HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Elly Ida Christophersen

20.12. 1896 -- ??.??. ????

Datter af Viggo Ernst Henrik Christoffersen og Marie Kathrine Andersen

og søster til Frits Ove Christophersen og Poul Christen Christophersen

gift med Kai Jørgen Arthur Gram og mor til 3 børn:

Niels Frederik Gram, Christian Mogens Gram og Helga Ingeborg Gram

Sønnedatter af Ida Julie Margrethe Marie Christensen og Christen Christoffersen

Oldebarn af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen

Tipoldebarn af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Søsteroldebarn til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm

 

Elly Ida blev født den 20. December 1896 som datter af praktiserende læge Viggo Ernst Henrik Christoffersen og Marie Kathrine Andersen. Familien var bosiddende i København, i Nørregade nr.5 på 2.sal

Elly Ida's forældre var blevet gift 5 år før hendes fødsel, den 28. Januar 1891. I 1893 havde de forøget familien med Elly Ida's storebror Frits Ove, og den 2. December 1894 med hendes anden storebror Poul Christen. Elly Ida var således familiens tredie barn og blev også deres sidste.

Den lille pige blev døbt i Vor Frue Kirken af Stiftsprovst Paulli den 19. Marts 1897 og fik navnet Elly Ida. Ida vel efter Viggo's afdøde mor. Viggo er selv opført som fadder, sammen med Enkefru Signe Andersen fra Ryesgade 86 og Frk. Anna Christophersen fra Nørregade 5. Denne sidste var børnenes faster, Viggo's yngre søster, som var kommet hertil fra Odense og åbenbart boede hos sin bror, i hvert fald i denne tid.

Elly Ida's forældre var henholdsvis 34 og 28 år gamle, da hun blev født og faren var nu praktiserende læge, antagelig med konsultation på bopælen. De 2 ældre brødre var henholdsvis knap 3 1/2 år og 2 år gamle.

Den 18. April 1900 døde børnenes farfar Christen Christoffersen. Han var 70 år, da han fik en blodprop i hjernen og efterlod sin anden hustru, Viggo's stedmor Nathalia, med 5 hjemmeboende børn, hvoraf den yngste, åndssvage Karen, kun var 15 år. Begravelsen fandt sted i Sankt Hans Kirke i Odense den 24. April.

Elly Ida var kun 3 1/2 år gammel, da farfaren døde, og vel dårligt gammel nok til at fornemme sorgen og den trykkede stemning, som et dødsfald medfører.

I 1901 var der folketælling den 1. Februar og i lejligheden på Nørregade nr.5 finder vi Elly Ida og hendes familie: forældrene Viggo og Marie Kathrine, med børnene Frits Ove, Poul Christen og Elly Ida, sammen med en 32-årig tjenestepige fra Præstø, Marie Nielsen.

Den 1. Januar 1905 flyttede familien til Frederiksborggade nr.40, hvor de fik en lejlighed på 2. sal.

Den 1. November 1907 blev ældste bror Frits Ove registreret på Politiets Registerblade med bopæl i København: Frederiksborggade 40, 2., altså hjemme hos forældrene.

Den 5. April 1908 blev Frits Ove konfirmeret i Sankt Andreas Kirke og den 1. November samme år blev Poul Christen registreret på Politiets Registerblade med bopæl i København: Frederiksborggade 40, 2., altså hjemme hos forældrene.

Året efter blev Poul Christen konfirmeret i Sankt Andreas Kirke den 3. Oktober 1909. Det er endnu ikke lykkedes at finde Elly Ida's konfirmation.

I Frederiksborggade 40 er hele familien registreret i folketællingen den 1. Februar 1911 sammen med den 26-årige tjenestepige Marie Arnesen fra Århus. Men allerede den 1. November 1913 flyttede de videre til en førstesals lejlighed i Frederiksborggade nr.54.

Samtidig med flytningen er også Frits Ove's og Poul Christen's registerblade hos Politiet blevet ajourført med den nye adresse - og med deres beskæftigelser på dette tidspunkt, hvor de var henholdsvis "Stud.jur." og "stud. polyt."

I folketællingen i 1916 boede familien stadig på førstesalen i Frederiksborggade nr.54 sammen med den engelske "enepige" Winifred Broughton, som udførte "Husgerning" i hjemmet. Viggo opgav her sin årlige indkomst til 13.950 kr. og formuen til 48.000. Han er jo da en holden mand, der skal svare skat til både stat og kommune, henholdsvis 11,88 og 31,50 kr.

Om Frits Ove og Elly Ida stod der i 1916 intet særligt, men om Poul Christen oplystes det, at han var Assistent i en Vexellerforretning med en årlig indkomst på 700 kr. - eller står der 900? - og skattepligtig med henholdsvis 0,35 og 4,28 kr.

Frits Ove må nu være blevet færdig med sit jurastudium, for i 1917 flyttede han til Helsingør, hvor han i 1921 var fuldmægtig på et sagførerkontor.

Familiens bopæl var stadig Frederiksborggade nr.54 ved folketællingen den 1. Februar 1921. Frits Ove var ikke hjemme ved denne lejlighed, men det var Poul Christen, som angives som "Bankassistent ved Københavns Handelsbank", og Elly Ida, der var "uden Erhverv". Familien har på denne tid ingen tjenestepige, så den funktion har Elly Ida nok udført.

Ved folketællingen den 5. Januar 1925 var det kun Elly Ida, der boede hjemme hos forældrene på førstesalen i Frederiksborggade 54. Frits Ove derimod boede stadig i Helsingør.

Den 9. Februar 1926 indgav Elly Ida og hendes forlovede Kai Jørgen Arthur Gram begæring om lysning før bryllup. Den 14. Februar samme år blev der lyst i Sankt Andreas Kirke og den 29. April blev parret viet af Pastor Hornbeck i Holmens Kirke. Som vidner optrådte brudeparrets fædre Professor, Overlæge Hans Christian Joachim Gram og praktiserende Læge Viggo Ernst Henrik Christophersen. Bruden var da 29 år gammel og brudgommen 28. (Kai Gram var født i 1897, den 27. April, og havde studeret botanik. Han blev i 1938 Professor ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. (Den Store Danske)

Indtil brylluppet havde Elly Ida altså stadig boet i hjemmet på Frederiksborggade nr. 54, men derefter flyttede parret ind på Solsortvej nr.76, hvor de boede de følgende år i en lejlighed på 4 sal til højre.

Den 9. December 1927 nedkom Elly Ida med sit første barn, en søn, som den 26. Februar 1928 blev døbt i Mariendal Kirke og fik navnet Niels Frederik Gram. Fadddere var barnets farfar Professor Christian Gram, Aaboulevard 40, og Professor Matthias Thomsen, Strandboulevard 111, samt mormor "Fru Kathrine Christoffersen", og moren selv.

I løbet af 1928 flyttede Elly Idas forældre, som nu var blevet alene i den formodentlig store lejlighed i Frederiksborggade, til Aaboulvarden nr.4, hvor de fik en lejlighed på 1.sal til højre i forhuset. Viggo, der nu var 66 år gammel, havde stadig sin lægepraksis med telefontid mandag, onsdag, torsdag og lørdag fra kl.12-1. På denne adresse vedblev parret at bo de næste mange år.

I folketællingen den 5. November 1930 møder vi derfor Viggo og Marie Kathrine alene i lejligheden på Aaboulevarden og Elly Ida sammen med sin mand og sønnen Niels Frederik på Solsortvej nr.76, mens den ugifte Frits Ove stadig boede i Helsingør. Hvor Poul Christen befandt sig, er det ikke lykkedes at finde ud af.

I 1932 blev Elly Ida atter mor, da hun den 11. Januar nedkom med en lille dreng, der den 3. April samme år blev døbt Christian Mogens Gram af Pastor Lauge Nielsen i Mariendal Kirke. Denne gang stod Viggo fadder sammen med Frits Ove, der stadig boede i Helsingør. Desuden var Frk Thora Gram på Aaboulevard 40, en ugift faster til barnets far, fadder. Elly Ida og hendes lille familie boede på dette tidspunkt stadig på Frederiksberg, men var nu flyttet til Ternevej 2 A, 4.sal.

Så gik der et par år, inden der atter var familieforøgelse. Den 15. Oktober 1935 nedkom Elly Ida med en lille pige, som den 8. December samme år blev døbt i Mariendal Kirke med navnet Helga Ingeborg Gram. Den unge familie boede stadig på Ternevej, og Viggo og Marie Kathrine stadig på Åboulevarden, men ingen af dem var nu faddere denne gang, det var derimod Læge Alfred Ege fra Ørbæk på Fyn, Frk. Johanne Smidt fra Kochsvej 26 og Frk. Anna Gram fra Bredgade 51, samt Elly Ida selv, der vel bar barnet. Anne Louise Gram var niece til Elly Ida's mand og vel netop konfirmeret, da hun stod fadder.

I folketællingen den 5. November 1940 ses Elly Ida og hendes familie stadig på Ternevej. I mellemtiden var Kai Gram i 1938 blevet Professor i Botanik ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole.

Den 20. April 1943 døde Elly Ida's mor Marie Kathrine på Kommunehospitalet i København. Dødsårsagen var blandt andet en tumor, så den stakkels kvinde har antagelig været syg og lidende i længere tid, Hun blev begravet af Poul Garde fra Bispebjerg Krematorium den 27. April samme år og efterlod således Elly Ida's far alene i lejligheden på Åboulevarden.

Det lader til, at Viggo ophørte med at praktisere som læge omkring 1953, for fra denne tid gives der ikke nogen oplysning om telefontid ved hans navn i Kraks Vejvisere, hvor han er listet til årgang 1957 med.

Den 10. November 1956 blev Elly Ida' ældste søn Niels Frederik gift med Anne-Mette Poulsen, med hvem han fik 4 børn (iflg. "Prabook").

Den 6. Maj 1957 døde Elly Ida's far på Kommunehospitalet af lungebetændelse. Viggo blev bisat fra Bispebjerg Krematorium af Anker Bliddal den 10. Maj. Ved døden var han 94 år gammel og havde altså været enkemand i 14 år, stadig med bopæl på førstesal til højre på Aaboulevarden nr. 4.

Kai Jørgen Arthur døde i 1961. Hvornår Elly Ida døde, vides ikke.

Se siderne om Elly Ida's børn her: Niels Frederik Gram, Christian Mogens Gram og Helga Ingeborg Gram.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.1.2018 og sidst opdateret d. 8.1.2018