HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Anna Augusta Danielsen : "Moster Anna" - Moster til Alice -

----- 1909 til 1926 -----!

Læs om: Annas barndom --- Annas ungdom --- Anna i perioden 1927-1951 ------ Se: Annas liv i Årstal med Kildeangivelser

Den 6. Maj 1909 var der bryllup i Vor Frue Kirke, hvor den nu 36-årige Aage blev viet til den 33-årige Rosa Jonina Petrea Bjarnesen fra Island. Hun var født på Vestmannaøerne, men havde boet længe i København, hvortil hun var kommet i 1883. Samme år flyttede Aage hjemmefra. Han er godt nok først tilmeldt adressen Korsørgade 17, 4. den 1. November 1909, mon han og Rosa har boet hos mor og svigermor Mathilde i starten?

Den 1. Maj 1909 blev søster Astrid, som jo var blevet gift og blevet mor i 1907, tilmeldt adressen i Willemoesgade 51, 2.sal. Mon ikke Aage er rykket ud på det tidspunkt.

I Folketællingen 1. Februar 1911 angives den nu 35-årige Anna som Bogholderske ved N.K.K. (Nordisk Kaffe-Kompagni) og hun spadserer til sin arbejdsplads, som lå i Frihavnen, ganske tæt på bopælen i Willemoesgade. Familien bor stadig i samme ejendom, men er nu flyttet op på 4.sal ved siden af Fru Sønderhausen, som de omgikkedes meget. Astrid bor også her med sin lille Gudrun, og Yelva sørger for husholdningen. De forskellige familiemedlemmer og især Aage bidrager til at underholde deres mor og ældste søster.

1911 var et begivenhedsrigt år. Først blev Aage den 4. Februar far til sønnen Otto Gunnar.

En måned efter, den 4. Marts, blev Anna gift med Carl Ernest Westrup, som i familien kaldtes Ernest. Brylluppet stod i Frihavnskirken og det var Paster Mollerup som forrettede vielsen. Anna var da 35 år og Ernest ligeså. (Han var født den 14. August 1876). Forlovere var Aage og Ernests far, H.Westrup. Efter brylluppet flyttede Anna naturligvis fra sin mor og søstre til en lejlighed i Aggersborggade nr.4, 5.sal .

Den 2. April 1911 holdtes Ottos barnedåb i Davidskirken og i slutningen af året nedkom søster Astrid med endnu en lille pige.

I 1912 blev den lille Alice døbt og det har sikkert været ved denne lejlighed, at der blev taget nogle fotografier i hjemmet i Willemoesgade, hvor de 4 søstre poserede med deres gamle mor og deres 2 niecer.

På fotografierne nedenfor ses bagest: fra venstre Anna og Johanne. Forrest Astrid med Alice og Yelva med Gudrun. Næste foto: Mormor "Besa" med Gudrun og Alice.

Anna med Gudrun:
Anna med Gudrun 1912
Anna og Johanne bag Astrid med Alice og Yelva med Gudrun, 1912.Mathilde Danielsen (Besa) med Gudrun og Alice, 1912

Den 1. November 1915 er Anna og Ernest flyttet til en ny lejlighed i Hovgaardsgade nr.7, 4. sal til højre og her bliver de boende de følgende år. Ifølge Folketællingen den 1. Februar 1916 er Ernest på dette tidspunkt ikke hjemme, men på søen med M/S California. Anna angives stadig som værende Bogholderske i Nordisk Kaffe Ctr., så hun har muligvis beholdt sit arbejde efter ægteskabet, når hun nu ofte var alene hjemme.

I 1918 fødte den nu 42-årige Anna imidlertid den 13. November på Rigshospitalet datteren Anne-Grete, som i familien kaldtes Bitten. Knap 4 måneder efter var der så barnedåb, da datteren blev døbt i Lutherkirken den 11. Marts 1919 af Pastor A.Skettrup. Faddere var Fru Ida Thomsen og Frk. Henny Thomsen og så Annas bror Aage.

Gudrun med Bitten, Otto og Alice:
Gudrun med Bitten, Otto og Alice i 1919
Bitten 1 år:
Bitten i begyndelsen af 1920, 1 år gammel.

Fotografiet ovenfor til venstre blev taget som en gave til bedstemor "Besa" til hendes guldsbryllupsdag i Maj 1919. Samme år blev Annas lillesøster Astrid skilt fra sin mand.

Mens Anna blev boende i Hovgaardsgade med sin familie, brød Astrid op og flyttede i 1922 med sine to piger fra sin mor og søster Yelva for at bo for sig selv i en lille lejlighed på Nørrebro. Deres mor var bekymret herover og man kan forestille sig, at dette har forplantet sig til resten af familien, men det var nødvendigt på grund af de mange gnidninger, der var opstået efterhånden som Gudrun voksede op og kom i pubertet samtidig med at bedstemor Besa og "Moster Bell" blev ældre og fandt det vanskeligt at håndtere en begyndende selvstændighed og løsrivelse.

Af Folketællingen 1925 fremgår det, at Anna og Ernest havde en logerende boende, en bogholder ved navn Charles Larsen. Anna var nu 49 år gammel.

------ Læs her om Anna i perioden 1927-1951 -------

----- Flere fotos af Annas familie 1 ----- Flere fotos af Annas familie 2 ----- Flere fotos af Annas familie 3 ----- Flere fotos af Annas familie 4 -----


PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.6.2012 og sidst opdateret d. 4.7.2012