørregade nr. 5.

Den 20. December 1896 blev Frits Ove endnu engang storebror, denne gang til en søster, som den 19. Marts 1897 blev døbt Elly Ida Christophersen. Dåben fandt sted i Vor Frue Kirke og endnu en gang trådte faster Anna til som fadder.

Den 18. April 1900 døde Frits Oves farfar Christen Christoffersen. Han var 70 år, da han fik en blodprop i hjernen og efterlod sin anden hustru, Viggo's stedmor Nathalia, med 5 hjemmeboende børn, hvoraf den yngste, åndssvage Karen, kun var 15 år. Begravelsen fandt sted i Sankt Hans Kirke i Odense den 24. April.

Frits Ove var kun knap 7 år, da farfaren døde, men vel gammel nok til at fornemme sorgen og den trykkede stemning, som et dødsfald medfører.

I 1901 var der folketælling den 1. Februar og i lejligheden på Nørregade nr.5 finder vi Frits Ove og hans familie: forældrene Viggo og Marie Kathrine, med børnene Frits Ove, Poul Christen og Elly Ida sammen med en tjenestepige fra Sorø, Marie Nielsen.

Den 1. Januar 1905 flyttede familien til Frederiksborggade nr.40, hvor de fik en lejlighed på 2. sal.

Den 5. April 1908 blev Frits Ove konfirmeret i Sankt Andreas Kirke og året efter blev lillebror Poul Christen konfirmeret samme sted den 3. Oktober 1909. Det er endnu ikke lykkedes at finde Elly Ida's konfirmation.

I Frederiksborggade 40 er hele familien registreret i folketællingen den 1. Februar 1911 sammen med tjenestepigen Marie Arnesen fra Århus. Men allerede den 1. November 1913 flyttede de videre til en førstesals lejlighed i Frederiksborggade nr.54.

I folketællingen i 1916 boede familien stadig på førstesalen i Frederiksborggade nr.54 sammen med den engelske "enepige" Winifred Broughton, som udførte "Husgerning" i hjemmet. Frits Oves far opgav her sin årlige indkomst til 13.950 kr. og formuen til 48.000. Han er jo da en holden mand, der skal svare skat til både stat og kommune, henholdsvis 11,88 og 31,50 kr. Om Frits Ove og Elly Ida stod der intet særligt, men om Poul Christen oplystes det, at han var Assistent i en Vexellerforretning med en årlig indkomst på 700 kr. - eller står der 900? - og skattepligtig med henholdsvis 0,35 og 4,28 kr.

Frits Ove må nu være blevet færdig med sit jurastudium, for i 1917 flyttede han til Helsingør, hvor han i 1921 var fuldmægtig på et sagførerkontor.

Familiens bopæl var stadig Frederiksborggade nr.54 ved folketællingen den 1. Februar 1921. Frits Ove var ikke hjemme ved denne lejlighed, men det var Poul Christen, som angives som "Bankassistent ved Københavns Handelsbank", og Elly Ida, der var "uden Erhverv". - Frits Ove, der er blevet ansat hos Sagfører Jørgensen i Helsingør, logerer nu i denne by hos en "entlediget sognepræst Blichfeld" i dennes hus på Rosenkildevej.

Frits Ove opgav senere, at han den 5. November 1924 boede på Alléen 12 i Helsingør. Hvornår han flyttede hertil, vides ikke.

Ved folketællingen den 5. Januar 1925 var det kun Elly Ida, der boede hjemme hos forældrene på førstesalen i Frederiksborggade 54. Frits Ove derimod boede stadig i Helsingør, men var nu flyttet til en lejlighed på førstesalen i Stubbedamsvej nr.14, hvor han dog kun har boet kort tid ifølge ovenfornævnte opgivelse.

Den 29. April 1926 blev den 29-årige Elly Ida gift i Holmens Kirke efter forudgående bestilt lysning den 14. Februar samme år. Lysningen bestilte det unge par den 9. Februar og den udkårne var den 28-årige assistent ved Den Farmaceutiske Læreanstalt og mag.scient. Kai Jørgen Arthur Gram, som boede på fjerde sal på Aaboulevarden 40. Parret flyttede ind på Solsortvej nr.76, hvor de boede de følgende år i en lejlighed på 4 sal til højre.

I løbet af 1928 flyttede Frits Oves forældre, som nu var blevet alene i den - formodentlig store - lejlighed i Frederiksborggade, til Aaboulvarden nr.4, hvor de fik en lejlighed på 1.sal til højre i forhuset. Viggo, der nu var 66 år gammel, havde stadig sin lægepraksis med telefontid mandag, onsdag, torsdag og lørdag fra kl.12-1. På denne adresse vedblev parret at bo de næste mange år.

I folketællingen den 5. November 1930 møder vi derfor Viggo og Marie Kathrine alene i lejligheden på Aaboulevarden og Elly Ida sammen med sin mand og sønnen Niels Frederik på Solsortvej nr.76, mens Frits Ove stadig boede i Helsingør, men denne gang i sin egen lejlighed på førstesalen af Stubbedamsvej nr.14. Han var stadig ugift og ansat som landsretssagfører hos Overretssagfører J. Gottlieb. Hvor Poul Christen befandt sig, er det ikke lykkedes at finde ud af.

I 1932 blev Frits Ove atter morbror, da Elly Ida den 11. Januar nedkom med en lille dreng, der den 3. April samme år blev døbt Christian Mogens Gram af Pastor Lauge Nielsen i Mariendal Kirke. Denne gang stod Viggo fadder sammen med Frits Ove, der stadig boede i Helsingør. Elly Ida og hendes lille familie boede derimod stadig på Frederiksberg, men var nu flyttet til Ternevej 2 A, 4.sal.

Så gik der et par år, inden Frits Ove igen blev morbror. Den 15. Oktober 1935 nedkom Elly Ida imidlertid med en lille pige, som den 8. December samme år blev døbt i Mariendal Kirke med navnet Helga Ingeborg Gram. Den unge familie boede stadig på Ternevej, og Viggo og Marie Kathrine stadig på Åboulevarden, men ingen af dem var nu faddere denne gang. Viggo passede dog stadig sin lægepraksis med telefontid mellem klokken 12 og 13.

Og på de samme adresser findes de i folketællingen den 5. November 1940, hvor Elly Ida's mand i mellemtiden var blevet Professor i Botanik ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. Frits Ove boede også stadig i Helsingør ifølge Kraks Vejviser, men adressen kendes ikke.

Den 20. April 1943 døde Frits Oves mor Marie Kathrine på Kommunehospitalet i København. Dødsårsagen var blandt andet en tumor, så den stakkels kvinde har antagelig været syg og lidende i længere tid, Hun blev begravet af Poul Garde fra Bispebjerg Krematorium den 27. April samme år og efterlod således Viggo alene i lejligheden på Åboulevarden.

Det lader til, at Viggo ophørte med at praktisere som læge omkring 1953, for fra denne tid gives der ikke nogen oplysning om telefontid ved hans navn i Kraks Vejvisere, hvor han er listet til årgang 1957 med.

Den 6. Maj 1957 døde Frits Oves far på Kommunehospitalet af lungebetændelse. Viggo blev bisat fra Bispebjerg Krematorium af Anker Bliddal den 10. Maj. Ved døden var han 94 år gammel og havde altså været enkemand i 14 år, stadig med bopæl på førstesal til højre på Aaboulevarden nr. 4.

Hvordan det gik Frits Ove Christophersen efter 1940, vides ikke.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.1.2018 og sidst opdateret d. 6.1.2018