HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Bitten

= Anne-Grethe Westrup
- kusine til Alice -

BITTEN var kusine til Gudrun og Alice, datter af deres Moster Anna, og niece til deres mor Astrid.

Hendes dåbsnavn var ANNE-GRETE WESTRUP (fornavnet staves nogle gange uden bindestreg: ANNEGRETE), og hun var datter af Styrmand Carl Ernest Westrup (født 14.8.-1876) og Anna Augusta, født Danielsen (født 23.1.-1876). (Farens navn staves nogle gange Karl og Ernst).

Anne-Grete var født den 13. November 1918 , da hendes forældre var 42 år gamle og boede i Hovgaardsgade nr.7 på 4.sal .

Hun blev døbt året efter, den 11. Marts 1919 i Luther Kirken og faddere var: Fru Ida Thomsen og Frk. Henny Thomsen med bopæl Trianglen 2, og hendes morbror Aage Holm Danielsen.

Hendes dåbsnavn brugtes dog ikke i familien, hvor hun - det yngste medlem i familien og yngste barnebarn og niece - kaldtes Bitten.

Det øverste foto til højre er taget i forbindelse med eller kort efter dåben. Her sidder kusinen Gudrun (11 år) med Bitten, mens fætter Otto (7) og kusine Alice (7 år) står ved siden af. Fotografiet blev taget som gave til børnenes bedstemor, kaldet Besa, i anledning af hendes guldbryllupsdag i Maj 1919. Bedstefar Otto Ferdinand Danielsen var dog død i 1897.

Fotografiet nedenunder til højre viser Bitten som 1-årig.

I Folketællingen den 1. Februar 1921 var Bitten knap 2 1/2 år gammel og familien boede stadig i lejligheden på 4. sal til højre i Hovgaardsgade 7.

Det samme gjorde sig gældende ved den næste Folketælling i 1925, hvor Bitten var omkring 7 år gammel og hendes forældre 48-49 år. Men her havde familien udvidet husholdningen til også at omfatte en logerende, en bogholder på 46 år ved navn Charles .... Larsen. Han flyttede tilsyneladende snart igen, for i Folketællingen den 5. November 1930 figurerer han ikke.

På dette tidspunkt var Bittens far til gengæld heller ikke hjemme, men til søs som styrmand på S/S Yrsa. Bitten, som her benævnes Annegrete uden bindestreg, var nu 12 år og hendes mor og far var 54 år.

Anna med Bitten

Gudrun med Bitten, Otto og Alice

Bitten 1 år

På et tidspunkt herefter og inden 1940 flyttede familien til et hus i Virum. Muligvis var adressen Hasselvej 10 (kort), det var den i hvert fald i 1951, hvor Bittens mor døde den 14. April på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Der var bisættelse ved Pastor Høier Johansen i Mariebjerg Krematorium den 19. April med ligbrænding bagefter og senere nedsættelse af urnen på Garnisons Kirkegård, hvor Annas familie havde et familiegravsted. Anna blev 75 år.

I årene heromkring var Bitten tilsyneladende blevet gift. Både hun og hendes mand Knud Mogens deltog sammen med hendes far (af niecerne kaldet Onkel Ernest) i hendes Moster Astrids 75-års fødselsdag den 13. December 1952, som blev fejret med et gruppefoto af familien:

Familiefoto fra Astrid Danielsens 75-års fødeselsdag. Ernest se forrest til venstre

Efter Annas død flyttede Bittens far tilsyneladende fra deres hus og til Frederiksdalsvej 12 c i Lyngby (kort). Den 15. Februar 1953 giftede han, der nu var 76 år gammel, sig igen med den 71-årige korrespondent Anna Marie Koch, som boede Tagensvej 112. Vielsen blev foretaget af Pastor Niels Lund i Kingos Kirke og vidner var Tømrermester Aksel Hansen og Hustru Harriet, Tagensvej 91.

De nygifte fik dog ikke megen tid sammen, for allerede året efter døde Ernest den 23. Juli 1954 som 77-årig. Han blev bisat fra Mariebjerg Krematorium den 28. Juli og Pastor Niels Lund stod for højtideligheden. Der var ligbrænding den 30. Juli og senere blev urnen nedsat på Assistens Kirkegård.

 

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.6.2012 og sidst opdateret d. 20.6.2012