HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

PEDER SØRENSEN - DATA

født omkring 1705 - død 1759 eller 1760

gift med Dorthe Cathrine Brøllund

FLERE SIDER om PEDER SØRENSEN:

---- Birkefoged Peder Sørensen på Timgaard --- Asmus' dokumenter om Peder Sørensen -----


Peder Sørensen var tip-tip-tip-oldefar til ASMUS, far til ASMUS' tip-tip-oldemor Else Cathrine Sørensen, gift Hansen, morfar til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, oldefar til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen, og tipoldefar til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tip-tip-oldefar til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.

Peder Sørensen og Dorthe Cathrine Brøllund > Else Cathrine Sørensen og Niels Hansen > Elisabeth Hansen og Asmus Asmussen > Severin Nicolaj Asmussen og Bodil Cathrine Ottosdatter > Elisabeth Cathrine Asmussen og Jesper Thomsen > Severin Asmus Thomsen og Ane Caroline Justine Rasmussen > Otto Asmus Thomsen.


PEDER SØRENSEN
fødsel: 1705 ???

– hos Jermiin-Nielsen  anføres: født 1705 i Sønder Nissum – med kilde: John Helt Green, men hvor har han det fra? --- Jeg kan ikke finde ham der.
(http://www.slaegt.jermiinnielsen.dk/MyHTMLfiles/an_71.htm og  http://slaegt.jermiinnielsen.dk/Aner/f879.html )
Dåben er ikke fundet. Varde Skt.Jacobi-KB begynder godt nok i 1702, men er meget slidt, mangler dele og hjørner, samt et blad for 1704 og mange indførsler er ulæselige.
Peder og hans søskende kan dog også være født andetsteds.

søskende:
Iflg. et skifte i 1766 havde Peder Sørensen 4 søstre: Kristine (Christine) født ca. 1704 og Maren født i 1712, samt 2 søstre, hvis navne ikke nævnes. Heller ikke søstrenes dåb er fundet, hverken i Sønder Nissum (se ovenfor) eller Varde.
Christine/Kristine/Kirsten Sørensdatter var født ca. 5.10. 1704 og blev  gift i 1740 (d.12.8. ) med sognedegnen i Grimstrup og Aarre Michael Wedsted.
Maren Sørensdatter var født omkring 1712 iflg KB-indførslen ved hendes død d.7.10. 1766, hvor der står, at hun sagdes at være 54 år gammel. Ved hendes bryllup med Christen Nielsen Bruun i 1755 står hun angivet som ”Maren Sørensdatter Willums:” – dette sidste navn ses ikke ved Peder og Christine, måske er det fordi præsten har været bekendt med at hun boede hos sin far(?) værtshusholder Søren Willumsen i Varde ???

forældre: ???????
Vi kender ikke Peder Sørensens forældre, men har måske en ledetråd i KB-indførslen ved søster Marens bryllup i Varde i 1755:
Her står hun angivet som ”Maren Sørensdatter Willums: – dette sidste navn ses ikke ved Peder og Christine, måske er det fordi præsten har været bekendt med at Maren boede hos sin far(?) værtshusholder Søren Willumsen i Varde ??? – både Peder og Christine blev jo gift i andre sogne.

I: Borgerliste over Warde Byes Indvaanere… / Stiftsrelationerne i 1735 (http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/1735/?indberetning=144):
Søren Willumsen, er sin egen Gaard han ibor, nærer sig af sin Aufling og  liden Huusnæring med danske Brændevin Sall, holder 2de Hæster til sin egen Aufl og anden Kiørsel, naar noget forefalder”

Peders fader (hvis vi antager, at Søren Willumsen er faderen --- det gør emilaner.dk) havde altså egen gård med avling og 2 heste, samt vogn; ernærede sig som værtshusholder (?), brændevin- og ølsalg, samt kørsel for andre. Søren Willumsen var blandt de første eligerede borgere i Varde i april 1738, han angives som:
”Værtshusholderne Niels Bruun og Søren Willumsen”. (Varde Bys historie, s.77 og 78)

I Varde  boede også en Jens Willumsen, som muligvis var Søren Willumsens broder med samme næring, dog i Huus ikke i Gaard. Det var vel ham, der blev fader til  Peder Jensen Willumsen, som var maler og død inden 1779.

En Peder Sørensen Villumsen levede i Varde i 1748, hvor han var vognmand og oldermand for vognmændene, men i "ringe tilstand" (=økonomisk). Er det mon Peder Sørensens farfar, der er tale om? (Folketælling i Varde 1748 - https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/ribe-amt/varde-folketaelling-1748).

En Søren Willumsen var tolder i Ringkøbing 1680-1681, hvor han døde. Han var gift med Karen Olufsdatter. Var han mon en bedstefar? I skiftet efter ham angives ”A(rvinger): alle uden for Jylland og nogle udenlands”, der gives ingen navne, så vi ved ikke, om han havde børn. Han var tidligere ”Borgmester i Lund, men forlod byen under den skånske krig og opholdt sig i nogle år i København.” (http://toldhistorie.blogspot.dk/search/label/Ringkøbing)

 

1728-1737:
Foged på Søgaard (Nygaard eft. Nødskov)
en skandale på Søgaard i Peder Sørensens tid, er en længere historie, ”beskrevet  i Erik Westerbys bog ”Skarnskvinden Anna Maria”. Ligeledes har lokalhistorikeren H.K. Kristensen refereret sagen i sin bog ”Holmsland og Klittens Historie”. (http://www.slaegt.jermiinnielsen.dk/MyHTMLfiles/an_71.htm - kilde: John Helt Green: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green. 2001. http://www.370.dk/PhPGedView/media/Greens–Anetavle.pdf )


1735: gift:
KB 1684-1771 Husby-Ulfborg-Ringkøb., opsl.149 i ao ny udg.:
Anno 1735
Februarius
Nupt d. 11.(?) – Copuleret Peder Sørensen af
Søgaard og Dorothe Kathrine
af Udstrup


1735: datter Johanne Pedersdatter født og hustru introduceret:
KB 1684-1771 Husby-Ulfborg-Ringkøb., opsl.150 i ao ny udg.:
1735
Majus
d.8. Peder Sørensen og Dorthe Kathrines
barn Johanne døbt
(indførsel også hos Nygaard)
do (=d. 24. Junius) blev Dorthe Kathrine af Udstrup introd.


1737: søn Søren Lund Pedersen født:
KB 1732-1776 Nysogn, Hind, Ringkøb., opsl. 78 i ao ny udg.:
1737
efter 13. Oct.
Næst samme Dag havde, Ridefogeden Sørensen paa Soegaard
hans Søn Søren til Kirke, tilforn hiemmedøbt. Hans
Kones
Syster fra Udstrup bar ham. Monsr. Colding, Peder
Ladefoged, Mogens Brøllund, Anne Brøllund, og Maren(?)
L(?)datter paa Soegaard ware faddere
(indførsel også hos Nygaard: døbt 13.10.1737 (102).


1738-1753:
do (=Foged) på Tim, fra 1739 Birkedommer ved Tim (Nygaard eft. Nødskov)


1739:
Birkedommer ved Tim (Nygaard eft. Nødskov), Nygaard: ”blev c.1739 fog. i Tim birk”.
Fuldmægtig på Timgård (Nygaard – Lund.Bøvl.Amters skpr.396)


1740: søn Niels Pedersen Sehested født:

Nygaard: (”Niels Pedersen Sehested, præst i Janderup, f.1740”) ---- dåbsindførsel ikke fundet i kirkebøger, men årstaller fremgår af Niels Sehesteds gravskrift.


1741: skifte efter svigerfader Christen Mogensen Brøllund:
Brejl: Lundenæs og Bøvling amter-Skifteprotokol 1741-1749B 8-1078:
Christen Mogensen Brøllund, forpagter på Udstrup (i Sønder Nissum Sogn). 4.7.1741, fol.497B …….. (blandt hans børn): Dorthe Cathrine g.m. Peder Sørensen, birkefoged på Timgård”


1742: datter Elisabeth Pedersdatter født:

KB 1660-1767 Tim-Hind-Ringkøb. – opsl.113 i ao ny udg. folio 120:
Ao 1742
Domin.Ocule (=før 7.Marts) hafde fuldmægtig
paa Timgaard Sr. Peder Sørensen en Datter
til Daab, og blev kaldet Elisabeth.
Hendes faddere: Niels Ladefoged, Christen B….rs Hustru,
Jørgen Sorgrd. Hustru E…..
Anne Nielsdatter i Præstegrd.”
Indførsel også hos Nygaard: ”Elisabet, dbt. Oculi (25.2.) 1742 (120. Tim kb)"


1745: datter Else Cathrine Sørensen født:
hos Nygaard: ”Else Katrine (Sørensen), dbt. Judic. (4.4.) 1745 (1, Tim kb)”


1745: Kgl.bevilling til uskiftet bo:
1745, 9.9., fik han og hustru Dorotea Katrine Kristensdtr. kgl.bevill. på, at den længstlev. måtte sidde i uskiftet bo i enlig stand med deres fælles umyndige børn og omsider skifte med samfrænder
(Nygaard: Jy.Reg.32,537-fol.204)

Register til skifter i Lunednæs og Bøvling Amter 1748-1761 B(-1079: side 37:
”Sørensen, Peder, Birkefoged ved Thimgaard Birk (form.død) – Kgl. Bev. at sidde i usk. Bo – Dat 1745. 9.Sept. – (gift m.) Dorthea Chathrine Christensdatter ---489”


1748: skifte efter svigermoder Else Pedersdatter Smith:
Brejl: Lundenæs og Bøvling amter-Skifteprotokol 1748-1761 B8-1079:
”190 Else Pedersdatter på Udstrupgård (i Sønder Nissum sogn), 10.12.1748, fol.15B. (blandt hendes børn): Dorthe Cathrine g.m. Peder Sørensen, birkefoged på Timgård”.


1753: Lavværge:
Brejl: Lundenæs og Bøvling amter-Skifteprotokol 1748-1761 B8-1079:
”233 Søren Henriksen Gredsted, herredsfoged i Sørsig i Madum sogn. 30.7.1753, fol.165: …. LV: Peder Sørensen, birkedommer i Timgård Birk…..”


1756: fratrådt stilling som ridefoged:
”I 1756 fratrådte han stillingen som ridefoged, da Holger Sehested solgte Timgaard til Frans Linde på Pallisbjerg. Men han fortsatte som birkedommer. Senere købte han Rækkergaard i Hanning sogn.  Ved afviklingen af fogedtjenesten på Timgaard havde Peder Sørensen nogle penge i klemme, som han havde lagt ud for nogle fæstebønder, der var i restance. Skønt fæstebønderne tilstod, at de var ridefogeden pengene skyldig, men ønskede henstand, så forelå der ved en senere retssag intet skriftligt bevis herpå, såsledes at retssagen ikke faldt ud til Peder Sørensens fordel.” (http://www.slaegt.jermiinnielsen.dk/MyHTMLfiles/an_71.htm - kilde: John Helt Green: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green. 2001.)


1757: skøde på Rækkergaard:
”I 1757 fik birkefoged Peder Sørensen skøde på Rækkergaard. Han døde 1760. (Enken overtog gården til 1765). (Hanning-bogen s.218).


1759/1760: død:
Nygaard (id: #374475): ” …. Ved hans død (c. 1759?) boede enken på Rekkergård.” (Lund. Bøvl.Amters Skpr 489)


1760: skifte:
Brejl: Lundenæs og Bøvling amter-Skifteprotokol 1748-1761 B8-1079:
”307 Peder Sørensen på Rækkergård (i Hanning sogn). 1760. fol. 489.
E: Dorthe Cathrine Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1745. Afdøde var birkefoged ved Timgård Birk.
(Sml. skifte efter afdødes søster Maren Sørensdatter, skifte Varde 6.10.1766 lbnr.159)”.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.3.2016