HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Carl Ernest Westrup : "Onkel Ernest"

- Gift med Alice's "Moster Anna" -


ONKEL ERNEST var gift med Gudruns og Alice's moster, Anna Augusta Danielsen, og svoger til deres mor Astrid.

Hans dåbsnavn var KARL ERNEST WESTRUP, men fornavnet stavedes oftest CARL og nogle gange ERNST, og han var søn af Assistent ved Det forenede Dampskibsselskab John Magnus Henry Christian Westrup (født 2.11.1851) og Emilie Dorthea (Dorothea) Severine, født Kjær Hansen (født 2.3.1852).

Ernest var født den 14. August 1876 som den yngste i en søskendeflok på 3 og hans familie boede på dette tidspunkt på Skt. Knudsvej 6, 1.sal i et lille 2-etagers hus på en sidevej til Gammel Kongevej på Frederiksberg (kort). Familien må dog hurtigt være flyttet, for ifølge dåbs-indførslen har de løst sognebånd hos Pastor Knudsen til Skt.Johannes Kirke.

Her blev Ernest døbt den 21. September 1876. Faddere var forældrene og Frk.Louise Westrup.

Ernests forældre var begge omkring 26 år gamle og de havde allerede sønnen Henry Frederik, som var ca. 4 år gammel og født omkring 1872, og datteren Ida Hannah, som var født den 6. Februar 1875 og altså 1 1/2 års tid ældre end Ernest.

Ifølge Folketællingen den 1. Februar 1880 boede familien nu på Bernstorffsvej i nr.15, forhuset, 1.sal. Far og mor var da 28 år gamle, Henry Frederik 7 år, Ida Hannah 4 år og Ernest 3 år. Sammen med familien boede der en 22-årig tjenestepige fra Nakskov, Cecilie Mathilde Sophie Hansen.

Carl Ernest Westrup

I Folketællingen fra 1885 har familien fået ny adresse. De bor nu i Elmegade 27, forhuset, på 2.sal (kort). Der er ikke kommet flere børn til, men tjenestepigen er blevet skiftet ud med Davidine Grodt på 21. Ernest selv er nu omkring 8 år, søsteren, der her kaldes Hanne Ida, er 10 og broderen Henry Frederick er 12. Begge forældre er nu 33 år gamle.

5 år senere er der på ny Folketælling den 1. Februar 1890. Nu bor familien i Rosenvængets Allé 16 på 3.sal til venstre (kort). Og Frederik Henry på omkring 17 år er midlertidig fraværende, da han er "sømand" og "til søs". Ida Hannah er blevet 14 år og Carl Ernest 13, mens forældrene angives som 39- og 38-årige. En ny tjenestepige på 17 år, Harriet Marthe Condia Rodenstein(?) har erstattet den tidligere.

I 1891 blev Ernests søster Hannah Ida konfirmeret den 27. September i Skt. Johannes Kirke, selvom vist egentlig Skt.Jakobs skulle være deres sognekirke, nu de boede i Rosenvængets Allé. Ernest er vel blevet konfirmeret 1 eller 2 år senere, men oplysninger herom er endnu ikke fundet.

I Politiets Registerblade er der et blad, som er blevet udfyldt den 1.5.-1892. Her angives John Westrups stilling som Fuldmægtig. Både han og Emilie er nu 40 år gamle og angiver som deres bopæl stadig Rosenvængets Allé 16. Den 1. Maj 1898 flytter familien imidlertid til Nøjsomhedsvej nr.15, 2.sal (kort). Og den 1. November 1908 flytter de igen, denne gang til nr.13 i samme gade (kort). Den nye lejlighed ligger stadig på 2. sal. Og det er her, at familien fortsat bor ved den nye Folketælling den 1. Februar 1911.

Men på dette tidspunkt er Ernest ikke længere hjemmeboende. Allerede den 1. November 1902 blev han frameldt adressen på Nøjsomhedsvej for at være "på Søen". En periode boede han også i Koldinggade 26 og fra 26. Februar 1908 i Ryesgade 15, 1. sal hos familien Lund, før han den 14. April stod til søs igen.

De mange ophold "på søen" dækker over, at Ernest blev Styrmand og i hvert fald på et senere tidspunkt var ansat hos D.F.D.S.

Den 4. Marts 1911 var Ernest dog på landjorden, for da blev han viet til Anna Augusta Danielsen i Frihavnskirken. Anna var datter af den i 1897 afdøde Otto Ferdinand Danielsen, som havde været ansat som Kontorchef i D.F.D.S., en stilling som hans søn, Annas bror Aage, havde overtaget. Måske har de unge mennesker lært hinanden at kende herigennem. Så unge var de naturligvis heller ikke, de var begge 35 år, Anna var født den 23. Januar 1876, mens Ernest jo først var fra August samme år og altså lidt yngre end sin brud. Forlovere ved brylluppet var Ernests far, der jo nu var fuldmægtig og stadig boede Nøjsomhedsvej 13, 2., og bror og svoger Aage Holm Danielsen.

De nygifte flyttede derpå ind i Aggersborggade 4 på 5.sal (kort). De er først tilmeldt her fra 1. November 1911, men hvor de har boet før, vides ikke. (Anna boede før brylluppet hos sin mor i Willemoesgade 51 sammen med søstrene Yelva og Astrid og dennes lille datter Gudrun, så her har der næppe været plads til ægteparret).

I Aggersborggade boede Anna og Ernest indtil den 1. November 1915, hvor de flyttede til Hovgaardsgade nr.7 i en lejlighed på 4.sal (kort). Og her blev de boende i ganske mange år.

I Folketællingen den 1. Februar 1916 bor Anna her alene, mens Ernest er "midlertidig fraværende", på søen med M/S Californien. Vi er nu midt i Første Verdenskrig og de tyske ubåde sænkede på dette tidspunkt en del af deres modstanderes handelsskibe. Senere, den 1. februar 1917 erklærede Tyskland uindskrænket ubådskrig mod alle handelsskibe. I Annas familie fortaltes det, at Ernest havde haft grusomme oplevelser til søs i mødet med torpederede skibe og lemlæstede og døde sømænd. 722 danske søfolk og fiskere mistede i løbet af krigen livet, når de stødte på miner udlagt i bl.a. Nordsøen eller blev sænket af tyske ubåde.

Anna selv angives i Folketællingen stadig som Bogholderske ved Nordisk Kaffe Ctr. Måske har hun beholdt sit arbejde, fordi Ernest var så meget ude.

I 1918 oplevede de nu 42-årige Anna og Ernest den glædelige begivenhed at blive forældre, da datteren Anne-Grete blev født på Rigshospitalet den 13. November. Dåben fandt dog først sted den 11. Marts 1919 (var Ernest mon atter på søen i den mellemliggende tid?), hvor Paster A. Skettrup døbte den lille pige i Lutherkirken. Faddere var Fru Ida Thomsen og Frk. Henny Thomsen med bopæl Trianglen 2, og Annas bror Aage.

For en gangs skyld var Ernest hjemme ved Folketællingen den 1. Februar 1921, hvor han, Anna og Anne-Grete, som i familien kaldtes Bitten, stadig boede i lejligheden på 4. sal til højre i Hovgaardsgade 7. Det samme gjorde sig gældende ved den næste Folketælling i 1925, men her havde familien udvidet husholdningen til også at omfatte en logerende, en bogholder på 46 år ved navn Charles .... Larsen. Han flyttede tilsyneladende snart igen, for i Folketællingen den 5. November 1930 figurerer han ikke.

På dette tidspunkt var Ernest til gengæld heller ikke hjemme, men til søs som styrmand på S/S Yrsa. Bitten, som her benævnes Annegrete uden bindestreg, var nu 12 år og Anna og Ernest var 54 år.

Anna med Bitten

På et tidspunkt herefter og inden 1940 flyttede Ernest med familien til et hus i Virum. Muligvis var adressen Hasselvej 10 (kort), det var den i hvert fald i 1951, hvor Anna døde den 14. April på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Der var bisættelse ved Pastor Høier Johansen i Mariebjerg Krematorium den 19. April med ligbrænding bagefter og senere nedsættelse af urnen på Garnisons Kirkegård, hvor Annas familie havde et familiegravsted. Anna blev 75 år.

I årene heromkring var Bitten tilsyneladende blevet gift. Både hun og hendes mand Knud Mogens deltog sammen med Ernest i Anna's søster Astrids 75-års fødselsdag den 13. December 1952, som blev fejret med et gruppefoto af familien:

Familiefoto fra Astrid Danielsens 75-års fødeselsdag. Ernest se forrest til venstre

Efter Annas død flyttede Ernest tilsyneladende fra deres hus og til Frederiksdalsvej 12 c i Lyngby (kort).

Den 15. Februar 1953 giftede Ernest, der nu var 76 år gammel, sig igen med den 71-årige korrespondent Anna Marie Koch, som boede Tagensvej 112. Vielsen blev foretaget af Pastor Niels Lund i Kingos Kirke og vidner var Tømrermester Aksel Hansen og Hustru Harriet, Tagensvej 91.

De nygifte fik dog ikke megen tid sammen, for allerede året efter døde Ernest den 23. Juli 1954 som 77-årig. Han blev bisat fra Mariebjerg Krematorium den 28. Juli og Pastor Niels Lund stod for højtideligheden. Der var ligbrænding den 30. Juli og senere blev urnen nedsat på Assistens Kirkegård.

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.6.2012 og sidst opdateret d. 12.8.2012