HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Anna Augusta Danielsen : "Moster Anna" - Moster til Alice -

----- 1927 til 1951 -----!

Læs om: Annas barndom --- Annas ungdom --- Anna i perioden 1909-1926 ------ Se: Annas liv i Årstal med Kildeangivelser

Den 10. April 1927 blev nevøen Otto konfirmeret i Hellerup Kirke og allerede den 24. April var der atter konfirmation i familien, denne gang for niecen Alice i Holmens Kirke.

Få år efter var det imidlertid en sørgelig begivenhed, som i 1930 skulle samle familien. Annas ældre søster Johanne døde døde den 24. Januar, som 56 1/2 år gammel, og blev begravet i familiegravstedet på Garnisons Kirkegård (det er senere blevet sløjfet).

Af Folketællingen samme år, den 5. November 1930, fremgår det, at Ernest atter var ud at sejle, denne gang med S/S Yrsa. Nu var Bitten tæt på at fylde 12 år og Anna var næsten 55. Fotografiet nedenfor er måske fra denne tid.

Bitten og Anna Westrup

I 1931 afsluttede niecen Alice sin skolegang med en studentereksamen. Og familien har givetvis også været samlet for at fejre dette. Man mødtes i hvert fald regelmæssigt både hos den gamle mor og bedstemor, Mathilde, som af børnebørnene kaldtes Besa, hos Aage og Rosa og hos Anna og Ernest. Måske også hos Astrid, men hun havde nu ikke meget plads i sin lille lejlighed i Sjællandsgade 17, hvor hun siden 1922 boede med sine to døtre. Dog sagde hendes mor: "Der er såmænd så hyggeligt i Astrids lille fattige hjem".

Den 23. April 1936 døde Annas mor som næsten 89-årig. Hun blev begravet den 29. April på familiegravstedet på Garnisons Kirkegård på Østerbro i København.

Året efter blev niecen Gudrun gift. Det skete på Rådhuset og det vides ikke, om der blev holdt nogen særlig fest i den anledning.

I 1940 var familien på besøg hos Anna i dennes have i Virum. (På fotografiet nedenfor ses Alice og Anna). Om Anna og Ernest har købt hus og er flyttet herud, eller om der var tale om et sommerhus, vides pt ikke. (I den senere indførsel om Annas død i Kirkebogen 1951 for Vangede Sogn angives bopælen som værende Hasselvej 10, Virum).

Alice Holtet og Anna Westrup i dennes have i Virum i 1940

Så kom krigen og det var jo hårde år for alle. 1943 var derimod et godt år. Den 22. Januar blev nevøen Otto viet i Hellerup Kirke til Elsa Schultz og der var stor fest på Hellerup Parkhotel om aftenen.

Efter krigen fulgte nogle år med både glædelige og sørgelige begivenheder. Aage blev farfar til sønnesønnen Claus (Klaus?). Men Annas ældste søster Yelva døde den 6. August 1947 og blev begravet på familiegravstedet på Garnisons Kirkegård på Østerbro i København. Niecen Alice blev gift den 27. Februar 1948 og nedkom den 27. August samme år med datteren Anne-Birgitte, så lillesøster Astrid blev mormor.

Den 18. Oktober 1950 fødte Alice endnu en datter, Marie-Louise.

Men den 14. April 1951 døde den nu 73 årige Anna på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Den 19. April var der bisættelse i Mariebjerg Krematorium med efterfølgende ligbrænding og derpå blev urnen nedsat i familiegravstedet.

Anna Westrups gravsten på Garnisons Kirkegård (gravstedet er senere sløjfet)
----- Flere fotos fra familiegravstedet -----

----- Flere fotos af Annas familie 1 ----- Flere fotos af Annas familie 2 ----- Flere fotos af Annas familie 3 ----- Flere fotos af Annas familie 4 -----

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.6.2012 og sidst opdateret d. 21.6.2012