HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Aage Holm Danielsen : "Onkel Aage"

- Morbror til Alice -

Læs om: Aages ungdom --- Aage i perioden 1909-1926 --- Aage i perioden 1927-1953 ------ Se: Aages liv i Årstal med Kildeangivelser


Aage var morbror til Gudrun og Alice, og bror til deres mor Astrid.

Hans dåbsnavn var AAGE HOLM DANIELSEN og han var søn af Speditør og senere Kontorchef i DFDS, Otto Ferdinand Danielsen og dennes hustru Mathilde Henriette, født Holm.

Da Aage blev født den 2. Maj 1872, havde han en ældre søster:
- Yelva Agnete, som var født den 25. April 1870 og derfor 2 år gammel,
- senere kom 3 yngre søstre til:
- Johanne Caroline Petrea, som blev født den 25. Oktober 1873, da Aage var 1 1/2 år.
- Anna Augusta, som blev født den 23. Januar 1876, da Aage var knap 4 år.
- Astrid Cmilla Augusta, som blev født den 13. December 1877 , da Aage var 5 1/2 år gammel.
- og Otto Eigil Danielsen, født 15.9. 1882, død 31.10. 1882, 6 uger gl. Aage var da 10 1/2 år gammel.

I kredsen omkring den lille Aage var også hans bedsteforældre:
- mormor Oline Holm, som døde den 18. September 1886, da Aage var knap 14 år og som han derfor kan nå at have haft megen glæde af,
- morfar Jens Peter Bech Holm, som var hoftapetserer og levede til slutningen af 1894, så han har givet fyldt meget i Aages barndom,
- farfar Søren Danielsen, som var skomagermester, døde i 1880, så Aage må også have kunnet huske ham,
- og farmor Caroline var allerede død i 1858, så ingen af børnene nåede at lære hende at kende.

Aage Holm Danielsen, årstal ukendt

Med i familiekredsen var også nogle onkler og tanter, samt fætre og kusiner:
- moster Wilhelmine Marie Henriette, som var gift med Snedkermester Christian August Nielsen,.
----- deres datter, Johannes kusine Emmy, som var født omkring 1863, var altså 9 år gammel ved Aages fødsel,
fætter Georg Albertvar også noget ældre end Aage og nu omkring 6 år gammel,
- morbror Jens Oluf var Possementmager og blev gift med Tante Sidse Marie da Aage var 4 år gammel. De blev forældre til en række kusiner og fætre, hvoraf flere dog tilsyneladende døde som børn:
----- kusine Valborg blev født i 1877 , da Aage var knap 5 år gammel,
----- fætter Johannes blev født i 1882, da Aage var knap 10 år gammel,
----- fætrene Valdemar Oluf og Knud Axel blev født da Aage var 11-12 år gammel i 1883 og 1884,
----- fætter Axel Kristian blev født den 1. Marts 1894. Aage var da 23 år,
----- kusine Louise (Luise) Marie blev født den 18. Januar 1897 eller 1898. Her var Aage så omkring de 26 år.
----- Mange af Jens Olufs børn døde i de første år, i Folketællingen 1901 findes en ekstra rubrik, hvori der spørges om, hvor mange levende og døde børn en familie har/har haft. Svaret er for Jens og Marie: 4 levende og ikke mindre end 6 døde!. Mon ikke alle disse dødfald også har præget Aages liv?
- morbror Thorvald August Ferdinand Holm var ca. 19 år, da Aage blev født. Han blev den, der førte hoftapetserer-firmaet videre og han blev, mens Aage var lille, gift med Tante Emilie Amalie og far til:
kusinen Ella Holm, som blev født omkring 1883, da Aage var ca. 11 år gammel.
- morbror Ove Valdemar Holm var ca. 11 år, da Aage blev født. Han levede sammen med sin far til dennes død i 1894.
- farbror Alfred Edvard Emil var 23 år ved Aage fødsel og blev gift med Maren Emilie Bentzen. Han var handskemager og far til:
kusine Agnes, som blev født omkring 1876, da Aage var 4 år gammel,
----- fætter Robert, som blev født omkring 1879, da Aage var ca. 7 år gammel,
----- kusine Agda, som blev gift Netterstrøm. Agda blev født, da Aage var 7-8 år gammel,
----- fætter Knud Holger, som blev født, da Aage var omkring 11 år gammel,
----- og fætter Aage Henry, som var 18 år yngre end Aage og senere blev gift med Ingeborg, hvis yngste bror Harvey Hjortholt i 1937 blev gift med Aages søsterdatter Gudrun.

Familien holdt også kontakt med slægtninge længere ude. Otto Ferdinands slægtning, som senere blev gift med Poul Jørgen Riis' far, deltog i hvert fald i selskaber hos Mathilde og Otto Ferdinand.

Aages mor, Mathilde, og far, Otto Ferdinand, morfar, Hoftapetsereren J.P.B.Holm, og mormor Oline, samt morbror Thorvald:
Mathilde Danielsen, født Holm........ Otto Ferdinand Danielsen........ Hoftapetserer J.P.B. Holm........ Oline Christiane Holm........ Thorvald Holm, Besa's bror


Aages forældre var blevet gift i Helligånds Kirke den 4. eller 7. Maj 1869. Hvor og hvordan de har lært hinanden at kende, ved vi desværre ikke. Men det lader til, at det blev et lykkeligt ægteskab.

Otto Ferdinand var Speditør i DFDS og blev senere Kontorchef i samme firma. I starten boede familien tilsyneladende i Korsgade 44, hvor Yelva blev født den 25. April 1870 og døbt i Sankt Johannes-Kirken. Senere flyttede familien, måske først til en bopæl i Garnisons Sogn for det er i Kirkebogen herfra, at vi i 1871 finder indførslen om en dødfødt bror "Søn af Spediteur Danielsen"), og derpå til Havnegade 49, hvor de boede, da Aage, Johanne og Anna blev født den 2. Maj 1872, den 25. Oktober 1873 og den 23. Januar 1876. Alle børnene blev døbt i Holmens Kirke. Så må lejligheden være blevet for lille, for da Astrid blev født året efter, den 13. Decmber 1877, angives adressen som Nørre Søgade 27. Den nye lejlighed hørte atter til Sankt Johannes Sogn, så det var i denne Kirke, at Astrid blev døbt den 2. Januar 1878.

Foto til højre: Aage, Johanne og Yelva. Det er vel fra omkring 1876.

Kort herefter flyttede familien til Nørresøgade 25 B, hvor de fik en lejlighed i forhuset, stuen til venstre. Lejligheden havde 6 værelser og huslejen var på 312 1/2 kr. for 1/2 år. I ejendommen boede 10 familier, der ialt talte 19 mænd og 38 kvinder. Heraf var jo så en hel del børn, alene hos Aages familie var de jo 5 børn i alderen 9, 7, 6, 4 og 2 år. Desuden husede de en 32-årig tjenestepige, Marie Johanne Larsen, som var kommet til København i 1872, og en mandlig logerende, Assistent Hans Christian Jensen på 26 år. Alle disse oplysninger fremgår af Folketællingen den 1.2.1880.

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

fotografiet nedenfor har niecen Alice skrevet ca.1880-1881: Anna-Yelva-Aage - Johanne - Astrid forrest.

fotografiet til højre: Yelva, Aage og Johanne, foran Anna og Astrid.

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

Danielsen-børnene: bagest: Yelva, Aage og Johanne, forrest: Anna og Astrid

Ikke længe efter flyttede familien til en 2. sals lejlighed i Toldbodgade nr. 11. Og her boede de, da Mathilde nedkom med sit sidste barn den 15. September 1882. Den lille dreng var åbenbart meget svagelig, for den 29. Oktober måtte han hjemmedøbes i al hast og han døde - som der står i Kirkebogen - "før Dåbens Stadfæstelse i Kirken". Det var da også ganske kort efter dåben, at den blot 6 uger gamle Otto Eigil døde den 31. Oktober. Han blev begravet fra Garnisons Kirke i familiens gravsted på Garnisons Kirkegård den 3. November 1882. Dette skete altså, da Aage var 10 1/2 år. .

På dette tidspunkt var Yelva kommet i skole og hun frekventerede - ligesom søstrene Johanne og Anna - og måske også Astrid i sin første skoletid - Frk. Wandings Skole, som lå i Købmagergade nr.3 på 3.sal i Wilhelmine Wandings lejlighed. Aages skolegang derimod foregik i Melchiors Skole, som på dette tidspunkt lå i Nørregade 33.

Iflg. Folketællingen 1885 boede familien nu i Toldbodgade nr. 11, 2. sal (Matr. 53) sammen med en tjenestepige (men ingen logerende, som de havde i 1880). I dette år var Yelva nået til skelsår og -alder og blev konfirmeret den 4. Oktober 1885. Højtideligheden foregik i Slotskirken, selvom familien vel egentlig tilhørte menigheden ved Garnisonskirken. Måske morbror Thorvald stilling som hoftapetserer har skaffet dem adgang til Slotskirken. Hans datter Ella blev i hvert fald senere konfirmeret her. Konfirmationskjolerne var dengang sorte og inden børnene kunne blive konfirmerede, skulle de igennem en kundskabsprøve.

Da Yelva nu var 15 år og konfirmeret, blev husets unge pige sagt op, og så kunne Yelvasin mor til hånde i husholdningen.

I 1887 blev den nu 15-årige Aage, som indtil da havde gået i Melchiors Borgerskole, konfirmeret i Slotskirken den 17. April.------ Læs her om Aages ungdom -------

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.6.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012