HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ANNA EMILIE DORTHEA DANIELSEN

- 14.6. 1892 -- ???? -

Brordatter til Alice's morfar Otto Ferdinand Danielsen
Kusine til Alice's mor Astrid Camilla Augusta Danielsen

DATTER af Charles Georg William Danielsen og Henriette Dorthea Christine Nielsen

SØNNEDATTER af Alice's Oldeforældre: Søren Danielsen og Caroline Sørensen

SØSTER til: Viktor Søren Danielsen (1875-1876), Alfred Bernhard Konstantin Danielsen (1877-....), Georg Christian Aage Danielsen (1878-1882), Harriet Marie Ingeborg Danielsen (1880-....) og Henry Charles Otto Danielsen (1881-1883)

GIFT d.26.1. 1912 med: Hugo Holger Levin (1872-193?)

MOR til: Herbert Poul Levin (1913(?)-????), Edmund Hugo Levin (1916(?)-????), og Fredon Hugo Levin (1918(?)-????)


Den idag kendte linie for Alice er:
? Daniel Harder fra Flensborg og Bodil Grevertsdatter (Tip-6-oldeforældre til Alice)
? Johan Danielsen Harder og ??? (Tip-5-oldeforældre til Alice)
Daniel Harder (den ældre) og ??? (Tip-4-oldeforældre til Alice)
Daniel Danielsen Harder og Kirsten Rasmusdatter (Tip-3-oldeforældre til Alice)
Johan Danielsen Harde (Harder) og Karen Sophie Nielsdatter (Godraad) (Tip-2-oldeforældre til Alice)
Daniel Johansen og Anne Olsdatter (Tipoldeforældre til Alice)
Søren Danielsen og Caroline Sørensen (Oldeforældre til Alice)
Otto Ferdinand Danielsen og Henriette Mathilde Holm (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

1892:

FØDT den 14. Juni og døbt af Pastor Holt den 10. Juli i Sankt Johannes Kirke, hvor hun fik navnet ANNA EMILIE DORTHEA DANIELSEN. Datter af "Danielsen Charles Georg Villiam, Handskemager, og Hst Henriette Dorthea Christiane f. Nielsen, 37 Aar. Bopæl: Turesensgade 6, 5. sal."
Faddere var: Forældrene og "Jfr. Agnes Danielsen" , Krusemyntegade 7 - altså Bror Alfreds datter. Om Anna Emilies forældre oplyses, at de blev gift den 17.4. 1876 i Holmens Kirke.

Anna Emilie blev sine forældres sidste barn. Forud for hende havde de fået 4 sønner og 1 datter, men de 3 af sønnerne var døde som ganske små og ved den yngste søsters fødsel var det kun den 15-årige storebror Alfred Bernhard Konstantin og den 12-årige storesøster Harriet Marie Ingeborg, der som hjemmeboende kunne byde hende velkommen i familien. Far Charles Georg Villiam var på dette tidspunkt knap 40 år gammel, mens mor Henriette Dorthea altså var 37 år.

1894:

Da Anna Emilie var knap 2 år gammel, blev storesøster Harriet Marie Ingeborg konfirmeret i Vor Frue Kirke den 1. April 1894. Familien boede på dette tidspunkt stadig i Thuresensgade nr. 6.

1896:

Den 1. Maj 1896 flyttede den knap 4-årige Anna Emilie med sin far og mor til en kælderlejlighed i Holsteinsgade nr. 8, hvor de dog kun blev boende i halvandet år.

1897:

Den 1. November 1897 var Anna Emilie altså knap 5 1/2 år gammel, da hun igen med sine forældre flyttede til Hinrichsensgade nr.7. hvor de ligeledes beboede en kælderlejligehd det næste halvandet år.

1899:

Efter halvandet år i kælderlejligheden i nr.7 rykkede familien nu den 1. Maj 1899 til en stuelejlighed i samme gades nr.3. Men heller ikke her blev de boende ret længe, faktisk ikke mere end ét år.

1900:

Allerde den 1. Maj 1900 flyttede den nu knap 8 år gamle Anna Emilie igen, denne gang til Classensgade nr.4, hvor familien flyttede ind på førstesalen, og her blev de de følgende mange år.

STORESØSTER GIFT: Den 20. Maj 1900 blev den 20-årige HARRIET MARIE INGEBORG gift i Sankt Jakobs Kirke med den 30-årige Detailhandler Johannes Hannemann Jørgensen fra Regnegade 1 (?). Senere - i 1916 - tog parret navneforandring og kastede Jørgensen bort, så de kom til at hedde Hanneman. Forlovere ved vielsen var "Fædrene".

1901:

I Folketællingen den 1. Februar bor familien bor stadig i Classensgade nr.4, stuen til højre: Far Charles kalder sig nu Handskefabrikant og beskæftiger sig med Handel. Storebror Alfred Bernhardt Constantin er blevet Værkfører hos Hansen i Gothersgade 63, mens Storesøster Harriet Marie Ingeborg er streget på listen. Den 8 1/2-årige Anna Emilie er endnu kun et barn. Ved tællingen spurgtes der også om ægteparrets vielsesår, som vi jo ved var 1876, og om antallet af levende og døde børn: her er skrevet henholdsvis 3 og 4.

1902:

SØSTERSØN FØDT: den 27. Februar 1902 blev Storesøster Harriet Marie Ingeborg mor til en lille dreng, som den 23. Marts samme år blev døbt i Vor Frelser Kirke, hvor han fik navnet JOHN HARRY ALFRED CHARLES JØRGENSEN HANNEMANN. (Jørgensen blev senere streget). Både "Handskemager Charles Danielsen og Hustru Henriette" var sammen med "Mekaniker Alfred Danielsen", altså Harriets og Anna Emilies storebror, faddere.

1904:

STOREBROR GIFT: den 17. April bliver den 26 år gamle ALFRED BERNHARD KONSTANTIN gift i Frederiksberg Kirke med den 22-årige Malvina Marie Sperling, datter af snedkermester og forvalter Theodor Johan Heinrich Sperling og Flora Johanne Emilie Johansen.
Som forlovere optræder brudens far og Far Charles for sin søn.

1905:

Farbror Alfreds søn Aage Henry konfirmeret d. 9.4. i Skt. Paul.

BRORDATTER FØDT: den 12.4. bliver Storebror Alfred Bernhard Constantin far til en lille pige, som den 23. Juli bliver døbt ODA MERRY BERLA DANIELSEN i Sankt Jakobs Kirke. Far Charles er fadder sammen med svigerdatterens forældre Forvalter Sperling og Flora Sperling.

SØSTERSØN FØDT: den 7. Juli nedkom Storesøster Harriet Marie Ingeborg igen med en søn, som fik navnet ALFRED CHARLES JØRGENSEN (senere: HANNEMANN). Han blev døbt den 16. September i Fredens Sogn ved en hjemmedåb og derefter fremstillet i Nazaret Kirke den 28. Januar 1906. Kun Storebror ALFRED og dennes hustru Malvina Marie var sammen med Johannes Hannemanns forældre faddere.

1906:

ANNA EMILIE DORTHEA bliver KONFIRMERET: Den 30. September 1906, af Pastor H.P. Mollerup i Frihavns Kirken. Familien bor stadigvæk i Classensgade 4, stuen.

1908:

FAR CHARLES GEORG WILLIAM DANIELSEN DØD den 7. Januar 1908 i sit hjem i Classensgade 4, 1.sal. Han blev 54 år, men havde været syg gennem længere tid. I dødsattesten skriver lægen Dr. Hjalmar Damm, at sygdommen havde varet i 9 måneder! Charles havde lidt af Diabetes og fik tilsyneladende lungetuberkulose efter en influenza.
Søndag den 12. Januar var der derpå Jordpaakastelse ved Pastor Mollerup i Holmens Kapel kl. 2. Begravelsen var på Holmens Kirkegård, grav nr. 4485, for hvilket Mor Henriette betalte 16 kr. og 80 øre. Hun pungede dog ud med meget mere, nemlig 7, 50 kr. for "Gravens Gravning", 1 kr. for ligvognene, 10 kr. til ligbærere og 8 kr. til Kapellet. Graveren fik 2 kr. og klokkeren 50 ører. For orgelmusik betaltes vist nok 6 kr. og 80 øre, mens kirkekoret sang for 7, 50 kr.

Samme år flyttede Mor Henriette fra København og forsvinder fra Politiets Registerblade, hvor hun først ses igen i 1923, da hun kommer tilbage fra Sofievej 27. Måske har hun boet der i den forløbne tid.

Hvor den 16-årige Anna Emilie flyttede hen til at begynde med, vides ikke. Måske har hun været i huset hos forskellige familier, indtil hun 4 år senere boede på Bille Brahesvej 3.

1911:

I Folketællingen den 1. Februar 1911 finder vi imidlertid både Anna Emilie (uden angivelse af beskæftigelse) og Mor Henriette (beskæftigelse: "Handskeforretning") i en stuelejlighed i forhuset Gammel Kongevej nr.149.

Den 1. Maj samme år flyttede Anna Emilie - med eller uden sin mor ? - imidlertid videre til Stampesgade 7, 5.sal.

1912:

ANNA EMILIE DORTHEA GIFT den 26. Januar 1912 med lægen Hugo Holger Levin af Mosaisk Trossamfund, hvorfor der skulle udfyldes en attest angående de kommende børns opdragelse i den Mosaiske Tro. Da Annas far var død, var det nogle os ubekendte herrer, som optrådte som forlovere: Fabrikant Albert Philipsin i Frederiksborggade 27 og Ingeniør Stefan Polack fra Store Kongensgade 70. Måske fordi bruden var så ung og skulle have tilladelse fra sin mor, foregik vielsen i Pastor Kalkars hjem og der udstedtes et "Vielsesbrev" den 23. Januar. Vielsen er indført i Christianskirkens og Sankt Markus Kirkens kirkebøger. Anna Emilie var da 19 år gammel, mens Levin var 39 år.

1913:

SØN FØDT: Ifølge en senere folketælling blev Anna Emilie Og Hugo Holgers første barn født den 22. Januar 1913. Det blev en dreng, som fik navnet HERBERT POUL LEVIN. Barnet ses ikke umiddelbart indført i nogen kirkebog og bøger fra Mosaisk Trossamfund er heller ikke fundet.

1916:

Den 1. Februar 1916 var der forlketælling og her ses Anna Emilie og Hugo Holger med deres lille søn Herbert Poul og en 20-årig tjenestepige fra Skodsborg, Marie Jensen, i en førstesals lejlighed ipå Aaboulevarden nr. 60. Husfaderen praktiserer som læge og har en indkomst på 4000 kr, men ingen formue. Han skal erlægge 17,83 kr. i skat til Staten og 43,65 kr. til Kommunen.

SØN FØDT: Samme år nedkom Anna Emilie (ifølge den senere folketælling) med endnu en søn, EDMUND HUGO LEVIN, som skal være blevet født den 10. Maj 1916.

1918:

SØN FØDT: Den 15. Juni 1918 skal familien være blevet forøget med endnu en søn, som fik navnet FREDON HUGO LEVIN.

1921:

I Folketællingen for 1921 ses det, at familien er flyttet til Korsgade nr. 45, 2. sal, hvor de bor sammen med 2 tjenestepiger, den 20-årige Judith Sofie Petterson fra Upsala og den 17-årige Ella Christensen fra Frederikshavn. Desuden oplyses det, at Husfaderen er praktiserende Læge ved Sygekassen.

1925:

Også ifølge Folketællingen den 5. November 1925 bor familien i Korsgade 45, 2. sal: far og mor, samt 3 sønner og en husassistent på 20 år.

1930:

I 1930 bor familien stadig i Korsgade nr.45, Hugo Holger, Anne Emilie og de 3 sønner, samt en 30-årig husassistent fra Rønne. I folketællingen oplyses det, at ægteparret har 3 levende børn og at der ikke har været børn, som er døde.

1932:

MAND DØD: Omkring 1931-1933 døde Hugo Holger Levin, men dødsfaldet er ikke fundet i omegnens kirkebøger. Sidste gang hans navn nævnes i Kraks Vejviser er i 1932, hvor han stadig er anført som boende i Korsgade 45, 2. med telefonnummret Cent. 8404 og telefontid mellem kl. 1-2, om fredagen dog kl. 6-7. I 1933 er hans navn ikke længere nævnt.

1933:

Fra 1933 til 1936 findes Anna Emilie istedet anført i Kraks Vejviser som "Enke e. Læge". Hun bor i disse år i Rosenørns Allé nr. 39, 2.sal og har telefonnr.: N 8801.

1938:

MOR Henriette Dorthea Christine DØR den 16. Januar 1938 og bliver begravet den 23. Januar på Holmens Kirkegård af Pastor Skittrup. Hun blev 82 år gammel.

Samme år har Anna Emilie skiftet adresse i Kraks Vejviser til: St. Thomas Allé nr.12, 4. med telefonnrummer: Eva 590.

1940:

Her bor den 48 år gamle Anna Emilie stadig ifølge Folketællingen den 5. November 1940 sammen med sønnerne Herbert Hugo og Fredon Hugo. Begge sønner, der her var henholdsvis 27 og 22 år gamle, var kontorassistenter, Herbert ved Frederiksberg Økonomi Forvaltning og Fredon ved Kommunens Tekniske Forvaltning.

1962:

Ifølge Kraks Vejviser bor "Anna Levin, enke e. læge" i Skt. Thomas Allé nr. 12, 4. tv. og det samme er oplyst i Vejviseren for 1964, mens hun ikke længere er anført i de senere vejvisere.

ANNA EMILIE DORTHEA må vel derfor anses for at være død på et tidspunkt efter 1962. Oplysninger om hendes død er ellers ikke fundet.

1964:

I 1964 bor FREDON LEVIN, Grosserer, i Hostrups Have nr. 12, 4. og det samme gør sig gældende i de 2 næste vejvisere.

HVORDAN DET ELLERS ER GÅET med Anna Emilie's sønner, vides ikke.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.1.2023 og sidst opdateret d. 10.2.2023